2017
-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Aktualności / 2017 /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Czwartek 21 Czerwca 2018
- Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty
-Wyszukiwarka
-
 
- Warto zobaczyć -
-
Karta dużej rodziny
Karta Seniora
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
Inwestorzy
Turyści
Fotogaleria
-
-
-
-
-
park_zieleń
gospodarowanie odpadami
obiekt Flash - resursa
obiekt Flash - resursa
Manufaktura Satyry 2018
resursa_strona
wifi
SIP
indr mazowsze
SM
wi fi
punkty adresowe
Transmisje obrad Rady Miasta Żyrardowa
-
Zobacz także
O Mieście
Rozwój Miasta
Gospodarka
Informator przedsiębiorcy
Euro - fundusze
Historia
Rewitalizacja
Miejski Konserwator Zabytków
Organizacje Pozarządowe
Zdrowie
Środowisko
Bezpieczeństwo
Komunikacja
Schronisko dla zwierząt
Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
Archiwalna strona Miasta
Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
Osobistości Żyrardowa
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
10524037
-
- -
Zasady przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Żyrardowa

Patronat Honorowy lub udział Prezydenta Miasta Żyrardowa w Komitecie Honorowym  przyznawany jest przedsięwzięciom o zasięgu i randze  międzynarodowej, krajowej i lokalnej, planowanych do przeprowadzenia na terenie Miasta Żyrardowa. Ma wymiar symboliczny i jest wyrazem uznania władz miasta dla inicjatyw wartościowych społecznie i istotnych dla promocji i rozwoju Miasta Żyrardowa.

Z końcem 2016 roku, Zarządzeniem Prezydenta Wojciecha Jasińskiego, uregulowano zasady przyznawania Patronatu Prezydenta  i udziału Prezydenta Miasta w Komitecie Honorowym oraz określono wymagania niezbędne do spełnienia przez przyszłych wnioskodawców.

DODATKOWE INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PATRONAT PREZYDENTA ORAZ UDZIAŁ PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA W KOMITECIE HONOROWYM:

1. Wniosek o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa nie później, niż 30 dni przed rozpoczęciem planowanego wydarzenia

2. Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem Patronatu, ani zgodą Prezydenta na udział w Komitecie Honorowym

3. Uzyskanie pozytywnej  decyzji nie zwalnia organizatorów z obowiązku ubiegania się o wymagane zezwolenia na przeprowadzenie wydarzenia w wydziałach Urzędu Miasta Żyrardowa, bądź miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w żadnym wymiarze nie stanowi argumentu na drodze do ich uzyskania

4. Udzielenie Patronatu nie oznacza, że Miasto Żyrardów staje się współorganizatorem przedsięwzięcia ani nie stanowi podstawy do uzyskania wsparcia finansowego z budżetu Miasta Żyrardowa na realizację przedsięwzięcia

5. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem Prezydenta zobowiązany jest do umieszczenia w materiałach promocyjnych wydarzenia herbu Żyrardowa i stosownych informacji o Patronacie oraz po zakończeniu wydarzenia dostarczenia do Wydziału Promocji Urzędu Miasta, w formie elektronicznej na adres: patronatprezydenta@zyrardow.pl, krótkiej relacji z przebiegu wydarzenia wraz z dokumentacją fotograficzną, wyrażając jednocześnie zgodę na ich upublicznienie we wszystkich kanałach informacyjnych wykorzystywanych przez Miasto Żyrardów

6. Przedsięwzięcia, które zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Żyrardowa, powinny być organizowane w miejscach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Informacji na temat Patronatu Prezydenta Miasta Żyrardowa oraz udziału w Komitecie Honorowym udziela:
Marta Staniszewska pod nr tel: 46 858 15 21 oraz adresem patronatprezydenta@zyrardow.pl,

Zarządzenie wraz z regulaminem i wzorem wniosku znajdą Państwo na stronie www.bip.zyrardow.pl

Owoce w szkole – formalności dla II semestru tylko do 13 stycznia

Już po raz ósmy w Polsce realizowany jest program „Owoce i warzywa w szkole”. Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Szkoła może wziąć udział w programie:

 • korzystając z usług zatwierdzonego dostawcy, z którym zawiera umowę na dostawy owoców i warzyw. Lista zatwierdzonych dostawców dostępna jest na stronie internetowej www.arr.gov.pl

W tym roku szkolnym zmieniły się zasady uczestnictwa w programie. Zniesiona została konieczność wcześniejszego zgłaszania się szkół podstawowych do Agencji Rynku Rolnego w celu potwierdzenia uczestnictwa w programie.

Wystarczy aby szkoła zawarła umowę z jednym z zatwierdzonych przez ARR dostawców. Potwierdzeniem przystąpienia szkoły do „Owoców w szkole” jest podpisana umowa, którą dostawca składa w Oddziale Terenowym ARR (właściwym ze względu na swoją siedzibę) do dnia 13 stycznia 2017 r. – w przypadku uczestnictwa w programie w II semestrze roku szkolnego 2016/2017.

 • poprzez samodzielne organizowanie porcji owocowo-warzywnych dla dzieci i rozliczanie się z ARR. W tym celu szkoła zobowiązana jest uzyskać w ARR zatwierdzenie. Powinna również złożyć oświadczenie o liczbie dzieci uczestniczących w programie do 13 stycznia 2017 r. (na dostawy w II semestrze).

 

26 stycznia br. na stronie www.arr.gov.pl zostanie opublikowana informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw, które powinno otrzymać 1 dziecko w danym okresie. Dostawy owoców i warzyw do szkół w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 rozpoczną się od 30 stycznia br.

W roku szkolnym 2016/2017 w programie będzie mogło uczestniczyć przeszło 1,35 mln dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówki) raz dzieci z klas I-III.

Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe – dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw. Każda szkoła uczestnicząca w programie, zgodnie z wytycznymi MEN realizuje różnego rodzaju działania poświęcone zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2 – 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%), a całkowity budżet programu w roku szkolnym 2016/2017 wynosi ok. 19,762 mln EUR (ok. 84,265 mln PLN).

Szczegółowe informacje nt. programu można uzyskać na stronie www.arr.gov.pl w zakładce „Owoce i warzywa w szkole” oraz pod numerem infolinii 22 661-72-72.

Regulamin rezerwacji miejsc przeznaczonych na handel wokół cmentarza

 

Urząd Miasta Żyrardowa informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone Zarządzenie Nr 3/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego rezerwację miejsc przeznaczonych na handel na ulicach wokół cmentarza w Żyrardowie.

 

Zasady określone w regulaminie:

 1. Wyznaczenie miejsc z przeznaczeniem na handel ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach wokół cmentarza w Żyrardowie.
 2. Przyznawanie miejsc handlowych na ulicach wokół cmentarza następuje na podstawie przygotowanych przez Urząd Miasta Żyrardowa map wstępnej lokalizacji, na których wyznaczane są miejsca handlowe – stanowiące załącznik do regulaminu.
 3. Ulice, na których przyznawane będą miejsca handlowe to:
 • ul. Kasztanowa na odcinku od ul. Kościuszki do ul. W. Choińskiego,
 • ul. M. Konopnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej w kierunku ul. J. Mireckiego.
 1. Wyznacza się miejsca z przeznaczeniem na handel:
 • ul. Kasztanowa: Nr 1-4 każde o wymiarach 4,50 m x l,50 m (pow. 28,35 m2), Nr 5 o wymiarach 6,00 m x 3,00 m (pow. 18,00 m2), Nr 6 o wymiarach 6,00 m x 2,75 m (pow. 16,50 m2), Nr 7 o wymiarach 6,00 m x 2,50 m (pow. 15,00 m2), Nr 8 o wymiarach 6,00 m x 2,25 m (pow. 13,50 m2), Nr 9 o wymiarach 6,00 m x 2,00 m (pow. 12,00 m2), Nr 10 o wymiarach 6,00 m x 2,00 m (pow. 12,00 m2), Nr 11 o wymiarach 6,00 m x l,50 m (pow. 9,00 m2);
 • ul. M. Konopnickiej: Nr 12 i 13 każde o wymiarach 6,00 m x 2,00 m (pow. 12,00 m2), Nr 14 o wymiarach 6,00 m x 1,50 m (pow. 9,00 m2), Nr 15-24 każde o wymiarach 4,00 m x 2,00 m (pow. 8,00 m2), Nr 25-29 każde o wymiarach 3,00 m x l,20 m (pow. 3,60 m2), Nr 30 o wymiarach 5,00 m x l,20 m (pow. 6,00 m2), Nr 31 i 32 każde o wymiarach 5,00 m x l,50 m (pow. 5,25 m2), Nr 33 i 34 każde o wymiarach 3,50 m x 1,50 m (pow. 5,25 m2).
 1. Zmiana rozmiarów miejsc nie może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo ruchu oraz inne rezerwowane miejsca i zostanie rozpatrzona po wydaniu zezwolenia, każdorazowo indywidualnie na podstawie osobnego pisemnego wniosku.
 2. Przyznawanie miejsc na ul. B. Limanowskiego na odcinku od ul. Środkowej do ul. Kasztanowej oraz na zatokach parkingowych przy ul. M. Konopnickiej oraz przy ul. Kasztanowej przy skrzyżowaniu z ul. Limanowskiego odbywać się będzie po wyłączeniu przedmiotowych ulic z ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, nie wcześniej niż 30 sierpnia każdego roku kalendarzowego
 3. Wniosek o przyznanie miejsca handlowego stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie od 10 stycznia danego roku kalendarzowego na okres obowiązywania 12 miesięcy począwszy od dnia 1 marca.
 5. Przyznanie miejsca handlowego wydane zostanie w formie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Żyrardowa w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych.
 6. Wniosek wraz z mapą wstępnej lokalizacji stoiska, należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Żyrardowa.
 7. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu wraz z numerem nadanym w Biurze Obsługi Mieszkańców.
 8. W przypadku zgubienia zezwolenia nie wydaje się kserokopii. Duplikat zezwolenia (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wydawany jest na pisemny wniosek, po wniesieniu opłaty skarbowej w kasie Urzędu Miasta Żyrardowa w wysokości 5 zł za 1 stronę zezwolenia.

 

Nabór na modernizację kotłowni

Urząd Miasta Żyrardowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego.

Ostatecznymi odbiorcami dofinansowania będą osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy, która będzie ubiegała się o dofinansowanie.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą. Dotacja wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Do kosztów kwalifikowanych zaliczany jest koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem) oraz koszt czujnika tlenku węgla (czadu).

W celu określenia skali zapotrzebowania na terenie Miasta Żyrardowa osoby zainteresowane wymianą starego urządzenia grzewczego prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr. tel.: 46 858-15-46 do dnia 31 stycznia 2017 r.

Zadbajmy o lepsze powietrze w Żyrardowie

W związku pogorszeniem się jakości powietrza oraz ze względu na możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców naszego miasta, Urząd Miasta Żyrardowa apeluje o przestrzeganie zasad właściwego palenia w domowych piecach.

Jak prawidłowo palić w piecach

Dwutlenek węgla jest produktem całkowicie spalonego węgla lub drewna. To bezbarwny, bezwonny i niepalny gaz. Jeżeli z komina wydobywa się gęsty dym nie jest to wina taniego paliwa lub starego kotła, ale sygnał że proces spalania nie przebiega poprawnie.

Węgiel kamienny w około 30% składa się z substancji lotnych, a w pozostałej części z substancji stałych. W drewnie udział części lotnych jest większy i sięga nawet 70%. W temperaturze 200-300 stopni C w paliwie zachodzi proces odgazowania – to znaczy, że uwolnione zostają części lotne. Substancje lotne palą się dopiero w temperaturze 400-500 stopni C. Jeżeli w palenisku nie ma takiej temperatury lub brak jest dostatecznej ilości powietrza substancje lotne uchodzą przez komin, a razem z nimi nasze ciężko zarobione pieniądze.

Dym jest zawiesiną niedopalonego paliwa, a jego walory smakowe i zapachowe znają wszyscy. Co zatem zrobić aby nie zatruwać siebie i swojej rodziny, a przede wszystkim nie wyrzucać pieniędzy przez komin?

Jest na to kilka sposobów.

W przypadku rozpalania kotła zasypowego najpierw wsypujemy na ruszt węgiel, a następnie rozpalamy go od góry. Taki sposób rozpalenia powoduje, że żar wędruje ku dołowi ze stałą prędkością, a z podgrzanej partii opału znajdującej się na dole pieca uchodzące części lotne przechodzą przez strefę żaru i tu następuje ich spalenie.

Podobna technika spalania ma miejsce w kotłach z podajnikiem gdzie świeża porcja paliwa podawana jest od spodu. Gdy w kotle pozostała już niewielka ilość żaru i zachodzi konieczność dołożenia kolejnej porcji paliwa należy żar przesunąć na tył kotła, a na wolny ruszt dołożyć świeżą porcję tak aby bokiem stykała się z żarem. Bezwzględnie nie należy zasypywać żaru świeżą porcją paliwa, gdyż w pierwszej kolejności nastąpi ochłodzenie strefy spalania, a w drugiej kolejności po ogrzaniu partii paliwa substancje lotne ujdą bezpośrednio do komina.

Kolejnym ważnym aspektem jest odpowiednia ilość powietrza. Według czysto stechiometrycznych obliczeń do spalenia całkowitego jednej tony czystego pierwiastka węgla potrzeba w przybliżeniu 13 ton powietrza (ok. 10 600 m3). Praktyka pokazuje, że ten stosunek powinien być półtora do dwóch razy większy w zależności od konstrukcji kotła.

Niestety w kotłach domowych lądują również odpady komunalne. Ich spalanie powoduje wydzielenie dużej ilości szkodliwych substancji, które powodują choroby układu oddechowego: zapalanie gardła, astmę oskrzelową, przewlekłe zapalenie płuc, niewydolność płuc oraz zaburzenia centralnego układu nerwowego: bóle głowy, bezsenność. Dodatkowo w dalszej perspektywie nowotwory, choroby serca i osłabienie płodności.

W związku z trwającym sezonem grzewczym apelujemy do Państwa aby w naszych kotłach spalał się tylko węgiel i drewno w sposób czysty. Nawet tańszy opał może się spalać nie powodując uciążliwości przy zastosowaniu powyższych rad.

 

Jakość powietrza

Z bieżącą prognozą jakości powietrza można zapoznać się wchodząc bezpośrednio na link: http://sojp.wios.warszawa.pl/prognoza/

lub http://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1269,Komunikat-Mazowieckiego-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Srodowiska-z-dnia-8-sty.html

Skala Jakości Powietrza wykorzystywana jest do prezentacji danych na stronie głównej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdzie prezentowane są informacje dotyczące poziomów stężeń zanieczyszczeń zanotowanych w określonej dobie.

Poziom jakości powietrza

Zalecenia dla ludności

Bardzo dobry

Jakość powietrza jest dobra.
Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.
Warunki idealne na aktywności na zewnątrz.

Dobry

Jakość powietrza jest wciąż dobra.
Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.
Warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.

Umiarkowany

Jakość powietrza jest akceptowalna.
Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.
Warunki dobre na aktywności na zewnątrz.

Dostateczny

Jakość powietrza jest średnia.
Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne.
Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło. 

Zły

Jakość powietrza jest zła.
Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz.
Pozostali powinni je ograniczyć. Nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

Bardzo zły

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła.
Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz.
Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza

 

Poziom jakości powietrza

PM10 [µg/m3]

PM2,5 [µg/m3]

Bardzo dobry

0-20 

0-12

Dobry

21-60

13-36

Umiarkowany

61-100

37-60

Dostateczny

101-140

61-84

Zły

141-200

85-120

Bardzo zły

>200

>120

 
Złote Serduszko WOŚP licytowane będzie w Żyrardowie!

Po wielu latach, staraniem Miasta Żyrardowa, najcenniejszy na świecie złoty wyrób o masie ok. 4,5 grama, czyli Złote Serduszko WOŚP, ponownie trafi na licytację do Żyrardowa! Prawdopodobnie Złote Serduszko licytowane było w Żyrardowie tylko raz, w 1994 roku. To najbardziej wyjątkowy gadżet orkiestrowych licytacji, który przekazywany jest przez Fundację WOŚP tylko 10 sztabom z całego kraju, a jest ich w sumie ok. 1800.

Tegoroczne licytacje ,,wośpowych” gadżetów zapowiadają się więc niezwykle ekscytująco. Liczymy na duże zainteresowanie szczególnie tym niezwykle cennym, limitowanym Złotym Serduszkiem. Cena wywoławcza - 10 000 zł! Dodajmy, że rekordowa kwota za Złote Serduszko wylicytowana została w 2010 roku , było to UWAGA 1 110 000 zł!

Kto wylicytuje Złote Serduszko w Żyrardowie i za jaką kwotę? To okaże się w niedzielę wieczorem, po Światełku do nieba. Zachęcamy do udziału w licytacjach i wydarzeniach przygotowanych przez żyrardowski Sztab WOŚP.

Więcej o Złotych Serduszkach WOŚP na stronie:
http://www.wosp.org.pl/final/wesprzyj/zlote-serduszka

Informacja dla hodowców drobiu w związku z występowaniem zjadliwej grypy ptaków (H5N8)

W związku z niepomyślną sytuacją epizootyczną wynikającą z rozprzestrzeniania się zjadliwej grypy ptaków na terenie kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie ponownie informuje o obowiązywaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091), a w szczególności:

Zgodnie z rozporządzeniem zakazuje się:

 1. Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,
 2. Przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia wymienionych powyżej ptaków na targowiskach,
 3. Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 4. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane,
 2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

W Urzędzie Miasta Żyrardowa wszelkie podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków można zgłaszać w Wydziale Gospodarki i Ochrony Środowiska (pokój 23) lub pod numerem telefonu 46 858-15-22.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

 

W przypadku naruszania przez właścicieli stad ptaków powyższych nakazów i zakazów przewidziane są surowe sankcje karne.

_________________________________________________________________

Informacja w sprawie kar administracyjnych,
które może nałożyć lekarz weterynarii

Zgodnie z art. 85aa. rozdziału 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1539 ze zm.) kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w:

 • art. 46 ust. 3 pkt 5, nie zaopatruje zwierząt w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności;
 • art. 46 ust. 3 pkt 5a, będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności (§l ust. 1 pkt 2 lit b rozporządzenia MRiRW);
 • art. 46 ust. 3 pkt 7, nie oczyszcza, nie odkaża, nie przeprowadza deratyzacji lub dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt, a także nie oczyszcza lub nie odkaża środków transportu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3;
 • art. 46 ust. 3 pkt 8b, będąc dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego nie zgłasza przypadków padnięć lub nie dostarcza odstrzelonych zwierząt łownych do określonych miejsc, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3;
 • art. 46 ust. 3 pkt 8f, nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności (§l ust. 1 pkt 1 1it. d, §1 ust. 1 pkt 2 lit. c, e, g, h, i, j rozporządzenia MRiRW);
 • art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 (§1 ust. 1 pkt 1 1it. b, c, §1 ust. 1 pkt 2 lit. a, f rozporządzenia MRiRW);
 • kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kary pieniężne wymierza w drodze decyzji administracyjnej powiatowy lekarz weterynarii albo graniczny lekarz weterynarii.

Informacja dla przedsiębiorców

Urząd Miasta Żyrardowa przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2017 roku upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2016 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2017.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń w należytej wysokości można wnieść gotówką lub bezgotówkowo w kasie Urzędu Miasta.

Numer rachunku bankowego: 63 1020 1026 0000 1702 0272 9325.

25. Finał WOŚP rozkręca się!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w Żyrardowie w sumie aż 9 dni. 25. Finał WOŚP dedykowany jest dzieciom i seniorom. Dużo za nami, ale jeszcze więcej przed nami. Zapraszamy m.in. na koncerty zespołów Dżem, Big Cyc i Acid Drinkers, wydarzenia z muzyką elektroniczną, stand-up Kevina Aistona, atrakcje sportowe i dla dzieci. Jednym ze szczególnych wydarzeń będzie również otwarcie wystawy „ĆwierćWOŚP”, prezentującej historię orkiestrowego grania w Żyrardowie. Cytując dyrygenta WOŚP, ojj się będzie działo!

W Żyrardowie wydarzenia w ramach 25. Finału WOŚP rozpoczęły się w minioną sobotę akcją krwiodawstwa, organizowaną wspólnie z RCKiK w Warszawie, w ramach której zebrano blisko 7 litrów krwi. Za nami jest już też część orkiestrowych seansów w Kinie Len, które organizowane są dzięki współpracy z dystrybutorami z całej Polski. W niedzielę odbyły się także pierwsze koncerty w Centrum Kultury (usłyszeć można było m.in. Skowyt, Metkę i Pull The Wire), z kolei wczoraj w Telegraf Bistro&Cafe świetny popis swoich umiejętności dali Piotr Bukartyk i Krzysztof Kawałko.

Śledźcie program WOŚP Żyrardów i kadego dnia aż do niedzieli bądźcie z nami, wspierajac dzieci i seniorów potrzebujących opieki medycznej.

Sponsorem Głównym Finału WOŚP jest Miasto Żyrardów.

25. Finał WOŚP w Żyrardowie trwa.
Fot. Karolina Kiełczewska

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 roku

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku Prezydent Miasta Żyrardowa planuje ubiegać się o uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”. W związku z tym, osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest w 2017 roku, proszone są o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa do dnia 28 lutego br.

Zgodnie z regulaminem programu WFOŚiGW pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, w tym również wspólnoty mieszkaniowe składają wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski o przyznanie dofinansowania indywidualnie bezpośrednio do WFOŚiGW.

Miasto w oparciu o indywidualne wnioski właścicieli nieruchomości złoży do WFOŚiGW zbiorczy wniosek o dofinansowanie zadania i po otrzymaniu dotacji przeprowadzi postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy, który będzie w 2017 roku usuwał wyroby zawierające azbest z nieruchomości objętych powyższym wnioskiem.

Pozyskane w ramach dofinansowania środki finansowe mogą być przeznaczone na demontaż, zbieranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. WFOŚiGW pokryje do 85% kosztów realizacji zadania, natomiast pozostałe 15% zostanie sfinansowane z budżetu Miasta Żyrardowa. Koszty zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel nieruchomości.

Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są poniżej, a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żyrardowa, pok. 31 (II piętro), tel. 46 858 15 46.

Spotkanie noworoczne przedstawicieli samorządu z biskupem diecezji łowickiej

We wtorek 10 stycznia br. Prezydent Wojciech Jasiński uczestniczył w corocznym noworocznym spotkaniu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu diecezji łowickiej zorganizowanym przez Radio Victoria „Między Łodzią a Warszawą” oraz Jego Ekscelencję księdza biskupa Andrzeja Dziubę.

Spotkanie rozpoczęło się koncertem utworów swingowych w wykonaniu kwartetu instrumentalnego. Występ, który dał zebranym chwilę zadumy i wytchnienia, został zwieńczony utworem o niebagatelnym wykonaniu. Gromkimi brawami nagrodzono wykonawców za wyjątkowo artystycznie zagraną kolędę „Cicha noc”.

Jego Ekscelencja biskup nie szczędził ciepłych słów podziękowań skierowanych do przedstawicieli samorządów za wspólnie przepracowany rok 2016. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do zebranych za organizację i uczestnictwo przedstawicieli samorządu w Światowych Dniach Młodzieży. Największą dumą ŚDM było zorganizowane pod Krakowem Miasteczko Łowickie – i za tę organizację ks. biskup złożył osobne podziękowania.

Życząc spełnionego i pełnego wyzwań roku 2017, dyrektor Radia Victoria ks. Piotr Krzyszkowski zaprosił zebranych na noworoczny toast lampką szampana.

- To na pewno bardzo ważne dla nas, samorządowców, wydarzenie. Jest okazją do spotkania w szerokim gronie, wymiany poglądów i daje nam wzmocnienie duchowe, które jest potrzebne w codziennej ciężkiej pracy samorządowej. Są sytuacje, kiedy właśnie takie wsparcie duchowe i słowa podziękowań są niezwykle istotne. – podsumował spotkanie Prezydent Wojciech Jasiński.

Kurs samoobrony dla mieszkanek Żyrardowa

Panie będą mogły poczuć się bezpieczniej! Żyrardowska Straż Miejska organizuje kurs pod nazwą „Bezpieczna mieszkanka-żyrardowianka”.

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa kobiet, Straż Miejska w Żyrardowie organizuje kurs samoobrony dla mieszkanek naszego miasta. Jego celem jest właściwe rozpoznawanie sytuacji zagrożenia i w miarę możliwości unikania ich, a następnie właściwe reagowanie w zależności od stopnia zagrożenia – także poprzez użycie stosownych technik obrony.

Kurs rozpocznie się w marcu. Zajęcia będą odbywały się w piątki w godzinach wieczornych od 1900 do 2100 w hali sportowej AQUA przy ul. Stefana Jodłowskiego.

Zajęcia rozpoczną się od części teoretycznej, przechodząc następnie do zadań praktycznych. Panie, pod czujnym okiem strażników miejskich poznają podstawowe zasady samoobrony oraz niektóre chwyty obronne. W trakcie kursu będzie również czas na wykłady, podczas których mieszkanki naszego miasta dowiedzą się, jak nie stać się ofiarą – jakich sytuacji należy unikać, lub na jakie zachowania w miejscach publicznych zwracać szczególną uwagę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń do 28 lutego 2017 r.

 • drogą e-mailową na adres: straz.miejska@zyrardow.pl
 • telefonicznie pod numerem 986
 • lub osobiście w siedzibie Straży Miejskiej.

Termin oraz miejsce pierwszego spotkania będzie ogłoszony na stronie internetowej Straży Miejskiej, stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa oraz w telewizji żyrardowskiej TVŻ.

Pamiętaj: Ty też możesz zapisać się na kurs!

Organizacje sportowe zaprezentowały swoją działalność

W miniony wtorek Urząd Miasta zorganizował w Resursie konferencję dotyczącą działalności stowarzyszeń sportowych na terenie Miasta Żyrardowa. Prezydenta Miasta reprezentował podczas spotkania jego zastępca, Dariusz Kaczanowski. Stowarzyszenia oraz kluby sportowe miały okazję zaprezentować swoje działania, realizowane zadania czy też plany na przyszłość. Uczestnicy spotkania, wśród których byli m.in. Radni Rady Miasta oraz mieszkańcy zainteresowani życiem sportowym w naszym mieście, dowiedzieli się na jaką skalę działa dany podmiot, ilu zrzesza w swoich strukturach uczestników, a także jak rozlicza się z dotacji otrzymanej przez Prezydenta Miasta i skąd pozyskuje pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania swoich projektów.

W konferencji wzięły udział stowarzyszenia, które w ubiegłym roku otrzymały dotację z Miasta, takie jak: TKKF Sokół, UKS Trójka Żyrardów, SL Salos Żyrardów, Akademia Piłkarska Żyrardów, Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników AQUA Żyrardów, WOPR Żyrardów, Stowarzyszenie Tenisowe Matchpoint, Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, Academia Gorila oraz UKS Żak.

Ponadto swoją działalność zaprezentowały stowarzyszenia działające na terenie Miasta, które w ubiegłym roku nie przystąpiły do konkursu bądź nie otrzymały dotacji i byli to: Stowarzyszenie Żyrafa oraz Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long.

Stypendystka mazowieckiego programu dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Alicja Błaszczak, uczennica Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie klasy III b gimnazjum, uzyskała dyplom za zrealizowanie najciekawszego projektu edukacyjnego zatytułowanego „Blog edukacyjny. Moja przygoda z mikroskopem”, jako stypendystka z subregionu warszawskiego w programie Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2015/2016 realizowanym w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ala została wyróżniona spośród wszystkich stypendystów na Mazowszu, przedstawiając na spotkaniu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem swój projekt edukacyjny jako najlepszy.

Opiekunem uczennicy podczas realizacji projektu edukacyjnego była Bożena Jedlińska, nauczyciel chemii i biologii.

Sukces uczennicy to jednocześnie sukces szkoły oraz rodziców, którzy wspierają Alę w realizacji wyzwań edukacyjnych.

Gratulujemy!

Spotkania z poezją

Miejskie Przedszkole Nr 9 realizuje program „Kolorowe książeczki, baśnie, bajki i bajeczki”, którego celem jest rozbudzanie wśród przedszkolaków aktywności czytelniczej oraz uwrażliwianie na piękno języka literackiego w twórczości dla dzieci. W ramach tego programu w przedszkolu odbywają się cykliczne spotkania z Jerzym Paruszewskim, żyrardowskim poetą, koordynatorem „Żyrardowskich Wieczorów Literackich”.

Podczas drugiego spotkania, które odbyło się 10 stycznia w grupie czterolatków, dzieci poznały wiersz Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”, dowiadując się jednocześnie co to jest rym, sylaba, wers czy liryka. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, a na zakończenie spotkania, odwdzięczyły się poecie za poświęcony czas, tym co lubią najbardziej, czyli śpiewając piosenkę.

Program „Kolorowe książeczki, baśnie, bajki i bajeczki”, w ramach którego zaplanowany został cykl spotkań dzieci z poezją opracowały: Joanna Cyzman,  Beata Dukaczewska, Hanna Kuchta i Justyna Owczarzak.

Rekord WOŚP w Żyrardowie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Żyrardowie w sumie aż dziewięć dni. 25. Finał WOŚP zgrał dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Tegoroczni żyrardowscy wolontariusze czerwonych serduszek WOŚP niemal o sto tysięcy pobili zeszłoroczny rekord. W 2017 roku do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żyrardowie wrzucono 204 458,40 zł.

W Żyrardowie wydarzenia w ramach 25. Finału WOŚP rozpoczęły się 7 stycznia akcją krwiodawstwa, organizowaną wspólnie z RCKiK w Warszawie, w ramach której zebrano blisko 7 litrów krwi. W Kinie Len obejrzeliśmy orkiestrowe seanse, które zorganizowano dzięki współpracy z dystrybutorami z całej Polski. W niedzielę 8 stycznia odbyły się pierwsze koncerty w Centrum Kultury – usłyszeć można było m.in. Skowyt, Metkę i Pull The Wire. W Telegraf Bistro&Cafe świetny popis swoich umiejętności dali Piotr Bukartyk i Krzysztof Kawałko.

Kolejne dni uświetniły koncerty zespołów Dżem (który grał w Żyrardowie podczas pierwszego finału), Big Cyc i Acid Drinkers, wydarzenia z muzyką elektroniczną, stand-up Kevina Aistona, zmagania sportowe oraz atrakcje dla dzieci. Jednym ze szczególnych wydarzeń było zorganizowanie wystawy „ĆwierćWOŚP”, prezentującej historię orkiestrowego grania w Żyrardowie.

Zgodnie z tradycją nie zabrakło również „licytacji”. W tym roku doczekaliśmy się m.in. tej najbardziej symbolicznej – Złotego Serduszka. Ten wyjątkowy przedmiot otrzymuje z Fundacji jedynie 10 sztabów z całego kraju. „Licytacja” była bardzo zacięta i ostatecznie zamknęła się kwotą 16 500 zł.

Przy żyrardowskim sztabie, powstałym przy stowarzyszeniu Qltur Generator, działało 321 wolontariuszy. Liczenie zebranych środków rozpoczęto już w południe. Kwota rosła z minuty na minutę i już o 19:00 było wiadomo, że mamy rekord. Ostatecznie kwesta zakończyła się wynikiem 204 458,40 zł, co oznacza, że udało się zebrać o blisko sto tysięcy złotych więcej niż rok temu.

Sponsorem Głównym Finału WOŚP było Miasto Żyrardów.

Otwarty konkurs ofert „Zima w mieście 2017”

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 7/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. został ogłoszony otwarty konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii zimowych pn. „Zima w mieście 2017”.

Oferty konkursowe należy składać do dnia 6 lutego 2017 r. do godziny 16:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, przy Placu Jana Pawła II nr 1.

Na realizację zadania w 2017 r. przeznaczona została kwota do 20.000,00 złotych.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które na mocy postanowień statutowych uprawnione są do prowadzenia działalności w zakresie wymienionym w otwartym konkursie ofert.

Przyznane dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.

Środki pochodzące z dotacji mogą być wykorzystane na: wyżywienie; dowóz uczestników; koszty realizacji zajęć kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych; zakup niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych; zakup nagród rzeczowych; koszty ubezpieczenia uczestników; wynajem sal, obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz zakup innych niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania.

 

Zarządzenie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Żyrardowa.

 

Konkurs ogłoszono na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Załóż firmę przez telefon! Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców

Urząd Miasta Żyrardowa pragnie poinformować, że Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców.

Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

 

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej
dostępna jest pod numerem 801-055-088.

 

Załóż firmę przez telefon – Jak to działa?

W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CE1DG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy.

Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firmę przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Kontakt do Referatu Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Żyrardowa: tel. 46 858-15-57.

 

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach

Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie przedsiębiorców. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów, które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań. Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

 

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl

Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.

 

Kontakt:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Gospodarki Elektronicznej
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
tel.: 801-055-088
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc
FB: www.facebook.com/biznesgovpl
WWW: www.biznes.gov.pl

Miejski Kalendarz’ 2017

Z niewielkim opóźnieniem, ale za to inny format, odmieniona szata graficzna, a fotografie…  zobaczcie sami, naszym zdaniem są piękne. Mamy nadzieję, że Państwu też się spodobają. Zachęcamy do nabycia wyjątkowego kalendarza miejskiego na 2017 rok, wydanego przez Urząd Miasta Żyrardowa. Dwunastostronicowe, naścienne kalendarze dostępne są w Resursie i Centrum Kultury, w cenie 25 zł.

Noworoczne spotkanie z emerytowanymi pracownikami Magistratu

Prezydent Wojciech Jasiński spotkał się w Resursie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta, by złożyć noworoczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, odkrywania nowych pasji oraz realizacji zaplanowanych na nowy rok wyzwań i marzeń. Do życzeń dołączyli się, towarzyszący Prezydentowi podczas spotkania, Sekretarz Miasta Małgorzata Szustakiewicz oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów ks. Janusz Włodarczyk. Wraz z dobrym słowem na nowy rok, Wojciech Jasiński obdarował gości symbolicznymi upominkami. Spotkanie było też okazją do rozmów na temat bieżącej działalności Samorządu, bo sprawy Miasta wciąż bliskie są emerytowanym pracownikom Magistratu.     

Ognisko zjadliwej grypy ptaków (H5N8) w powiecie żyrardowskim

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że trzydzieste drugie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 72 sztuki ptaków (kaczki, kury, gęsi, indyki, gołębie, struś), położonym w miejscowości Popielarnia (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 18 stycznia 2017 r. z PIW-PIB w Puławach. Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w województwie mazowieckim.

Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).

Punkt Informacyjny dotyczący stwierdzonego ogniska zjadliwej grypy ptaków znajduje się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii pod numerem telefonu 46 854-12-47.

W Urzędzie Miasta Żyrardowa szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania w strefie obszaru zagrożonego udzielane są pod numerem 603-379-336.

W związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy na terenie powiatu żyrardowskiego oraz wdrażanymi procedurami zarządzania kryzysowego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie ponownie informuje o obowiązywaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, a w szczególności:

Zgodnie z rozporządzeniem zakazuje się:

 1. Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,
 2. Przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia wymienionych powyżej ptaków na targowiskach,
 3. Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 4. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane,
 2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

W Urzędzie Miasta Żyrardowa wszelkie podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków można zgłaszać w Wydziale Gospodarki i Ochrony Środowiska (pokój 23) lub pod numerem telefonu 46 858-15-22.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

W przypadku naruszania przez właścicieli stad ptaków powyższych nakazów i zakazów przewidziane są surowe sankcje karne.

_________________________________________________________________

 

Informacja w sprawie kar administracyjnych,
które może nałożyć lekarz weterynarii

 

Zgodnie z art. 85aa. rozdziału 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1539 ze zm.) kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w:

 • art. 46 ust. 3 pkt 5, nie zaopatruje zwierząt w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności;
 • art. 46 ust. 3 pkt 5a, będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności (§l ust. 1 pkt 2 lit b rozporządzenia MRiRW);
 • art. 46 ust. 3 pkt 7, nie oczyszcza, nie odkaża, nie przeprowadza deratyzacji lub dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt, a także nie oczyszcza lub nie odkaża środków transportu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3;
 • art. 46 ust. 3 pkt 8b, będąc dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego nie zgłasza przypadków padnięć lub nie dostarcza odstrzelonych zwierząt łownych do określonych miejsc, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3;
 • art. 46 ust. 3 pkt 8f, nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności (§l ust. 1 pkt 1 1it. d, §1 ust. 1 pkt 2 lit. c, e, g, h, i, j rozporządzenia MRiRW);
 • art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 (§1 ust. 1 pkt 1 1it. b, c, §1 ust. 1 pkt 2 lit. a, f rozporządzenia MRiRW);
 • kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kary pieniężne wymierza w drodze decyzji administracyjnej powiatowy lekarz weterynarii albo graniczny lekarz weterynarii.

Drogie Babcie, kochani Dziadkowie!

Jak można pomieścić w sobie tyle troski, ciepła i miłości?
Jak można podarować innym tyle uśmiechu, dobroci, radości?!

Z okazji Waszego święta, pozwólcie, że dołączymy się do płynącego w tym niezwykłym dniu potoku ciepłych słów, mocnych uścisków i słodkich uśmiechów waszych wnucząt, życząc Wam dużo sił, zdrowia, pogody ducha oraz niekończącej się radości i poczucia dumy z dorastających przy Was pociech.

Życzymy także ogromu miłości i życzliwości ze strony najbliższych, a w dniu Waszego święta - łez szczęścia i cudownych, niezapomnianych wzruszeń.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa    Prezydent Miasta Żyrardowa
Marcin Rosiński                                             Wojciech Jasiński 

Spotkanie z Ambasadorem Francji

Na oficjalne zaproszenie Ambasady Francji, w ubiegłym tygodniu Dariusz Kaczanowski, Zastępca Prezydenta Wojciecha Jasińskiego, miał przyjemność spotkać się z Ambasadorem Francji w Polsce, Pierre'em Levy. Podczas wizyty, zgodnie z francuską tradycją, Pierre Levy złożył na ręce Dariusza Kaczanowskiego, serdeczne życzenia noworoczne dla Samorządu Miasta Żyrardowa oraz wszystkich mieszkańców. Dyskutowano o dalszej współpracy Ambasady z naszym miastem, jak i o możliwościach rozszerzania kooperacji z zaprzyjaźnionymi z Żyrardowem francuskimi miastami.

Przypomnijmy, że to ubiegłoroczne obchody Roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich, spowodowały zacieśnienie współpracy Miasta Żyrardowa z Ambasadą Francji, jak również odnowienie kontaktów z Lourmarin, czy zapoczątkowanie współpracy z Marsylią. Miejmy nadzieję, że nawiązane w 2016 roku relacje, zaowocują wspólnymi działaniami w roku bieżącym i kolejnych latach.    

Grażyna Łobaszewska zaśpiewała w Centrum Kultury

W minioną sobotę na scenie Centrum Kultury wystąpiła Grażyna Łobaszewska z zespołem AJAGORE. Publiczność wysłuchała zarówno największych przebojów artystki, takich jak „Czas nas uczy pogody”, „Gdybyś”, piosenek z ostatniej płyty „Przepływamy”, jak i zupełnie nowych kompozycji, które pojawią się na najnowszym, jubileuszowym albumie pod tytułem „Sklejam Się”.  W programie koncertu znalazły się również ponadczasowe kompozycje Czesława Niemena z płyty „Dziwny jest…”. Z okazji Dnia Babci i Dziadka, posiadacze Żyrardowskiej Karty Seniora mieli możliwość wysłuchania koncertu na zaproszenie Prezydenta Miasta, Wojciecha Jasińskiego.    

Zmiana rozkładu jazdy autobusów

Urząd Miasta Żyrardowa informuje, że od 1 lutego 2017 r. wejdzie w życie nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Żyrardowie.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiono dodatkową linię nr 9 na odcinku Osiedle Żeromskiego – PKP oraz na trasie linii nr 2 zwiększono częstotliwość kursowania autobusów w godzinach międzyszczytowych (8:00-13:00) oraz pomiędzy godzinami 17:00-18:00 z 60 do 30 minut.

Linie 2 i 9 będą funkcjonować w dni powszednie na odcinku od PKP przez ul. Radziwiłłowską do ul. Żeromskiego co 15 minut w godzinach szczytu oraz co 30 minut w godzinach międzyszczytowych do godziny 18:00.

Niektóre kursy linii nr 2 wydłużone zostały do ul. Czystej, a więc mieszkańcy Żyrardowa, pracownicy i klienci Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Żyrardów sp. z o.o. będą mogli dotrzeć do PGK korzystając z transportu publicznego.

Nowe rozkłady jazdy będą zawieszane na przystankach od 30 stycznia 2017 r.

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie szkoleniowe dotyczące Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) w świetle zapisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących oferty konkursowej i sprawozdania z realizacji zadania, które odbędzie się w Resursie 27 stycznia 2017 r. o godzinie 15:30.

Szkolenie skierowane jest głównie do organizacji aplikujących o dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Głównym celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy z przedmiotowego zakresu jak również uniknięcie ewentualnych wątpliwości w przygotowaniu oferty na konkurs oraz sprawozdania z otrzymanej dotacji.

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tel.: 46 858-15-66.

XXXVIII Sesja Rady Miasta

W czwartek, 26 stycznia 2017 r. o godzinie 15:00, rozpoczną się obrady XXXVIII Sesji Rady Miasta Żyrardowa. Zapraszamy do budynku Resursy w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 45.

 

W porządku obrad pod głosowanie poddane zostaną projekty uchwał:

 • w sprawie przystąpienia Miasta Żyrardowa do realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkoła bliżej nauki – stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”;
 • zmieniająca uchwałę Nr XLIX/346/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę – Miasto Żyrardów;
 • w sprawie nadania nazw ulicom w Żyrardowie;
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości;
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (Mariampol);
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (ul. Sławińskiego).

 

Przyjęte zostaną również następujące dokumenty:

 • Plan pracy Rady Miasta Żyrardowa na rok 2017.
 • Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta.
 • Informacja Prezydenta Miasta o zgłoszonych roszczeniach i wydanych decyzjach w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Sesja Rady Miasta transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Żyrardowskiej w lokalnej telewizji kablowej.

Ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N8) – wytyczne dla obszaru zagrożonego

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że trzydzieste drugie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 72 sztuki ptaków (kaczki, kury, gęsi, indyki, gołębie, struś), położonym w miejscowości Popielarnia (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 18 stycznia 2017 r. z PIW-PIB w Puławach. Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w województwie mazowieckim.

Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).

 

Wyznaczono obszary zasięgu dla wysoce zjadliwej grypy ptaków:

 • obszar zapowietrzony – o średnicy 3 km od potwierdzonego ogniska obejmujący w powiecie żyrardowskim w gminie Wiskitki miejscowości: Popielarnia, Kamionka, Miedniewice, Nowa Wieś, Hipolitów.
 • obszar zagrożony – o średnicy 10 km od potwierdzonego ogniska.

Miasto Żyrardów zostało częściowo objęte obszarem zagrożonym, w granicach od zachodu i północnego zachodu wzdłuż granicy z gminą Wiskitki do ul. 1 Maja, następnie od wschodu do ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Limanowskiego, od południa ul. Limanowskiego, a następnie ul. Konarskiego i ul. Borówkową do granicy gminy Wiskitki.

Na zewnętrznej granicy obszaru zagrożonego w Żyrardowie zostaną ustawione żółte tablice ostrzegawcze o następującej treści: „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów żyrardowskiego i sochaczewskiego, w obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • przemieszczania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
 • organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;
 • organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zagrożonym, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt
 • jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

W obszarze zagrożonym nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Punkt Informacyjny dotyczący stwierdzonego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków znajduje się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii pod numerem telefonu 46 854-12-47.

W Urzędzie Miasta Żyrardowa szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania w strefie obszaru zagrożonego udzielane są pod numerem 603-379-336.

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego w sprawie opłat środowiskowych

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

 • Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 r. i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

UWAGA!

 1. W przypadku udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, należy uiścić opłatę za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i złożyć informację o wysokości naliczonej opłaty;
 2. Jeżeli naliczona opłata za każdy rodzaj korzystania ze środowiska za 2016 r. nie przekracza 100 zł, nie składamy wykazu informacji, co jednak nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

W związku ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł. Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należnych opłat za rok 2016.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu EkoPłatnik, udostępnionego na stronie internetowej www.wcm.mazovia.pl w pkt 6.05 Opłaty za korzystanie ze środowiska, który służy do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzenia wykazu informacji.

Bezpośredni link do programu: https://ekoplatnik.mazovia.pl:8443/ekopl/login?0

 

 • Do 15 marca 2017 r. należy złożyć za rok 2016 roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi i wnieść opłatę produktową na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
95 1240 1037 1111 0010 6029 9959

 • Do 15 marca 2017 r. należy złożyć za rok 2016 roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej w zakresie produktów: olejów i opon i wnieść opłatę produktową na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
31 1240 1037 1111 0000 0698 8102

 • Do 15 marca 2017 r. należy złożyć sprawozdania bateryjne za rok 2016 i wnieść opłatę produktową, opłatę depozytową i środki na publiczne kampanie edukacyjne na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S A. I/O Warszawa
96 1240 1037 1111 0010 3123 5928

 • Do 31 stycznia 2017 r. należy wnieść za rok 2016 środki na publiczne kampanie edukacyjne z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

 • Do 15 marca 2017 r. należy wnieść za rok 2016 opłatę produktową z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul, Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

 • Do 15 marca 2017 r. należy wnieść za rok 2016 opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
83 1240 6292 1111 0010 7147 9535

 

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:

 • opłata produktowa – opakowania (OP OPAK)
 • opłata produktowa – produkty (OP PROD)
 • baterie i akumulatory opłata produktowa (BiA OP)
 • baterie i akumulatory opłata depozytowa(BiA OD)
 • baterie i akumulatory kampania edukacyjna(BiA PKE)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – publiczne kampania edukacyjna (ZSEiE PKE)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – opłata produktowa (ZSEiE OP)
 • recykling pojazdów (RP)

 

Informacje na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w zakresie sprawozdawczości można znaleźć na stronie www.gios.qov.pl

Więcej informacji, w tym wzory wykazów i sprawozdań oraz numery kont można znaleźć na stronie www.wcm.mazovia.pl

 

 

Zakaz sprzedaży drobiu i jaj na Targowisku Miejskim

Urząd Miasta Żyrardowa informuje, że w związku z wystąpieniem przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu żyrardowskiego oraz wprowadzeniem strefy zagrożonej w części miasta Żyrardowa (w rejonie ulic Limanowskiego, 1 Maja do granic z gminą Wiskitki) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie nakazuje utrzymanie bezwzględnego zakazu sprzedaży żywego drobiu, nieoznakowanych jaj oraz ubitego drobiu pochodzącego z nieznanego uboju, sprzedawanych w handlu „odręcznym” na Targowisku Miejskim w Żyrardowie.

Powyższa decyzja podyktowana jest wyznaczeniem w części powiatu żyrardowskiego strefy zapowietrzonej oraz zagrożonej oraz wprowadzeniem w tych strefach zakazów dotyczących przemieszczeń żywego drobiu i produktów pochodzących od drobiu. W związku z powyższymi zakazami trudno jest ustalić miejsca pochodzenia: żywego drobiu, jaj oraz ubitego drobiu, sprzedawanych w handlu „odręcznym” na Targowisku Miejskim w Żyrardowie.

Ponieważ Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów produktów pochodzenia zwierzęcego, oferowanych do sprzedaży również na Targowisku Miejskim w Żyrardowie, zasadne stało się wydanie niniejszego zakazu.

Uroczyste przekazanie złotego serduszka WOŚP

W środę 25 stycznia br. złote serduszko WOŚP zostało uroczyście przekazane przez szefową żyrardowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Aleksandrę Rutkowską na ręce przez Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Hanny Bieżuńskiej. W uroczystości wziął udział również Prezydent Wojciech Jasiński.

Złote serduszko WOŚP po raz pierwszy zostało wylicytowane przez PGK! Do tej pory w całej 25-letniej historii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, serduszko trafiło do Żyrardowa tylko raz! Ten wyjątkowy przedmiot o niezwykłej wartości emocjonalnej, wykonywany jest rokrocznie ze złota otrzymanego w czasie poprzedniego Finału.

Oj działo się: walka jaką stoczyliśmy była zacięta! Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć cegiełkę do wielkiego dzieła jakie od 25 lat tworzy WOŚP. Nasz żyrardowski szpital od wielu lat korzysta z darów Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki tej pomocy, oddział noworodków otrzymał między innymi: bilirubinometr, inkubator zamknięty, stanowisko resuscytacyjne, lampę do fototerapii a Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla najstarszych mieszkańców, 30 łóżek sterowanych elektronicznie oraz 5 materacy przeciwodleżynowych, 3 wózki inwalidzkie, ssak medyczny i wiele innych niezbędnych sprzętów. Cieszymy się, że w tym roku poprzez licytację wsparliśmy oddziały pediatryczne oraz seniorów. – mówiła prezes Hanna Bieżuńska.

PAMIĘTAMY…

27 stycznia 2017 r. mija pierwsza rocznica śmierci długoletniego nauczyciela i dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie – Zbigniewa Wilka. W tym dniu reprezentacja uczniów i nauczycieli szkoły złożyła kwiaty na grobie Pana Dyrektora. Szkolny Radiowęzeł nadał audycję poświęconą pamięci o tym wyjątkowym Człowieku.

Wielu dzisiaj pracujących w szkole nauczycieli to jego uczniowie, wychowankowie. Inni spotkali Go już jako swojego przełożonego. Wszyscy wspominamy człowieka pełnego ciepła, serdeczności, który zawsze chciał słuchać, pomagać, udzielać mądrych rad. Jako nauczyciel fizyki – uczył krytycznego myślenia i patrzenia na świat wokół nas, nigdy do nauki nie zmuszał, ale za to – potrafił zachęcić. Kochał polską przyrodę i potrafił tą miłością zarazić innych, stąd wielu zapamiętało go jako organizatora wycieczek szkolnych, harcerskich rajdów. Jako dyrektor – dla wszystkich miał czas – zawsze bronił i szanował swoich nauczycieli, dzielił się doświadczeniem, potrafił stworzyć w szkole wspaniałą atmosferę. Był to Człowiek niezwykły i wyjątkowy – wielki humanista, erudyta, życzliwy i wyrozumiały, zawsze skromny, taktowny. Wszyscy wiele Mu zawdzięczamy – uczniowie, nauczyciele i współpracownicy. Szkoła była jego pasją, drugim domem. Pracował w niej od 1963 do 2001 roku.

Dyrektor Zbigniew Wilk na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Przecież „Są ludzie, których nikt nie zapomina” (Safona)

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Liceum

Za nami II Bal Charytatywny Prezydenta Miasta Żyrardowa


Świetna zabawa karnawałowa połączona ze szlachetną inicjatywą zbiórki pieniędzy na szczytny cel – tak w największym skrócie można podsumować II Bal Charytatywny Prezydenta Miasta Żyrardowa, który odbył się minionej soboty na hali sportowej AQUA.  Tegoroczny bal dedykowany był żyrardowskiej Fundacji ,,Z miłości do dziecka”, a jego efektem było zebranie 31 350 zł. Środki przekazane zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i rehabilitację podopiecznych fundacji - dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu żyrardowskiego.     

Wspólnie z gospodarzem Prezydentem Wojciechem Jasińskim przy muzyce zespołu High Flight Band bawiło się prawie 200 par. Wśród wielu znamienitych gości, obecni byli m.in. André Carboulet przedstawiciel merostwa Lourmarin, który odwiedził nasze miasto już po raz drugi, w związku z odnowieniem i zacieśnieniem kontaktów z władzami rodzinnego miasta Filipa de Girarda. André Carboulet, zaraz po oficjalnym wystąpieniu, zaskoczył gości, dając znakomity popis gry na klarnecie. Bal zaszczycili też swą obecnością samorządowcy z zaprzyjaźnionych miast, m.in. Krzysztof Jażdżyk Prezydent Miasta Skierniewice oraz Agnieszka Wilczek Wiceprezydent Otwocka. Zaproszenie na bal przyjęli także prof. Artur Krajewski, Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa oraz Krzysztof ,,Diablo” Włodarczyk, były mistrz świata w boksie zawodowym. Bal poprowadził aktorski duet: Renata Dancewicz i Roch Siemianowski. 

Kulminacyjnym punktem programu był koncert Małgorzaty Ostrowskiej z zespołem. Przewidziano również wiele innych atrakcji takich, jak pokaz mistrzów tańca, pokaz live cooking, losowanie wśród uczestników balu atrakcyjnych nagród i co najważniejsze – licytacje podarowanych specjalne na tę okoliczność przedmiotów. Łączna ich cena wywoławcza kształtowała się na poziomie ponad 10 000 zł, a w wyniku licytacji, dzięki hojności gości biorących udział w aukcjach, udało się zebrać w sumie ponad 28 550 zł. Dodatkowo prowadzona podczas balu zbiórka pieniędzy zaowocowała kwotą 2 800 zł. W sumie na konto Fundacji ,,Z miłości do dziecka” wpłynie 31 350 zł.

Fundacja „Z miłości do dziecka” powstała, by nieść pomoc rodzicom opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi. Działalność fundacji ukierunkowana jest m.in. na udzielanie wszechstronnego wsparcia opiekunom dzieci niepełnosprawnych, m.in. poprzez ułatwianie dostępu do profesjonalnej opieki medycznej i rehabilitacyjnej dla ich dzieci.

- Sobotni wieczór był wyjątkowy dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność naszej fundacji. Wieczór ten przybliżył nas do realizacji celów, jakie postawiliśmy przed sobą, podpisując latem ubiegłego roku akt założycielski Fundacji - mówi Dorota Białobrzewska, prezes fundacji. - Nie jest tajemnicą, że efektywność naszych działań w dużej mierze uzależniona jest od skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych. Dlatego też w imieniu własnym oraz podopiecznych fundacji składam na ręce Pana Prezydenta pełne wdzięczności podziękowania za przychylność dla mojej prośby, by to właśnie nasza fundacja stała się beneficjentem środków zgromadzonych podczas tegorocznego Balu Charytatywnego Prezydenta Miasta Żyrardowa. Pozyskane środki przybliżają nas do momentu otwarcia profesjonalnego gabinetu rehabilitacyjnego, który działał będzie przy ul. Piaskowej. Kończymy właśnie remont pomieszczeń. Mamy wielką nadzieję, że już w najbliższym czasie uda nam się zakupić na rzecz fundacji samochód, który zapewni naszym podopiecznym mobilność i ułatwi dojazd na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne. W imieniu swoim oraz podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom balu i darczyńcom za wielkie serca, zrozumienie i życzliwość.  

***

Sznowni Państwo

Ogromnym zaszczytem dla mnie było pełnienie honorów gospodarza podczas II Balu Charytatywnego Prezydenta Miasta Żyrardowa. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Mam nadzieję, że był to dla Państwa niezwykle udany i pełen niezapomnianych wrażeń wieczór.

Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem osób, instytucji oraz firm, które wsparły nas w organizacji balu, przekazując przedmioty i upominki zlicytowane podczas aukcji. Równie serdecznie dziękuję tym z Państwa, którzy okazując wielką hojność, aktywnie uczestniczyli w prowadzonych licytacjach.

Wszystkim Państwu dziękuję za wielkie serce oraz zrozumienie okazane idei Balu Charytatywnego.

Ponieważ była to już druga edycja balu, możemy chyba uznać, że Bal Charytatywny Prezydenta Miasta Żyrardowa na stałe zapisuje się w kalendarzu wydarzeń Żyrardowa,  stając się częścią tradycji naszego miasta. Dlatego już dziś serdecznie zapraszam Państwa na przyszłoroczną, trzecią edycję balu.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Wojciech Jasiński

 


Przedmioty przekazane na licytacje:

- Serweta własnoręcznie wykonana przez pacjentkę Hospicjum Domowego Stowarzyszenia "Nieść Ulgę w Cierpieniu" im. Ojca Pio i Matki Teresy w Żyrardowie. książka o patronach Stowarzyszenia - Ojcu Pio i Matce Teresie, bilety dla dwóch osób na spektakl ,,Mamma Mia” w Teatrze Roma.
Darczyńca: Stowarzyszenie "Nieść Ulgę w Cierpieniu" im. Ojca Pio i Matki Teresy w Żyrardowie, beneficjent środków zebranych podczas ubiegłorocznego Balu Prezydenta Miasta Żyrardowa.  
- Męska skórzana teczka i dwie polskie monety kolekcjonerskie
Darczyńca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o
- Drewniane, ręcznie rzeźbione szachy
Darczyńca: Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Obraz (akwarela) ,,Ratusz w Otwocku”, praca autorstwa Pawła Rupniewskiego oraz premierowy album „Radosny Smutek Przemijania” Sławy Przybylskiej z dedykacją autorki. Darczyńca: Prezydent Miasta Otwock Zbigniew Szczepaniak
- Długopis taktyczny – gadżet Ministerstwa Obrony Narodowej wyprodukowany na okoliczność ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. 
Darczyńca: Dyrektor Pałacu w Radziejowicach Pan Bogumił Mrówczyński
- Pióro Prezydenta Miasta Żyrardowa
Darczyńca: Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa
- Złote, ręcznie wykonane spinki  wraz z paletą wody mineralnej LA VIE 
Darczyńca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
- Wyjątkowa edycja 6-litrowego BELVEDERE
Darczyńca: Polmos Żyrardów Sp. z o.o.
- Rękawice bokserskie Krzysztofa ,,Diablo” Włodarczyka
Darczyńca: Krzysztof ,,Diablo” Włodarczyk i grupa Fight Events
- Praca prof. Artura Krajewskiego z cyklu: "Foty pstrykam stopą i dorabiam filozofię".
Darczyńca: Autor
- Obraz pt. ,,Coś w typie pejzażu” praca autorstwa prof. Jana Tutaja, autora koncepcji Pomnika Filipa de Girarda.
Darczyńca: Autor  
- Puchar Gosi Rdest za zajęcie trzeciego miejsca w VII rundzie Międzynarodowych Kartingowych Mistrzostw Polski.
Darczyńca: Małgorzata Rdest
- Zaproszenie dla 2 osób na dwudniowy pobyt w Domach Koneserana Mazurach.
Darczyńca: Fundacja Domów Konesera
- Roczna emisja reklamy w żyrardowskim kinie Len
Darczyńca: Centrum Kultury w Żyrardowie

Wśród firm i osób, które wylicytowały wystawione na aukcje gadżety są m.in.:
Janina Koperska, Paweł Rzeszot, Łukasz Nalej, Agnieszka Rdest, Iwona Jasińska, Joanna Płaciszewska, Artur Białobrzewski, Piotr Guział, Artur Piotrowski oraz Kancelaria Radców Prawnych ,,Ćwik i Partnerzy” i BMR Baćko Nieruchomości.    


Darczyńcami balu były również firmy i instytucje, które przekazały zaproszenia, bony podarunkowe, karnety czy vouchery na świadczone usługi. Upominki rozlosowane zostały wśród uczestników balu. 
Wylosować można było:
- Karnet na basen o wartości 100 zł ufundowany przez AQUA „Żyrardów” .
- Bon podarunkowy na zabieg kosmetyczny ufundowany przez salon ALMA Medicorr, mieszczący się w Żyrardowie przy ul. Narutowicza.
- Zaproszenie dla 2 osób do skorzystania z Groty Solnej, ufundowane przez Hotel Afrodyta Businnes&Spa.
-  Dwa dwuosobowe zaproszenia do skorzystania z kompleksu Aqua SPA , ufundowane przez Hotel Afrodyta Businnes&Spa.
- Dwa bony podarunkowe na jeden trening personalny , ufundowane przez Studio Formy, Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 31a.
- Dwa miesięczne karnety open na fitness oraz siłownię, ufundowane przez Studio Formy, Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 31a.
- Zaproszenie na słodką niespodziankę, ufundowane przez Kawiarnię- Herbaciarnię „Tygielek”.
- Zaproszenie na uroczystą kolację dla 2 osób, ufundowane przez Restaurację „Szpularnia”.
- Voucher upoważniający do skorzystania z dowolnego makijażu- damskiego, męskiego, dziennego, wieczorowego, biznesowego, ufundowany przez Monikę Osial-Tomaszewską,  Make Up Artist.
- Upominek złożony z luksusowych win i słodkości , ufundowany przez „Winotekę”. 
- Roczny karnet open dla 2 osób do Kina Len ufundowany przez Centrum Kultury w Żyrardowie

Kontrole na Targowisku Miejskim

 

W związku z zakazem handlu drobiem i jajami bez posiadania stosownych pozwoleń wprowadzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie, w piątek i sobotę (27-28 stycznia) prowadzone były kontrole wśród osób handlujących na targowisku.

Kontrolę prowadził zespół przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Targowiska Miejskiego oraz Straży Miejskiej.

Kontrolowano wystawione na sprzedaż jaja pod względem posiadania stosownych oznakowań. Sprawdzeniu podlegali również handlujący w zakresie posiadania właściwych pozwoleń na wystawiony do sprzedaży towar.

Podczas przeprowadzonych działań kontrolnych na terenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie nie odnotowano naruszenia zakazu handlu jajami i drobiem niewiadomego pochodzenia.

Komunikaty informacyjne dotyczące zakazu handlu drobiem i jajami na terenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie są zamieszczone w miejscach ogólnodostępnych i gablotach informacyjnych oraz na bieżąco podawane przez radiowęzeł.

Podobne kontrole będą prowadzone regularnie do momentu odwołania zakazu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Grypa ptaków – rekompensaty

W dniu 31 stycznia 2017 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że rolnicy, poszkodowani w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków, otrzymają rekompensaty.

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta drobiu. Wnioski należy składać w terminie od 1 do 28 lutego 2017 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Żyrardowskim Biurze Powiatowym ARIMR, ul. Piaskowa 21/23, tel. 46 856-38-76.

 

Do wniosku producent rolny musi dołączyć dokumentację określającą liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wnioskodawcą pomocy może być producent rolny w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który prowadził w 2016 r. gospodarstwo:

 1. w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym jest utrzymywany drób w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej ustawy, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym określonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz
 2. będące mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem

w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia UE nr 702/2014.

 

Rekompensata będzie wypłacana do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby, w wysokości:

 1. 25 zł – za indyka,
 2. 25 zł – za strusia,
 3. 15 zł – za kaczkę,
 4. 15 zł – za gęś,
 5. 5 zł – za kurę,
 6. 5 zł – za perlicę,
 7. 5 zł – za przepiórkę,
 8. 4 zł – za bezgrzebieniowca innego niż wymieniony w pkt 2,
 9. 4 zł – za gołębia,
 10. 4 zł – za bażanta,
 11. 4 zł – za kuropatwę

 

Rekompensaty nie będą przysługiwały producentom rolnym:

 1. których gospodarstwo zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo do zapomogi za drób padły na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy; grupa ta obejmuje także gospodarstwa w których stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków ale odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 ww. ustawy lub wypłaty zapomogi na podstawie art. 50 ust. 3 tej ustawy;
 2. których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, które nie zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, a wydano decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi drobiu, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ww. ustawy za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej; grupa ta obejmuje także gospodarstwo w któremu odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 tej ustawy;
 3. których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wobec których wydano decyzję nakazującą zabicie lub ubój drobiu oraz zakazującą utrzymywania w gospodarstwie drobiu, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust 3 ww. ustawy.

 

Podstawę prawną do uruchomienia rekompensat dla producentów prowadzących w 2016 r. gospodarstwa, w których jest utrzymywany drób, położonych na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, stanowi ogłoszone 26 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 166 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Żyrardów’2016. Jaki był miniony rok? Plany na 2017

Szanowni Mieszkańcy, jeżeli jesteście po lekturze biuletynu samorządowego podsumowującego rok 2016, a zarazem prezentującego plany na rok 2017, zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami nt. działalności Samorządu Miasta. Wszystkie przyjmiemy z pokorą, traktując jako wskazówki na kolejne dwa lata tej kadencji. Piszcie na adres promocja@zyrardow.pl. Biuletyn dostępny jest w wielu miejscach na terenie miasta, m.in. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, Centrum Kultury, Resursie, Centrali Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej czy na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego AQUA Żyrardów. Wersję elektroniczną publikacji można pobrać ze strony Miasta:
https://www.zyrardow.pl/4858,podsumowanie-roku-zyrardow-2016.html    

Kasa na założenie działalności gospodarczej – spotkanie informacyjne

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu, na którym omówiona zostanie oferta pożyczkowa projektu „Gotówka na start”. Spotkanie odbędzie się 23 lutego, o godz. 9:00, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Żurawiej 32/34 lok.32 w Warszawie. Udział w spotkaniu bezpłatny.

Temat: Przedstawienie uczestnikom spotkania możliwości pozyskania wsparcia finansowego z projektu „Gotówka na start”. Omówienie zasady aplikowania o środki w ramach projektu, w tym:
- kwalifikowalność wsparcia: beneficjenci, grupa docelowa, wydatki kwalifikowane
- szczegółowe kryteria oceny wniosków
- zasady składania wniosków
- szczegółowe omówienie wniosku oraz biznes planu.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy wysyłać na adres @ lub zapisać telefonicznie: e-mail.: warszawa@kswp.org.pl; tel.: 22 521 06 51; 784 507 848.

liczba miejsc jest ograniczona.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wymiana pieców – ankiety do piątku 3 lutego

W środę, 1 lutego br., w żyrardowskiej Resursie odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Żyrardowa, którzy zgłosili zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania do wymiany pieca. W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób.

Podczas spotkania omówione zostały szczegóły regulaminu uczestnictwa w programie, a mieszkańcy obecni na spotkaniu otrzymali do wypełnienia ankiety.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego miasta oraz koniecznością szybkiego złożenia wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Miasta Żyrardowa przypomina mieszkańcom, że wypełnione ankiety należy złożyć do piątku 3 lutego 2017 r. (do godziny 16:00) w pokoju 31 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Pytania dotyczące wypełniania ankiet można kierować do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel.: 46 858-15-46.

 

 

Podczas spotkania przedstawiona została szczegółowa prezentacja pokazująca rodzaje kotłów gazowych, olejowych i na biomasę, możliwości ich zastosowania w obiektach indywidualnych oraz zasady udziału w projekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Mechanizm skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami dofinansowania będą osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy, która będzie ubiegała się o dofinansowanie.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą. Dotacja wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Do kosztów kwalifikowanych zaliczany jest koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem) oraz koszt czujnika tlenku węgla (czadu).Prezentacja

Wybieramy lekturę na Narodowe Czytanie 2017

Pamiętacie ubiegłoroczne Narodowe Czytanie w Żyrardowie? W otoczeniu parkowej przyrody, 3 września, czytaliśmy wybrane fragmenty ,,Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, włączając się w ten sposób do cennej inicjatywy, organizowanej od kilku lat pod patronatem Prezydenta RP. Jaką lekturę czytać będziemy w tym roku? Możemy wybrać ją wspólnie spośród kilku ważnych dzieł polskiej literatury zaproponowanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę.      

Konsultacje przeprowadzone z wydziałami filologii polskiej uczelni wyższych, Biblioteką Narodową oraz Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pomogły stworzyć listę takich dzieł. Są to: Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego, Beniowski Juliusza Słowackiego, Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

- Każdy z tych utworów różni się bohaterami, tematem i stylem. Łączy je istotna dla nas, Polaków, tematyka, doskonała polszczyzna, a przede wszystkim znaczenie dla kształtowania narodowej tożsamości – podkreśla Prezydent RP, zachęcając, abyśmy wspólnie wybrali tytuł dzieła na Narodowe Czytanie 2017.

Do 15 lutego br. możemy wysyłać swoje propozycje na adres narodoweczytanie@prezydent.pl, umieszczając jeden z powyższych tytułów w temacie e-maila.  

Która propozycja zdobędzie największe poparcie, okaże się 21 lutego. W tym dniu - Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego - prezydent Andrzej Duda ogłosi tytuł wybranego przez Polaków dzieła.

Tymczasem zobaczcie relację z Narodowego Czytania 2016 w Żyrardowie:
https://www.zyrardow.pl/4721,2016.html?tresc=39098

 • fot. arch.
Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W piątek 27 stycznia 2017 r. w Resursie odbyło się spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w świetle zapisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szkolenie poprowadził Pan Artur Gluziński, współtwórca ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Na szkolenie przybyło ponad 30. przedstawicieli z 20 organizacji, z terenu Żyrardowa.

Uczestnicy uporządkowali wiedzę z zakresu działalności pożytku publicznego oraz mieli możliwość dowiedzieć się jak krok po kroku wypełnić ofertę konkursową i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Na zakończenie każdy mógł zadać pytanie prowadzącemu i wyjaśnić nasuwające się wątpliwości.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok”. Uwagi i opinie na temat projektu można zgłaszać do 28 lutego br.

Odszedł od nas Jerzy Adamczyk, Prezes Stowarzyszenia Diabetyków w Żyrardowie

W dniu 2 lutego br. zmarł nagle Jerzy Adamczyk, Prezes Stowarzyszenia Diabetyków w Żyrardowie. Funkcję Prezesa pełnił od 2010 roku, wcześniej od kilku lat piastował stanowisko wiceprezesa. Pana Jerzego znaliśmy jako oddanego całym sercem społecznika.  Współpracował z Samorządem Miasta Żyrardowa, realizując program profilaktyczny na rzecz osób chorych na cukrzycę. Chętnie brał czynny udział w organizowanych przez Miasto akcjach prozdrowotnych na rzecz mieszkańców. Wraz z innymi członkami zarządu przekazywał potrzebującym gleukometry, „peny” do wstrzykiwania insuliny, dzienniczki samokontroli, prasę edukacyjną. Pomagał w umówieniu wizyty do diabetologa. Zawsze pomocny, uczynny. Kochał swoich bliskich, ale i tych, z którymi pracował na rzecz innych. Członkowie stowarzyszenia mówią o nim „on nie miał wad, same zalety”. Pogodny, pełen planów, miał dopiero 61 lat.

Pogrzeb Pana Jerzego odbędzie się 6 lutego, o godz. 13.30, w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.

Łączymy się w bólu z rodziną pogrążoną w żałobie, składając wyrazy głębokiego współczucia.

Marcin Rosiński
Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
z Radnymi Rady Miasta

Wojciech Jasiński
Prezydent Miasta Żyrardowa
z pracownikami Urzędu Miasta

,,Jestem EKO" - PGK Żyrardów zaprasza do udziału w konkursie

PGK Żyrardów, firma przyjazna środowisku, zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z terenu Powiatu Żyrardowskiego do wzięcia udziału w Konkursie „Jestem EKO”. Konkurs trwa od 1 lutego do 30 kwietnia, do godz. 14:00 (decyduje data dostarczenia projektu do sekretariatu Spółki ul. Czysta 5 w Żyrardowie oraz przesłania zdjęcia projektu na adres jestemeko@pgk.zyrardow.pl). Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu przewodniego konkursu „Jestem EKO", czyli w prosty sposób propagować ideę ekologii, dbałości o środowisko naturalne i jego zasoby, oszczędności wody, segregacji śmieci, pokazywać sposób życia i spędzania swojego czasu zgodnie z zasadami ekologii.

Organizatorzy są otwarci na wszystkie interpretacje życia w stylu „EKO”. W przeważającej części prace powinny być wykonane z dowolnych czystych odpadów aby promować ideę ich wykorzystywania na nowo w pomysłowy sposób. więcej informacji na www.pgk.zyrardow.pl/jestemeko. Serdecznie zapraszamy.

 

XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

W środę, 8 lutego 2017 r. o godzinie 18:00, rozpoczną się obrady XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Żyrardowa. Zapraszamy do budynku Resursy w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 45.

 

W porządku obrad pod głosowanie poddane zostaną projekty uchwał:

 • zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017;
 • w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024;
 • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe;
 • w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2017 rok;
 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2017 rok.

 

Sesja Rady Miasta transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Żyrardowskiej w lokalnej telewizji kablowej.

Szkoła bliżej nauki - dzięki współpracy Miasta z Centrum Nauki Kopernik

W ślad za podjętą na styczniowej sesji Rady Miasta uchwałą, Miasto Żyrardów w partnerstwie z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie przystąpi do realizacji projektu pn. „Szkoła bliżej nauki”, w ramach którego w czterech miejskich placówkach oświatowych zostaną stworzone warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Projekt rozpocznie się we wrześniu br. i potrwa do końca grudnia 2018 roku.

Szkoły Podstawowe Nr 6 i Nr 7 oraz Publiczne Gimnazja Nr 1 i Nr 4 wyposażone zostaną w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, co przyczyni do rozwoju kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.

Projekt realizowany będzie przez siedem gmin z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: Otwock, Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Kobyłka, Lesznowola, Stare Babice. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 999 821,65 zł, z czego koszty realizacji projektu w Mieście Żyrardowie wynoszą 190 596,40 zł. Budżet projektu pokryty zostanie w 94,67 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny Miasta Żyrardowa, określony na kwotę 13 600 zł ma formę niepieniężną w postaci użyczenia sal dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu.

Obniżka stawek za energię cieplną

Urząd Miasta Żyrardowa informuje, że obniżone zostały stawki opłat ciepła dla grupy taryfowej „S” stosowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o. Nowa taryfa obowiązywać będzie od 1 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Dotychczasowa stawka opłaty za ciepło wynosząca 27,51 zł netto za GJ (gigadżul) została pomniejszona o 0,51 zł netto i od 1 marca 2017 r. wynosić będzie 27,00 zł netto za GJ, czyli o 1,85% mniej niż do tej pory.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – wspieranie kultury fizycznej

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało zarządzenie w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.

W wyznaczonym ogłoszeniem terminie wpłynęły 24 oferty. Jedna ze złożonych ofert została odrzucona ze względu na błędy formalne.

Do realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017, wybrano uprawnione i spełniające wymogi w konkursie podmioty, którym przyznano dotacje. Na realizację zadań przeznaczono kwotę 700 tys. zł. Dofinansowanie otrzymało w sumie 15 złożonych ofert.

 

Więcej szczegółów dotyczących rozstrzygnięcia konkursu znajdą Państwo pod adresem:

http://www.bip.zyrardow.pl/4835,2017-r.html

Jesteście gotowi na miłość?!

Nie macie jeszcze planów na walentynkowy wieczór? Koniecznie skorzystajcie z propozycji Prezydenta Wojciecha Jasińskiego. Tego wieczoru, o godz. 19.00, w Centrum Kultury wystąpi Aleksandra Szwed z zespołem The CzadMakers. Na koncert i spotkanie po koncercie gorąco zapraszają sami artyści. Bądźcie z nami, już we wtorek - ,,Gotowi na miłość"!

Studniówka w ,,Czerwoniaku"

"Takie matury wyniki poznacie, jakie szaleństwa studniówki doznacie" - tort z tradycyjną dedykacją oraz życzeniami udanej studniówkowej zabawy, podarował tegorocznym maturzystom LO im. S. Żerowskiego w Żyrardowie Prezydent Wojciech Jasiński. Studniówka odbyła się w minioną sobotę, w hali sportowej AQUA Żyrardów. Uroczystego poloneza poprowadzili Beata Stawicka Dyrektor Liceum oraz reprezentujacy na balu Prezydenta Miasta Żyrardowa, Krzysztof Lucjan Chrzanowski.

75 lat temu powstała Armia Krajowa

14 lutego 1942 roku rozkazem Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego powstała Armia Krajowa największa konspiracyjna armia w okupowanej Europie. W 1944 roku jej szeregi liczyły ok. 400 000 żołnierzy. Powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej. Ostatecznie uznany został tym samym wojskowy charakter siły zbrojnej podziemia, armii - jak podkreślał Sikorski w rozkazie - wszystkich żołnierzy w służbie czynnej w Kraju.

Zadaniem Armii Krajowej było tworzenie struktur wojskowo-organizacyjnych na czas okupacji dla mobilizacji społeczeństwa do walki z okupantem, ochrona Polskiego Państwa Podziemnego, odtworzenie armii na czas otwartej walki o niepodległość, przygotowanie kraju do powstania powszechnego.

Oddziały Polski Walczącej dokonały w latach 1942-1945 ponad 110 tysięcy większych akcji zbrojno-dywersyjnych, z czego 6243 akcje zostały przeprowadzone przez większe siły partyzanckie. W 1278 akcjach przeciwpartyzanckich obok specjalnych oddziałów policji i żandarmerii wziął udział Wehrmacht, w tym jednostki pancerne i lotnictwo. Wykonano ponad 2300 ataków na transport, wykolejono ok. 1300 pociągów, które wiozły wojsko lub zaopatrzenie na front. W walce zabito ponad 150 tysięcy żołnierzy i policjantów niemieckich oraz kolaborantów. Polska konspiracja związała znaczne siły niemieckie - do walki z partyzantką Niemcy musieli ściągnąć siły odpowiadające 850 batalionom przeliczeniowym.
(Źródło: Wikipedia)

Kulminacją wysiłku zbrojnego AK było Powstanie Warszawskie. Po jego upadku jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane. 19 stycznia 1945 roku Komendant Główny gen. Okulicki wydał rozkaz o jej rozwiązaniu. Żołnierze należący do Armii Krajowej byli prześladowani przez władze komunistyczne, zwłaszcza w okresie stalinizmu, wielu z nich skazano na karę śmierci lub wieloletniego więzienia.

W Żyrardowie początki konspiracji sięgają października 1939 r., kiedy to zaczęły organizować się ogniwa Tajnej Armii Polskiej (TAP), która w 1941 roku podporządkowała się Związkowi Walki Zbrojnej, przyjmując kryptonim ,,Żaba”. ZWZ w Żyrardowie i okolicach powstał na przełomie 1939 i 1940 roku z połączenia organizacji wojskowych wywodzących się z przedwojennych organizacji zmilitaryzowanych i kombatanckich. Nie były to jedyne organizacje wojskowe na terenie Żyrardowa. Działały też Polska Niepodległa, Związek Odbudowy Rzeczypospolitej, Wolność Równość Niepodległość, Szare Szeregi wywodzące się z ZHP, organizacja harcerek ,,Młodego Lasu” i wiele organizacji lokalnych.

Jak podkreśla Edward Dębiński, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Ośrodka ,,Żaba” w Żyrardowie, autor książki ,,Żyrardowski Ośrodek ZWZ AK” - ,,Armia Krajowa na terenie ośrodka ,,Żaba” osiągnęła dużą liczebność, wykonała dużą ilość akcji zbrojnych i rozwinęła różnorodną działalność na szkodę okupanta. Należy zaznaczyć, że teren Żyrardowa i okolic był szczególnie trudnym terenem. Duża ilość ludności pochodzenia niemieckiego, która prawie w pełni podpisała volkslistę i dlatego warunki pracy konspiracyjnej były zbliżone do warunków, jakie panowały na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy (…). Mimo tych trudnych warunków Armia Krajowa działała przez cały okres okupacji i straty poniosła stosunkowo małe. Mimo usilnych starań aparatu policyjnego okupanta, przy aktywnym współdziałaniu volksdeutschów, nigdy nie udało się rozbić organizacji ani nawet zahamować jej działalności. Jest to wynikiem patriotycznej postawy całej ludności polskiej Żyrardowa i okolicznych wiosek, która aktywnie współdziałała z konspirantami (…). Dzięki temu żołnierze armii podziemnej w tłumie ludności polskiej byli ukryci jak w gęstym lesie (…). Szczególne uznanie należy się rodzicom patriotycznie wychowanej młodzieży, a przede wszystkim matkom, które z drżeniem serca czekały na powrót swych dzieci, a mimo to heroicznie pomagały swym synom i córkom w wypełnianiu bezinteresownej, pełnej poświęcenia, aż do ofiary z życia, służby dla uciemiężonej Ojczyzny”.

 • Edward Dębiński
Mieszkańcy proponują i realizują, Miasto pomaga w sfinansowaniu

W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii Miasta mieszkańcy mieli szansę realizować ze środków publicznych własne projekty inwestycyjne w ramach programu ,,Inicjatywy Lokalne”. To przedsięwzięcia mające charakter celu publicznego, zaplanowane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania inicjatora. Kolejny termin na przyjmowanie wniosków do realizacji na ten rok, upływa 10 marca.   

W 2016 roku Miasto pomogło mieszkańcom w realizacji 16 inicjatyw lokalnych, na które z budżetu Miasta wydano ponad 300 tys. zł. Z 16 inicjatyw aż 8 dotyczyło budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego, pozostałe inicjatywy to modernizacja placu zabaw, budowa chodnika, zagospodarowanie terenu zielenią, naprawa ławek i montaż rolet w szkole i aż trzy inicjatywy realizowane z Parku Leśnym przy ul. Procnera, które stanowią uzupełnienie powstałej w 2015 roku, również dzięki zaangażowaniu mieszkańców, PZU Trasy Zdrowia.   

Oto szczegółowy wykaz inicjatyw lokalnych podjętych przez mieszkańców w 2016 roku.

 • Inicjatywy realizowane w Parku Leśnym przy ul. Procnera
  fot. Samorząd Mieszkańców Nr 8
 • Modernizajca placu zabaw na terenie MOJ
  fot. Stowarzyszenie Mój Żyrardów
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wypoczynkowej
  fot. Społeczna Grupa Inicjatywna

Z ubiegłorocznych inicjatyw tylko 3, ze względu na długi czas opracowywania dokumentacji oraz okres niesprzyjający wykonywaniu zaplanowanych prac, zostały przeniesione na ten rok – to instalacja latarni oświetlających plac zabaw w Parku Procnera, oświetlenie ul. Wypoczynkowej w obrębie ulic Świerkowej i Żeromskiego oraz zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku mieszkalnym przy ul. Mireckiego 103 – etap II: nasadzenia roślin.

Tymczasem Miasto prowadzi nabór na tegoroczne inicjatywy lokalne. W pierwszym terminie, do 10 stycznia, wpłynął jeden wniosek, potwierdzający ubiegłoroczną tendencję wskazującą na duże zapotrzebowanie mieszkańców na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Prezydent Wojciech Jasiński zatwierdził wniosek do realizacji, co oznacza, że inicjatywa zgłoszona przez Barbarę Helbich i Renatę Ozon, polegająca na budowie oświetlenia w ulicy Jana Brzechwy, wkracza w fazę realizacji.

Kolejne nabory wniosków prowadzone są co dwa miesiące, czyli: do 10 marca, 10 maja, 10 lipca oraz 10 września 2017 roku.

W tegorocznym budżecie na realizację inicjatyw lokalnych Prezydent Wojciech Jasiński przeznaczył tak jak w ubiegłym roku 500 tys. zł, licząc że tym razem zostanie ona wykorzystana przez mieszkańców w całości. Zachęcamy zatem do zgłaszania własnych pomysłów na realizację inwestycji, które są potrzebne blisko Państwa domów i będą służyć wszystkim mieszkańcom.

Miasto dofinansuje takie projekty kwotą do 25 tys. zł. Pamiętajmy jednak, że konieczny jest współudział inicjatora w realizacji zadania. Może to być udział finansowy, ale może to być także praca społeczna czy wkład rzeczowy. Wysokość środków budżetowych zaangażowanych przez Miasto w inicjatywę lokalną nie może przekroczyć 85% jej całkowitych kosztów.\

Więcej szczegółów na temat programu wraz z formularzem wniosku dostępnych jest na stronie www.bip.zyrardow.pl w zakładce Inicjatywy Lokalne.

Prawie 20 mln zł dofinansowania na parkingi w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim

W Żyrardowie, w pobliżu dworca PKP powstaną dwa parkingi – w sumie 147 nowych miejsc dla samochodów i 60 dla rowerów. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Grodziskiem Mazowieckim w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź” otrzymał najwyższe dofinansowanie, w wysokości 19 208 663,20 zł. 14 lutego Prezydent Wojciech Jasiński odebrał z rąk Marszałka Adama Struzika symboliczny czek na dofinansowanie zadania.

Fundusze pochodzą z RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt Miasta Żyrardowa złożony w porozumieniu partnerskim z Gminą Grodzisk Mazowiecki jest jednym z 13 projektów wybranych do realizacji w efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin.

W sumie w ramach tego wspólnego projektu powstanie 491 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 186 miejsc parkingowych dla rowerów. W Żyrardowie parkingi wybudowane zostaną przy ul. Towarowej i pl. Piłsudskiego, a w Grodzisku Mazowieckim przy dworcu WKD przy ul. Piaskowej.

Na tę inwestycję z pewnością czeka wielu mieszkańców, szczególnie tych, którzy codziennie dojeżdżają do dworca PKP samochodem, a dalej koleją do pracy.

Rozbudowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź” na obszarze aglomeracji warszawskiej ma służyć przede wszystkim mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do centrum, a także zachęcić do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim. Dlatego istotne było zlokalizowanie planowanych parkingów przy przystankach transportu zbiorowego, co powinno zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący posiadający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika. Zakłada się, że parkingi „Parkuj i Jedź” zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od innych: „dzikich” lub działających na zasadzie komercyjnej.

W Żyrardowie inwestycja zrealizowana zostanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Teren obu parkingów utwardzony zostanie kostką betonową i ogrodzony. Zainstalowany zostanie system monitoringu oraz wykonane oświetlenie uliczne. W miejscach wyznaczonych dla rowerów powstaną specjalne wiaty. Realizacja inwestycji rozpocznie się w tym roku, a zakończy w połowie przyszłego roku.

Aleksandra Szwed i The CzadMakers w Żyrardowie

Rozgrzali scenę Centrum Kultury do czerwoności – niezwykle energetyczna Aleksandra Szwed w świetnym duecie z Marcinem Przytulskim, muzycy i piękne tancerki The CzadMakers,– wszyscy razem w  stworzyli na scenie niepowtarzalną atmosferę, dając znakomity koncert ,,Gotowi na miłość”. Muzyczno – taneczne show w pop-rockowym klimacie było propozycją Prezydenta Wojciecha Jasińskiego na ten wyjątkowy, jedyny w roku walentynowy wieczór.

Po koncercie Dyrektor Centrum Kultury Izabella Worona, zaprosiła zainteresowanych na spotkanie z Aleksandrą Szwed i Marcinem Przytulskim. Dominującym tematem rozmowy nie była jednak muzyka, a teatr. Spotkanie było pierwszym wydarzeniem, które odbyło się w nowo zaaranżowanej sali klubowej CK, która po wykonanych pracach adaptacyjnych zyskała charakter kameralnej sali teatralnej. 

Trwają zapisy na Bieg Tropem Wilczym

W dniu 26 lutego (niedziela) Stowarzyszenie Żyrardowskich Amatorów Fizycznej Aktywności po raz trzeci przeprowadzi w Żyrardowie bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

W ramach projektu, proponowane są do wyboru dwa dystanse: Bieg główny na 5 km oraz Bieg pamięci na odcinku 1963 metrów. Żyrardowski bieg wchodzi w ramy ogólnopolskiego projektu biegowo – edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, którego celem jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. Ogólnopolskim organizatorem imprezy jest Fundacja Wolność i Demokracja.

Zainteresowanych udziałem w żyrardowskim Biegu głównym i Biegu pamięci prosimy o rejestrowanie się na stronie Organizatora www.zyrafazyrardow.pl. Tam też dostępny jest regulamin biegu oraz szczegółowe informacje na temat wydarzenia.

Bieg Tropem Wilczym organizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa w ramach miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

Kontrole spalania w piecach prowadzone przez Straż Miejską

Mając na uwadze stopień zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście, negatywne skutki oddziaływania i szkodliwości na nasz organizm, jakie wywołuje spalanie odpadów, Straż Miejska przygotowana jest do reagowania właśnie pod tym kątem.

Na podstawie posiadanych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa strażnicy miejscy kontrolują wytypowane wcześniej ulice i znajdujące się tam posesje jak również przeprowadzają szczegółowe kontrole po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców o paleniu odpadami w domowych urządzeniach grzewczych.

W sytuacji kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie spalania odpadów toksycznych kontroli dokonuje komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W trakcie kontroli sprawdzane jest pomieszczenie kotłowni oraz paleniska pieców. Jeżeli zachodzi podejrzenie spalania niedozwolonych materiałów toksycznych pobierane są próbki i wysyłane do laboratorium.

Straż Miejska przypomina, że w przypadku ujawnienia termicznego przekształcania odpadów, właściciel posesji lub osoba, która dopuszcza się takiego czynu, na podstawie art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny w wysokości 500 zł, a w postępowaniu sądowym do 5 tys. zł

Działania kontrolne na terenie Żyrardowa prowadzone będą przez Straż Miejską do końca okresu grzewczego, po czym ponownie zostaną wznowione w okresie jesieni i kolejnej zimy.

Konsultacje projektu uchwały

Prezydent Miasta Żyrardowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie Miasta Żyrardowa w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - do udziału w konsultacjach w związku z zamiarem podjęcia uchwał w sprawie kryteriów w postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Swoje uwagi i opinie można zgłaszać za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie http://www.bip.zyrardow.pl/4863,konsultacje-spoleczne.html?tresc=41161

Wypełniony formularz można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydzial.okf@zyrardow.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 do dnia 1 marca 2017 r.

Projekty uchwał dostępne są na stronie www.bip.zyrardow.pl (Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne).

Żyrardów w serialu Belle Epoque

Śledząc 10. odcinkowy serial kostiumowo - kryminalny ,,Belle Epoque”, którego emisja właśnie rozpoczyna się na antenie TVN (pierwszy odcinek 15.02, godz. 21.30), koniecznie wypatrujcie żyrardowskich plenerów. Żyrardów, na potrzeby realizacji zdjęć, udostępnił Park Dittricha, teren poprzemysłowy zwany Bielnikiem, jak również wnętrza Kantoru, gdzie na planie filmowym pracował m.in. odtwórca głównej roli, Paweł Małaszyński.       

,,Belle Epoque” to serial realizowany z ogromnym rozmachem i inspirowany prawdziwymi historiami. Miłość, piękno i namiętność przeplatają się w nim z intrygami oraz tajemniczymi zbrodniami. Na ekranie, obok wcielającego się w rolę głównego bohatera Pawła Małaszyńskiego, zobaczymy także m.in. Magdalenę Cielecką, Olafa Lubaszenkę, Annę Próchniak, Eryka Lubosa i Weronikę Rosati.

Oprócz Żyrardowa, zdjęcia do serialu realizowane były m.in. w Warszawie, Bytomiu oraz Krakowie. Producentem wykonawczym serialu na zlecenie TVN jest Akson Studio.

Belle Epoque to kolejny serial kostiumowo – historyczny wykorzystujący zabytkowe plenery i wnętrza na terenie Żyrardowa. Dwa lata temu, m.in. w Resursie i Centrum Kultury realizowane były zdjęcia do serialu Bodo.

Żyrardów jest miastem, który ze względu na swoją charakterystyczną architekturę, unikalne plenery oraz wyjątkową gościnność, przyciąga wielu producentów filmowych. Oprócz wspomnianych seriali, w ostatnich latach w Żyrardowie realizowany był również serial ,,Strażacy” oraz filmy ,,Wałęsa – człowiek z nadziei” Andrzeja Wajdy, ,,Zjednoczone stany miłości” Tomasza Wasilewskiego, ,,Wkręceni” Piotra Wereśniaka, a z wcześniejszych produkcji warto wymienić ,,Miasto prywatne” Jacka Skalskiego (1994 r.).


 

Zdjęcia w Kantorze realizowane były z Pawłem Małaszyńskim, odtwórcą głównej roli. Aktorów na planie odwiedził goszczący wówczas w naszym mieście André Carboulet, przedstawiciel merostwa Lourmarin.   


 

Na planie filmowym w Parku Dittricha pracowało niemal 100 statystów. Adaptacja scenograficzna parku uwzględniała nawet budowę małej architektury parkowej.  
fot. ,,Życie Żyrardowa"

Zimowe przygody w bibliotece

Zapraszamy dzieci na zajęcia plastyczne inspirowane książkami, które odbywają się w czasie ferii w Centrali Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej 1. Są jeszcze miejsca na zajęcia w drugim tygodniu ferii. Zajęcia organizuje Stowarzyszenie Projekt Miasto. Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 509 752 927. 

Zobaczcie jak inspirujące są to zajęcia, fotorelacja z pierwszego tygonia na fb:  https://www.facebook.com/StowarzyszenieProjektMiasto

Fundusze unijne na działalność gospodarczą

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS ogłasza  nabór ofert na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Dla kogo ?

 1. instytucji samorządowych i ich jednostek  np. Gminy, GOPS, ZAZ, WTZ, CIS, KIS,
 2. istniejących przedsiębiorstw społecznych np. spółdzielni socjalnych,
 3. organizacji pozarządowych,
 4. osób indywidualnych  ( min. grupa 3 osobowa).

z terenu powiatów : warszawki zachodni, żyrardowski, grójecki, pruszkowski, sochaczewski.

Na co?

Stworzenie i utrzymanie miejsca pracy dla:
-  osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych

Kluczowe korzyści:

Dla Gmin: możliwość zlecania usług w trybie „z wolnej ręki”, zmniejszenie wskaźnika bezrobocia na terenie gminy, zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych realizowanych lokalnie, aktywizacja mieszkańców w obszarze przedsiębiorczości,
Dla NGO: stabilność finansowa, posiadanie płatnego personelu, zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej,  
Dla osoby indywidualnej – samodzielne miejsce pracy.

Kiedy?

Nabór będzie prowadzony w terminie: od 20.02.2017r. do 13.03.2017r.

Jak?

Jesteś osobą/podmiotem zainteresowanym otrzymaniem wsparcia zapoznaj się z:

 • regulaminem świadczenia usług OWES,
 • formularzem rekrutacji wstępnej dla osoby fizycznej lub/ dla osoby prawnej.

Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w ogłoszonym naborze znajdują się w załączeniu oraz dostępne  są na stronie pod linkiem : http://www.owes.warszawa.pl/#aktualnosci

Wypełnij i prześlij w wersji elektronicznej formularz wstępnej rekrutacji (wybierz odpowiedni formularz– osoba fizyczna/osoba prawna) na adres mailowy: stanislawa.retmaniak@boris.org.pl

Kryteria oceny

Oceny formularzy rekrutacji wstępnej dokona kadra OWES (animator i doradca) w oparciu o poniższe kryteria:
Wykonalność przedsięwzięcia – posiadane zasoby (organizacyjne, lokalowe, osobowe, partnerzy) możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej;

 1. Kompletność - całościowość opisu przedsięwzięcia (opis usługi jej wyjątkowość, jakość);
 2. Wymiar społeczny (planowane działania na rzecz lokalnego środowiska);
 3. Racjonalność - planowana działalność ekonomiczna (dochodowość pomysłu, niezbędność finansowa zakupów towarów i usług);  
 4. Operatywność – przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń;

O wynikach poinformujemy mailowo dnia 29 marca 2017 r.

W przypadku pytań kontakt: Stanisława Retmaniak: stanislawa.retmaniak@boris.org.pl, Barbara Pędzich Ciach: basiapc@boris.orgt.pl,  telefonu 22 624 02 80 wew. 18 , 502 668 161.

Inicjatywy lokalne

Program ,,Inicjatywy lokalne" uruchomiony na mocy uchwały Rady Miasta Żyrardowa w 2016 roku, to propozycja, która ma pobudzić aktywność społeczną mieszkańców Żyrardowa.

Inicjatywy lokalne to przedsięwzięcia mające charakter celu publicznego i zaplanowane w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania inicjatora, np. budowa placu zabaw, urządzanie terenów zieleni czy rekreacyjnych, budowa oświetlenia ulicznego, zakup i montaż kamery monitoringu wizyjnego itp. Może być to również remont lub modernizacja istniejącej już infrastruktury służącej celom społecznym.

Miasto może dofinansować takie projekty kwotą do 25 tys. zł. Przewiduje się jednak współudział inicjatora w realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej, który może polegać np. na świadczeniu pracy społecznej, świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Wysokość środków budżetowych zaangażowanych w inicjatywę lokalną przez Miasto nie może przekroczyć 85% jej całkowitych kosztów (rozumianych jako suma świadczeń: pracy społecznej, pieniężnych i rzeczowych).

W 2017 roku na realizację inicjatyw lokalnych Prezydent Wojciech Jasiński przeznaczył, tak jak w ubiegłym roku, 500 tys. zł.

Zachęcamy do zgłaszania własnych pomysłów na realizację inwestycji, które są potrzebne blisko Państwa domów i będą służyć wszystkim mieszkańcom.

Nabory wniosków prowadzone są co dwa miesiące: 10 stycznia, 10 marca, 10 maja, 10 lipca oraz 10 września. Wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa. 

Razem zmieniajmy Żyrardów!

Wiecej o programie na stronie www.bip.zyrardow.pl w zakałdce Inicjalywy lokalne 

Uchwała ws. inicjatyw lokalnych:
http://www.bip.zyrardow.pl/plik,16026,uchwala-nr-xix-123-2016.pdf

List otwarty Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie do mieszkańców

W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się osoby starsze, samotnie mieszkające i łatwowiernie podchodzące do nieznajomych apelujemy do Państwa o ostrożność w kontaktach z osobami pukającymi do naszych drzwi.   

Sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych, do których dochodziło w ostatnim czasie na terenie powiatu żyrardowskiego działają w różnorodny sposób. Często wykorzystywaną metodą przestępców jest wykorzystywanie łatwowierności, „dobrego serca” i nieuwagi osób starszych. Pod pretekstem pożyczenia kartki aby pozostawić wiadomość dla sąsiada lub prośbą o szklankę wody podczas wizyty fałszywego administratora oszuści usypiają czujność seniorów i przeszukują mieszkanie zabierając pieniądze i inne kosztowności.

Aby nie stać się ofiarą przestępców należy zachować wszelkie środki ostrożności :

-   nie wpuszczaj obcych do mieszkania - nie znając osoby nigdy nie znasz jej zamiarów,

-   nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki lub kosztowności,

-   nie reaguj poprzez bezmyślne otwieranie drzwi, na każdy usłyszany dzwonek,

-   zawsze przed otworzeniem drzwi zapytaj się, kto za nimi stoi, a w razie nawet najmniejszych wątpliwości nie otwieraj,

-   pracownicy urzędów, zwykle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę, a inkasenci mogą wystawione rachunki za światło i gaz, zostawić w skrzynce pocztowej, nie wchodząc do domu klienta,

-   nie ufaj obcym, nie wpuszczaj ich do klatki schodowej, nie otwieraj obcym domofonu, wychodząc zamykaj drzwi do klatki,

-   utrzymuj więzi z sąsiadami najlepiej z tymi w młodszym wieku, tacy sąsiedzi najczęściej służą swą pomocą ludziom strasznym mieszkającym w ich otoczeniu, jak również są pewnego rodzaju postrachem, dla potencjalnego oszusta,

- gdy do naszych drzwi pukają nieznajome osoby oraz jeśli zajdzie taka potrzeba bezzwłocznie  należy kontaktować się z Policją dzwoniąc na nr alarmowy 997 (z telefonu stacjonarnego) lub 112 (z telefonu komórkowego), przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów dotyczących wyglądu, ubioru czy marki i numeru rejestracyjnego samochodu jakim poruszały się podejrzane osoby.                                                                                                                 

                                                                                          

Komendant Powiatowy Policjiw Żyrardowie
mł. insp. Arkadiusz Zgieb

 

Miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński serdecznie zaprasza do udziału w obchodach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą sie w naszym mieście w niedzielę 26 lutego. Rozpoczynamy o godz. 11.30 Apelem Pamięci na Placu Jana Pawła II, z udziałem 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Sochaczew.

Miejskie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Żyrardowie odbywać się będą pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Miejskie obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Żyrardów'2017

26 lutego

11.30, Plac Jana Pawła II
Apel Pamięci

z udziałem 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Sochaczew
- salwa holorowa w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

12.00, Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia 
Msza św. w intencji Ojczyzny

13.00, skwer u zbiegu ulic 1 Maja/Limanowskiego 
Złożenie kwiatów przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej
13.30, budynek dawnej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy ul. Armii Krajowej nr 2
Złożenie kwiatów przy tablicy ku czci polskich patriotów

13.00 – 15.00, Plac Jana Pawła II
prezentacja sprzętu wojskowego i poczęstunek wojskową grochówką 

14.00, Plac Jana Pawła II (start, meta)
,,Tropem Wilczym” Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1963 m i 5 km)
15.30, Plac Jana Pawła II
wręczenie nagród zwycięzcom biegu

18.00 Resursa
Program słowno – muzyczny ,,Herbert i Niezłomni”
 

W programie poezja poświecona Żołnierzom Niezłomnym oraz piosenki do wierszy Zbigniewa Herberta, m.in. 17.IX, Guziki, Do pięści, Ballada o tym, że nie zginiemy czy Przesłanie Pana Cogito.

Wystąpią: Dominika Świątek (wokalistka) i Aleksander Trąbczyński (aktor filmowy i teatralny).

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna.

Rekrutacja do placówek oświatowych na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Drodzy Rodzice! Uprzejmie informujemy, że w związku z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do samorządowych przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018,  będą podane do 15 kwietnia 2017 r.

2,6 mln zł dofinansowania na rewaloryzację budynku przedszkola

Planowana przez Miasto rewaloryzacja zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 9 usytuowanego przy Placu Jana Pawła II otrzyma ponad 2,6 mln zł dofinansowania. Wartość zadania szacowana jest na kwotę  prawie 4,2 mln zł. W wyniku przeprowadzonych prac obiekt odzyska dawną świetność, a jego pomieszczenia przystosowane zostaną pod względem funkcjonalnym do aktualnych potrzeb.

Inwestycja rozpocznie się w tym roku a zakończy się w roku 2018. Projekt dotyczy I etapu rewaloryzacji obejmującego prace w prawym skrzydle obiektu, który aktualnie, z uwagi na zły stan techniczny, częściowo wyłączony jest z użytkowania. Prace prowadzone będą zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem konserwatora zabytków.

W wyniku przeprowadzonej rewaloryzacji, udostępnione zostaną nowe powierzchnie na potrzeby kultury, umożliwiające stworzenie dodatkowej oferty kulturalno-edukacyjnej. Powstanie m.in. cyfrowe archiwum żyrardowskiego pomnika historii - jako instrument  promujący jeden z najważniejszych w Polsce zabytków. Cyfrowe archiwum będzie miało własny portal internetowy. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym na zapoznanie się z bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym naszego miasta. Sala wielofunkcyjna w budynku Ochronki stworzy kreatywną przestrzeń, w której będzie można organizować różnorodne wydarzenia. Realizacja projektu stanowi również niezwykłą szansę dla pedagogów na organizację, we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, ciekawych zajęć pozaszkolnych, atrakcyjnych w treści i formę przekazu, dotyczących głównie historii i zabytków Żyrardowa.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z dwoma podmiotami, będącymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Żyrardowskiego: Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie i Młodzieżowym Domem Kultury w Żyrardowie.

Inwestycja dofinansowana zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

***

Budynek Miejskiego Przedszkola nr  9 wybudowany został w 1875 r., w otoczeniu zieleni, z przeznaczeniem jako ,,Ochronka” dla dzieci pracowników zakładów lniarskich. 10 lat później budynek został rozbudowany. Uczęszczały tu dzieci już od drugiego roku życia. W 20-tu klasach było aż 1200 wychowanków. W 1889 r. ,,Ochronkę” zwiedził Szach Persji Masr - Eddin. Nieprzerwanie od ponad 140 lat budynek pełni swe pierwotne funkcje.

Wkrótce rozpoczyna się kurs samoobrony dla kobiet

Straż Miejska w Żyrardowie serdecznie zaprasza wszystkie Panie, które zgłosiły chęć uczestnictwa w kursie samoobrony, na pierwsze spotkanie. Odbędzie się ono w dniu 3 marca br., o godz. 19.00, w sali pomarańczowej AQUA Żyrardów przy ul. Jodłowskiego 25/27. Obowiązkowy strój sportowy!

XL Sesja Rady Miasta

W czwartek, 2 marca 2017 r. o godzinie 15:00, rozpoczną się obrady XL Sesji Rady Miasta Żyrardowa. Prezydent Wojciech Jasiński zaprasza do budynku Resursy w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 45.

 

W porządku obrad pod głosowanie poddane zostaną projekty uchwał:

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Tryavna;
 • w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024;
 • zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017;
 • w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 • w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Żyrardowa na lata 2017-2021;
 • w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów;
 • w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
 • w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie;
 • w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok”;
 • w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa;
 • w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.

 

Przyjęte zostaną również następujące dokumenty:

 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa za 2016 r.
 • Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2015.

 

Tradycyjnie Sesja Rady Miasta transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Żyrardowskiej w lokalnej telewizji kablowej.

Wernisaż w Gelerii ,,Resursa"

W sobotni wieczór, 25 lutego, w Galerii ,,Resursa”odbył się kolejny wernisaż. Tym razem zaprezentowano prace rodowitej żyrardowianki Anny Dubieleckiej. Wystawa pod przewrotnym tytułem ,,Grafiki i Czasowniki” to zbiór zarówno prac graficznych, jak i malarskich. Jest to pierwsza indywidualna wystawa w naszym mieście tej młodej i utalentowanej artystki.

W roku 2015 Anna Dubielecka dała się o poznać żyrardowskiej publiczności, kiedy to zaprezentowała w ramach wystawy ,,Młodzi Żyrardowscy Plastycy. Trzydzieści dziewięć minus” cykl grafik ,,Szklanki”. Są one częścią większego zbioru prac zatytułowanego ,,Przedmioty”.

Teraz, oprócz wyboru wielkoformatowych grafik z ostatnich lat, Dubielecka pokazuje artystyczne notatki, będące swoistymi pamiętnikami szkicownikami wykonanymi w starych kalendarzach. To właśnie owe ,,czasowniki”. Graficzno-malarskie działania wzbogacone o techniki kolażu opowiadają o rzeczach prozaicznych, zjawiskach i nastrojach, które wypełniają dzień powszedni każdego z nas. Artystka czerpie radość z codzienności. Potrafi dostrzec wartość w rzeczach z pozoru mało ważnych, bez których jednak trudno funkcjonować. Artystyczną kreacją podnosi do rangi sztuki wszelkiego rodzaju naczynia, szklanki, kielichy, nożyczki, skarpetki, czy telefony. W tym przedstawieniu prostych przedmiotów w charakterze sztuki bliska jest działaniom Marcela Duchampa. Jej przedmioty to też swoiste „readymade”. Zaś pełne wrażliwości malarskie notatki, tak naprawdę są gotowymi obrazami. Inspirując się otaczającą rzeczywistością tworzy abstrakcyjne kompozycje. Wartości kolorystyczne, wyrażone w postaci płaskiej, syntetycznej plamy barwnej zestawia z elementami malarskiej materii. Skojarzenia z twórczością Piotra Potworowskiego są jednoznaczne.

Z równą swobodą operuje zestawieniem plam koloru, jak i zdecydowanymi pociągnięciami pędzla układającymi się w proste abstrakcyjne kompozycje. Żywe kolory połączone z uproszczonymi formami przywołują prace Joan’a Miro. W swerze warsztatowej wyróżnia ją skłonność do eksperymentowania z technikami graficznymi i malarskimi, które często ze sobą łączy. Pasja do eksperymentowania i ciągłe poszukiwania, połączone z ogromną wrażliwością dają zaskakujące efekty w postaci wyrafinowanych dzieł. To wszystko sprawia, że Anna Dubielecka, piewczyni prozy dnia powszedniego jawi się jako niezwykła osobowość artystyczna żyrardowskiego środowiska plastycznego. Warto zaznaczyć, że wystawa zbiegła się z trzydziestymi piątymi urodzinami artystki. Jak powiedział kurator artystyczny Galerii ,,Resursa” Zbigniew Kołaczek – ta wystawa indywidualna jest swego rodzaju prezentem urodzinowym od naszego miasta. Życzenia pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, w imieniu Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego przekazała kierowniczka Resursy Karolina Wielińska. Do życzeń przyłączyli się przybyli na wystawę goście, w tym liczna rodzina i przyjaciele.

Anna Dubielecka - urodzona w 1982 roku w Żyrardowie. Absolwentka Liceum Plastycznego w Nałęczowie im. Józefa Chełmońskiego (formy przemysłowe- meblarstwo) oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (grafika warsztatowa- druk wypukły).

Animatorka działań międzysąsiedzkich na osiedlu Wschód w Żyrardowie, instruktorka kreatywnych zajęć plastycznych dla dzieci. W kwartalniku ÓW- Magazyn Prowincjonalny pisze o inicjatywach kulturalnych w podwarszawskich miasteczkach.

Zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem zabawek i dekoracji z drewna w firmie Skład Wzorów.

Prace graficzne i malarskie prezentowała m.in. w Bytomiu (Stalowe Anioły), Poznaniu (Arsenał), Cieszynie (Artresariat- Sztuka pod specjalnym nadzorem), Częstochowie (Rue de Foch), Warszawie (gmach ITI media group), Frankfurcie Hahn (A(irpo)RT), Sarcelles (biennale grafiki).

Eksponowane na wystawie prace pt. „Szklanki” oraz „Kielichy” stanowią część cyklu „Naczynia”. Przedstawiają przedmioty współistniejące na co dzień z człowiekiem, niezauważane podczas zwyczajnych czynności. W wielu grafikach towarzyszą im teksty, stanowiące krótkie zapisy odbytych rozmów, cyfry, odbicia drewnianych ram. Mają one na celu podniesienie rangi zwykłych, banalnych sytuacji, pokazanie unikatowości i niepowtarzalności z pozoru rutynowych działań i rzeczy. Towarzyszą im malarskie notatki i rozkładówki kalendarzy, które przy użyciu techniki kolażu zostają przedefiniowane na przypominające pamiętniki szkicowniki.

Artystka tworzy w warsztatowych technikach graficznych, głównie druku wypukłym. Często za ich pomocą powiela malarskie ślady i gesty. Odbitki powstają na podstawie matryc wykonywanych w autorski, eksperymentalny sposób. Oprócz klasycznych materiałów takich jak linoleum i drewno do tworzenia matryc wykorzystuje piasek i kleje, za pomocą których uzyskuje struktury; kawałki blachy, tkanin, odbija też gotowe przedmioty.

W hołdzie „Żołnierzom Niezłomnym”

Wydaje się, że obecne stosunkowo od niedawna w naszym kalendarzu święto państwowe, jakim jest obchodzony od 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, z roku na rok coraz mocniej wpisuje się świadomość społeczną. Świadczy o tym liczne grono mieszkańców miasta, którzy w minioną niedzielę przyjęli zaproszenie Prezydenta Miasta Żyrardowa i wzięli udział w miejskich obchodach święta, by oddać hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia.

Tegoroczne miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” miały wyjątkowo uroczystą oprawę za sprawą wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 3. Warszawską Brygadą Rakietową Obrony Powietrznej pod dowództwem płk. dypl. Andrzeja Dąbrowskiego z udziałem 38. Sochaczewskiego dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej pod dowództwem ppłk. Wiesława Żbikowskiego oraz 37. Sochaczewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej pod dowództwem ppłk. Andrzeja Stachurzewskiego. Jak zawsze, w uroczystości wzięły również udział poczty sztandarowe oraz delegacje żyrardowskich placówek oświatowych, a także instytucji i organizacji społecznych. Nie zabrakło też kombatantów skupionych w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko "Żaba”, którzy pomimo zaawansowanego wieku wciąż jeszcze znajdują w sobie dość siły, by w tak ważnych dla zbiorowej pamięci historycznej momentach, wziąć udział Apelu Pamięci.

Patronat honorowy nad żyrardowskimi obchodami objął Prezydent RP Andrzej Duda, kierując zarazem do żyrardowian okolicznościowy list odczytany przez Prezydenta Wojciecha Jasińskiego podczas uroczystego apelu na Placu Jana Pawła II. Dowódcą uroczystości był mjr Andrzej Mańkowski.

„Niepodległa Polska dokłada starań, aby należycie honorować swoich najlepszych synów, którzy w czasach terroru i zniewolenia dali wspaniałe dowody męstwa i odwagi, patriotyzmu i dzielności żołnierskiej – czytamy w liście Prezydenta RP Andrzeja Dudy. - Od lat uroczyście świętujemy rocznice utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i wybuchu Powstania Warszawskiego. A jednocześnie w świadomości społecznej coraz bardziej upowszechnia się wiedza o tym, że klęska hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej nie przyniosła nam prawdziwego wyzwolenia. Dlatego uwaga Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia, zwraca się także ku tym, którzy kontynuowali opór zbrojny i działalność konspiracyjną przeciw reżimowi komunistycznemu.

Heroiczna walka Żołnierzy Wyklętych była kolejnym aktem w dziejowym dramacie zmagań o wolną Polskę. Wobec braku realnych szans powodzenia i nadziei na zmianę położenia politycznego kraju jej dramatyzm przypomina sytuację znaną z historii powstańców styczniowych. Zarazem zaś niezłomna postawa tych ostatnich obrońców suwerennej Rzeczypospolitej jednoznacznie wskazuje na najważniejsze dla naszego narodu wartości, które my, Polacy, cenimy wyżej niż własne życie: wolność i honor, solidarność z bliźnimi i poświęcenie dla sprawy narodowej. Jestem przekonany, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych umacnia w nas, Polakach, wolę trwania przy tych imponderabiliach.”

Po Apelu Pamięci na Placu Jana Pawła II uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia, by wziąć udział w mszy świętej w intencji żołnierzy drugiej konspiracji.

Po mszy uroczysty orszak z pocztami sztandarowymi wraz z honorową asystą wojskową przeszedł pod Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej, a następnie pod tablicę pamiątkową umieszczoną na budynku dawnej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie delegacje złożyły kwiaty.

Kontynuacją miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych był bieg „Tropem wilczym”, który o godz. 14.00 wystartował z Placu Jana Pawła II. Organizatorem trzeciej już żyrardowskiej edycji biegu było Stowarzyszenie Żyrardowskich Amatorów Fizycznej Aktywności „Żyrafa Żyrardów”. W rywalizacji na dwóch dystansach: na 1963 metry oraz na 5 km wzięło udział łącznie blisko 300 osób. Wyniki biegu dostępne są na stronie www.zyrafazyrardow.pl

Niemałą atrakcją niedzielnego święta był także pokaz sprzętu wojskowego oraz wojskowa grochówka przygotowana przez żołnierzy 38. Sdzab OP.

Ostatnią propozycją zamykającą niedzielne uroczystości był wieczór poetycko-muzyczny zatytułowany „Herbert i Niezłomni” w żyrardowskiej Resursie.

,,Golgota wrocławska” – specjalna propozycja na 1 marca

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca serdecznie zapraszamy do Kina Len na specjalny pokaz spektaklu telewizyjnego Sceny Faktu Teatru Telewizji z 2008 roku „Golgota wrocławska” w reżyserii Jana Komasy, w roli głównej Adam Ferency. Projekcja rozpocznie się o godz. 19.00, bilet w promocyjnej cenie 12 zł. 

„Golgota wrocławska”  – spektakl telewizyjny Sceny Faktu Teatru Telewizji z 2008 roku w reżyserii Jana Komasy. Jego scenariusz napisany był przez historyka Krzysztofa Szwagrzyka i scenarzystę Piotra Kokocińskiego. Spektakl opowiada historię Henryka Szwejcera, skazanego w 1949 roku na śmierć w pokazowym procesie o zdradę PRL oraz odkrywanie tejże przez młodego historyka w roku 1993.

To opowieść o odkrywaniu prawdy zapisanej w nigdy nie wysłanych listach skazańców. W 1994 roku natrafia na nie młody historyk piszący doktorat. W ten sposób odkrywa sprawę Henryka Szwejcera, poważanego dyrektora Komunalnej Kasy Oszczędności.

Razem z młodym bohaterem widzowie odkrywają tajemnicę brutalnego aresztowania oraz ukartowanego procesu, w którym za kradzież kilkudziesięciu znaczków pocztowych zasądzono i wykonano trzy wyroki śmierci.

Dokumentalne śledztwo nie jest proste. Historyk otrzymuje anonimy, pogróżki, głuche telefony, a nawet zakaz korzystania z dokumentów.

Dramatyczna historia Henryka Szwejcera okazuje się wkrótce tylko jedną z wielu tragedii, które wydarzyły się w więzieniu przy Kleczkowskiej. Bohater swoim uporem doprowadza do oznaczenia miejsc, w których chowano ofiary. W żadnym innym mieście w Polsce miejsca ich pochówku nie zostały tak precyzyjnie oznaczone.

Opowiadana historia jest zupełnie nieznana szerokiej widowni, a porusza temat niezwykle ważny. Jan Komasa – reżyser spektaklu – jest młodym (ur. 1981), zdolnym twórcą, świetnie orientującym się w filmowej materii. Ciekawe, jak poradzi sobie z tym wstrząsającym tematem.

Zdjęcia realizowano w naturalnych przestrzeniach Wrocławia – między innymi w więzieniu przy Kleczkowskiej oraz na Cmentarzu Osobowickim.

Realizację „Golgoty wrocławskiej” Piotra Kokocińskiego i Krzysztofa Szwagrzyka w reżyserii Jana Komasy nagrodzono Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry w roku 2009.

Obsada:
Henryk Szwejcer – Adam Ferency
Henryk Gerlich – Marcin Sztabiński
Władysław Czarnecki – Marcin Czarnik
Róża Szwejcer – Kinga Preis
Feliks Rosenbaum- Adam Woronowicz
Uczennica Asia – Natalia Rzeźniak
Krzysztof – Piotr Głowacki
Ewa – Katarzyna Maciąg
Uczeń Staszek – Łukasz Gosławski
Uczennica Ania – Alicja Laube
Uczennica Basia – Laura Breszka
Archiwistka – Ewelina Paszke-Loewitsch
Archiwista – Andrzej Gałła
Milicjant – Paweł Wolak
Kapitan UB – Rafał Kronenberger
Kombatant – Lech Gwit
Krystyna Szwejcer – Marta Jarczewska
Alicja Szwejcer – Barbara Pigoń
Strużyna – Teresa Sawicka
Kapelan Szemraj – Marian Czerski
Geolog – Piotr Łukaszczyk
Śledczy: Jakub Kamieński, Paweł Kutny, Krzysztof Czeczot, Mirosław Haniszewski, Tomasz Cymerman
Protokolanci, pomoc przy śledztwie – Robert Mania, Paweł Ferens, Grzegorz Szypka, Kamil Toliński, Marek Sitarski
Prokurator WPR – Michał Majnicz
Prokurator Lisowski – Arkadiusz Cyran
Ubek 1 – Norbert Kaczorowski
Ubek 2 – Michał Pieczatowski
Felczer – Jarosław Strzała
Sędzia Jęczmyk – Grzegorz Wojdon

Czas: 88'41''

Autorzy: Piotr Kokociński i Krzysztof Szwagrzyk
Reżyseria: Jan Komasa
Zdjęcia: Radosław Ładczuk
Scenografia: Grzegorz Piątkowski
Kostiumy: Elżbieta Terlikowska

 • Henryk Szwejcer skazany na śmierć przez bezpiekę
Awaria sieci ciepłowniczej w Żyrardowie

Urząd Miasta Żyrardowa informuje, że w dniu dzisiejszym, 27 lutego br. w godzinach popołudniowych miała miejsce poważna awaria sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Ks. Brzóski.

Usuwanie awarii może potrwać do wtorku, 28 lutego, do godziny 16:00. Wstrzymana zostanie dostawa ciepła do budynków mieszkalnych na Osiedlu Batorego I, Zespołu Szkół Podstawowych Nr 4 oraz budynków administracyjnych Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Żyrardowie dokłada wszelkich starań, aby awaria została usunięta jak najszybciej.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, natomiast rodziców dzieci uczęszczających do ZSP Nr 4 prosimy o zaopatrzenie we wtorek swoich pociech w cieplejszą odzież.

Szansa na odnowę zabytkowego centrum Żyrardowa

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 został umieszczony w wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Umożliwia to Miastu aplikowanie o środki unijne na projekt strategiczny dla rozwoju zabytkowego centrum Żyrardowa, dotyczący trzech zintegrowanych ze sobą inwestycji, z których dwie realizowane będą na poprzemysłowym obszarze tzw. Centrali dawnych Zakładów Lniarskich – to budowa ulicy Nowy Świat oraz zagospodarowanie terenu wokół Górnego Stawu.   

Obie te inwestycje mają na celu odnowę społeczną i gospodarczą terenu dawnej fabryki lniarskiej oraz zmianę sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej nad brzegiem  Górnego Stawu poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej. Trzecie zadanie zaplanowane w ramach projektu polegać będzie na remoncie zabytkowej biblioteki fabrycznej (Filia nr 6 MiPBP) wraz z dostosowaniem placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na zagospodarowaniu terenu wokół biblioteki na potrzeby kulturalno-edukacyjne.

Wniosek o dofinansowanie Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służącego aktywizacji społecznej i gospodarczej, zgłoszony zostanie do konkursu - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - Typ projektów - Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Termin składania wniosków upływa w połowie marca. Na realizację projektu Miasto może pozyskać maksymalnie 5 mln zł.

***

Przypomnijmy, że do prac nad aktualizacją programu rewitalizacji Miasto przystąpiło w roku 2016. Było to konieczne ze względu na zmieniające się uwarunkowania rozwojowe Miasta, jak również dostosowanie dokumentu do Narodowego Planu Rewitalizacji oraz wytycznych w sprawie przygotowania lokalnych programów rewitalizacji.

Jako obszar rewitalizacji wyznaczono, na podstawie szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i istotnego znaczenia dla rozwoju lokalnego, teren obejmujący centralną część Żyrardowa, a dokładniej obszar zabytkowej osady fabrycznej, os. Żeromskiego i Batorego i okolice dworca kolejowego.

W dniu 8 lutego br. Rada Miasta Żyrardowa uchwaliła aktualizację Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020. Dokument uzyskał pozytywną rekomendację Ministerstwa Rozwoju, a w dniu 21 lutego Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o umieszczeniu dokumentu w wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, otwierając Miastu drogę do aplikowania o środki unijne na działania z zakresu rewitalizacji.    

Warto dodać, że jednocześnie realizowany jest projekt pn. „Rewitalizacja miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych, na który Miasto pozyskało ponad 1,6 mln zł w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W efekcie tych prac opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji.

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Oddajemy dziś hołd żołnierzom tzw. drugiej konspiracji, którzy po 1944 roku walczyli o Wolną Polską z okupantem sowieckim i reżimem komunistycznym, płacąc za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia.

Cześć Ich pamięci.  

 

Szkolenie dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych inwestorów, organizacji pozarządowych

W związku z realizacją projektu pn. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu z zakresu rewitalizacji, które odbędzie się 29 marca br. w Resursie przy ul. 1go Maja 45.

Temat rewitalizacji stanowi obecnie jedno z priorytetowych zagadnień polskiego rządu, jak i samorządów. Ustawa o rewitalizacji określiła ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce i uporządkowała pojmowanie tego zagadnienia. Regulacje zawarte w ustawie mają zachęcać samorządy do sprawnego prowadzenia tego procesu. Rewitalizacja nie powinna być postrzegana jedynie jako remont, modernizacja czy odbudowa, powinna uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Powinien to być proces dobrze zaplanowany kompleksowy i wielowymiarowy, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze zdegradowanym. Działania w ramach procesu powinny integrować lokalną społeczność poprzez dopasowane do danego miejsca działania aktywizacyjne, edukacyjne, kulturalne.

Jednym z istotniejszych elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących gminnych programów rewitalizacji (GPR). Rolą GPR-ów powinno być wyznaczenie obszarów wymagających działań oraz przedstawienie całościowej strategii ich prowadzenia. Będą one stanowiły podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji zapewniające kompleksowość oraz realizację działań w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną, a także realizowanych przez nią samą.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 marca br. w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ, Plac Jana Pawła II nr 2, 1 piętro.

Powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz oraz dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie Bogusław Nietrzebka zapraszają na powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Cykl wydarzeń rozpoczęto 1 marca otwarciem wystawy „Zaplute karły reakcji” w Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w Mszczonowie. Podczas wernisażu Bogusław Nietrzebka opowiedział o „Żołnierzach Wyklętych – bohaterach drugiej konspiracji”.

Spotkanie z majorem Edwardem Dębińskim

W Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Prezydent Wojciech Jasiński spotkał się z majorem Edwardem Dębińskim, który jako prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko ,,Żaba” w Żyrardowie od 1990 roku współorganizuje z Miastem i uczestniczy w miejskich obchodach świąt państwowych, dbając o kultywowanie tradycji i popularyzowanie wiedzy o bohaterach walk niepodległościowych. Niestety, tym razem po raz pierwszy, z przyczyn zdrowotnych, major nie mógł uczestniczyć w uroczystościach, jakie odbyły się w naszym mieście w niedzielę, 26 lutego, upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych.

To właśnie z inicjatywy Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska ,,Żaba” w Żyrardowie powstał m.in. Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej, a na budynku przy ul. Armii Krajowej 2, gdzie w latach 1946 – 1951 mieścił się Urząd Bezpieczeństwa, zawisła tablica ku czci polskich patriotów, którzy w okresie powojennym mieli odwagę sprzeciwiać się przejściu Polski spod okupacji hitlerowskiej pod okupację sowiecką, doświadczając prześladowań z rąk komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. To miejsca pamięci, przy których mieszkańcy oddają hołd bohaterom walk z komunistycznym reżimem podczas obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Tak było również w tym roku.

Prezydent Wojciech Jasiński zrelacjonował majorowi Edwardowi Dębińskiemu przebieg niedzielnych uroczystości, poinformował o odczytanym podczas Apelu Pamięci okolicznościowym liście Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowanym do mieszkańców. Spotkanie było również okazją do refleksji na temat tego nowego, bo obchodzonego zaledwie od siedmiu lat, święta państwowego. Edward Dębiński wspominał też te niezwykle trudne czasy powojenne i antykomunistyczną działalność wielu mieszkańców Żyrardowa. Rozmawiano także o planach żyrardowskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na najbliższy czas i współpracy w zakresie ich realizacji.           

Wojciech Jasiński życzył Edwardowi Dębińskiemu szybkiego powrotu do zdrowia, wyrażając przekonanie, że kolejne święto państwowe odbędzie się już z udziałem prezesa.      

Frankofonia w Żyrardowie

Marzec jest miesiącem frankofonii, czasem w którym na całym świecie odbywają się Festiwale Frankofonii prezentujące bogactwo kulturowe 84 krajów frankofońskich, odkrywające piękno języka francuskiego. Również w Żyrardowie, 1 marca, śniadaniem francuskim dla młodzieży szkolnej zainaugurowano obchody Frankofonii organizowane przez Centrum Kultury.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem kolejnych ciekawych wydarzeń. Już w sobotę, 4 marca, w Kinie Len Pierwszy Francuski Poranek Filmowy. A może ktoś jeszcze w naszym mieście świętuje miesiąc frankofonii. Koniecznie podzielcie się z nami swoimi  działaniami (promocja@zyrardow.pl), a my zaprezentujemy je na portalu Miasta.

FRANKOFONIA w Żyrardowie
Wstęp na wszystkie wydarzenia, oprócz poranków filmowych, jest wolny!  

4 marca, godz. 12:00, KINO LEN – Pierwszy Francuski Poranek Filmowy – "Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów" (Astérix: Le domaine des dieux )
– czas trwania 1 godz. 25 min., cena biletu: 12 złotych.

5 marca, godz. 14:00, CENTRUM KULTURY – „Moja Francja” – warsztaty plastyczne: decoupage, rysunek.

12 marca, godz. 11:00, RESURSA – zdobienie beretów Bon Żurek.

16 marca, godz. 20:00, CENTRUM KULTURY – Wieczór Piosenki Francuskiej.

18 marca, godz. 12:00, KINO LEN – Drugi Francuski Poranek Filmowy
– „Jeszcze dalej niż północ” (Bienvenue chez les Ch’tis) reż. Dany Boon
– czas trwania 1 godz. 46 min., cena biletu: 12 złotych.

20 marca, cały dzień, ZSP NR 2 – Dzień Kultury Francuskiej

23 marca, godz. 17:00, RESURSA – pokaz mody francuskiej.

27 marca, godz. 11:00, CENTRUM KULTURY – Koncert Muzyki Francuskiej.

Zapraszamy!

Bieżące informacje dotyczące festiwalu na profiku CK na Facebooku

Przy okazji Frankofonii w Żyrardowie organizowany jest konkurs literacki ,,Garaż, miraż i makijaż...  ile jest języka francuskiego w polskim?” Dodatkowo istnieje możliwość wystąpienia na "deskach" Centrum Kultury w Żyrardowie w "Koncercie Piosenki Francuskiej". Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej, klikając w poniższy link: https://ckzyrardow.pl/konkurs-garaz-miraz-i-makijaz-ile-je…/

Bezpłatne wejściówki na koncert Krzysztof Kiljański Trio

Drodzy Mieszkańcy! Z uwagi na duże zainteresowanie koncertem Krzysztof Kiljański Trio i ograniczoną liczbę miejsc w sali widowiskowej, zapraszamy do Centrum Kultury po odbiór bezpłatnych wejściówek, które dostępne są w kasie kina, codziennie od godz. 14.00 do godziny ostatniego seansu oraz w Resursie. Jedna osoba może pobrać maksymalnie dwie wejściówki.

Konsultacje projektu uchwały

Prezydent Miasta Żyrardowa zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju społecznego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.  Konsultacje potrwają do 17 marca br.

Szczegóły na stronie www.bip.zyrardow.pl
 

Kwalifikacja wojskowa

Prezydent Miasta Żyrardowa informuje, że w okresie od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r. na terenie naszego kraju przeprowadzona jest kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1998 r. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy dotychczas nie posiadają określonej zdolności do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa na podstawie obecnie obowiązujących przepisów o powszechnym obowiązku obrony zastępuje dotychczasowy pobór do wojska.

Dla mieszkańców Żyrardowa termin kwalifikacji wojskowej wyznaczono w dniach od 13 do 20 marca 2017 r. W tym okresie mężczyźni podlegający kwalifikacji wojskowej muszą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Żyrardowie w siedzibie przy ul. Ks. Stanisława Brzóski 9.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji po raz pierwszy powinna mieć ze sobą następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,
 3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 4. dokument potwierdzający wykształcenie lub zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu zobowiązana jest zawiadomić o tym Prezydenta Miasta, dołączając dokumenty potwierdzające przyczynę niestawienia się.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej z obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniach zamieszczonych na terenie miasta Żyrardowa, które stanowią jednocześnie wezwanie do kwalifikacji.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może zostać nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji proszę o kontakt z Referatem Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Żyrardowa – osobiście do pokoju nr 11 lub telefonicznie pod nr tel. 46 858-15-90.

 

„Kasa na założenie działalności gospodarczej” - poszerzyliśmy zakres spotkania

Prezydent Miasta Żyrardowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Kasa na założenie działalności gospodarczej”.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 24 marca 2017 r. o godzinie 10:00 w żyrardowskiej Resursie przy ul. 1 Maja 45.

Panel informacyjny poprowadzi przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Uczestnikom spotkania przedstawiona zostanie oferta pożyczkowa projektu „Gotówka na start”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas spotkania zostaną:

 • Przedstawione możliwości pozyskania wsparcia finansowego z projektu;
 • Omówienie zasady aplikowania o środki w ramach projektu, w tym:
 • Kwalifikowalność, grupa docelowa, wydatki kwalifikowane;
 • Szczegółowe kryteria oceny wniosków;
 • Zasady składania wniosków;
 • Szczegóły przygotowania wniosku oraz biznes planu.

 

Drugą część panelu informacyjnego poprowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Żyrardowie, który przedstawi prezentację pt. „Rozpoczynasz prowadzenie działalności – poznaj swoje prawa i obowiązki”.

Osoby podejmujące działalność na własny rachunek będą mogły się dowiedzieć w jakiej wysokości odprowadzać składki, jakie obowiązują dokumenty oraz jakie są warunki preferencyjne.

Prezentację oraz seminarium tematyczne poprowadzi ze strony ZUS Pani Krystyna Nowowiejska – kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek Inspektoratu w Żyrardowie.

 

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących spotkania zapraszamy przedsiębiorców do kontaktu z Referatem Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Żyrardowa, pok. 12,
tel. 46 858-15-57, 46 858-15-34.

 

 

 

Żyrardów bez linii 2x400kV

Dzięki wielomiesięcznym staraniom Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego poświęconym ochronie naszego miasta przed budową linii wysokich napięć 2x400kV w proponowanym korytarzu DK50-A2, dziś mieszkańcy Żyrardowa i okolicznych gmin mogą odetchnąć z ulgą.

Prezydent Wojciech Jasiński w swych działaniach przeciwko linii 2x400kV nie ograniczył się jedynie do udziału w spotkaniach grup roboczych oraz popierania akcji protestacyjnych. Skupił się przede wszystkim na ochronie najcenniejszego zasobu posiadanego przez Miasto Żyrardów – ujęcia wody podziemnej „Sokule”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, jako właściciel ujęcia wody „Sokule”, dopełniło wszelkich niezbędnych formalności zmierzających do ustanowienia prawnej i czynnej ochrony posiadanych strategicznych zasobów wodnych.

 W efekcie podjętych działań linia 2x400kV nie może zostać zbudowana w pobliżu Żyrardowa. W chwili obecnej nie zezwalają na to obowiązujące przepisy prawne.

15 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (poz. 1442) zostało opublikowane Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Sokule” dla miasta Żyrardowa. Rozporządzenie weszło w życie na początku marca br.

Ustanowiona strefa ochronna składa się z terenu ochrony bezpośredniej obejmującego grunty wokół studni o łącznej powierzchni 0,3553 ha oraz terenu ochrony pośredniej, który obejmuje obszar o powierzchni 670 ha.

Teren ochrony pośredniej w większości obejmuje tereny gminy Wiskitki, w niewielkiej części obszar miasta Żyrardowa. W zdecydowanej większości są to tereny leśne, użytki zielone oraz grunty orne położone w rejonie wsi Działki, Sokule i Tomaszew.

 Tekst Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Sokule” dla miasta Żyrardowa: http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/1442/

ŚWIĘTO LNU – stwórzmy je razem!

Trwają przygotowania do wielkiego święta naszego miasta, na stałe wpisanego już w Miejski Kalendarz Imprez Kulturalnych. Maj w Żyrardowie – to oczywiście ŚWIĘTO LNU. W tym roku będzie to trzydniowe wydarzenie, zaplanowane w dniach 26- 28 maja. Chcielibyśmy, aby było to święto wszystkich mieszkańców Żyrardowa. Macie ciekawy pomysł, jak uatrakcyjnić program tegorocznej imprezy? Chcecie zaproponować wykonawcę koncertu? Piszcie do nas: swietolnu@zyrardow.pl. Na propozycje czekamy do 15 marca.

Święto LNU ma wyjątkowy, unikalny charakter, utrwalający wizerunek Żyrardowa jako polskiej stolicy lnu, identyfikujący Miasto z jego niezwykłym, poprzemysłowym dziedzictwem. To święto łączące w sobie sztukę i rozrywkę, współczesność i tradycję. Gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji.

Bezpłatne badania logopedyczne

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczno „Huśtawka” zaprasza do udziału w bezpłatnych badaniach logopedycznych dla najmłodszych mieszkańców Żyrardowa. Badania prowadzone będą w dniach 6-11 marca, w siedzibie poradni przy ul. Jedności Robotniczej 18b. Zapisy przyjmowane są pod numerem tel. 531 636 393.

Spotkania poświęcone Żołnierzom Wyklętym

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie serdecznie zaprasza na wykłady związane z tematyką podziemia antykomunistycznego po 1944 r. W dniu 9 marca, o godz. 18.00, odbędzie się spotkanie z Leszkiem Żebrowskim ,,Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”. Natomiast 10 marca, godz. 18.30, Kajetan Rajski opowie o losach rodzin Żołnierzy Wyklętych w czasach PRL-u.

Powstaje nowa strona Miasta

Drodzy Mieszkańcy, liczymy na Wasze wsparcie! Pracujemy nad nową odsłoną strony Miasta Żyrardowa. Chcielibyśmy namówić Was na współpracę. Zależy nam, aby nowa strona była jak najbardziej użyteczna dla mieszkańców, a innych zachęcała do bliższego poznania naszego Miasta. Przekazujcie nam zatem swoje propozycje, koncepcje, wizje, zapotrzebowanie na treści. Piszcie na adres promocja@zyrardow.pl . Czekamy na Wasze podpowiedzi do 15 marca br.

8 marca - Dzień Kobiet

Drogie Panie,
Niech uśmiech rozświetla Wasze twarze każdego dnia.
Miłość i szacunek najbliższych niech daje Wam siłę
do przezwyciężania przeciwności losu.

A w dniu Waszego święta -
niezliczonych bukietów kwiatów, serdecznych słów
i miłych gestów ze strony mężczyzn,

            wytchnienia, zatrzymania, zapomnienia….       

Kłaniam się wszystkim Kobietom. 

Wojciech Jasiński
Prezydent Miasta Żyrardowa

Łyk gorącej kawy na dobry początek Dnia Kobiet

Wszystkie Panie podążające dziś rano na pociąg powitali na dworcu Prezydent Wojciech Jasiński wraz z zastępcą Dariuszem Kaczanowskim. Panowie życzyli Kobietom miłego dnia, częstowali kawą i czekoladą w specjalnym, żyrardowskim opakowani. W dalszej części tego wyjątkowego dnia, kawę od Prezydenta Miasta serwuje ,,Poczekalnia” na dworcu PKP. Serdecznie zapraszamy! Radosnego Dnia Kobiet!     

W ,,Poczekalni" na dworcu PKP, przez cały dzień, czeka na Was, Drogie Panie, kawa od Prezydenta Miasta. 

Niższe opłaty za odbiór odpadów dla rodzin wielodzietnych

Pięcioosobowa rodzina co miesiąc zaoszczędzi 25 zł na opłatach za odbiór odpadów z gospodarstwa domowego. Wprowadzone przez Miasto ulgi są kolejnym krokiem w kierunku promowania i wspierania rodzin wielodzietnych w ich codziennym funkcjonowaniu. Częściowe zwolnienie z opłaty, w wysokości 5 zł, od każdego członka rodziny przysługiwać będzie posiadaczom Żyrardowskiej Karty Dużej Rodziny.     

Wprowadzenie ulg w uiszczanych opłatach za odbiór odpadów wpisuje się w realizowaną przez Prezydenta Miasta Żyrardowa politykę prorodzinną i poszerza zakres bonifikat dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Od początku funkcjonowania tego Programu Prezydent Wojciech Jasiński miał świadomość, że najbardziej oczekiwaną przez duże rodziny formą wsparcia są ulgi w stałych, comiesięcznych opłatach. – Aktualnie, dzięki ustabilizowaniu finansów Miasta, możemy już zaoferować tę niezwykle wymierną pomoc, przekładającą się wprost na oszczędności w domowym budżecie każdej żyrardowskiej rodziny wielodzietnej – podkreśla prezydent – Teraz pracować będziemy nad kolejnymi udogodnieniami dla naszych dużych rodzin.

Podjęta na ostatniej sesji Rady Miasta uchwała w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, o czym poinformujemy w lokalnych mediach. Wówczas mieszkańcy domów jednorodzinnych,  posiadający uprawnienia do wprowadzonych ulg, będą musieli złożyć w Urzędzie Miasta nową deklarację, zgodną z przyjętym również na ostatniej sesji, wzorem. Natomiast mieszkańcy domów wielorodzinnych, o przysługującej im uldze, muszą poinformować administrację.

Rodziny 3+ nieposiadające jeszcze Żyrardowskiej Karty Rodziny serdecznie zapraszamy do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Mireckiego 56, gdzie można złożyć wniosek o wydanie takiej karty. Wzór wniosku, wykaz Partnerów Programu ŻKDR i przysługujących bonifikat oraz wiele innych informacji na temat funkcjonowania Programu dostępnych jest w zakładce Żyrardowska Karta Dużej Rodziny.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Drodzy Rodzice! Uprzejmie informujemy, że w związku z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do samorządowych przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018,  będą podane do 15 kwietnia 2017 r.

Spotkanie z Paniami w Domu Pomocy Społecznej

Z okazji Dnia Kobiet, Prezydent Wojciech Jasiński wraz z ks. Januszem Włodarczykiem Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Seniorów odwiedzili podopieczne oraz kobiecą część personelu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego. Goście obdarowali Panie różami i słodkimi upominkami, życząc zdrowia i jak najwięcej powodów do uśmiechu. Za zorganizowanie spotkania, Prezydent serdeczne podziękował Pani Ewie Bombale, dyrektor placówki, kierując również na jej ręce bukiet kwiatów i życzenia wszelkiej pomyślności.     

Krzysztof Kiljański na dobry koniec Dnia Kobiet

Czarujący głos Krzysztofa Kiljańskiego wprawił w melancholijny nastrój Kobiety przybyłe na zaproszenie Prezydenta Wojciecha Jasińskiego do sali widowiskowej Centrum Kultury. Koncert Krzysztof Kiliański Trio zakończył ten wyjątkowy dzień, który dla wielu Kobiet był pełen emocji i miłych wrażeń. Po koncercie Prezydent Wojciech Jasiński wraz z zastępcą Dariuszem Kaczanowskim obdarowali Panie czerwoną różą na ... dobranoc.

Akcja sterylizacji i kastracji kotów oraz zabiegi trwałego znakowania psów

Prezydent Miasta Żyrardowa informuje, że ogłoszona została akcja sterylizacji i kastracji kotów oraz zabiegi trwałego znakowania psów właścicielskich za pomocą elektronicznego identyfikatora (mikroczipa), dla zwierząt których właściciele są zameldowani i zamieszkują na terenie miasta Żyrardowa.

 

Regulamin akcji sterylizacji i kastracji kotów właścicielskich oraz trwałego znakowania psów, prowadzonej w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Żyrardowa na rok 2017” przewiduje, że:

Miasto Żyrardów, zapewni właścicielom zwierząt, sfinansowanie kosztów sterylizacji, kastracji kotów oraz znakowania psów, w ilości maksymalnie dwóch zabiegów w roku 2017. Zabiegi przeprowadzone będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

W celu uzyskania sfinansowania przez Gminę zabiegu sterylizacji/kastracji kotów należy:

 • wypełnić formularz „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji kota w 2017 roku” stanowiący załącznik do Regulaminu;
 • wypełniony formularz wniosku należy okazać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, pok. 39 wraz z dokumentami potwierdzającymi poddanie kota trwałemu oznakowaniu za pomocą elektronicznego identyfikatora (mikroczip) – jeżeli takie posiada;
 • po pozytywnej weryfikacji wniosku z kompletem dokumentów należy udać się do gabinetu weterynaryjnego, gdzie po wizycie kwalifikacyjnej zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji kota;
 • warunkiem udziału w Akcji jest ujęcie wszystkich zwierząt podlegających zabiegowi sterylizacji, bądź kastracji w systemie identyfikacji zwierząt. W związku z powyższym, koty które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznie „mikroczipem”, w dniu przeprowadzonego zabiegu sterylizacji/kastracji będą dodatkowo oznakowane. Koszt oznakowania elektronicznego kota pokrywa właściciel kota (ok. 40-70 zł);

W celu uzyskania sfinansowania przez Gminę znakowania psa, należy wypełnić dostępny w gabinecie weterynaryjnym formularz rejestracyjnego zaczipowania w 2 egzemplarzach oraz okazać aktualne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Właściciel zwierzęcia biorącego udział w akcji zobowiązany jest posiadać adres zameldowania na terenie Żyrardowa, okazać dowód tożsamości, książeczkę zdrowia zwierzęcia, rodowód lub inny dokument potwierdzający prawo do zwierzęcia.

Akcja sterylizacji/kastracji kotów dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Akcja trwałego znakowania psów dotyczy zwierząt po 12 tygodniu życia.

 

Koszt zabiegu sterylizacji/kastracji kotów obejmuje:

 • wizytę kwalifikującą;
 • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji;
 • zapewnienie opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku;
 • wizytę kontrolną w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz ewentualne zdjęcie szwów.

 

Koszt zabiegu trwałego znakowania zwierząt obejmuje wszczepienie mikroczipa oraz wprowadzenie danych właściciela do bazy danych Safe Animal.

Miasto nie pokrywa kosztów wykonania dodatkowych badań (np. EKG, badanie krwi, moczu), nie ponosi kosztów wykonanie dodatkowych zabiegów lub usług, leczenia w razie nieprzewidzianych komplikacji.

Czasowe zamknięcie ulicy Nowy Świat

Urząd Miasta Żyrardowa uprzejmie informuje, że w związku z trwającymi pracami inwestycyjnymi przy ulicy Nowy Świat 11 w sobotę 11 marca br. przewidywane są utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie.

11 marca od godziny 6 rano do godzin popołudniowych na terenie budowy przeprowadzany będzie montaż żurawia wieżowego. Ze względów bezpieczeństwa planowane jest wyłączenie z ruchu ulicy Nowy Świat w części lub w całości.

Utrudniony może zostać wyjazd z parkingów centrum handlowego CARREFOUR oraz korzystanie z parkingów w Loftach oraz przy ulicy Hillego.

Urząd Miasta prosi mieszkańców i kierowców o ostrożność podczas poruszania się w rejonie prowadzonych prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

160 lat temu Dittrich i Hielle kupili żyrardowską fabrykę

160 lat temu, 13 marca 1857 roku Karol August Dittrich wraz z Karolem Teodorem Hielle zakupili Fabrykę Wyrobów Lnianych w Żyrardowie. To za ich sprawą fabryka w krótkim czasie stała się jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów lniarskich ówczesnej Europy. Im też zawdzięczamy dzisiejsze zabytkowe centrum Żyrardowa, czyli unikalną na skalę europejską osadę fabryczną, wybudowaną z niezwykłym, jak na ówczesne czasy, rozmachem i precyzją.

Wystawa przygotowana przez Miasto Żyrardów, prezentowana na budynku Magistratu, powstała m.in. w oparciu o publikację ,,Hielle i Dittrich - historia rodzin, fabryk i fortuny" Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

13 mln zł na rozwój terenów zieleni!

Ponad 13 mln zł dofinansowania na zagospodarowanie licznych terenów zieleni w naszym mieście stało się już faktem! To pierwsze w historii tak wysokie dofinansowanie dla Miasta Żyrardowa, jako beneficjenta funduszy unijnych! Żyrardów znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Jeszcze w tym roku Miasto przystąpi do realizacji zadania obejmującego prace na terenach o łącznej powierzchni aż 22,43 ha. Z całą pewnością nasze miasto wypięknieje, a mieszkańcy chętniej będą korzystać z odnowionych skwerów i parków.

Pojawią się nowe nasadzenia oraz tzw. mała architektura, a istniejąca zieleń poddana zostanie pracom pielęgnacyjnym. Szerszy zakres plac przewidziano na terenie eko- parku przy ul. Skrowaczewskiego/Nietrzebki.

Całkowita wartość projektu kształtuje się na poziomie ponad 15 mln zł. Zakończenie zadania przewidywane jest w 2020 roku.     

Tereny zieleni uwzględnione w projekcie:
- plac osiedlowy przy ul. Wittenberga wraz z pasem zieleni u zbiegu ulic Wittenberga i ul. Sikorskiego,
- Stary Park przy ul. Żeromskiego,
- skwer przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Limanowskiego,
- park wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny oraz ul. Wyspiańskiego,
- park przy stawie św. Jana przy ul. Reymonta wraz z zieleńcem wzdłuż ul. św. Jana przy torach kolejowych,
- Ogródek Jordanowski przy ul. Sikorskiego,
- pasy zieleni przyulicznej: w ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. 1-go Maja, ul. Reymonta na odcinku od ul. Bema do ul. Radziejowskiej, ul. 1-go Maja na odcinku ul. Gdańskiej do torów kolejowych oraz ul. Mickiewicza na odcinku od torów do ul. Jaktorowskiej,
- skwer przy Placu Jana Pawła II
- pasy zieleni przy ulicy Kościuszki
- dwa skwery po obu stronach ul. Limanowskiego przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja,
- teren zieleni przy Placu Piłsudskiego i wzdłuż Al. Partyzantów.
- pasy zieleni przy ulicach Limanowskiego (od ul. 1 Maja do ul. Kasztanowej), Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Mickiewicza (od ul. Jaktorowskiej) i Jaktorowskiej,
- eko-park przy ul. Skrowaczewskiego/Nietrzebki. Na tym terenie, oprócz nowych nasadzeń i pielęgnacji istniejącej zieleni przewidziano budowę budynku sanitarnego z częścią gospodarczo-magazynową, dwóch boisk wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznej, ponadto pojawią się stoły do ping ponga, piłkarzyki, szachy naziemne, plac zabaw, linarium, pole do minigolfa, miejsce na ognisko, wiaty grillowe, kule wiklinowe, kosze, ławki, stojaki na rowery. Zaplanowano tu także przebudowę istniejącej górki wraz z jej zagospodarowaniem (zjeżdżalnia falista, przejścia rurowe, ścianka wspinaczkowa, taras widokowy).

Listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.2.5/2/2016 - II typ opublikował dziś Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Szerszy zakres plac przewidziano na terenie eko- parku przy ul. Nietrzebki.
Ceremonia ważenia przed galą boksu

Grupa Boksu Zawodowego Fight Events oraz Miasto Żyrardów - organizatorzy gali "Friday Boxing Night", która odbędzie się w Żyrardowie, w piątek, 17 marca 2017, o godz. 19:00, w hali Aqua Żyrardów, przy ul. Jodłowskiego 25/27 - mają zaszczyt zaprosić na Oficjalną Ceremonię Ważenia z udziałem wszystkich bohaterów Gali. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 16 marca 2017, o godz. 15:30, w Galerii Żyrardów Carrefour przy ul. 1-go Maja 43 w Żyrardowie. Wstęp wolny!

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż biletów na galę prowadzona jest na portalu w kasie hali AQUA Żyrardów oraz na stronie www.eventim.pl

„Złota” szóstka laureatów konkursów kuratoryjnych „Trójki”

Zakończyły się już zmagania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych w roku szkolnym 2016/2017.  ZSP Nr 3 ponownie cieszy się sukcesami swoich uczniów, gdyż reprezentanci zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum zdobyli tytułu laureatów i finalistów.

Szkoła Podstawowa
Zuzanna Kluczek, uczennica kl. VI a - LAUREATKA KONKURSU KURATORYJNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO - opiekun L. Ziółkowska - Nowakowska

Maciej Cuper, uczeń kl.  VI  a - LAUREAT KONKURSU KURATORYJNEGO Z MATEMATYKI – opiekun H. Osuchowska oraz FINALISTA KONKURSU KURATORYJNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO – opiekun L. Ziółkowska – Nowakowska

Gimnazjum
Anna Rosiak, uczennica kl. III a - LAUREATKA KONKURSU KURATORYJNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO – opiekun K. Lange

Julia Kierzkowska, uczennica kl. III a - FINALISTKA KONKURSU KURATORYJNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO – opiekun K. Lange

Jarosław Piórkowski, uczeń klasy IIIa – LAUREAT KONKURSU KURATORYJNEGO Z MATEMATYKI – opiekun M. Barańska

Gustaw Głuski, uczeń klasy III b - LAUREAT KONKURSU KURATORYJNEGO Z CHEMII – opiekun M. Żuk

Słowa podziękowania za zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie do konkursu należą się – obok uczniów i ich opiekunów – także rodzicom, którzy dzielnie towarzyszyli swoim dzieciom podczas wszystkich etapów konkursowych.

Dominika Noszczak-Bielak

Porozmawiajmy o kulturze…

Święto Lnu, Festiwal Miasto Gwiazd oraz przyszłoroczne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – to tematy, które zdominowały spotkanie Prezydenta Wojciecha Jasińskiego z przedstawicielami placówek kulturalnych. Było to tradycyjne doroczne spotkanie, poświęcone planowanym wydarzeniom, z tą różnicą, że w tym roku nie będzie to jedyne takie spotkanie. Prezydent poprosił dyrektorów instytucji kultury o cykliczne spotkania, które pozwolą na bieżące aktualizowanie miejskiego kalendarza wydarzeń, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, a te prosimy zgłaszać na adres kultura@zyrardow.pl

Zanim rozpoczęto rozmowę na temat planowanych przedsięwzięć, Wojciech Jasiński  podziękował wszystkim dyrektorom, a za ich pośrednictwem również pracownikom instytucji kultury, za zaangażowanie w organizację ubiegłorocznych obchodów „Roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich”. Zapowiedział jednocześnie, że w przyszłym roku Miasto planuje włączyć się w organizację ogólnopolskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, proponując mieszkańcom atrakcyjną ofertę edukacyjno – kulturalną, na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznych obchodów stulecia Miasta. W tym celu już wkrótce powołany zostanie komitet organizacyjny i jak zwykle mieszkańcy zostaną zaproszeni do współpracy przy opracowywaniu programu obchodów.

Podczas spotkania przedstawiciele placówek kulturalnych zaprezentowali kalendarz planowanych wydarzeń, jak również zgłosili swoje potrzeby służące realizacji wydarzeń w ich placówkach. Rozmawiano też o możliwych płaszczyznach współpracy, zwłaszcza przy tych największych wydarzeniach – Święcie Lnu i Festiwalu Miasta Gwiazd.  Omówiono wstępnie współpracę ze szkołami muzycznymi przy realizacji świąt miejskich i państwowych. A na zakończenie ustalono, że takie spotkania powinny odbywać się w odstępach czasowych nie dłuższych niż 3 miesiące, co umożliwi bieżące reagowanie na potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej.

Szanowni mieszkańcy, grupy nieformalne, stowarzyszenia, młodzież, seniorzy, zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji do miejskiego kalendarza wydarzeń kulturalnych. Współpraca z Państwem pozwoli na stworzenie oferty zgodnej nie tylko z możliwościami finansami Miasta czy placówek kulturalnych, ale głównie w oparciu o Wasze oczekiwania. Swoje pomysły prosimy zgłaszać na adres: kultura@zyrardow.pl . Rozważymy każdą propozycję, o ile będzie ona dokładnie, konkretnie opisana i uzasadniona, jak równiez poparta większym zainteresowaniem.

***

Przypomnijmy! Kalendarz imprez kulturalnych w ubiegłym roku był wyjątkowo bogaty z racji jubileuszowych obchodów. W sumie odbyło się prawie sto wydarzeń zorganizowanych przez Miasto i miejskie placówki kulturalne, a gdy dodamy również wyjątkowo rozbudowany w tamtym roku program Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd, to łącznie było około 150 eventów.

W ramach współpracy z placówkami kulturalnymi i konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadań z zakresu kultury, Miasto dofinansowało wydarzenia kulturalne na poziomie 130 tys. zł.

Dzień Otwarty w Czerwoniaku

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
zaprasza gimnazjalistów i ich Rodziców na
Dzień Otwarty
25 marca 2017 r. od godz. 9:00

przy ul. J. J. Kacperskiej 6a

Bułgarska Trjawna i Żyrardów – Podpisano umowę o współpracy

W piątek, 17 marca, w żyrardowskiej Resursie uroczyście podpisana została umowa o współpracy i nawiązaniu przyjacielskich stosunków pomiędzy Miastem Żyrardów i bułgarską Gminą Trjawna.

 

Ze strony Gminy Trjawna podpis złożył: Doncho Tiholov Zahariev – Burmistrz Miasta Trjawna.


Ze strony Miasta Żyrardowa umowę podpisał: Wojciech Jasiński – Prezydent Miasta Żyrardowa.

 

Podpisana umowa o współpracy między Miastem Żyrardów a Gminą Trjawna, będzie oparta na partnerstwie i wzajemnym poszanowaniu. Współpraca pomiędzy miastami będzie opierała się o wspólne wysiłki w celu określenia i stosowania środków służących osiągnięciu rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów, poprawie warunków życia i pracy mieszkańców Miasta Żyrardowa i Gminy Trjawna.

 

Obszarami współpracy pomiędzy Gminą Trjawna i Miastem Żyrardów będą:

 

Gospodarka:

W ramach swoich kompetencji Miasto Żyrardów i Gmina Trjawna będą starały się poznać wzajemnie swoje programy gospodarcze, stwarzać warunki do rozwoju stosunków gospodarczych i kontaktowania przedsiębiorstw Miasta Żyrardów i Gminy Trjawna, wymieniać doświadczenia i wiedzę poprzez spotkania biznesowe, tworzenie wspólnych projektów, wspólne występowanie na targach, prezentacjach i wystawach, wszystko to w celu poprawy sytuacji gospodarczej jako podstawowego czynnika warunkującego rozwój.

Miasto Żyrardów i Gmina Trjawna będą współpracować w szczególności w następujących obszarach:

 • Wymiana doświadczeń w dziedzinie gospodarki, współpraca w ramach odnośnych programów prowadzonych przez Unię Europejską;
 • Tworzenie możliwości kontaktów między przedstawicielami sektora biznesu z obu miast;
 • Rolnictwo – zwłaszcza ogólny rozwój produkcji rolnej i ochrona produktów lokalnych itp.

 

Kultura:

Poprzez wymianę imprez kulturalnych oraz współtworzenie i działanie w dziedzinie kultury, Miasto Żyrardów i Gmina Trjawna podejmą próbę wzbogacenia życia kulturalnego swoich obywateli.

 

Edukacja i młodzież:

Współpraca dotycząca edukacji i młodzieży będzie realizowana przez wymianę wiedzy i zdobywanie nowej wiedzy w rozmaitych formach współpracy, kontaktowanie stowarzyszeń młodzieżowych przez rozmaite formy ich programów i działalności, takie jak organizowanie wykładów, warsztatów i wydarzeń edukacyjnych.

 

Sport:

Duch sportowy i wspólnoty będzie rozwijany i umacniany poprzez organizowanie imprez sportowych między związkami sportowymi i amatorskimi klubami sportowymi.

 

Inne obszary:

Współpraca między Miastem Żyrardów i Gminą Trjawna obejmuje wymianę doświadczeń w strategii wdrażania i zarządzania w samorządach terytorialnych demokracją i tolerancją społeczeństwa obywatelskiego, działaniami o lokalnym znaczeniu bezpośrednio dotyczących potrzeb obywateli w dziedzinie gospodarki komunalnej, zrównoważonego rozwoju, planowania przestrzennego i urbanistyki, prezentowania turystycznego i kulturalnego potencjału oraz wartości społecznych Miasta Żyrardów i Gminy Trjawna oraz świadomości ekologicznej Miasta Żyrardów i Gminy Trjawna oraz udział we wszystkich innych obszarach w zakresie samorządu zgodnie z prawem.

 

***

Miasto Trjawna podobnie jak Żyrardów, posiada chronioną strefę architektoniczną. Trjawna to zabytkowe miasteczko w środkowej Bułgarii, położone w dolinie rzeki Triewnenskiej na północnych stokach Starej Płaniny, liczące około 10 tys. mieszkańców. Miasto Trjawna podobnie jak Żyrardów posiada zabytkowy układ urbanistyczny i pozyskuje unijne fundusze zewnętrzne na jego rewitalizację.

Jego Historia sięga XII wieku, kiedy to wokół wybudowanej z polecenia bułgarskiego cara Kałojana drewnianej cerkwi zawiązała się niewielka osada. Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od rosnących w okolicy bujnych traw. Znane jest z przemysłu tekstylnego oraz typowych narodowych pozostałości architektonicznych w postaci 140 zabytków, muzeów i wystaw.

Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony zabytków i rewitalizacji pomiędzy samorządem Żyrardowa i Trjawny będzie niezwykle cenna dla obu miast i będzie początkiem owocnej współpracy, poszerzanej w przyszłości o kolejne obszary tematyczne.

 

Dzień Kultury Francuskiej w ,,Dwójce”

Miesiąc Frankofonii w Żyrardowie trwa! W miniony poniedziałek w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 odbył się Dzień Kultury Francuskiej. W szkole tej w sumie ponad 20 osób uczy się języka francuskiego i to właśnie oni, pod kierunkiem koordynatorek projektu Katarzyny Bocianowkiej i Małgorzaty Lesiak, przygotowali na tę okoliczność bardzo ciekawy program. Kulturę francuską ,,smakował” wraz z młodzieżą Prezydent Wojciech Jasiński.  

Uczniowie mieli możliwość wsłuchania się w piękno języka francuskiego oraz innych języków obcych towarzyszących językowi francuskiemu w świecie frankofońskim. Temu służył m.in. festiwal karaoke. Ponadto można było skosztować przygotowanych przez uczniów tradycyjnych przysmaków francuskich. Był też gość specjalny, Francuz mieszkający w Polsce – Thomas Deboudt, który opowiedział o życiu we Francji, przybliżył kulturę i tradycje swojego kraju. Jedna z uczennic ,,Dwójki” zachwyciła sowich kolegów wykonaniem znanej piosenki francuskiej ,,Les Champs-Elysées”, przy akompaniamencie towarzyszyła jej Magdalena Wójtowicz. Inni uczniowie: Joanna Pabijanek, Magdalena Szkup i Mateusz Wrona przygotowali interesującą prezentację, wypełnioną ciekawostkami z różnych krajów frankofońskich. Wiecie, że saksofon skonstruował belgijski konstruktor Adolphe Sax? Zachęcamy do zapoznania się z całą prezentacją, dostępną - dzięki uprzejmości jej autorów - poniżej.

 

W ramach Dnia Kultury Francuskiej również na świetlicy i w bibliotece szkolnej odbywały się ciekawe zajęcia tematyczne. Na świetlicy pani Małgorzata Lesiak zachęciła do wspólnego czytania komiksu oraz zorganizowała konkurs plastyczny ,,Smerfy w Żyrardowie”, którego laureatami zostali: Nikola Kolasa, Daria Gliszczyńska, Wiktoria Kluczek. Prace ocieniały panie: Ewa Wysocka i Wioletta Pilorz. W bibliotece z kolei panie: Aldona Krawczyńska i Anna Kozłowska prowadziły zajęcia z literaturą dla najmłodszych.

To był naprawdę dzień pełen wrażeń. Gratulujemy Szkole ciekawego eventu.

Ale to nie koniec frankofońskich atrakcji. Przed nami jeszcze pokaz mody francuskiej, 23 marca, o godz. 17:00, w RESURSIE oraz Koncert Muzyki Francuskiej, 27 marca, o godz. 11:00, w CENTRUM KULTURY. Zapraszamy!     

Można składać wnioski o mieszkanie w nowym budynku przy ul. Waryńskiego

Prezydent Miasta Żyrardowa podpisał zarządzenie określające zasady przydzielania lokali komunalnych w nowym budynku, który powstanie przy ul. Waryńskiego w Żyrardowie.

O najem lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku przy ul. Waryńskiego o pełnym standardzie mogą ubiegać się osoby, które posiadają umowę najmu w mieszkaniowym zasobie Miasta Żyrardowa. Osoby te nie mogą posiadać zadłużenia z tytułu najmu oraz muszą zadeklarować zdanie obecnie zajmowanego lokalu oraz dokonają jednorazowej wpłaty kaucji w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu obliczonego według stawek obowiązujących w dniu podpisania umowy najmu.

Dotychczas zajmowany lokal należy przekazać wolny od osób i rzeczy, wybiałkowany z naprawą uszkodzonych tynków oraz ze sprawnym wyposażeniem technicznym.

Osoby starające się o przydział lokalu w budynku przy ul. Waryńskiego, powinny złożyć do dnia 31 grudnia 2017 r. wniosek, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Żyrardowa zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa.

U zbiegu ulic Waryńskiego i Jasnej powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny. Jest to inwestycja mieszkaniowa, zaplanowana w dwuletnim cyklu realizacji. Plany inwestycyjne zakładają wybudowanie budynku o powierzchni użytkowej prawie 1730 m², w którym będą mogły zamieszkać 43 rodziny wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi.

Jest to pierwszy z dwóch etapów realizacji tego projektu. Etap drugi zakłada wybudowanie skrzydła budynku wzdłuż ul. Jasnej. Etap drugi objęty zostanie odrębną dokumentacją i odrębnym wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

W budynku przy ul. Waryńskiego utworzone zostaną 43 lokale mieszkalne z wydzieloną łazienką, w tym:

 • 18 lokali: 2 pokoje + kuchnia,
 • 18 lokali: 1 pokój + kuchnia,
 • 5 lokali: 1 pokój z aneksem kuchennym,
 • 2 lokale: 2 pokoje z aneksem kuchennym.

Dostosowane zostaną 4 mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym 2 dwupokojowe i 2 jednopokojowe.

W przypadku ubiegania się większej liczby osób niż liczba lokali, o przydziale decydować będzie punktacja zgodna z kwestionariuszem kwalifikacji punktowej stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIX/198/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Decyzję o przydziale lokalu w zamian za zdanie obecnie zajmowanego lokalu podejmuje Prezydent Miasta Żyrardowa.

Lokale, które zostaną zdane przez nowych mieszkańców budynku przy ul. Waryńskiego, powiększą zasób lokali socjalnych Miasta Żyrardowa.

Pełna treść zarządzenia Prezydenta dostępna jest na stronie www.bip.zyrardow.pl

 • Wizualizacja nowego budynku komunalnego przy ul. Waryńskiego.
Konkursy na realizację zadań publicznych

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresach:

 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez:
  • profilaktykę uzależnień i pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom,
  • propagowanie wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, aktywnych form spędzania wolnego czasu, poprzez: poprawę sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowań i talentów, rozwój umiejętności interpersonalnych,
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin poprzez zapewnienie opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym,
 • ochrona i promocja zdrowia:
  • profilaktyka nowotworu sutka,
  • profilaktyka cukrzycy,
  • program samopomocy wśród osób niedowidzących.

Oferty konkursowe należy składać do dnia 12 kwietnia 2017 r., do godziny 16.00, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, przy Placu Jana Pawła II nr 1.

Pełen druk ogłoszeń jest dostępny na stronie BIP Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Żyrardów otwarty na seniorów

Jak bardzo aktywni są żyrardowscy seniorzy, jak bardzo zainteresowani życiem miasta i aktywnym w nim udziale świadczy spotkanie, poświęcone wielu bieżącym sprawom, będącym w ich  zainteresowaniu, jakie w ostatnim czasie zorganizował Prezydent Wojciech Jasiński. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa mieszkańców, reprezentująca działające w naszym mieście organizacje senioralne.

Wojciech Jasiński rozpoczął spotkanie od podziękowania gościom za aktywny udział w ubiegłorocznych obchodach Roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania praw miejskich, zapowiadając jednocześnie kolejny jubileusz, jaki przypada w roku 2018, 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, który Miasto również zamierza uczcić,  przygotowując wspólnie z mieszkańcami atrakcyjny program obchodów.

Przechodząc do omówienia bieżących spraw, będących w zainteresowaniu seniorów, Prezydent przypomniał o  funkcjonującym programie ,,Żyrardowska Karta Seniora”, zapraszając seniorów do wspólnego budowania i rozwoju tego programu. Uczestnicy spotkania zainteresowani też byli planowanymi na ten rok inwestycjami, adresowanymi m.in. do seniorów, a do takich z pewnością należą: Park Seniora planowany w lasku przy ul. Konarskiego, kolejny etap zagospodarowywania terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Sikorskiego czy eko-parku przy ul. Nietrzebki, gdzie powstaną strefy wypoczynku dla seniorów.  

Rozmawiano też o płaszczyznach współpracy seniorów z Samorządem Miasta, którą uczestnicy spotkania ocenili pozytywnie, choć obie strony są zgodne co do tego, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Prezydent rozważa na przykład możliwość stworzenia przestrzeni dedykowanej specjalnie dla seniorów, miejsca umożliwiającego organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów czy konferencji.

Ustalono stałe spotkania Prezydenta z seniorami nie rzadziej niż raz kwartał. Natomiast w sprawach bieżących zachęcamy wszystkich seniorów do kontaktowania się z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. Seniorów, ks. Januszem Włodarczykiem, który uruchamia stałe dyżury  w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Mireckiego 56, w każdą środę, w godz. 16:00-18:00 (na początek). Najlepiej jednak umówić się na spotkanie telefonicznie, pod nr. tel.46 858 15 66 lub 46 858 15 71.    
Ponadto swoje pomysły, realizowane projekty, inicjatywy można zgłaszać drogą mailową na adres: kartaseniora@zyrardow.pl

***

W 2016 r. Miasto współpracowało z blisko 50 organizacjami pozarządowymi, zarówno w formie finansowej, jak i pozafinansowej, polegającej m.in. na udzielaniu pomocy merytorycznej przy pisaniu wniosków o dofinansowanie działalności, promocji, obejmowaniu patronatem Prezydenta Miasta organizowanych przedsięwzięć, pomocy przy organizacji wydarzeń, jubileuszy, spotkań itp., użyczaniu lokalu lub działki na potrzeby działalności statutowej, czy nieodpłatnym udostępnianiu sal w miejskich placówkach kulturalnych. Z tego rodzaju wsparcia chętnie korzystają stowarzyszenia senioralne.    

Ponadto, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, poprzez otwarte konkursy ofert na pomoc społeczną skierowaną do osób bezdomnych, starszych, chorych tytułem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania czy też na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych Miasto wydało w roku 2016 w sumie 580 000 zł. Natomiast na działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia z budżetu Miasta wydano w ubiegłym roku 840 715 zł, z czego 400 653 zł przekazano sektorowi pozarządowemu, również w ramach otwartych konkursów ofert.

Zadania realizowanie przez organizacje pozarządowe z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia adresowane są w dużej mierze właśnie do seniorów. 

Daj odetchnąć przyrodzie!

Sobota, godz. 20.30, Godzina dla Ziemi WWF. Żyrardów włączył się do największej ekologicznej akcji na świecie. Włącz się i ty, wyłączając na godzinę światło w swoim domu w sobotę, 25 marca, o godz. 20.30! Miasto na ten czas, w symbolicznym geście solidarności ze wszystkimi, którym nie jest obojętny stan naszego środowiska, wyłączy oświetlenie Placu Jana Pawła II.

Poza symbolicznym gaszeniem światła w trosce o naszą Planetę, Godzina dla Ziemi WWF, jest poświęcona Królowej Polskich Rzek – Wiśle. Tegoroczna akcja odbywa  się pod hasłem „Godzina dla Wisły", nawiązując do Uchwały Sejmu, na mocy której 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. Wisła to królowa polskich i europejskich rzek i jako taka jest dla Polski unikatową wartością przyrodniczą. Jest także jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich symboli oraz powodem do dumy dla wielu mieszkańców naszego kraju.

Godzina dla Ziemi WWF przypomina, że środowisko ulega degradacji, a zagrożone gatunki fauny i flory giną. Najszybciej te związane z wodami słodkimi, zwłaszcza z rzekami. Dzieje się tak przez działalność człowieka, co oznacza, że ten sam człowiek może pomóc chronić Ziemię.

Godzina dla Ziemi WWF to wyjątkowa akcja społeczna, która co roku jednoczy miliony ludzi na całym świecie. W zeszłym roku wśród osób zaangażowanych w to niezwykłe wydarzenie znaleźli się mieszkańcy 178 państw świata, a ponad 12 700 instalacji rozświetlających zabytki i pomniki zostało wyłączonych w symbolicznym geście troski o planetę. Zgasło m.in. oświetlenie Bramy Brandenburskiej, Fontanny di Trevi, Tower Bridge, Wieży Eiffla, Empire State Building i Tokio Tower. W Polsce w akcji wzięło udział 75 polskich miast, a światło zgasło m .in. w Pałacu Kultury i Nauki czy na Stadionie Narodowym w Warszawie, w Kościele Mariackim i Sukiennicach w Krakowie, w Muzeum Śląskim w Katowicach czy w Filharmonii Szczecińskiej.

W tym roku do kilkuset obiektów/zabytków charakterystycznych dla polskich miast, dołączy żyrardowska osada fabryczna – oświetlenie zgaśnie w samym je sercu – na centralnym placu miasta. Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców – przyłączcie się do akcji w geście troski o naszą Planetę i o naszą Wisłę.

Zaświećmy przykładem!

Zapowiada się niespotykany jak dotąd bum inwestycyjny w naszym mieście

Nie od dziś wiadomo, że ten rok zaowocuje inwestycjami, jakich w Żyrardowie jeszcze nie było. Rozpocznie się wiele inwestycji poprawiających wizerunek Miasta i  jakość życia mieszkańców. Zapowiada się prawdziwy bum inwestycyjny, a to za sprawą m.in. pozyskanych milionów PLN z funduszy zewnętrznych. Realizacja wielu z tych inwestycji wymaga zmian w budżecie miasta, co do których wypowiedzą się na najbliższym posiedzeniu Radni Miasta.  

Prezydent Wojciech Jasiński wnioskuje do rady o przesuniecie środków m.in. na przystąpienie do zagospodarowania terenu wokół Zalewu Żyrardowskiego, czy eko-parku przy ul. Nietrzebki, jak również na rewaloryzację Kantoru. Radni rozważą też zasadność zabezpieczenia środków na budowę Parku Seniora przy ul. ks. Konarskiego. Lasek sosnowy na Osiedlu Żeromskiego jeszcze w tym roku ma szansę stać się miejscem atrakcyjnym do wypoczynku i relaksu, zwłaszcza dla Seniorów, bo to właśnie z myślą m.in. o nich została opracowana architektoniczna koncepcja zagospodarowania osiedlowego terenu zieleni, która przewiduje nowe ścieżki spacerowe, ławeczki, tężnię, siłownię plenerowa, stoliki do gry w szachy i stojaki na rowery, a cały teren ma być oświetlony.

 

Kolejną ciekawą propozycją inwestycyjną, co do której również wypowiedzą się radni, jest projekt Muzeum Lniarstwa, dotyczący zagospodarowania przestrzeni i ożywienia zapomnianego terenu Bielnika w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum poprzez nadanie nowej funkcji jako ogrodu społecznego „BIELnik po robocie”, otwartego dla wszystkich mieszkańców. „BIELnik po robocie” byłby nie tylko ciekawą propozycją spędzania wolnego dla mieszkańców Żyrardowa, miejscem wydarzeń kulturalnych, artystycznych, ale i atrakcją przyciągającą do naszego Miasta turystów, wzmacniającą potencjał turystyczny samego Muzeum. Jednym z elementów ogrodu społecznego byłoby przygotowane na jego terenie Mini ZOO, w którym mogłyby zamieszkać zwierzęta (lamy, alpaki, kozy kameruńskie), będące własnością Stowarzyszenia Fabryka Feniksa. Ale to jeszcze nie wszystko – autorzy projektu chcieliby, aby elementem zagrody dla zwierząt była ostatnia lokomotywa spalinowa żyrardowskich Zakładów Lniarskich, która jest w posiadaniu Muzeum, a także dwa zabytkowe wagony towarowe, pochodzące z lat  60-70. XX wieku.

Czy wszystkie plany inwestycyjne Prezydenta Wojciecha Jasińskiego i propozycje zmian w budżecie Miasta zyskają akceptację Rady Miasta, okaże się na najbliższej sesji, 30 marca.  

Lofty de Girarda oficjalnie otwarte

W czwartek 23 marca br. Prezydent Wojciech Jasiński uczestniczył w uroczystości oficjalnego otwarcia najbardziej oczekiwanej w naszym mieście inwestycji jaką są Lofty de Girarda w Żyrardowie – Nowa Przędzalnia, zrewitalizowany obiekt pofabryczny.

- To najpiękniejszy budynek Żyrardowa. Jestem przekonany, że tu właśnie będzie biło serce naszego miasta. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tak wielkiego sukcesu. Nie byłoby go gdyby nie wasza determinacja. – mówił Wojciech Jasiński, który wspólnie z Jakubem Żółtowskim Prezesem Green Development w obecności mieszkańców, mediów i zaproszonych gości uroczyście przeciął symboliczną wstęgę.

- Mimo że droga do realizacji tego przedsięwzięcia okazała się skomplikowana, jesteśmy dumni z osiągniętego efektu. Lofty de Girarda są stylowym projektem mieszkaniowym, który wzbudza zachwyt większości odwiedzających go miłośników architektury postindustrialnej. Efekt ten nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie wielu osób uczestniczących w jego realizacji, a także dobra współpraca z żyrardowskimi urzędami i spółkami miejskimi. – dziękował zebranym Prezes Żółtowski.

Lofty de Girarda powstały w wyniku przebudowy budynku Nowej Przędzalni z początku XX wieku. Na pięciu kondygnacjach powstały 172 lofty, a w przyziemiu powierzchnia handlowo-usługowa.

Nowa Przędzalnia była jednym z najnowocześniejszych budynków Zakładów Lniarskich i jednym z pierwszych na świecie wykonanym w konstrukcji żelbetowej, przystosowanym do obciążeń powstałych w wyniku pracy kilku tysięcy wrzecion. Dziś jest zrewitalizowanym obiektem mieszkalno-usługowym zabytkowej XIX-wiecznej Osady Fabrycznej Żyrardowa.

XLI Sesja Rady Miasta

W czwartek, 30 marca 2017 r. o godzinie 14:00, rozpoczną się obrady XLI Sesji Rady Miasta Żyrardowa. Zapraszamy Państwa do budynku Resursy w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 45.

 

W porządku obrad pod głosowanie poddane zostaną projekty uchwał:

 • w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024;
 • zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017;
 • w sprawie przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Chmielnej z ul. Jaktorowską;
 • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
 • w sprawie wydzierżawienia nieruchomości;
 • w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi.

 

Przyjęte zostaną również następujące dokumenty:

 • Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście;
 • Informacje nt. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Informacja dot. stopnia przygotowania Miasta do wprowadzenia reformy edukacji;
 • Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta;
 • Sprawozdania z działalności Komisji za 2016 rok.

 

Tradycyjnie Sesja Rady Miasta transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Żyrardowskiej w lokalnej telewizji kablowej.

Rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

Drodzy Rodzice,

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice mogą składać w terminie: od 28 marca 2017r. godz. 9:00 do 3 kwietnia 2017 r. godz. 14:00.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzice mogą pobrać w dowolnym przedszkolu lub wypełnić w systemie informatycznym pod adresem: www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl i złożyć w wybranej przez siebie placówce pierwszego wyboru w terminie  od 4 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe zasady naboru oraz wzory dokumentów będą do pobrania na stronie Miasta, w zakładce Oświata.

25-lecie istnienia Diecezji Łowickiej

W sobotni wieczór 25 marca diecezja łowicka obchodziła srebrny jubileusz swojego istnienia. Uroczysta Msza Św. z tej okazji, w której uczestniczył również Prezydent Wojciech Jasiński, koncelebrowana była przez bp Andrzeja F. Dziubę.

- „Ten wieczór, który dał nam Pan jest wielkim darem dla nas, bo pozwala nam jeszcze raz uczyć się dziękczynienia, pozwala nam jeszcze raz odkryć tę szczególną prawdę człowieka, jaką jest umiejętność podziękowania” – mówił w słowach homilii Jego Ekscelencja.

We mszy uczestniczyli także: Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, który z okazji jubileuszu 25-lecia wręczył diecezji, a także biskupom Andrzejowi F. Dziubie, Alojzemu Orszulikowi i Józefowi Zawitkowskiemu medale „Pro Masovia”.

Podczas Mszy św. poświęcone zostały kielich i patena, będące darami biskupa Dziuby dla katedry łowickiej. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem radosnego Te Deum. Życzenia, gratulacje i podziękowania na ręce bp Andrzeja F. Dziuby złożyli obecni samorządowcy, włodarze miast i przybyli goście. Z okazji jubileuszu list nadesłał również Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP, a głos zabrali obecni marszałkowie i burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński.

 

Profilaktyka i leczenie zębów u żyrardowskich dzieci

Prezydent Miasta Wojciech Jasiński podpisał umowę z Risorius Stomatologia Renata Sznajder na działania profilaktyczne i przeciwdziałające próchnicy u dzieci w grupie wiekowej 6-13 lat z terenu Miasta Żyrardowa.

Celem projektu jest wykonanie pełnej profilaktyki stomatologicznej u dzieci, polegającej na włączeniu procedur stomatologicznych nie objętych finansowaniem w ramach powszechnego systemu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wśród usług stomatologicznych z jakich uczniowie mogą skorzystać w ramach programu jest: badanie lekarskie i przegląd zębów, czyszczenie i fluoryzacja zębów, lakowanie oraz leczenie próchnicy powierzchniowej.

Podobne działania były realizowane przez Miasto w 2016 r. i cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją. Rodzice wyrażali duże zadowolenie z pomysłu i zorganizowania tego typu działań. W ubiegłym roku z programu skorzystało blisko 100 dzieci. U wszystkich dzieci zostały przeprowadzone przeglądy stomatologiczne, nakierowane na identyfikację choroby próchnicowej oraz zapotrzebowania na leczenie ortodontyczne, a także profilaktykę dietetyczną. Wszystkim dzieciom przeprowadzono zabieg czyszczenia i fluoryzacji zębów, zarówno mlecznych jak i stałych oraz procedurę lakowania poszerzonego.

Podpisana obecnie umowa przewiduje działania profilaktyczne i przeciwdziałające próchnicy do końca lipca 2017 r.

Miejscem świadczenia usługi jest gabinet stomatologiczny mieszczący się na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie ul. Limanowskiego 30 pawilon „I”. Uczniowie w swoich szkołach otrzymują ulotki zachęcające do udziału w programie, który dla dzieci w grupie wiekowej 6-13 lat jest bezpłatny, jednak warunkiem skorzystania z usługi jest umówienie wizyty przez rodzica dziecka pod numerem telefonu: 512-810-402.

OdKUPmy Żyrardów – sprzątajmy po swoich pupilach

Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński pragnie Państwu przypomnieć, że razem z nadchodzącą wiosną i coraz piękniejszą pogodą, nasili się czas intensywnych spacerów również z czworonogami.

Pamiętajmy, że sprzątanie po swoim psie jest normalnym i właściwym zachowaniem. Poruszając się o po chodnikach i skwerach naszego miasta spotykamy wszechobecne psie kupy. Pomimo akcji informacyjno-edukacyjnej: „Nawet małe dziecko wie, że sprząta się po swoim psie”, prowadzonej od wielu lat przez Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic i Miasto Żyrardów, zachęcającej właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach, „śmierdzący problem” nie znika. Czy właściciele psów mają prawny obowiązek sprzątania po swoim psie i co grozi właścicielom psów, którzy nie posprzątają po swoim pupilu?

Sprzątanie po psie to prawny obowiązek jego właściciela, a realizacja tego obowiązku świadczy o odpowiedzialności i kulturze osobistej.

Wielu właścicieli żyrardowskich psów nie zdaje sobie sprawy, że nie sprzątając po swoim pupilu, postępuje niewłaściwie i niezgodnie z prawem. Często słyszy się tłumaczenia: „mały pies – mała szkoda”, nie ma gdzie wyrzucać torebek z odchodami, albo, że skoro właściciele psów płacą za nie podatek, sprzątaniem powinny zająć się specjalne służby.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek ustalenia indywidualnych zasad na ich terenie, a więc tego, czy sprzątanie po psie jest obowiązkowe czy nie. Radni Miasta Żyrardowa uchwalili, że sprzątanie po pupilu w naszym mieście jest obowiązkowe.

Uchwała Nr XXXI/246/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Żyrardowa, §23: „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego , ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta jest niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych, w szczególności na chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także zieleńcach i w innych miejscach.

Zanieczyszczenia powinny być usuwane do koszy na psie odchody, zamontowane przez właścicieli nieruchomości oraz zarządców dróg, ewentualnie do koszy ulicznych po uprzednim umieszczeniu w zamkniętej torebce. Odchody zwierząt domowych mogą być wrzucane w szczelnych jednorazowych opakowaniach, tylko do pojemników na zmieszane odpady komunalne.”

A zatem każdą psią kupę należy bezwzględnie wyrzucać do koszy na psie odchody. Co zrobić, gdy takich nie ma w okolicy? Odchody wyrzucamy wówczas w zamkniętej torebce do pobliskiego kosza na śmieci lub pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Za nieposprzątanie po swoim pupilu grozi mandat wystawiany przez Straż Miejską.

W Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa można otrzymać bezpłatnie torebki na psie odchody. Warto pamiętać aby się w nie zaopatrzyć.

Sprzątanie po swoim psie powinno być codziennym nawykiem jego właścicieli. Sprzątając po swoim psie, dbamy o estetyczny wygląd miejsc publicznych, poprawiamy wizerunek naszego miasta, ale także dbamy o zdrowie innych zwierząt i ludzi. Psie odchody mogą zawierać larwy pasożytów, np. glisty, które mogą przedostać się do organizmu zwierzęcia lub człowieka i wywołać groźną chorobę pasożytniczą. Larwy mogą przedostać się do organizmu poprzez kontakt zdrowego psa lub dziecka z odchodami psa-nosiciela. Dzieci narażone są najbardziej na choroby pasożytnicze, ponieważ często bawią się w piaskownicach, parkach, placach zabaw i mają nawyk wkładania brudnych rąk do buzi i oczu. Larwy można także łatwo przenieść do domu na podeszwach butów i zostawić na dywanie, na którym na przykład bawią się nasze dzieci.

Jeżeli nie sprzątamy po swoim pupilu to łamiemy obowiązujące prawo, ale też wywołujemy o wiele poważniejsze skutki, niż mogłoby się wydawać. Warto więc, zabierając swojego pupila na spacer, zabrać ze sobą najlepiej specjalną papierową torebkę i sprzątnąć pamiątkę po swoim czworonogu wrzucając ją do kosza. O odpowiednie rozmieszczenie koszy winni zadbać właściciele nieruchomości oraz zarządcy dróg. Na terenie naszego miasta jest około 30 takich koszy, a kolejne 30 zostanie wkrótce ustawione.

Postarajmy się aby po drogach i miejscach publicznych Żyrardowa Miasta Ogrodu, nie spacerować po psich kupach. Wspólnie odKUPmy nasze miasto!

PGK zaprasza do udziału w jubileuszowych konkursach

PGK „Żyrardów” świętuje w tym roku jubileusz 20-lecia działalności przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego. A ponieważ jubileusze zawsze stanowią doskonałą okazję do wspomnień, PGK zaprasza żyrardowian do udziału w nietypowym konkursie, wymagającym od uczestników skrupulatnego przejrzenia domowego archiwum. W konkursie nagrodzonych zostanie bowiem 20 osób, które przedstawią najstarsze, wystawione oczywiście przez PGK, faktury za wodę, odbiór ścieków lub odpadów.

Dla zwycięzców Spółka ufundowała atrakcyjne nagrody! Konkurs trwa do 30 kwietnia br. Regulamin konkursu znaleźć można na stronie www.pgk.zyrardow.pl

Z kolei młodszych mieszkańców powiatu żyrardowskiego PGK zachęca do „bycia eko”. Prace konkursowe, wykonane z wykorzystaniem dowolnych,  czystych odpadów, powinny w prosty sposób propagować ideę ekologii, dbałości o środowisko naturalne i jego zasoby, oszczędność wody, segregację śmieci, a także pokazywać sposób życia i spędzania swojego czasu w zgodzie z naturą. Premiowana będzie także kreatywność w interpretacji życia w stylu „eko”!

Prace na konkurs „Jestem EKO” można zgłaszać do 30 kwietnia br. do godz. 14:00 (decyduje data dostarczenia projektu do sekretariatu Spółki ul. Czysta 5 w Żyrardowie oraz przesłania zdjęcia projektu na adres: jestemeko@pgk.zyrardow.pl). 

Regulamin konkursu znaleźć można na stronie www.pgk.zyrardow.pl

Ponad 13 mln zł na zieleń miejską

29 marca br., w Warszawie, Prezydent Wojciech Jasiński podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardów”. Oznacza to, że w ciągu najbliższych trzech lat Miasto otrzyma 13 012 097,58 zł na zagospodarowanie terenów zieleni publicznej.

Jak już informowaliśmy, Żyrardów znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, otrzymując najwyższe w swojej historii dotacje jako beneficjent funduszy unijnych. Dzięki pozyskanym środkom, do 2020 roku będą przeprowadzane prace rewitalizacyjne na terenach o łącznej powierzchni aż 22,43 ha. Wymienić można tu choćby park przy stawie św. Jana, Eko Park, Plac Jana Pawła II oraz skwery i pasy zieleni wzdłuż ulic Kościuszki, Limanowskiego, czy Jedności Robotniczej.

Podczas podpisania umowy stronę NFOŚiGW reprezentował Zastępca Prezesa Zarządu Roman Wójcik. Spotkanie stało się również okazją do dyskusji o innych ważnych projektach, jakie Miasto Żyrardów planuje wdrożyć w dziedzinie ochrony środowiska i zagospodarowania terenów zieleni.

Teraz pozostaje nam tylko obserwować, jak nasze Miasto Ogród pięknieje coraz bardziej. 

Termomodernizacja dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

W dniu 31 marca 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17).

Nabór dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i skierowany jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe działające w Warszawie i 39 okolicznych gminach (również z terenu Żyrardowa) mogą się starać o środki unijne na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych obejmującą swoim zakresem m.in.:

 • przebudowę systemów grzewczych,
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”.

Ogólna pula środków unijnych przeznaczonych na to działanie wynosi 300 mln złotych.

Nabór wniosków trwa od 31 marca do 29 maja 2017 r.

 

Więcej informacji na stronie: www.pois.gov.pl , www.omw.um.warszawa.pl

PGK kontynuuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej

Wiosna to najlepszy czas na prowadzenie prac ziemnych, dlatego spółka PGK „Żyrardów” rusza z kolejną inwestycją z zakresu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Sukcesywna modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacyjnego, to bowiem jedno z kluczowych zadań realizowanych przez przedsiębiorstwo.

Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, do 11 maja br. w ulicy 1 Maja w Żyrardowie powstanie ok. 120 mb. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w pasie drogowym aż do granicy poszczególnych działek. W efekcie realizacji zadania możliwość podłączenia do miejskiego systemu kanalizacyjnego uzyska 8 posesji. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na oczekiwania wysuwane w tej sprawie przez samych mieszkańców. Wartość inwestycji to blisko 92 tysiące zł brutto.

Kolejna inwestycja z zakresu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej rozpoczęła się również na terenie Gminy Jaktorów, która od kilku lat jest współudziałowcem spółki PGK „Żyrardów”. Jest to efekt bliskiej współpracy obu samorządów w zakresie prowadzenia lokalnej gospodarki wodno-ściekowej.

Zaplanowany fragment sieci kanalizacji sanitarnej powstanie w miejscowości Henryszew. Będzie to w sumie ok. 670 mb sieci podciśnieniowej oraz ok. 15 mb sieci grawitacyjnej. Dostęp do zbiorczego systemu kanalizacyjnego uzyska 8 posesji zlokalizowanych przy ulicy Okulickiego.

Budowa ulicy Bema - wkrótce rozpoczną się prace

Pierwszą inwestycją drogową zaplanowaną na ten rok jest budowa ul. Bema na odcinku od ul. Reymonta do granicy miasta z gminą Radziejowice. Miasto wyłoniło już w drodze przetargu wykonawcę i zawarło z nim umowę. Inwestycję realizować będzie warszawska firma Planeta sp. z o.o. Prace rozpoczną się w kwietniu i potrwają do końca sierpnia br. Na realizację inwestycji Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 1,7 mln. zł z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Całkowita wartość inwestycji wyniesie prawie 3 mln zł.

W ulicy Bema, na odcinku od ul. Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice, wybudowana zostanie dwupasmowa droga, jednostronny chodnik oraz zjazdy do posesji. Ponadto, na odcinku od ul. Reymonta do ul. Rolnej, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa, która łączyć się będzie z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Reymonta. Przewidziano też budowę elementów odwodnienia.

Inwestycja obejmie również przebudowę skrzyżowania ul. Bema z ul. Rolną i Sosnową, które ze względu na konieczność spowolnienia ruchu, zaprojektowano jako skrzyżowania wyniesione, a odcinek między tymi skrzyżowaniami będzie posiadał nawierzchnię z kostki betonowej.

Miasto planuje przetarg na komunikację miejską

Miasto Żyrardów informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na rzecz Miasta Żyrardów na liniach komunikacyjnych wyznaczonych przez miasto Żyrardów i w granicach administracyjnych miasta Żyrardowa, w wysokości średnio 500 000 (± 20 %) wozokilometrów w skali roku.

Pełną treść ogłoszenia znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej

http://www.bip.zyrardow.pl/4896,ogloszenie-o-zamiarze-przeprowadzenia-postepowania.html        

Wielkanocny gospel w kościele MBP

W kościele p.w. Matki Bożej Pocieszenia, w niezwykłym wielkanocnym koncercie wystąpiła Beata Bednarz oraz katowicki chór gospel „Z Miłości”. Blisko 40 muzyków wykonało poruszające pasyjne utwory, pozostawiając zgromadzonych słuchaczy pod wielkim wrażeniem.

30 marca br. publiczność wypełniła świątynię po brzegi na długo przed rozpoczęciem występu i przez cały czas jego trwania nie kryła poruszenia.  Zachwytom nad głosem i kompozycjami Beaty Bednarz nie było końca. Repertuar koncertu opierał się na utworach z płyty „Pasja Miłości”, którą artystka wydała już 2009 roku.  Jak widać jej muzyka jest ponadczasowa, a taką żyrardowianie kochają najbardziej.

Żyrardów zaświecił dla chorych na autyzm

2 kwietnia, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Żyrardów przyłączył się do ogólnopolskiej kampanii społecznej ,,Polska na Niebiesko”, mającej na celu podniesienie świadomości na temat autyzmu. Kilkaset budynków w całej Polsce, m.in. warszawski Pałac Kultury i Nauki, siedziby ministerstw, szkół, przedszkoli, uczelni i hoteli, rozbłysło wczoraj wieczorem na niebiesko. W Żyrardowie, na znak solidarności z osobami chorymi na autyzm, podświetlony został na niebiesko  budynek Urzędu Miasta.

Tegoroczna odsłona kampanii społecznej Fundacji JiM ,,Polska na Niebiesko” odbywała się pod hasłem ,,Chcemy byś sobą”.  

Konstytucja RP ma 20 lat

"W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 r. możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (...) w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej".  Ten piękny owoc polskiej demokracji, gwarantujący każdemu człowiekowi prawo do godności i wolności, ma już 20 lat.

Konstytucja RP uchwalona została 2 kwietnia 1997 r., po siedmiu latach od obalenia komunistycznego reżimu. 25 maja Polacy wypowiedzieli się w sprawie konstytucji w referendum konstytucyjnym. Za nową ustawą zasadniczą było 52,71 proc. głosujących; 45,89 proc. było przeciw, frekwencja wyniosła 42,86 proc. 16 lipca konstytucję podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski, a weszła w życie 17 października 1997 r.

Dla rodzin 3+ weszła w życie zniżka w opłatach za odbiór odpadów

W związku z wejściem w życie dwóch uchwał Rady Miasta Żyrardowa dotyczących wprowadzenia dla rodzin wielodzietnych zniżek w opłatach za odbiór odpadów komunalnych, mieszkańcy posiadający wydaną przez Prezydenta Wojciecha Jasińskiego Żyrardowską Kartę Dużej Rodziny proszeni są o złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.   

Przypomnijmy, że zniżka przysługuje w wysokości 5 zł miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej. Pięcioosobowa rodzina dzięki wprowadzonym ulgom zaoszczędzi 25 zł miesięcznie, co w skali roku daje kwotę 300 zł.

Pamiętajmy, że warunkiem zwolnienia z części opłaty jest posiadanie Żyrardowskiej Karty Dużej Rodziny oraz złożenie nowej deklaracji, zgodnej z przyjętym uchwałą Rady Miasta wzorem. Nowy wzór deklaracji można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, zamieszczony jest też poniżej.

Mieszkańców domów jednorodzinnych, posiadających uprawnienia do wprowadzonych ulg, prosimy o składanie nowych deklaracji w Urzędzie Miasta. Natomiast mieszkańcy domów wielorodzinnych, o przysługującej im uldze, muszą poinformować administrację.

Rodziny 3+ nieposiadające jeszcze Żyrardowskiej Karty Rodziny serdecznie zapraszamy do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Mireckiego 56, gdzie można złożyć wniosek o wydanie takiej karty. Wzór wniosku, wykaz Partnerów Programu ŻKDR i przysługujących bonifikat oraz wiele innych informacji na temat funkcjonowania Programu dostępnych jest  w zakładce Żyrardowska Karta Dużej Rodziny. Przypomnijmy, że Program realizowany jest przez Miasto Żyrardów we współpracy z żyrardowskim kołem ZWIĄZKU DUŻYCH RODZIN 3+, którego przewodniczącym jest Robert Rybicki, Radny Rady Miasta Żyrardowa.

***

Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Muzeum Lniarstwa walczy o 50 tys. zł na ogród społeczny „BIELnik po robocie”

Nasze miejskie Muzeum Lniarstwa stanęło przed szansą stworzenia na industrialnym terenie dawnego Bielnika strefy wypoczynku, relaksu, miejsca do spotkań i wydarzeń artystycznych. Opracowany z myślą o mieszkańcach projekt ogrodu społecznego „BIELnik po robocie” został zakwalifikowany do programu LECHSTARTER i ubiega się o grant w wysokości 50 000 zł na realizację działania. Teraz potrzebujemy Waszego wsparcia. Podoba Wam się propozycja wypoczynku ,,po robocie" na piaszczystej plaży, wylegiwania się na leżakach czy kołysania w hamakach wśród kwiatów lnu? Głosujcie codziennie, do 8 maja!   

Co zrobić, żeby zagłosować?

Pamiętajcie, że głosować trzeba codziennie! Muzeum Lniarstwa uruchomiło już wyobraźnię, ale czy Leszek Chmielewski uruchomi środki? To zależy już tylko od Was!

Pomysł stworzenia otwartego dla wszystkich ogrodu społecznego narodził się z chęci zaktywizowania części zapomnianego i zniszczonego terenu poprzemysłowego po nieczynnych Zakładach Lniarskich w Żyrardowie na obszarze tzw. Bielnika. Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie ma w planach ożywić ten teren stwarzając mieszkańcom możliwość ciekawego spędzania czasu wolnego w industrialnym klimacie budynków z czerwonej cegły. Mury dawnej fabryki, które dotychczas zniechęcały i odstraszały, zamienią się w zieloną przestrzeń, tętniącą życiem, która zostanie stworzona przez mieszkańców dla mieszkańców. „BIELnik po robocie” to nowy punkt kulturalny na mapie Miasta, który będzie otwierany w sezonie letnim (maj-wrzesień). Powstanie strefa artystyczna ze sceną i miejscem pod plenerowe wydarzenia, piaszczysta plaża z leżakami, strefa wypoczynku z hamakami i siedziskami przygotowanymi na oryginalnych pofabrycznych wózkach, strefa gastronomiczna ze stołami, grillem z wędzarnią, a także strefa warsztatowa. Cała przestrzeń zostanie wzbogacona o zieleń, tj. krzewy, drzewa oraz ogród lniany. Elementem przestrzeni będzie także ostatnia istniejąca lokomotywa zakładowa.

Muzeum Lniarstwa, które jest pomysłodawcą projektu, ubiega się o zewnętrzne środki na realizację ogrodu społecznego w ogólnopolskim programie LECHSTARTER. Wśród nadesłanych niespełna 300 wniosków z całej kraju, jury konkursu zakwalifikowało żyrardowską inicjatywę do II etapu, tzn. do głosowania internetowego. Teraz spośród 30 projektów, które ubiegają się o grant w wysokości 50 000 zł, to internauci wybiorą 10 najlepszych pomysłów, które zostaną zrealizowane. Głosowanie wystartowało w poniedziałek 3 kwietnia i potrwa do 8 maja do godz. 14:00.

LECHSTARTER to platforma do zgłaszania projektów, dzięki którym można odnowić i dopełnić zielenią miasto, stworzyć innowacyjne rozwiązania a nudne dzielnice wypełnić życiem. W konkursie można było składać projekty w trzech kategoriach: nowa miejska przestrzeń, miejskie akcje i kooperacje, innowacje dla miasta i ludzi. W tegorocznej, drugiej edycji programu, jury zakwalifikowało do II etapu 45 projektów: 15 projektów rywalizujących o grant w wysokości 100 000 zł oraz 30 projektów w kategorii 50 000 zł. Projekt Muzeum Lniarstwa został zgłoszony w kategorii nowa miejska przestrzeń oraz w kategorii grantu 50 000 zł. Wyniki głosowania internautów poznamy 8 maja br. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane do końca września br.

 • Strefa I
 • Strefa II
Przygotowania do świąt w Miejskim Przedszkolu Nr 9

Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem, na który z wytęsknieniem oczekują zarówno dzieci jak i dorośli. Są to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów, które chcemy przekazywać młodszym pokoleniom. Również w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Żyrardowie nadszedł czas świątecznych przygotowań.

Z tej okazji nauczycielki wszystkich grup zaprosiły rodziców i dzieci na wielkanocne warsztaty plastyczne, na których przedszkolaki wspólnie z rodzicami wykonały piękne dekoracje z różnorodnych materiałów. Powstały świąteczne kartki, stroiki, wesołe zajączki, kolorowe pisanki oraz inne ozdoby.

W grupie dzieci 4-letnich „Smerfy” Pani Aleksandra Skowron – Pałka poprowadziła warsztaty wyrobu mydła. Podczas zajęć dzieci stworzyły mydełka w wybranym przez siebie kształcie, kolorze i zapachu. Mogły zatapiać różne składniki wzbogacające wygląd i jakość mydełka np. suszone kwiaty.

- Wszyscy uczestnicy warsztatów wykazali się dużą kreatywnością i inwencją twórczą - mówi dyrektor Przedszkola, Grażyna Galińska - Spotkania były doskonałą okazją dla rodziców do zobaczenia swoich pociech podczas zajęć, miłego spędzenia czasu oraz wspólnej zabawy. Obecnym na warsztatach rodzicom i dzieciom dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Powstałe podczas warsztatów wyroby są dziś wystawione na sprzedaż na pierwszym jarmarku wielkanocnym w Miejskim Przedszkolu Nr 9.

Profilaktyka oczami młodzieży

We wtorek, 11 kwietnia, o 10:00 w Centrum Kultury odbędzie się przegląd spektakli profilaktycznych przygotowanych przez młodzież z żyrardowskich szkół.

Tego dnia pięcioosobowa komisja i zaproszeni goście będą mogli obejrzeć efekty kilkutygodniowej pracy uczniów. Komisja wyłoni zwycięzców oraz wyróżnione spektakle. Kolejnym, już ostatnim etapem będzie wręczenie nagród podczas uroczystej gali w trakcie której zostaną zaprezentowane zwycięskie i wyróżnione spektakle. Uroczysta Gala została zaplanowana na 11 maja 2017r. również w Centrum Kultury.

źródło: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl

Chcesz zostać wolontariuszem Festiwalu Miasto Gwiazd?

Trwają przygotowania do IX edycji Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd, który jak co roku odbędzie się na początku września w Żyrardowie. Tym samym rusza również nabór do kadry wolontariackiej 2017. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych, bez względu na wiek. Mile widziane są osoby uzdolnione artystycznie, kreatywne, energiczne i chętne do pomocy. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, wiek i numer telefonu oraz którki opis o sobie należy wysyłać na adres kontakt@miastogwiazd.pl

 

Wyśpiewały Złotą Nutkę

VIII Festiwal Piosenki "O złotą nutkę" organizowany przez Grójecki Ośrodek Kultury okazał się szczęśliwy dla wokalistek z Młodzieżowego Domu Kultury. Festiwal o zasięgu ogólnopolskim został przeprowadzony dwuetapowo. Pierwszy etap polegał na kwalifikacji nagrań. Z ponad 60 zgłoszeń komisja do drugiego etapu zakwalifikowała 29 uczestników. Tematem przewodnim ósmej edycji festiwalu były "Kobiety polskiej estrady sprzed lat".

Festiwalowe jury doceniło fachowo dobrany repertuar wykonany w duecie i wysoki poziom prezentacji. Dziewczęta wykonały utwór z repertuaru Ewy Bem pt. "Mimo wszystko". Piosenka została zaaranżowana muzycznie przez Sławomira Naleja. Komisja oceniała interpretację prezentowanych utworów, muzykalność, ruch sceniczny i ogólny wyraz artystyczny. Zuzia Marczak i Ada Rudzińska z zespołu wokalnego "Frajda" prowadzonego przez Aleksandrę Rudzińską otrzymały II miejsce na festiwalu. Młodym wokalistkom życzymy kolejnych sukcesów.

Odszedł od nas major Edward Dębiński

Piękny wiosenny poranek rozpoczął się od smutnej informacji. Dziś w nocy zmarł major Edward Dębiński, żołnierz Armii Krajowej, wieloletni prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko ,,Żaba" w Żyrardowie, popularyzator wiedzy o działalności żołnierzy Armii Krajowej w Żyrardowie w czasach II wojny światowej i w okresie powojennym. Dbał o kultywowanie tradycji obchodów świąt narodowych w naszym mieście, upamiętniających rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Major Edward Dębiński miał 92 lata i choć od dłuższego czasu walczył z chorobą, wciąż miał wiele planów na dalszą działalność Związku, którym kierował.

O planach tych opowiadał Prezydentowi Wojciechowi Jasińskiemu, podczas spotkania 1 marca, w Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak sam wówczas podkreślił - tegoroczne miejskie obchody tego święta, to były pierwsze - od ponad 20 lat obchody święta narodowego, w których nie mógł uczestniczyć. Prezydent zrelacjonował majorowi przebieg uroczystości i wspólnie planowali oprawę kolejnych najbliższych obchodów - z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Panie Majorze, postaramy się stanąć na wysokości zadania, choć żadne obchody świąt narodowych bez Pana obecności i wystąpień, zawsze pełnych emocji i wzruszeń, nie będą już takie same.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w Wielką Środę, 12 kwietnia, o godz. 15.00, w kościele p.w. św. Karola Boromeusza w Żyrardowie.

Z przedświąteczną wizytą w Słonecznym Przedszkolu

Przed świętami w miejskich przedszkolach panuje wspaniała świąteczna atmosfera. Dzieci wykonują świąteczne ozdoby, rozmawiają o wielkanocnych zwyczajach i nie mogą doczekać się już świąt, szczególnie sobotniego święcenia pokarmów i śmingusa-dyngusa. We wtorkowe przedpołudnie Prezydent Wojciech Jasiński odwiedził Słoneczne Przedszkole przy ul. Leszno, by podejrzeć jak dzieci przygotowują się do świąt. Prezydent uczestniczył w zajęciach trzylatków, które namówiły gościa do pokolorowania wielkanocnej palmy. Z kolei  w grupie sześciolatków, po ciekawych zajęciach o tematyce świątecznej, Prezydent wspólnie z dziećmi ozdabiał pisanki.

- Jestem pod dużym wrażeniem wiedzy przedszkolaków na temat zwyczajów wielkanocnych, jak również ich manualnych zdolności - mówi Wojciech Jasiński. - Wykonywanie ozdób świątecznych wymaga naprawdę dużej zręczności. Dziękuję Pani Dyrektor, Zofii Kwiatkowskiej, za umożliwienie mi spotkania z dziećmi oraz Paniom Nauczycielkom, Grażynie Surmacz i Katarzynie Gozdek, za inspirujące zajęcia przedświąteczne, w których miałem przyjemność uczestniczyć.   

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Żyrardów, z którymi najem został nawiązany na czas nieoznaczony mają możliwość wykupić wynajmowany lokal w drodze bezprzetargowej. Ostateczny termin składania wniosków o nabycie komunalnych lokali mieszkalnych upływa w dniu 30 listopada br.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na wniosek zainteresowanego najemcy, który nie zalega na rzecz Miasta z opłatami związanymi z nabywanym lokalem mieszkalnym i posiada tytuł prawny do lokalu.

Wykup mieszkania nie jest możliwy gdy najemca:

 • posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
 • jest w trakcie budowy budynku mieszkalnego.

Cena lokalu mieszkalnego ustalana jest każdorazowo przez Prezydenta Miasta na podstawie wyceny lokalu dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenia Miasta Żyrardowa, w wysokości równej jego wartości. Wycena ważna jest rok od daty jej sporządzenia. Ponowne ustalenie ceny lokalu może nastąpić po wykonaniu kolejnej wyceny.

Zasady sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych określone są w następujących Uchwałach Rady Miasta Żyrardowa dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej:

 • Uchwała Nr XLV/381/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;
 • Uchwała Nr XXXI/243/13 z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;
 • Uchwała Nr XVI/97/15 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;
 • Uchwała Nr XXIX/197/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, nr tel. 46 858 15 58, 46 858 15 84. 

,,Manufaktura Satyry” w podróży

Wartością wyróżniającą organizowany przez Miasto Żyrardów Ogólnopolski Konkurs Satyryczny ,,Manufaktura Satyry” jest jego nośnik promocyjny. Powstałe, jako pokłosie kolejnych edycji konkursów, ekspozycje podróżują po całym kraju, a nawet poza jego granicami, promując nasze Miasto i jego poprzemysłowe dziedzictwo, bo tematy konkursu każdego roku nawiązują do historii i unikalnych walorów Żyrardowa. W ostatnim czasie ,,Manufaktura Satyry” zaistniała w Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie. 

Przez cały marzec ekspozycja ,,Manufaktury Satyry” zatytułowana ,,Kolej” prezentowana była w grodziskiej ,,Poczekalni PKP” (Przestrzeń Kulturze Przyjazna). Zwiedzający mieli okazję podziwiać prace o tematyce kolejowej wyeksponowane w dworcowej poczekalni, która pełni również rolę przestrzeni wystawienniczej. Odbywają się tu także koncerty, spotkania z artystami i podróżnikami. Pokazywane obecnie prace powstały w ramach VI edycji Konkursu z 2015 r., dla uczczenia 170. lecia powstania Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej. Wystawę tę po raz pierwszy zaprezentowano w październiku 2015 roku w żyrardowskiej Galerii ,,Resursa”. Ekspozycja została wzbogacona o prace artystów z Niemiec, Luksemburga, Czech, Kanady, Ukrainy, Włoch i Węgier. Warto przypomnieć, że to już druga wystawa żyrardowskiej ,,Manufaktury Satyry” w budynku dworcowym. Pierwsza prezentowana była we włoskiej Pizie w ramach ,,PisArt Expo 2012” w Stazione Leopolda.

Warszawska wystawa z ,,Manufakturą Satyry” w tle

Z kolei 30 marca br. w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie została otwarta indywidualna wystawa Krzysztofa Grzondziela pt. ,,Auto-lustracja”, na której znalazły się udostępnione przez Miasto Żyrardów prace artysty, nagrodzone w Konkursie ,,Manufaktura Satyry”. Na retrospektywnej wystawie zgromadzono reprezentatywne dzieła artysty, począwszy od lat 80.tych ubiegłego wieku, po czasy współczesne. Oprócz obrazów i rzeźb wyeksponowano ilustracje i prace satyryczne nagrodzone zarówno w Polsce, jak i za granicą w wielu prestiżowych konkursach.

Zaprezentowane na wystawie prace Krzysztofa Grzondziela, będące własnością Miasta Żyrardowa,   pochodzą z IV edycji Konkursu pt. ,,Wielokulturowość” z 2013 r. (II nagroda) oraz ,,Technika i wynalazki” z 2014 r. (I nagroda).

W części oficjalnej uroczystości Elżbieta Laskowska - dyrektor Muzeum Karykatury podziękowała Miastu Żyrardów za udostępnienie oryginałów na wystawę. Wśród gości znaleźli się artyści związani z żyrardowską ,,Manufakturą Satyry”: Jacek Frąckiewicz, Zbigniew Woźniak, Maciej Trzepałka, Dariusz Dąbrowski, Paweł Stańczyk, Czesław Gańko, Witold Mysyrowicz. Miasto Żyrardów reprezentował Zbigniew Kołaczek – pomysłodawca i kurator artystyczny Konkursu.

Wystawę ,,Auto-lustracja” Krzysztofa Grzondziela można oglądać w Muzeum Karykatury w Warszawie (Kozia 11) do 21 maja br.

 • Zwycięska praca Krzysztofa Grzondziela w V Manufakturze Satyry 2014 ,,Technika i wynalazki"
 • Krzysztof Grzondziel
Podsumowanie konkursu „Profilaktyka oczami młodzieży”

11 kwietnia w Centrum Kultury w Żyrardowie odbył się przegląd spektakli w ramach konkursu „Profilaktyka oczami młodzieży”. Konkurs pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie mł. insp. Arkadiusza Zgieba i Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Spośród 14 wystawionych mini spektakli w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja pięcioosobowe jury wybrało zwycięzców oraz przyznało dwa wyróżnienia. Tematyka spektakli została dobrana po konsultacjach z dyrektorami szkół oraz profilaktykami z żyrardowskiej komendy, a wśród nich znalazły się:
-zwrócenie uwagi na problematykę wykluczenia i agresji rówieśniczej,
-propagowanie życia bez uzależnień,
-bezpieczeństwo w domu,
-zwrócenie uwagi na negatywne skutki niewłaściwego korzystania z Internetu,
-propagowanie życia bez uzależnień

Po obejrzeniu wszystkich spektakli komisja w składzie: Dyrektor Wydziału Oświaty Iwona Wieczorkiewicz-Tkacz, Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie Izabella Worona, reporterka TVŻ Kinga Jędrasik oraz przedstawiciele żyrardowskiej policji: asp. sztab. Radosław Gorczyca i asp. Agnieszka Ciereszko, wyłoniła zwycięzców.

W kategorii szkół podstawowych zwycięzcą uznano spektakl pod tytułem ”Zygfryd-pogromca ogrów” przygotowany przez uczniów z ZSP nr 4 pod okiem Pani Beaty Bieganowskiej. 10 uczniów z klas 5 i 6 przedstawiło problem jakim jest uzależnienie od gier komputerowych. Wyróżniono spektakl pod tytułem „Internetowa ścieżka do sławy” przygotowany przez uczniów z ZSP nr 3 pod opieką Pani Małgorzaty Bronisz-Rzepeckiej. Jedenastu uczniów na podstawie autorskiego scenariusza zaprezentowało problem, jakim jest chęć zdobywania popularności poprzez Internet. Drugie wyróżnienie przyznano „Bajce o wilku i siedmiu koźlątkach” . Spektakl, przygotowany przez uczniów z ZSP nr 6, minimalistyczną formą przypominał o bezpiecznych zachowaniach w domu.

W kategorii szkół gimnazjalnych zwycięstwo przyznano uczniom II klasy gimnazjum z ZSP nr 3, którzy przygotowali spektakl „Niebezpieczeństwo w sieci”. Opiekunem grupy była Pani: Monika Flis: Dwunastu uczniów przekazało widzom wiedzę na temat głównych zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera i internetu.

Wyróżnienia przyznano spektaklowi uczniów z ZSP nr 4 zatytułowanemu „Czekolada”. 12 uczniów III klasy gimnazjum w nowatorski sposób pokazało problem jakim są dopalacze. Świetny pomysł oraz gra aktorska musiała zostać doceniona. Drugie wyróżnienie otrzymał spektakl „Przygody Pędrka Wyrzutka” przygotowany przez uczniów z ZSP nr 6 pod okiem Pani Doroty Przybylskiej. Spektakl jako jedyny poruszał temat wyobcowania i odrzucenia, co nadal jest dużym problemem wśród młodzieży.

Cały konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i jego rozstrzygnięcie nie kończy przygody młodzieży z przygotowanymi spektaklami, bowiem już 11 maja, również w Centrum Kultury, zaplanowana jest Gala podczas , której zaproszeni goście będą mogli obejrzeć przygotowane przez młodzież spektakle a także patroni konkursu wręczą młodzieży nagrody.

Szkoły podstawowe:
Zwycięzca -
„Zygfryd pogromca ogrów”, ZSP nr 4

Wyróżnienia:
- ,,Internetowa ścieżka do sławy", ZSP nr 3
- ,,Bajka o wilku i siedmiu koźlątkach”, ZSP nr 6

Szkoły gimnazjalne:Zwycięzca: „Niebezpieczeństwo w sieci”, ZSP nr 3

Wyróżnienia:
- „Czekolada” , ZSP nr 4
- ,,Przygody Pędrka Wyrzutka”, ZSP nr 6

asp. Agnieszka Ciereszko

Godne pożegnanie

Z wielkim żalem, a jednocześnie godnie i z najwyższymi honorami pożegnaliśmy majora Edwarda Dębińskiego, żołnierza Armii Krajowej, wieloletniego Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko ,,Żaba" w Żyrardowie, lubianego przez młodzież nauczyciela i cenionego społecznika. Był wspaniałym, mądrym Człowiekiem, który przez całe życie pozostał wierny sprawom Ojczyzny i z wielkim zaangażowaniem pielęgnował pamięć o odwadze i bohaterstwie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się w środę, 12 kwietnia, w kościele p.w. św. Karola Boromeusza. Edwarda Dębińskiego żegnała rodzina, koleżanki i koledzy ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko ,,Żaba” w Żyrardowie, którym kierował, społeczność ,,Elektryka” – szkoły, w której pracował, organizacje kombatanckie i społeczne, harcerze, przedstawiciele Samorządu Miasta i Powiatu, delegacje młodzieży i nauczycieli z miejskich szkół, sąsiedzi, znajomi, mieszkańcy Żyrardowa, którym bliskie były ideały pielęgnowane przez Pana majora.  

Godną oprawę uroczystości pogrzebowej zapewniła Kompania Honorowa wystawiona przez 38. Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbało Towarzystwo Śpiewacze ,,Echo” oraz trębacz Michał Juszczak, usłyszeliśmy też pieśń ,,Biały krzyż” w interpretacji Stanisława Wasilewskiego.   

Na cmentarzu mowę pożegnalną w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko ,,Żaba” w Żyrardowie wygłosił Ryszard Wiśniewski, przybliżając sylwetkę kolegi. Salwę honorową w hołdzie żołnierzowi Armii Krajowej oddała Kompania Honorowa sochaczewskiego dywizjonu.            

Odejście majora Edwarda Dębińskiego na wieczny spoczynek, to niepowetowana strata dla społeczności naszego miasta.


 

Dębiński Edward, „Sęp” – urodził się 11 kwietnia 1925 roku w Żyrardowie. W wieku 14 latek ukończył szkołę powszechną im St. Staszica. Walkę z okupantem rozpoczął już we wrześniu 1939 roku, jako współorganizator młodzieżowej, niepodległościowej organizacji konspiracyjnej „Mściciel”. W maju 1941 roku brał udział w zdemolowaniu lokalu organizacji Hitlerjugend w Żyrardowie. Gdy w październiku 1942 roku Niemcy aresztowali dowódcę „Mściciela”, został komendantem tej organizacji. W marcu 1943 roku nawiązał kontakt z Armia Krajową i wraz z pozostałymi członkami organizacji „Mściciel” wszedł w skład 8 plutonu, III kompanii Ośrodka AK „Żaba” Żyrardów. W dniu 15 czerwca 1943 roku złożył przysięgę Akowską i został dowódcą 1 drużyny 8 plutonu. Działał również w wywiadzie Ośrodka. 16 lipca 1943 roku ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych i został awansowany na stopień kaprala podchorążego. W lipcu 1944 roku zorganizował patrol dywersyjny III kompanii, z którym brał udział w akcji Burza. Od grudnia 1944 roku pełnił funkcje dowódcy 8 plutonu i oficera wywiadu kompanii. W styczniu 1945 roku awansował na stopień podporucznika i pozostał w konspiracji. Działał w organizacji „NIE”, a następnie w Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj oraz w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”, za co po wojnie był represjonowany.

W 1951 roku ukończył Liceum Elektryczne i otrzymał nakaz pracy w Żyrardowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego, w których, do 1955 roku, pełnił funkcję mistrza. W 1957 roku uzyskał tytuł inżyniera-elektryka. Pozwoliło Mu to podjąć pracę nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Żyrardowie, którą kontynuował aż do przejścia na emeryturę. W 1975 roku ukończył studia na Politechnice Warszawskiej i otrzymał tytuł mgr inż. elektryka. W 1990 roku był organizatorem Środowiska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Żaba” w Żyrardowie i po pewnym czasie został jego przewodniczącym. Funkcję tę pełnił do śmierci. W międzyczasie, bo we wrześniu 1956 roku, został awansowany na stopień kapitana, a w 2001 roku na stopień majora. Od 2005 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Powiatowej Rady do Spraw Kombatantów. Brał czynny udział w uroczystościach patriotycznych mających miejsce z Żyrardowie, a treść wygłaszanych przez Niego przemówień najlepiej unaoczniała jak istotne dla Niego było kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej dotyczącej bohaterskiej walki o niepodległość żołnierzy AK Ośrodka „Żaba”, szczególnie młodzieży.

Edward Dębiński był niezwykle czynnym działaczem społecznym. Jego inicjatywą było nazwanie wielu ulic w Żyrardowie nazwiskami bohaterskich żołnierzy AK oraz budowa pomnika Armii Krajowej. Środowisko ŚZŻAK „Żaba”, któremu przewodniczył, wnioskowało o wpisanie do Rejestru Zabytków „Willi Wanda”, tj. siedziby hitlerowskiej policji ochronnej „Schupo” będącej w latach okupacji miejscem kaźni mieszkańców Żyrardowa oraz skutecznie postulowało o wmurowanie tablic pamiątkowych na ścianie budynku „willi dyrektorskiej” który po wyzwoleniu był miejscem kaźni patriotów polskich, gdyż siedzibę w nim miały Komenda MO i UB, a także poświęconych rozstrzelanym przez hitlerowców żołnierzom AK Ośrodka „Żaba”: Leszkowi i Sławkowi braciom Cudnym oraz Eugeniuszowi Janaszowi „Kurtowi” i Edwardowi Tomaszewskiemu „Asesorowi”.

Jako kombatant AK, biorący czynny udział w walce z okupantem, major Edward Dębiński „Sęp” swą rozległą wiedzę i bogate wspomnienia zawarł w pierwszym i jak na razie jedynym i całościowym opracowaniu dotyczącym konspiracyjnej działalności w naszym Mieście i okolicy organizacji niepodległościowych, tj. w opracowaniu „Żyrardowski Ośrodek ZWZ AK” (Żyrardów 2002 r.). Był także autorem opracowań „Żyrardowski Ośrodek ZWZ AK Załącznik” (Żyrardów 2013 r.) oraz „Mściciel” (Żyrardów 2014 r.). Opisał w nich nie tylko szczegółową strukturę oddziałów Armii Krajowej tworzących Ośrodek „Żaba”, ale również życiorysy dowódców tego Ośrodka. Przedstawił przebieg najważniejszych akcji przeprowadzonych przez żyrardowskich żołnierzy AK oraz funkcjonowanie organizacji niepodległościowych w Żyrardowie po zakończeniu działań wojennych na naszym terenie.

Major Edward Dębiński „Sęp” zmarł w Żyrardowie 8 kwietnia 2017 roku. Pochowany został w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.

Stabat Mater na chór, orkiestrę i solistów

Orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza wystąpiła w Wielką Środę w kościele farnym z Chórem Miasta Żyrardowa (dyrygent Iwona Bednarska) oraz solistami: Justyną Ołów, Natalią Solczyńską, Pauliną Tuzińską, Krzysztofem Gwiazdą, Michałem Prószyńskim i Jasinem Rammal-Rykałą. Na koncert pasyjny zaprosili mieszkańców Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński i Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia ks. Adam Bednarczyk.

Publiczność wysłuchała między innymi pięknego utworu wykonywanego w kościołach katolickich w czasie Wielkiego Postu ,,Stabat Mater” Emanuela d’Astorgi. Ponadto w programie znalazły się kompozycje Bacha, Vivaldiego, Mozata, Handla.

Koncert był prawdziwą ucztą dla ucha, doskonałą okazją do chwilowego wytchnienia od gorączki przedświątecznych przygotowań. Korzystając z okazji, Prezydent Wojciech Jasiński złożył artystom oraz publiczności życzenia wspaniałych Świąt Wielkanocnych.   

W Wielką Sobotę autobusy kursują do g. 20.00

Szanowni mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że w świąteczną sobotę, 15 kwietnia, autobusy komunikacji miejskiej, będą jeździły do godz. 20.00. Za utrudnienia przepraszamy. 

Czeka nas bum inwestycyjny

Rok 2017 jest rokiem przełomowym po względem liczby zaplanowanych inwestycji. W budżecie Miasta na wydatki inwestycyjne, po ostatnich zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Miasta, zabezpieczono kwotę prawie 39 mln zł, z czego ponad 10 mln zł pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych. To największy w historii Miasta poziom wydatków inwestycyjnych w skali roku. Spośród 18 inwestycji, które rozpoczną się w tym roku, aż 6 uzyskało dofinansowanie. Do tego dochodzą inicjatywy lokalne, na które przeznaczono 500 tys. zł.

Przejdźmy zatem do konkretów. Największym projektem, który rozpocznie się w tym roku to:
- zagospodarowanie/rewaloryzacja terenów zieleni o łącznej powierzchni aż 22,43 ha, w tym dalszy etap zagospodarowania eko-parku przy ul. Nietrzebki.
Najwięcej inwestycji realizowanych w naszym mieście w tym roku, to oczywiście  inwestycje drogowe:
- budowa ul. Bema
- budowa ul. Marii Konopnickiej i Krótkiej,
- budowa ul. Ziołowej (rozpoczęcie),
- przebudowa ul. Chmielnej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaśminowej,
- przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od Al. Partyzantów do ul. Środkowej,
- budowa ul. Mazowieckiej.

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach zaplanowano także:
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Środkowa, Filipa de Girarda i Jedności Robotniczej,
- zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Piotra Skargi i Władysława Reymonta,
- budowę oświetlenia w ul. Spółdzielczej i ul. Brzechwy.  

Ponadto w tym roku rozpocznie się:
- budowa 9 ścieżek rowerowych (w sumie 8,1 km),
- budowa dwóch parkingów w okolicach dworca na 147 miejsc dla samochodów i 60 miejsc dla rowerów.

Oprócz inwestycji związanych z infrastrukturą drogową, w tym roku rozpocznie się też wiele innych projektów długo oczekiwanych przez mieszkańców takich, jak:
- budowa przedszkola przy ul. ks. Brzóski (opracowanie dokumentacji),
- przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca,
- rewaloryzacja zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 9,
- zagospodarowywanie terenu wokół Zalewu Żyrardowskiego,
- zagospodarowanie osiedlowego lasku przy ul. ks. Konarskiego na Park Seniora,
- budowa budynku komunalnego przy ul. Waryńskiego (43 mieszkania),
- przebudowa wysiedlonego budynku przy ul. Chopina na lokalne socjalne.

Spośród tych wszystkich inwestycji, 6 otrzymało dofinansowanie ze środków zewnętrznych na łączną kwotę ponad 26 mln zł, rozłożoną na lata 2017 - 2020. Są to:
- rozwój terenów zieleni ,
- budowa ścieżek rowerowych,
- rewaloryzacja zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 9,
- budowa budynku komunalnego przy ulicy Ludwika Waryńskiego,
- budowa ul. Bema,
- budowa parkingów „Parkuj i Jedź”.

Ponadto w zakres zadań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok wchodzą również zakupy inwestycyjne w szkołach oraz opracowanie dokumentacji na budowę lub przebudowę w sumie 14 kolejnych ulic.    

W tym roku ma szansę rozpocząć się jeszcze jeden duży projekt polegający m.in. na odnowie poprzemysłowego terenu w sercu zabytkowej osady fabrycznej , obejmujący trzy zintegrowane inwestycje:
- budowę ul. Nowy Świat,
- zagospodarowanie terenu wokół Górnego Stawu
- remont zabytkowej biblioteki fabrycznej przy ul. 1 Maja.
Przystąpienie do tej inwestycji uzależnione jest od pozyskania funduszy unijnych, o które Miasto wkrótce będzie aplikować.

Prawie wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje drogowe, oprócz budowy ul. Ziołowej, zrealizowane zostaną w całości w tym roku. Natomiast efekty pozostałych inwestycji, które rozpoczną się w tym roku, w całości zobaczymy w przyszłym roku, a w przypadku rozwoju terenów zieleni i rewaloryzacji Kantoru - do końca 2020 r.

Wizualizacje Parku Seniora

Koncepcja zagospodarowania Zalewu Żyrardowskiego

Koncepcja zagospodarowania eko-parku

XVII Światowy Dzień Poezji w stolicy i Żyrardowie

To już siedemnasta wiosna, gdy ŚDP gości w Polsce, a za każdym razem także w naszym mieście. W tym roku święto poezji zainaugurowane zostało tradycyjnie w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza przy Rynku Starego Miasta w Warszawie.

Imprezę jak zawsze poprowadził jej główny organizator, Aleksander Nawrocki: poeta, wydawca, redaktor naczelny „Poezji Dzisiaj”, właściciel Wydawnictwa Książkowego IBiS, który ideę ŚDP w 2001 r. przywiózł nad Wisłę z Paryża. Wiersze gości XVII ŚDP, wydrukowane w okolicznościowym numerze „Poezji Dzisiaj”, czytali aktorzy scen warszawskich - poświęcony Wielkanocy utwór Jerzego Paruszewskiego, koordynatora Żyrardowskich Wieczorów Literackich, wzbudził duże uznanie zebranych.

Wśród wielu gości zagranicznych i krajowych szczególne miejsce zajmowały w br. delegacje z Białorusi i Rumunii. Beneficjentem tegorocznej najwyższej nagrody polskiej edycji ŚDP, przyznawanej z inicjatywy „Poezji Dzisiaj”, został Rumun, prof. Constantin Geambaşu: absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego - slawista, który przez wiele lat był wykładowcą na Uniwersytecie w Bukareszcie. Przełożył na język rumuński m.in. twórczość noblistów: Miłosza, Szymborskiej i Reymonta, w sumie ok. 60 tomów dzieł literatury polskiej - pięknej (klasycznej i popularnej - najnowszej) oraz społeczno-ekonomicznej, a także filozoficznej. Jest laureatem wysokich nagród za przekłady, przyznanych w Polsce i w Rumunii.

Białorusini przywieźli ze sobą pierwszą antologię współczesnej poezji polskiej, wydaną w ich języku - znalazły się tu m.in. wiersze J. Paruszewskiego (tego dnia otrzymał on także od delegacji rosyjskiej zbiór poezji, corocznie ukazujący się w Riazaniu - jego wiersze, w przekładach na język rosyjski, publikowane są w nim drugi rok z rzędu).

Wręczenia koordynatorowi ŻWL antologii z Białorusi dokonała następnego dnia - już podczas wizyty poetów polskich i rumuńskich u Wojciecha Jasińskiego, prezydenta Żyrardowa - Barbara Jurkowska z Warszawy: poetka, artystka fotografik, redaktorka „Poezji Dzisiaj” i książek wydawnictwa IBiS. Blisko godzinna rozmowa w prezydenckim gabinecie upłynęła w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Poza trzema ww. osobami wzięli w niej udział także prof. C. Geambaşu oraz Cassian Maria Spiridon (wraz z małżonką, Eleną): prezes Związku Pisarzy Rumunii w miejscowości Jassy (kulturalnej stolicy kraju), członek Zarządu Głównego ZPR, od 1995 jest redaktorem pisma „Rozmowy o Literaturze”, które w tym roku obchodzi swoje 150-lecie, co czyni je starszym od nowoczesnej państwowości Rumunii, od 1994 redaguje też oficjalne czasopismo ZPR „Poezia”, gdzie ukazało się m.in. kilka wierszy J. Paruszewskiego, przełożonych na rumuński przez prof. Alexandru Şerbana, goszczącego w Żyrardowie podczas ŚDP w 2014 r. Warto dodać, że C. M. Spiridon zdecydowanie protestował przeciwko rządom komunistycznego dyktatora Rumunii, Nicolae Ceauşescu i z tego powodu był przetrzymywany w areszcie przez ówczesny reżim.

W spotkaniu uczestniczył również inicjator wizyty u prezydenta Żyrardowa, Jerzy Jankowski: poeta ŻWL, wiceprezes Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, członek ZG ZLP.

Z Urzędu Miasta delegacja ŚDP udała się do Resursy, na lekcję poetycką dla młodzieży szkolnej, przybyłej z Żyrardowa i Mszczonowa (nasze miasto reprezentowały: ZSP nr 2, 6 i 7 oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego). Obecnością zaszczycili XVII ŚDP: Jadwiga Nowakowska, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie oraz Stanisław Niewiadomski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa. Organizatorami imprezy były: „Poezja Dzisiaj”, Wydział Promocji Urzędu Miasta Żyrardowa, Centrum Kultury w Żyrardowie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żyrardowie, Żyrardowskie Wieczory Literackie oraz ww. Resursa w Żyrardowie. Całość poprowadził J. Paruszewski, ilustrując wypowiedzi pokazami przezroczy z Rumunii. Zebrani wysłuchali ciekawej opowieści  prof. C. Geambaşu o niezwykłych zdarzeniach w pracy tłumacza, a następnie podziwiali piękno poezji B. Jurkowskiej (po polsku) oraz C. M. Spiridona i J. Paruszewskiego (po polsku i rumuńsku: wiersz tego ostatniego z tomiku jego poezji, wydanego nakładem ŻWL w obu językach - przekład prof. A. Şerban - 2015 r.).

Na zakończenie goście otrzymali zestawy pamiątek z Żyrardowa, przygotowane w WP UMŻ i Resursie oraz książki autorstwa Jerzego Jankowskiego, Jerzego Paruszewskiego, Violetty Paruszewskiej i Grażyny Zielińskiej - wydane (z wyjątkiem pozycji pierwszego z wymienionych) przez ŻWL.

P-i-smaczek

Budowa budynku komunalnego rozpocznie się w maju

W dniu 13 kwietnia Prezydent Wojciech Jasiński podpisał umowę na budowę komunalnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego (etap I), w którym będą mogły zamieszkać 43 rodziny. Wykonawcą inwestycji jest, wyłonione w drodze przetargu, konsorcjum firm „TEL-BUD” Sławomir Borkowski – lider i „AMAT” Zbigniew Hordyj. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie inwestycji planowane jest po długim weekendzie majowym. Spodziewany termin zakończenia budowy to maj 2018 r. 

Przypomnijmy, że na realizację inwestycji Miasto pozyskało ponad 2,2 mln zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość zadania wynosi ponad 5,9 mln zł.

Oprócz budowy budynku, zakres zadania obejmuje także wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, centralnego ogrzewania, budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, i elektrycznej, utwardzenie terenu i zagospodarowanie zielenią.

Będzie to obiekt 1-klatkowy, o trzech kondygnacjach nadziemnych, we fragmencie - czterech, bez podpiwniczenia z poddaszami nieużytkowymi. W etapie drugim przewiduje się rozbudowę budynku o bryłę o trzech kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia w układzie 1-klatkowym.

Powstały budynek stanowić będzie kontynuację pierzejowej zabudowy ulicy i przylegać będzie bezpośrednio do ściany istniejącego budynku.

Projekt elewacji frontowej uwzględnia ozdobne gzymsy, wnęki podokienne oraz balkony i balustrady zabezpieczające okna sięgające do podłogi. Wszystkie te elementy mają nawiązywać do historycznej zabudowy. Również podział okien na dwuskrzydłowe, częściowo ze szprosami weneckimi, podyktowany jest dbałością o spójność nowej i istniejącej zabudowy.

Budynek w części frontowej będzie miał długość 41,30 m a szerokość 13,26 m, natomiast w części podwórzowej - długość 19,50 m, szerokość 12,14 m. Wysokość budynku w najwyższym punkcie kalenicy wyniesie 14,67 m.

Teren wokół budynku zagospodarowany zostanie zielenią. Posadzone zostaną m.in. drzewa i krzewy ozdobne oraz pnącza. Pojawią się też elementy małej architektury – ławki, stoliki do gier, pergole rekreacyjne i śmietnikowe. Wybudowane zostaną chodniki,  ciągi pieszo-jezdne oraz parkingi.

Jednocześnie przypominamy, że określone już zostały zasady przydzielania lokali komunalnych w tym budynku. O najem mogą ubiegać się osoby, które posiadają umowę najmu w mieszkaniowym zasobie Miasta Żyrardowa. Osoby te nie mogą posiadać zadłużenia z tytułu najmu oraz muszą zadeklarować zdanie obecnie zajmowanego lokalu, a także dokonać jednorazowej wpłaty kaucji w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu obliczonego według stawek obowiązujących w dniu podpisania umowy najmu. Wnioski o przyznanie lokalu przyjmowane są do końca tego roku.

Żyrardów wśród miast „Polski Naj”

Na Krakowskim Przedmieściu oglądać można plenerową wystawę pod hasłem "Polska Naj”. Trzy spośród kilkunastu prezentowanych na Skwerze Mickiewicza w Warszawie fotogramów poświęcone są Miastu Żyrardów.

Celem wystawy jest pokazanie unikalnego piękna wybranych polskich miast oraz wyeksponowanie ich walorów turystycznych, przyrodniczych, historycznych i kulturalnych. Ekspozycja stanowić ma zachętę dla mieszkańców stolicy i odwiedzających ją gości, do wybrania się w podróż po Polsce i poznania na żywo prezentowanych miejscowości. Wystawa jest także formą zaproszenia dla inwestorów, szukających ciekawych i atrakcyjnych miejsc dla lokalizacji swojego biznesu.

Ekspozycja prezentowana będzie na Krakowskim Przedmieściu do 24 maja.

Świąteczne spotkania

Okres przedświąteczny to czas nie tylko intensywnych przygotowań do Wielkanocy, ale również czas ciepłych i serdecznych spotkań, wypełnionych życzeniami i tradycyjnym dzieleniem się świątecznym jajkiem. W wielu takich spotkaniach przy świątecznym stole z przyjemnością uczestniczył Prezydent Wojciecha Jasiński. 

- Na co dzień spotykam się zazwyczaj z przedstawicielami poszczególnych środowisk, grup społecznych, stowarzyszeń – mówi Wojciech Jasiński. – Świąteczne spotkania są dla mnie okazją, by porozmawiać w szerszym gronie. Bardzo serdecznie dziękuję za te miłe chwile spędzone z Państwem. Szczególnie gorąco dziękuję za zaproszenie na tzw. ,,jajeczko” wszystkim, do których nie udało mi się dotrzeć, kierując gorące życzenia wszelkiego dobra i pomyślności na te święta.

,,Jajeczko oświatowe"

Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Wielkanocna niespodzianka
Targowisko w gąszczu kamer i z szansą na duże pieniądze

Zapowiadane od pewnego czasu zmiany na Targowisku Miejskim w Żyrardowie stają się coraz bardziej widoczne. Już za kilka dni uruchomiony zostanie system monitoringu. Z kolei w celu poprawy estetyki placu zakupiono zamiatarkę spalinową. Jednocześnie Miasto, wspólnie z PGM, stara się o dofinansowanie na realizację kolejnych, długo oczekiwanych inwestycji na Targowisku.

Jeżeli uda się pozyskać dodatkowe fundusze, zostaną one przeznaczone na modernizację części rolnej Targowiska. Zakres planowanych zadań obejmuje m.in. zadaszenie stanowisk handlowych,  budowę nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej oraz poprawę stanu instalacji elektrycznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom handlowców, od kilku dni na Targowisku Miejskim trwa instalacja kamer monitoringu. W pierwszym etapie będzie ich 20, jednak w razie potrzeby, system zostanie rozbudowany o kolejne kamery. System monitoringu powinien zacząć działać jeszcze w tym miesiącu. Ta inwestycja z pewnością zapewni jeszcze większe bezpieczeństwo zarówno handlowcom, jak i ich klientom.

Zupełną nowością jest pojawienie się na Targowisku pierwszej zamiatarki spalinowej. Dzięki niej plac będzie dużo dokładniej czyszczony z piasku i innych drobnych zabrudzeń. W planach jest także zakup kolejnej zamiatarki oraz urządzenia czyszcząco-myjącego. Wszystko to oczywiście robione jest z myślą o poprawie estetyki tego miejsca oraz zwiększeniu komfortu pracy sprzedawców.

Jak zatem widać, przejęcie we wrześniu ubiegłego roku Targowiska Miejskiego przez żyrardowskie PGM, już zaczyna przynosić zamierzone efekty, a jest to dopiero początek zapowiadanych zmian.

Ruszyła budowa największego w Europie Środkowo-Wschodniej parku wodnego

Na terenie Gminy Mszczonów rozpoczęła się budowa pierwszego etapu Park of Poland, w którym powstanie największy park wodny w Europie Środkowo-Wschodniej, Suntago Wodny Świat. Prezydent Wojciech Jasiński, uczestniczący w uroczystości symbolicznego wkopania pierwszej łopaty, serdecznie pogratulował tego sukcesu gospodarzowi terenu przeznaczonego pod inwestycję, burmistrzowi Mszczonowa, Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, bez którego – jak sami inwestorzy podkreślali – ta inwestycja nie miałaby szans się rozpocząć.

- Rozpoczęcie tej wielkiej inwestycji to historyczna chwila nie tylko dla Gminy Mszczonów - podkreśla Prezydent Wojciech Jasiński. - Park wodny, którego budowa właśnie się rozpoczęła, inwestorzy nazywają bezprecedensową destynacją wakacyjną, miejscem, które stanie się kwitnącą gospodarczo krainą. Jestem przekonany, że funkcjonowanie takiego obiektu w sąsiedztwie Żyrardowa korzystnie wpłynie na rozwój gospodarczy i turystyczny naszego miasta, a jego potencjał wykorzystają również mieszkańcy.

Wśród gości zaproszonych na uroczystość inaugurującą budowę byli także: Maciej Małecki - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, posłanka Anna Ewa Cicholska, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz lokalni samorządowcy.

Suntago Wodny Świat, będzie obiektem rozrywki o niespotykanej do tej pory skali - największym parkiem wodnym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także największym zadaszonym parkiem wodnym w Europie. Obiekt będzie czynny codziennie i może przyjąć do 15 000 osób dziennie. Całkowita powierzchnia Suntago Wodny Świat wyniesie 67 000 mkw. Park wodny zostanie wybudowany na 20 hektarowej działce w Mszczonowie, między autostradą A2 a drogą ekspresową S8, w odległości 40 km od Warszawy i 70 km od Łodzi. W Suntago Wodny Świat zaplanowano 2 500 bezpłatnych miejsc parkingowych i ponad 8 000 szafek dla gości.

W obiekcie zaplanowano trzydzieści zjeżdżalni, o łącznej długości 3,2 km, łaźnie termalne, baseny mineralne, kompleks spa oraz ponad dziesięć różnego rodzaju saun. Inwestycja warta 150 mln euro zakończy się w przeciągu dwóch lat i stworzy około 600 miejsc pracy.

W Suntago Wodny Świat powstaną atrakcje i udogodnienia dla gości w każdym wieku. Kompleks będzie się składał z trzech różnych stref tematycznych:

 • Saunaria - znajdzie się w niej ponad 10 różnego rodzaju tematycznych saun, prywatne gabinety masażu, mineralne baseny zdrowotne oraz solaria.
 • Relaks - goście będą tam mogli zrelaksować się w otoczeniu 700 prawdziwych palm i popływać w zakrytym basenie o powierzchni 1 000 mkw. oraz w basenie usytuowanym obok ogrodu o powierzchni 20 000 mkw., z otwieranym w słoneczne dni dachem.
 • Wodna dżungla Jamango – zaplanowano w niej ponad 3 km zjeżdżalni wodnych, w tym najdłuższą krytą zjeżdżalnię w Europie o długości 320 metrów. W tej strefie dzieci, dorośli i rodzice będą mogli korzystać i konkurować na 30 różnych zjeżdżalniach oraz rozmaitych akwenach z falami czy na tzw. rwących rzekach. Specjalnie dla rodziców z dziećmi zaplanowano wodny plac zabaw.

Oprócz tego w Suntago Wodny Świat przewidziano 5 restauracji oraz 4 bary położone bezpośrednio przy basenach.

- Suntago Wodny Świat będzie wspaniałym miejscem na spędzanie wolnego czasu z całą rodziną we wszystkie dni tygodnia. Jestem przekonany, że wśród 30 różnego rodzaju zjeżdżalni, ponad 3 500 mkw. basenów, ponad dziesięciu saun i wielu jeszcze innych atrakcji, każdy znajdzie coś ekscytującego dla siebie i wyjdzie zrelaksowany. Nareszcie, Polacy i mieszkańcy sąsiadujących krajów będę mieli najwyższej klasy park wodny w swoim otoczeniu. – mówi Peter Dudolenski, Prezes Global City Holdings.

Suntago Wodny Świat będzie pierwszym etapem kompleksu rozrywkowego Park of Poland, budowanego przez Global City Holdings w Mszczonowie. Powierzchnia całej inwestycji wyniesie 400 hektarów, z czego park wodny zajmie 20 hektarów. Po ukończeniu Suntago Wodny Świat, inwestor zamierza w ramach całego kompleksu wybudować parki tematyczne, bungalowy, hotele, centrum konferencyjne i handlowe, biurowce w stylu „Silicon Valey” oraz apartamentowce.

Inwestor, Global City Holdings, znany w Polsce między innymi z rozwoju sieci kinowej Cinema City, uważa, że inwestycja Suntago Wodny Świat będzie mieć znaczący wpływ na rozwój gospodarki lokalnej i krajowej. – Nasze marzenie w końcu się spełnia. Przez kilka lat rozwijaliśmy projekt krok po kroku, aby dziś zainaugurować jego budowę. Park of Poland będzie przyciągał gości z całej Polski oraz turystów z całej Europy, bo w przeciągu godziny jazdy samochodem do obiektu będzie mogło dotrzeć 8 milionów osób. Jest to ogromna inwestycja, która tylko w pierwszym etapie stworzy około 600 nowych miejsc pracy. Ponadto, park wodny przyczyni się do rozbudowy lokalnej infrastruktury i hoteli, ale przede wszystkim zwiększą się wpływy do budżetu gminy Mszczonów. Chciałbym podziękować burmistrzowi Mszczonowa, Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, bo bez jego wizji, zaufania do nas oraz dobrej współpracy inwestycja nie mogłaby się rozpocząć – mówi Mooky Greidinger, inwestor Global City Holdings.

Inwestor, Global City Holdings podpisał strategiczne partnerstwo z Grupą WUND, kierowaną przez niemieckiego biznesmena Josefa Wunda. W Niemczech, Grupa WUND jest operatorem czterech parków wodnych, w tym Therme Erding w okolicach Monachium, które będzie projektem referencyjnym dla Suntago Wodny Świat w Mszczonowie. W Erding, po otwarciu parku wodnego, całkowite dochody miasta wzrosły o blisko 100 milionów euro rocznie, a liczba hoteli i pensjonatów zwiększyła się z 7 do ponad 50. W tym samym czasie dzięki projektowi powstało 600 miejsc pracy oraz 1 tys. kolejnych pośrednio związanych z funkcjonowaniem obiektu.

Wartość inwestycji Suntago Wodny Świat wyniesie 150 mln euro. Projekt będzie finansowany z dwóch źródeł: ze środków własnych Global City Holdings oraz kredytów bankowych.

Suntago Wodny Świat w liczbach:

 • Największy park wodny w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Największy w Europie zadaszony park wodny
 • 30 zjeżdżalni wodnych, razem ponad 3 km
 • 320 m – długość najdłuższej zjeżdżalni w Europie
 • 15 000 – tyle w jednym dniu zmieści się osób w Suntago Wodny Świat
 • 2 500 bezpłatnych miejsc parkingowych
 • ponad 8 000 szafek dla gości
 • 10 różnego rodzaju saun
 • 67 000 mkw. – powierzchnia budowlana obiektu
 • 20 ha – powierzchnia działki na której powstanie Suntago Wodny Świat
 • 20 000 mkw. – powierzchnia ogrodu przylegającego do basenu
 • 3 500 mkw. – całkowita powierzchnia basenów
 • 1 000 mkw. – powierzchnia największego basenu krytego
 • 700 prawdziwych palm na terenie ogrodu
 • 5 restauracji oraz 4 bary przy basenach
 • Położenie w odległości 40 km od Warszawy i 70 km od Łodzi, między autostradą A2 a drogą ekspresową S8
 • Wartość inwestycji: 150 mln euro

Film prezentujący park wodny: https://youtu.be/noi4AdYHYq8

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił nabór do Zespołu ds. Rewitalizacji

Trwa nabór do Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Zapraszamy do prac w Zespole wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w rewitalizacji naszego miasta oraz mieć wpływ na podejmowane działania i kierunki zmian w obszarze objętym Programem Rewitalizacji.

Zachęcamy do składania swoich kandydatur wszystkich mieszkańców Miasta Żyrardowa oraz przedstawicieli z obszaru objętego  Programem Rewitalizacji m.in.: przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, samorządów mieszkańców, grup wyznaniowych, organizacji pozarządowych i instytucji lokalnych.

 • Zgłoszenie kandydatów do Zespołu należy złożyć do 4 maja 2017 roku na formularzu zgłoszeniowym dostępnym poniżej.
 • Zgłoszenia są przyjmowane drogą tradycyjną na adres Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów lub drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@zyrardow.pl
 • Informacje o naborze można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa w godzinach prac Urzędu lub pod nr telefonu 46 858 15 70/02.
Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich 2017.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 11 maja 2017 r., do godziny 12.00, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, przy Placu Jana Pawła II nr 1.

Pełna treść ogłoszenia oraz wzór oferty są dostępne na stronie BIP Miasta oraz w Urzędzie Miasta na tablicy ogłoszeń.

Manufaktura Satyry 2017 – zachęcamy do udziału w konkursie

Miasto Żyrardów po raz ósmy organizuje Ogólnopolski Konkurs Satyryczny ,,Manufaktura Satyry". W tym roku tematem konkursu jest: ,,Architektura (ceglana). Żyrardów - miasto z czerwonej cegły". Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Partnerem Konkursu jest Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Na prace czekamy do 20 czerwca br.

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi 7 października br., o godz. 17.00 w Galerii ,,Resursa” w Żyrardowie.

Zachęcamy do udziału w konkursie, a za inspirację niech posłuży industrialna architektura Żyrardowa.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne są w zakładce Manufaktura Satyry.

Dołóż cegiełkę do rozwoju Żyrardowa

Drodzy Mieszkańcy! Składając roczne zeznania podatkowe, pamiętajcie że można płacić podatki w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Każdy z nas, mieszkańców Żyrardowa, może mieć swój wkład w realizowane tu inwestycje publiczne. Wystarczy w formularzu przy rozliczaniu rocznego podatku wskazać Żyrardów, jako miejsce zamieszkania i Urząd Skarbowy w Żyrardowie. Należy też powiadomić swojego pracodawcę o zmianie miasta, w którym odprowadzamy podatek.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) to znaczące źródło pieniędzy w budżecie Miasta. Dzięki pieniądzom z podatku PIT można inwestować w infrastrukturę, ochronę środowiska, oświatę czy bezpieczeństwo. Im wpływy te będą większe, tym więcej inwestycji uda się zrealizować, poprawiając tym samym warunki życia w naszym mieście.

Rozliczajmy się z ,,fiskusem” w Żyrardowie!

Ten gest nic nie kosztuje, a stanowi cenny wkład w rozwój miasta.  

134 lata temu w Żyrardowie wybuchł Strajk Szpularek

23 kwietnia 1883 roku żyrardowskie kobiety – szpularki, pracujące w tutejszej fabryce wyrobów lnianych, jako pierwsze powiedziały „nie” wyzyskowi i trudnym warunkom pracy, wyprowadzając tysiące robotników na ulice.

Strajk Szpularek, to jeden z pierwszych na świecie strajków zapoczątkowany przez kobiety. Pierwsze, po powstaniu styczniowym, starcie z wojskiem carskim. Do czasu wystąpień robotników łódzkich w 1892 był to największy protest robotniczy w Królestwie Polskim.

Podczas starć strajkujących z kozakami na miejscu zginęło dwóch robotników w wieku 17 i 19 lat, a trzeci, zaledwie 15-letni chłopiec, w wyniku doznanych ran, zmarł następnego dnia. Zamordowani robotnicy żyrardowscy byli pierwszymi, od powstania styczniowego,poległymi w walce, ofiarami zaborcy rosyjskiego. 

Po pięciu dniach walki, robotnicy wyegzekwowali od zarządu fabryki spełnienie większości postulatów i przystąpili do pracy. Był to pierwszy ale nie ostatni strajk robotników żyrardowskiej fabryki. Kolejny wybuchł już w sierpniu 1884 r. Żyrardów stał się jednym z największych w Polsce ośrodków ruchu robotniczego.

Na budynku Urzędu Miasta pojawiła się ekspozycja przypominająca to ważne w dziejach naszego miasta wydarzenie. 

Do prezentacji wykorzystano fotografie z ubiegłorocznej inscenizacji Strajku Szpularek. W tym roku wydarzenie to odbędzie się 27 maja, o godz. 15.00, na Bielniku. Zapraszamy!

Partnerskie miasto Lourmarin przygotowało dla Żyrardowa ciekawą ofertę współpracy

Na zaproszenie Mera Lourmarin Blease'a Diagne, Prezydent Żyrardowa Wojciech Jasiński po raz drugi odwiedził rodzinne miasto Filipa de Girarda. Wizyta była wynikiem stałych i niezwykle serdecznych kontaktów między obydwoma samorządami.

Program czterodniowego pobytu we Francji obejmował także spotkanie z władzami Marsylii, drugiego pod względem wielkości miasta Francji. Wizyta miała charakter roboczy i była realizacją planów współpracy nakreślonych jesienią ubiegłego roku. W wyjeździe do Francji towarzyszyli Prezydentowi Dyrektor Wydziału Promocji UM, Daniel Jarosz oraz szef żyrardowskiego Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda, Jacek Czubak.

Podstawowe zagadnienia, którym poświęcone były rozmowy z władzami partnerskiego miasta Lourmarin oraz Marsylii dotyczyły współpracy kulturalnej, administracyjnej, promocyjnej i edukacyjnej, w tym wymiany młodzieży, wymiany oferty artystycznej oraz wzajemnego upowszechniania materiałów informacyjnych między prowadzonymi przez samorządy centrami informacji turystycznej. W Lourmarin i Marsylii dostępne są już, opracowane przez żyrardowski Magistrat, francuskojęzyczne ulotki i foldery, które przybliżać będą tamtejszym mieszkańcom oraz licznym turystom, historię żyrardowskiej fabryki oraz dzieje samego miasta. Mamy nadzieję, że zachęcą one wielu francuskojęzycznych turystów do odwiedzenia naszego miasta. Włodarze Żyrardowa, Lourmarin oraz Marsylii zarysowali również plany wspólnej promocji postaci Filipa de Girarda.

Podczas rozmów wiele miejsca poświęcono zasadom współpracy w zakresie wymiany młodzieży. Zarówno władze Lourmarin, jak i Marsylii zadeklarowały organizację kilkudniowych pobytów dla uczniów oraz staży dla studentów w strukturach organizacyjnych obu francuskich miast, z myślą o osobach zainteresowanych kontaktem z kulturą francuską, czy doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem francuskim. Jednym z warunków stawianych przez gospodarzy jest bowiem znajomość języka francuskiego w stopniu komunikatywnym.

Poza ofertą edukacyjną skierowaną do młodzieży szkolnej i studenckiej, francuscy gospodarze złożyli również na ręce Prezydenta Żyrardowa ciekawą propozycję wymiany kulturalnej. Okazuje się bowiem, że tętniący życiem artystycznym, wspaniale odrestaurowany przez prywatnych właścicieli, XV-wieczny zamek w Lourmarin, jest otwarty na ciekawe projekty przygotowane przez żyrardowskich artystów, reprezentujących różne dziedziny sztuki. Czekamy zatem na propozycje ze strony młodych, utalentowanych artystów, którzy znają język francuski i chcieliby zaprezentować się przed francuską publicznością.

„Był to niezwykle owocny wyjazd, ponieważ nasi francuscy partnerzy przygotowali dla nas bardzo szeroką, ale też bardzo konkretną ofertę współpracy – podsumowuje pobyt we Francji Prezydent Wojciech Jasiński. – Mam wielką nadzieję, że już w najbliższym czasie uda nam się zorganizować dla młodych, francuskojęzycznych żyrardowian, staż lub praktyki w rodzinnym mieście Filipa de Girarda, a może także w Marsylii. Będąc w Lourmarin mieliśmy już nawet okazję obejrzeć ośrodek, w którym gospodarze planują podjąć gości z Polski. Myślę, że taka wyprawa do Prowansji byłaby dla młodych mieszkańców Żyrardowa niezapomnianym doświadczeniem, otwierającym nowe możliwości osobistego rozwoju i zawodowego startu.”

Osoby zainteresowane stażem oferowanym przez administrację Lourmarin czy też wzięciem udziału w wymianie kulturalnej (studenci uczelni artystycznych, artyści różnych dziedzin) mogą przesyłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym w języku francuskim na adres kontakt@zyrardow.pl Warunkami niezbędnymi do spełnienia przez kandydata, zarówno w odniesieniu do potencjalnych stażystów, jak też artystów pragnących promować swoją twórczość w mieście Filipa de Girarda, jest ukończone 18 lat oraz znajomość języka francuskiego na poziomie swobodnej komunikacji (znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem).

Na zakończenie pobytu, Prezydent Wojciech Jasiński, zaprosił Mera Lourmarin Blaise'a Diagne oraz Zastępcę Mera Marsylii Jeana Roatta, do złożenia wizyty w Żyrardowie. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku będzie okazja, by pokazać francuskim partnerom unikalne dziedzictwo naszego miasta.

 • Od lewej: Jean Roatta Zastępca Mera Marsylii, Wojciech Jasiński Prezydent Żyrardowa, Joël Raymond Zastępca Mera Lourmarin
 • Od lewej: André Carboulet Radny Miasta Lourmarin, Wojciech Jasiński Prezydent Żyrardowa, Jean Roatta Zastępca Mera Marsylii, Joël Raymond Zastępca Mera Lourmarin
 • Od lewej: Wojciech Jasiński Prezydent Żyrardowa, Joël Raymond Zastępca Mera Lourmarin
 • Od lewej: Blaise Diagne Mer Miasta Lourmarin, Wojciech Jasiński Prezydent Żyrardowa
PGK poszukuje kandydatów na stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych

Spółka PGK ,,Żyrardów" ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych. Wymagane jest m.in. wykształcenie wyższe techniczne z tytułem zawodowym, co najmniej magistra o kierunku związanym z branżą produkcyjną, ochrony środowiska lub pokrewną. Oferty można składać do 12 maja w siedzibie Spółki przy ul. Czystej 5 lub korespondencyjnie.

2 maja - Święto Flagi RP

W związku ze zbliżającym się Świętem Flagi, Prezydent Wojciech Jasiński tradycyjnie zaprasza Mieszkańców do Urzędu Miasta po odbiór polskiej flagi, zachęcając jednocześnie do zademonstrowania w dniu 2 maja poczucia dumy z bycia Polką / Polakiem, poprzez wywieszenie flag przed naszymi domami. Flagi rozdawane będą do wyczerpania zapasów w piątek, 28 kwietnia, w Biurze Obsługi Mieszkańców, w godzinach 8.00 - 16.00. Zapraszamy!  

Dzień Otwarty w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kropka w Żyrardowie zaprasza na Dzień Otwarty - 6 maja br. (sobota), w ramach którego będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji: psychologa, pedagoga lub logopedy. Specjaliści będą udzielać porad w zakresie: trudności szkolnych, trudności z wymową, problemów wychowawczych itp. Prosimy o kontakt telefoniczny celem rezerwacji miejsca: tel. 881 277 866. Zapraszamy!

Młode plastyczki nagrodzone w ogólnopolskim konkursie

W XXI Ogólnopolskim Konkursie „Życie bajką jest”, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, prace  aż czterech młodych plastyczek Dziecięcej Akademii Plastycznej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie zdobyły uznanie jury.

„Skrzaty, stworki i kłobuki” to temat tegorocznej edycji konkursu, w którym wzięło udział 931 osób reprezentujących szkoły i placówki z całej Polski.

Wśród laureatów konkursu znalazły się dziewczęta na co dzień szlifujące talent plastyczny w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej:

Nikola Radomska, lat 6

Karolina Lechniak, lat 8

Wiktoria Białasik, lat 7

Agata Olesińska, lat 11

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 • Praca Agaty Olesińskiej
 • Praca Karoliny Lechniak
 • Praca Nikoli Radomskiej
 • Praca Wiktorii Białasik
Zapraszamy do udziału w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja

Prezydent Wojciech Jasiński serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców do udziału w wydarzeniach przygotowanych na dzień 3 maja dla uczczenia 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Spotykamy się o godz. 11.00 na Placu Jana II, gdzie odbędzie się uroczystość z udziałem asysty honorowej wystawionej przez 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej PSM I i II st. w Żyrardowie.

Następnie przejdziemy do kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia, gdzie o godz. 12.00 odprawiona zostanie uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny.

W godzinach 13.00 - 19.00, na Placu Jana Pawła II, odbywać się będzie piknik historyczny upamiętniający rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego i Tadeusza Kościuszki. W programie m.in. inscenizacja Bitwy Warszawskiej z 1920 r., pokazy kawaleryjskie, turniej łuczniczy, zawody strzeleckie i wiele innych atrakcji.

Z kolei w Resursie, o godz. 18.00, proponujemy patriotyczny wieczór poetycko – muzyczny.   

Serdecznie zapraszamy!

XLII Sesja Rady Miasta

W najbliższy czwartek, 27 kwietnia, o godz. 15.00, w Resursie rozpocznie się kolejna Sesja Rady Miasta Żyrardowa. Zachęcamy do udziału w obradach bądź śledzenia transmisji na żywo na kanale Telewizji Żyrardowskiej w lokalnej telewizji kablowej.

Program posiedzenia dostępny jest na stronie www.bip.zyrardow.pl w zakładce Rada Miasta Żyrardowa.  

3 maja Plac Jana Pawła II zamknięty dla samochodów

Drodzy Mieszkańcy! Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, Plac Jana Pawła II zostanie zamknięty dla ruchu samochodów od godzin wieczornych 2 maja, do godz. 21.00 w dniu 3 maja. Za utrudnienia przepraszamy.  

Przekaż 1% na organizacje z Żyrardowa

Prezydent Miasta Żyrardowa zachęca do przekazania 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego działające w Żyrardowie.

Prezydent Miasta Żyrardowa zaprasza do przekazywania 1% podatku dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Żyrardowa. Warto przekazać 1%, ponieważ pieniądze te są przeznaczane np. na pomoc dzieciom, osobom chorym i niepełnosprawnym, kulturę i sport. Swoją działalnością organizacje pozarządowe wspierają społeczeństwo obywatelskie i rzeczywistą demokrację w Polsce.

Jak przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Odnajdujemy na druku wypełnianego zeznania podatkowego (PIT) odpowiednią rubrykę, jednocześnie zapoznając się z zasadami, na jakich możemy przekazać 1%.

Wpisujemy numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego do odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym (PIT). Wystarczy jedynie wpisać numer KRS danej organizacji. Podatnik przekazujący 1% ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) organizacji pożytku publicznego, ale nie musi tego robić. Informację w naszym imieniu przekazuje urząd skarbowy. Następnie składamy PIT we właściwym urzędzie skarbowym lub przesyłamy internetowo. Urząd skarbowy przekazuje za nas 1% na konto wskazanej organizacji pożytku publicznego.

Przekaż 1% i pomóż realizować działania żyrardowskich organizacji pożytku publicznego. Pełen wykaz organizacji dostępny jest w zakładce Organizacje pozarządowe.

Uczniowie LO im. Stefana Żeromskiego finalistami XXIX Olimpiady Filozoficznej

Wielomiesięczne, mozolne dociekania filozoficzne zaowocowały sukcesem, gdyż  dwoje uczniów Czerwoniaka: Adrianna Godlewska (kl. III D) i Michał Piotrowski (kl. III A) otrzymało tytuł finalisty XXIX Olimpiady Filozoficznej. Etap centralny odbył się 22 kwietnia b. r. w Warszawie i polegał na obronie eseju pisanego na poziomie szkolnym oraz na analizie tekstu źródłowego. 

Droga do finału była trudna i wymagała wysiłku intelektualnego. Już od października grupa uczniów pod opieką prof. Marty Czarnockiej brała udział w zajęciach i trwały konsultacje nad tematami prac pisemnych etapu szkolnego. Ada Godlewska, która startowała  w olimpiadzie po raz trzeci, napisała esej o starożytnej i średniowiecznej etyce cnót. Z kolei Michał Piotrowski pracował nad tematem:  „Co sprawia, że logika jest tak ważnym narzędziem analizy filozoficznej?”. Pięcioro uczniów zakwalifikowało się do etapu okręgowego, który odbył się 18 lutego, a  wyróżnienie Komitetu Okręgowego za esej „Czy wierność sumieniu przeczy obiektywności norm moralnych?” otrzymała Katarzyna Prądzyńska z kl. II D.

Zawody drugiego stopnia składały  się z dwóch części. Uczniowie pisali test z  wiedzy filozoficznej, a tradycyjnie za najtrudniejsze pytania uznaje się zagadnienia z zakresu logiki. Następnie mieli 150 minut na napisanie eseju na podstawie podanego cytatu. W tym roku olimpijczycy rozważali myśli  T. Adorno, A. de Tocqueville’a i H. Elzenberga. Komisja Okręgowa, po sprawdzeniu prac, przedstawiła rekomendacje do zawodów trzeciego stopnia Komisji Kwalifikacyjnej OF, która następnie dokonuje weryfikacji prac, wyników z testów i podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do etapu centralnego. W tym roku w gronie 130 osób z całego kraju zakwalifikowanych do zawodów centralnych XXIX OF znalazło się aż dwoje uczniów Naszej Szkoły.

Ada Godlewska i Michał Piotrowski już teraz mają zagwarantowane 100% z egzaminu maturalnego z filozofii - poziom rozszerzony.

SERDECZNIE GRATULUJEMY, ale jeszcze warto trzymać kciuki za Michała, który dodatkowo 22 kwietnia brał udział w Międzynarodowej OF i aktualnie oczekuje na ogłoszenie wyników.     

Mistrz olimpijski z wizytą w Żyrardowie

Jerzy Rybicki - polski pięściarz, mistrz olimpijski z Montrealu w 1976 r., dzielić się będzie swoimi doświadczeniami i wiedzą o historii boksu polskiego z młodzieżą trenującą w klubie bokserskim ,,Sportowy Żyrardów”. Na spotkaniu z Zastępcą Prezydenta, Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim, w którym uczestniczył również trener klubu, Józef Polański, rozmawiano o działalności i rozwoju żyrardowskiego klubu oraz potencjale i talentach zawodników. 

- Ciesze się, że Jerzy Rybicki zainteresował się klubem ,,Sportowy Żyrardów" i wyraził chęć spotkań z naszymi zawodnikami -  mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski. - Kontakt w mistrzem olimpijskim z pewnością będzie dla nich impulsem do dalszego rozwoju.

Jakość powietrza stale kontrolowana

W związku z przekroczeniem w 2016 r. dopuszczalnych norm jakości powietrza na obszarze województwa mazowieckiego, Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił ALERT Poziom II.

Nie oznacza to jednak, że aktualnie lub w najbliższym czasie należy spodziewać się wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Alert zaleca, aby zwłaszcza osoby z grupy wrażliwej, czyli osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci, jak również osoby uprawiające sport na zewnątrz były bardziej świadome, że mogą występować dni z podwyższonymi stężeniami. Na bieżąco można śledzić wyniki pomiarów jakości powietrza ze stacji automatycznych na stronie www.sojp.wios.warszawa.pl. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych lub samego ryzyka wystąpienia przekroczeń, wydany zostanie kolejny alert odpowiedniego poziomu.              

Święto Konstytucji 3 Maja oczami najmłodszych

Kokardy narodowe, nazywane też kotylionami, to biało-czerwone wpinki, które zdobywają coraz większą popularność jako symbol patriotyzmu. Tuż przed Świętem Konstytucji 3 Maja w wielu przedszkolach i szkołach dzieci samodzielnie wykonują kotyliony, przygotowując się do obchodów święta. Prezydent Wojciech Jasiński miał przyjemność uczestniczyć w ciekawej lekcji patriotyzmu, przygotowanej przez panią Teresę Sobolewską w grupie sześciolatków Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10.

-Bardzo mnie cieszy, że mali Polacy z takim entuzjazmem podeszli do wykonywania kotylionów i tak dużo już wiedzą o majowym święcie narodowym – mówi Wojciech Jasiński. – Takie zajęcia to wspaniały sposób na kształtowanie w dzieciach patriotycznych postaw i dumy narodowej. Chciałbym, aby Polacy, wzorem choćby Amerykanów, byli przywiązani do barw narodowych i by były one obecne w ich życiu nie tylko podczas meczów piłkarskich reprezentacji.

Prezydent serdecznie podziękował Pani Dyrektor, Beacie Las - Opolskiej za zaproszenie do przedszkola, a dzieciom wręczył biało- czerwone chorągiewki oraz wydane przez Miasto broszury z treścią obecnie obowiązującej Konstytucji RP, prosząc o przekazanie ich rodzicom.

Konkursy na realizację zadań publicznych rozstrzygnięte

Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresach:

 1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • profilaktykę uzależnień i pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom,
  • propagowanie wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, aktywnych form spędzania wolnego czasu, poprzez: poprawę sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowań i talentów, rozwój umiejętności interpersonalnych,
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin poprzez zapewnienie opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym,
 3. ochrona i promocja zdrowia: profilaktyka nowotworu sutka, profilaktyka cukrzycy oraz program samopomocy wśród osób niedowidzących.

Wyniki konkursów dostępne są na stronie www.bip.zyrardow.pl w zakładce Tablica Ogłoszeń.

Chińska telewizja w Żyrardowie

W miniony piątek, Prezydent Wojciech Jasiński gościł w swoim gabinecie ekipę chińskiej telewizji CCTV4, która realizuje film o Polsce jako pierwszym porcie w Europie na nowym jedwabnym szlaku.

Powstanie 45 minutowy obraz dokumentalny przybliżający Chińczykom gospodarkę, kulturę czy przyrodę naszego kraju. Zdjęcia realizowane są m.in. w Opolu, Krakowie, Warszawie i Gdańsku.  Żyrardowem twórcy filmu zainteresowali się w związku z działalnością w naszym mieście chińskiej firmy TCL, którą ekipa telewizyjna również odwiedziła, a przedstawiciele firmy towarzyszyli filmowcom podczas spotkania z Wojciechem Jasińskim i jego zastępcą, Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim. Spotkanie było rejestrowane przez kamery chińskiej telewizji. Pani redaktor pytała prezydentów o relacje/współpracę Żyrardowa z Chinami, o znaczenie działalności firmy TCL dla  rozwoju gospodarczego miasta. Interesowało ją także nasze lokalne spojrzenie na nowy jedwabny szlak, czy nasze miasto widzi szanse na czerpanie korzyści z funkcjonowania tego szlaku w niedużej odległości od Żyrardowa.

Po spotkaniu w gabinecie Prezydenta, ekipa telewizyjna zwiedziła Resursę oraz wystawę ,,Żyrardów - miasto tkaczy i wizjonerów”, eksponowaną w Kręgielni.

Miejmy nadzieję, że wizyta chińskiej telewizji w Żyrardowie zostanie odnotowana w filmie poświęconym Polsce.    

             

Żyrardów uczcił 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Żyrardów, wzorem innych polskich miast, włączył się w uroczyste obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przed południem na Placu Jana Pawła II odbył się uroczysty apel z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej pod dowództwem płk. dypl. Andrzeja Dąbrowskiego, w oprawie muzycznej Młodzieżowej Orkiestry Dętej PSM I i II st. w Żyrardowie, pod dyrekcją Tadeusza Wolińskiego.

Wśród zgromadzonych na Placu Jana Pawła II obecni byli przedstawiciele władz miasta i powiatu żyrardowskiego. W uroczystości wzięły również udział poczty sztandarowe i delegacje żyrardowskich placówek oświatowych oraz reprezentacje instytucji i organizacji społecznych, w tym liczna grupa zuchów i harcerzy z żyrardowskiego Hufca ZHP. Zaproszenie do udziału w obchodach narodowego święta przyjęło także bardzo wielu mieszkańców naszego miasta.

„Obchodząc każdego roku Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja czujemy się dumni, że to właśnie w Polsce, niedługo po Stanach Zjednoczonych, ale przed Francją, spisano pierwszą w Europie i drugą na świecie, nowoczesną konstytucję państwową – powiedział w okolicznościowym wystąpieniu Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński. - Nie ulega wątpliwości, że wartości zawarte w pierwszej na kontynencie europejskim konstytucji - wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu - stały się później w Polsce fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Można nawet pokusić się o twierdzenie, że konstytucja z 3 maja 1791 roku symbolicznie rozpoczęła proces rozumiany, jako marsz Rzeczpospolitej do wspólnoty w pełni suwerennych i demokratycznych krajów Zachodu.

Przywołując chlubne karty polskiej tradycji konstytucyjnej, nie sposób nie przypomnieć, że w roku 2017 mija równo 20 lat od uchwalenia obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej. Dlatego też, pielęgnując pamięć o Konstytucji 3 Maja i szczycąc się jej przełomowym charakterem, nie zapominajmy o szacunku dla Konstytucji III RP.”

Nawiązaniem do jubileuszu 20-lecia Konstytucji RP było także okolicznościowe wydawnictwo przygotowane przez Urząd Miasta, zawierające pełną treść obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej. Publikacja, opatrzona słowem wstępnym  Prezydenta Miasta Żyrardowa, rozdawana była wśród uczestników Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.

Po uroczystym apelu na Placu Jana Pawła II uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia, by wziąć udział w mszy świętej, celebrowanej przez Ks. Proboszcza Adama Bednarczyka. Nabożeństwo uświetnił Chór Miasta Żyrardowa oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta PSM.

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja Prezydent Wojciech Jasiński zaprosił mieszkańców do udziału w Rodzinnym Pikniku Historycznym, przygotowanym wspólnie z warszawską grupą rekonstrukcyjną Templum Temporis. W programie pikniku znalazły się m.in. pokazy kawaleryjskie, inscenizacje historyczne, pokazy pojedynków, a także konkursy i  zabawy historyczne. W związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2017 - Rokiem Tadeusz Kościuszki oraz Józefa Piłsudskiego, szczególnie dużo miejsca rekonstruktorzy poświęcili patriotycznej działalności obu naszych znamienitych rodaków.

Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Żyrardowie zakończył wieczór poetycko-muzyczny w Resursie, przygotowany przez Centrum Kultury.

Oferta na realizację zadania publicznego

Prezydent Miasta Żyrardowa przedstawia ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Imprezy towarzyszące obchodom Święta Lnu i Dnia Dziecka”, złożoną przez Stowarzyszenie Przymierze dla Żyrardowa w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wygraliśmy!!!

Już we wrześniu poprzemysłowy Bielnik zmieni się dla Was i dzięki Wam - dzięki Waszym głosom oddanym na projekt Ogród Społeczny ,,Bielnik po robocie". Na jego realizację wygraliśmy 50 tys. zł  w programie LECHSTARTER, zajmując wysokie 4. miejsce. ,,Bielnik po robocie" to pomysł stworzenia wokół budynków pofabrycznych, w bezpośrednim otoczeniu Muzeum Lniarstwa, strefy wypoczynku, relaksu, miejsca spotkań i wydarzeń artystycznych. Teraz nie pozostaje już nic innego, jak zabrać sie do roboty, by wkrótce móc wypocząć na Bielniku po robocie.  

Ogród Społeczny ,,Bielnik po robocie" to strefa artystyczna ze sceną i miejscem pod plenerowe wydarzenia, piaszczysta plaża z leżakami, strefa wypoczynku z hamakami i siedziskami przygotowanymi na oryginalnych pofabrycznych wózkach, strefa gastronomiczna ze stołami, grillem z wędzarnią, a także strefa warsztatowa. Cała przestrzeń zostanie wzbogacona o zieleń, tj. krzewy, drzewa oraz ogród lniany. Elementem przestrzeni będzie także ostatnia istniejąca lokomotywa zakładowa.   

Informacja dla mieszkańców, którzy złożyli wniosek na modernizację kotłowni

Szanowni mieszkańcy informujemy, że dnia 10 lutego 2017 roku  został złożony wniosek aplikacyjny na dofinansowanie w ramach programu „OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” do Wojewódzkiego Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z uzyskanych informacji od WFOŚiGW wynika, że weryfikacja wniosków potrwa ok. 4-5 miesięcy od daty złożenia, czyli spodziewany termin otrzymania decyzji, to przełom czerwca i lipca. Osoby, które złożyły wniosek będą niezwłocznie informowane o podjętych decyzjach.

Regulamin programu dostępny jest na stronie WFOŚiGW:  http://www.wfosigw.pl/content/oa-8-poprawa-jako%C5%9Bci-powietrza-na-terenie-wojew%C3%B3dztwa-mazowieckiego-ograniczenie-emisji

Rusza budowa parkingów przy dworcu PKP

Zapowiadana budowa parkingów w systemie ,,Parkuj i jedź”, w otoczeniu dworca PKP w Żyrardowie staje się faktem. 15 maja rozpoczną się prace przy ul. Towarowej, a w lipcu wykonawca przystąpi do prac w ul. POW. Oba parkingi powinny służyć mieszkańcom już z początkiem listopada br. W sumie powstanie 147 nowych miejsc parkingowych dla samochodów i 60 miejsc dla rowerów.

Przy ul. Towarowej parking wybudowany zostanie w miejscu dotychczasowych dwóch parkingów niestrzeżonych. Natomiast w ul. POW inwestycja realizowana będzie w miejscu istniejącego parkingu strzeżonego. Oba parkingi utwardzone zostaną kostką betonową, będą  oświetlone, ogrodzone i monitorowane. W miejscach wyznaczonych dla rowerów powstaną specjalne wiaty.

Parkingi wybuduje wyłoniona w drodze przetargu firma PROCERBUD Bartosiewicz Spółka Jawna z Kobyłki.

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do prac na parkingu przy ul. Towarowej po stronie prawej, dojeżdżając do torów ul. Towarową. Po ok. dwóch tygodniach roboty rozpoczną się po stronie lewej. Po wybudowaniu i oddaniu do użytku przynajmniej jednej części tego parkingu, wykonawca przystąpi do prac w ul. POW. Z harmonogramu wynika, że będzie to początek lipca.

Przypomnijmy, że na realizację inwestycji Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 1,3 mln zł z funduszy europejskich w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, uwzględnionego w RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 80 proc. całkowitej wartości inwestycji, która wyniesie prawie 2,1 mln zł. Projekt Miasta Żyrardowa złożony był w porozumieniu partnerskim z Gminą Grodzisk Mazowiecki i jest jednym z 13 projektów wybranych do realizacji w efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin.

Rozbudowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź” na obszarze aglomeracji warszawskiej ma służyć przede wszystkim mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do centrum, a także zachęcić do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim. Dlatego istotne było zlokalizowanie planowanych parkingów przy przystankach transportu zbiorowego, co powinno zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący posiadający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika.

Tymczasem prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ w trakcie prowadzonych prac budowlanych nie będzie możliwości parkowania w tych miejscach.

Kolejne tegoroczne inicjatywy zakwalifikowane do realizacji

Drugi nabór wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zaowocował niespotykaną jak dotąd liczbą projektów. W sumie do Urzędu Miasta wpłynęło 20 wniosków, z czego 19 podlegało ocenie Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych, a 14 projektów, pozytywnie ocenionych przez Zespół, Prezydent Wojciech Jasiński zakwalifikował do realizacji przy dofinansowaniu Miasta na łączną kwotę prawie 300 tys. zł. Oznacza to, że na kolejne inicjatywy pozostało w budżecie Miasta ok. 200 tys. zł.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku, większość wniosków dotyczy budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego. Najniżej ocenione, a zarazem niezakwalifikowane do realizacji, zostały wnioski złożone przez placówki oświatowe. Zdaniem Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych projekty te nie spełniały kryterium ogólnej dostępności i społecznego wymiaru inicjatywy. Uchwała Rady Miasta, określająca tryb i kryteria oceny wniosków, mówi wprost, że inicjatywy lokalne muszą być realizowane na terenie ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców.  

Tak więc, w wyniku drugiego naboru wniosków, Prezydent Wojciech Jasiński skierował do realizacji następujące projekty:         

 1. Rozbudowa placu zabaw w Parku Leśnym przy ul. Procnera. Kwota dofinansowania 25 000,00 zł. Inicjator Katarzyna Moszkowska.
 2. Rozbudowa siłowni plenerowej w Parku Leśnym przy ul. Procnera. Kwota dofinansowania 25 000,00 zł. Inicjator Robert Latek.
 3. Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej w Żyrardowie. Kwota dofinansowania 25 000,00 zł. Inicjator Wojciech Śnieg.
 4. Oświetlenie uliczne w ul. Różanej. Kwota dofinansowania 13 881,58 zł. Inicjator Andrzej Oracz.
 5. II etap budowy oświetlenia ulicznego – słupów oświetlenia ulicznego wraz z naziemną linią kablową w ul. Ciepłej. Kwota dofinansowania 17 477,21 zł. Inicjatorzy Agnieszka i Dariusz Tokarscy.
 6. Projekt i budowa nowoczesnego oświetlenia energooszczędnego w ul. Batalionów Chłopskich od ul. Marcowej do ul. Horodyńskiego. Kwota dofinansowania 25 000,00 zł. Inicjator Anna Kuleta.
 7. Oświetlenie uliczne na ul. Holca do ul. Zacisznej. Kwota dofinansowania 22 585,96 zł. Inicjator Malwina Melon.
 8. Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego między ul. Łużycką a ul. Sosabowskiego. Kwota dofinansowania 15 640,00 zł. Inicjator Jan Migda.
 9. Projekt i budowa nowoczesnego oświetlenia energooszczędnego w ul. Misakowskiego w Żyrardowie. Kwota dofinansowania 25 000,00 zł Inicjator Edyta Szymańczak.
 10. Budowa oświetlenia ul. Staszica - I etap. Kwota dofinansowania 15 269,63 zł. Inicjator Piotr Owczarek.
 11. Budowa oświetlenia ul. Staszica - II etap. Kwota dofinansowania 12 859,28 zł. Inicjator Maria Teresa Owczarek.
 12. Projekt i budowa nowoczesnego oświetlenia energooszczędnego ul. Migdałowej. Kwota dofinansowania 25 000,00 zł. Inicjator Krzysztof Chyziak.
 13. I etap budowy oświetlenia ulicznego – słupów oświetlenia ulicznego wraz z naziemną linią kablową w ul Ciepłej. Kwota dofinansowania 17 477,21 zł. Inicjatorzy Monika i Sylwester Szlacheta.
 14. Oświetlenie w ul. Witosa na odcinku od ul. Dolnej do Ciepłej. Kwota dofinansowania 24 744,35 zł. Inicjator Sylwester Chyziak.

Kolejne terminy naboru wniosków upływają 10 maja, 10 lipca i 10 września 2017 roku. Gorąco zachęcamy do zgłaszania projektów. Inicjatywy lokalne to przedsięwzięcia mające charakter celu publicznego, zaplanowane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania inicjatora. Miasto dofinansuje takie projekty kwotą do 25 tys. zł. Pamiętajmy jednak, że konieczny jest współudział inicjatora w realizacji zadania. Może to być udział finansowy, ale może to być także praca społeczna czy wkład rzeczowy. Wysokość środków budżetowych zaangażowanych przez Miasto w inicjatywę lokalną nie może przekroczyć 85% jej całkowitych kosztów. Formularz wniosku oraz szczegóły na temat programu dostępne są na stronie www.bip.zyrardow.pl w zakładce Inicjatywy Lokalne.

Inicjatywy 2016 roku

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, po raz pierwszy w historii naszego miasta, mieszkańcy mieli szansę realizować ze środków publicznych własne projekty inwestycyjne w ramach programu ,,Inicjatywy Lokalne”. Miasto pomogło mieszkańcom w realizacji 16 inicjatyw lokalnych, przekazując w ramach dofinansowania ponad 300 tys. zł.

 • fot. Komitet Społeczny
 • fot. Stowarzyszenie Mój Żyrardów
 • fot. Samorząd Mieszkańców nr 8

Pomyślny finał kolejnej inicjatywy

Aktualnie w trakcie realizacji jest inicjatywa zgłoszona w pierwszym tegorocznym naborze wniosków - to budowa oświetlenia w ulicy Jana Brzechwy, jak również ostatnie inicjatywy z ubiegłego roku. Jedna z nich oficjalnie, w obecności inicjatorów i mieszkańców, oddana została do użytku w dniu 5 maja. To inicjatywa polegająca na budowie chodnika i zagospodarowaniu zielenią terenu przy ul. Mireckiego 103. Roboty drogowe, czyli utwardzenie chodnika kostką brukową i montaż obrzeży chodnikowych zrealizowano w 2016 roku. Natomiast na prace ogrodnicze należało poczekać do wiosny. Posadzono ponad 300 krzewów ozdobnych z podsypką z kory mielonej i podkładem z maty przeciwchwastowej, zamontowano też płotek rabatowy. Projekt nasadzeń przygotowało biuro Architektury Krajobrazu Iwony Rudzińskiej-Wiśniewskiej „POHORYZONT”. Teraz pozostaje nam czekać na zakończenie kolejnych inicjatyw. Trzymamy też kciuki za pomyślną realizację zakwalifikowanych właśnie do dofinansowania przedsięwzięć.         

Młodzi i profilaktyczni

W czwartek, 11 maja br., podczas Gali podsumowującej konkurs teatralny zorganizowany przez Powiatową Komendę Policji w Żyrardowie, mogliśmy jeszcze raz obejrzeć najlepsze spektakle przygotowane przez uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjów. Pomysłowość początkujących aktorów była imponująca a ich zaangażowanie pozwala wierzyć, że młodzi ludzi są coraz bardziej świadomi zagrożeń wirtualnego świata.

Jak już informowaliśmy na naszej stronie, konkurs "Profilaktyka oczami młodzieży" cieszył się dużym zainteresowaniem a komisja konkursowa miała niemały problem ze wskazaniem zwycięzców. Po długich naradach zdecydowano o przyznaniu pierwszego miejsca przedstawieniu "Zygfryd pogromca ogrów", przygotowanemu przez reprezentantów ZSP nr 4 oraz "Niebezpieczeństwu w sieci", zaprezentowanemu przez uczniów ZSP nr 3.  Na zakończenie, Prezydent Wojciech Jasiński i mł. insp. Arkadiusz Zgieb wręczyli  zwycięzcom i wyróżnionym nagrody oraz dyplomy. Prezydent, poza złożeniem gratulacji i podziękowań, przestrzegł młodych aktorów i publiczność, że mimo iż Internet jest wspaniałym narzędziem komunikacji i znacząco ułatwia życie, to kryje w sobie mnóstwo pułapek, na które użytkownicy muszą być wyczuleni. Komendant żyrardowskiej Policji z kolei, zapowiedział, że nie widziałby nic przeciwko zorganizowaniu podobnego konkursu w przyszłym roku. Zatem czekamy na nowe pomysły i liczymy, że młodym uda się przekonać swoich rówieśników do rozsądnych wyborów w trudnym okresie dorastania.

Spotkanie poświęcone Józefowi Piłsudskiemu

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa, w ramach obchodów Roku Józefa Piłsudskiego, uprzejmie zaprasza na spotkanie z Bogdanem Jagiełło zatytułowane: „Józef Piłsudski - czyli Wielki Człowiek w Polsce”. Spotkanie odbędzie się dnia 16 maja br./wtorek/, o  godz.17.00, w siedzibie TPMŻ  w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

Mało znane lub nieznane fakty z działalności Marszałka, publikacje na Jego temat, kulisy niektórych zdarzeń na spotkaniu przedstawi historyk regionalny, nauczyciel, publicysta i znawca naszej historii powszechnej.

Kłaniamy się nisko Pielęgniarkom i Położnym

12 maja jest Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej, uznawanym przez Światową Organizację Zdrowia. W tym wyjątkowym dniu wszystkim Pielęgniarkom i Położnym, życzymy zdrowia, wszelkiego dobra, satysfakcji z pracy w służbie innnym ludziom oraz wyrazów wdzięczności ze strony pacjentów.

Data święta pielęgniarek nie została wybrana przypadkowo, bowiem dzień 12 maja jest rocznicą urodzin Florence Nightingale (żyła w latach 12 V 1820 - 13 VIII 1910 ), prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielki pierwszej Szkoły Pielęgniarskiej w 1860 roku w Londynie.

W Żyrardowie funkcjonują trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej zarządzane przez pielęgniarki i świadczące usługi pielęgniarskie na rzecz mieszkańców. Jest to: NZOZ „SZKOL-MED”, NZOZ "ZDROWIE PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKOWO – RODZINNE"  i NZOZ PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKOWO-RODZINNEGO „PROMYK”.

Łącznie w naszym mieście pracuje czynnie około 300 pielęgniarek i położnych. Pracują w żyrardowskim szpitalu i przychodniach, świadcząc usługi pielęgniarskie i położnicze na terenie szkół, przychodni i w domu pacjenta. Chętnie włączają się również we wszystkie przedsięwzięcia promujące zdrowie podejmowane przez Miasto Żyrardów na rzecz mieszkańców.

***

Historia pracy pielęgniarek w naszym mieście sięga 1895 r., kiedy to 1 grudnia w nowym szpitalu fabrycznym po raz pierwszy została zatrudniona wykwalifikowana pielęgniarka - Joanna Dickson. Pracowała w żyrardowskim szpitalu do 1911 r. Zmarła w wieku 64 lat, pochowana na cmentarzu w Żyrardowie.

Od dnia 1 marca 1897 r. do pracy w szpitalu przyjęto kolejną pielęgniarkę o tym samym nazwisku, być może siostrę lub kuzynkę, Janinę Dickson. Przepracowała w żyrardowskim szpitalu 50 lat. Zmarła w Żyrardowie, 9 grudnia 1947 r., przeżywszy 82 lata. Pochowana w Żyrardowie na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w sąsiedztwie grobu dr W. Haya.

Kolejną pielęgniarkę zatrudniono w szpitalu fabrycznym 15 lutego 1909 r. Była nią Wilhelmina Geiger Przyjechała do Żyrardowa podobno tylko „na chwilę” jako 28 letnia dziewczyna. Pracowała najdłużej, zmarła 23 maja 1949 r. po czterdziestu latach pracy w szpitalu. Pochowana na cmentarzu rzymsko-katolickim w Żyrardowie (w trzeciej kwaterze).

Ruszyło końcowe odliczanie przed tegoroczną edycją „Święta Lnu”!

W ostatni weekend maja, w atmosferze radosnej zabawy, przypominać będziemy Wam o najwspanialszych tradycjach Żyrardowa, kiedy to wyroby żyrardowskiej fabryki ceniono na całym świecie, a nasze miasto z dumą nosiło prestiżowy tytuł „Polskiej Stolicy Lnu”. Impreza, jak co roku, będzie wspaniałą okazją, by popularyzować unikatowy wymiar dziedzictwa Żyrardowa w postaci XIX-wiecznej zabytkowej osady fabrycznej, która od 2012 roku nosi zaszczytne miano Pomnika Historii.

Tegoroczna edycja „Święta Lnu” zaplanowana została na 27 i 28 maja br. W przeddzień imprezy odbędzie się w Resursie Uroczysta Sesja Rady Miasta Żyrardowa, a w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia odprawiona zostanie msza św. w intencji Ojczyzny.   

Głównym organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Żyrardowa przy współpracy z Centrum Kultury oraz miejskim Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda.

W programie imprezy znajdą się zarówno przyciągające wielotysięczną publiczność koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej, jak też bardziej kameralne propozycje w postaci wystaw, spektakli, prezentacji, kiermaszy. Widowiskową częścią imprezy będzie z pewnością „Parada miejska”, która przypomnieć ma o wielokulturowości i dziedzictwie Żyrardowa. Niezwykle atrakcyjnym punktem programu będzie zapewne również inscenizacja historyczna, odtwarzająca przebieg Strajku Szpularek z 1883 r., który uznawany jest za jeden z pierwszych strajków na świecie zapoczątkowanych przez kobiety.

Na ten jeden majowy weekend cała przestrzeń miasta zmieni się w „Stolicę Lnu”, której  sercem będzie Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda. Z tej okazji placówka przygotowała dla gości wyjątkową ofertę. W roli głównej wystąpi oczywiście len w dziesiątkach przeróżnych odsłon. Będzie zatem można obejrzeć największą w Europie kolekcję szablonów sitodrukowych wykorzystywanych niegdyś do nadrukowywania wzorów na tkaninach, prześledzić proces wytwarzania tkaniny począwszy od słomy lnianej aż po gotowy wyrób. Wśród wielu atrakcji przygotowanych przez żyrardowskie muzeum będą też m.in. kiermasz wyrobów lnianych, warsztaty rękodzielnicze oraz zabiegi kosmetyczne z użyciem lnu. Prawdziwą atrakcją dla najmłodszych będzie zapewne wielkoformatowa gra planszowa „Spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej w Żyrardowie”, projekcja bajek (oczywiście z lnem w fabule), czy też festiwal baniek mydlanych. Z kolei dorośli na pewno z przyjemnością posłuchają audiowspomnień pracowników dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie, które w formie wywiadów rozbrzmiewać będą w poszczególnych halach muzeum.

Uzupełnieniem programu przygotowanego przez organizatorów, będą wieczorne koncerty na torze kolarskim. 27 maja na plenerowej scenie wystąpią Mateusz Ziółko, Mrozu oraz królowa polskiej sceny muzycznej, Maryla Rodowicz. Dzień później, 28 maja,  czeka Was prawdziwy maraton gwiazd disco polo. Gościć będziemy Bayer Full, Disco Boys,  Exaited oraz grupę Piękni i Młodzi. Koordynatorem tej części imprezy jest Centrum Kultury w Żyrardowie

Do zobaczenia na „Święcie Lnu”!


PROGRAM ,,ŚWIĘTA LNU" ' 2017

Sobota, 27 maja

14:00 - 15:00 - Parada Miasta Żyrardowa /start spod kościoła Matki Bożej Pocieszenia - Pl. Jana Pawła II - 1 Maja - Limanowskiego - Dittricha - Bielnik
15:00 - 15:15 - uroczyste otwarcie III edycji Święta Lnu / Bielnik
15:15 - 16:00 - inscenizacja historyczna Strajku Szpularek z 1883 r.  wraz z prezentacją życia w XIX-wiecznej osady fabrycznej / Bielnik

MUZEUM LNIARSTWA
godz. 10:00 - 18:00

- kiermasz produktów lnianych
- warsztaty rękodzielnicze (sadzenie lnu, tkanie na krośnie, odbijanie wzoru metodą sitodruku, szycie na maszynie krawieckiej, tworzenie bransoletek z lnu, tworzenie serwet i koronek lnianych, nauka haftowania)
- zabiegi kosmetyczne z użyciem produktów na bazie lnu (masaż dłoni „Zrób sobie krem” – pokaz samodzielnego wykonania kremu, pokaz wykonywania makijażu, pokaz manicure)/ Collegium Masoviense 11:00-16:00
- zwiedzanie Muzeum Lniarstwa z przewodnikiem / start o godz. 11:00, 12:00, 13:00
- audio wspomnienia pracowników dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie
- projekcja filmu „Strajk Szpularek - Historia Prawdziwa”
- projekcje bajek dla dzieci „Filip - wynalazca z Żyrardowa”, „Jak kret dostał spodenki”
- wielkoformatowa gra planszowa „Spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej w Żyrardowie” / LOT MZ
 
- festiwal baniek mydlanych
Wystawy stałe:
- Zabytkowe maszyny i urządzenia dawnych Zakładów Lniarskich
- ,,Żyrardów, miasto lnem tkane”  
- „Tkane Sita” - jedyna w Europie kolekcja szablonów sitodrukowych

TOR KOLARSKI

16:00 - Rozpoczęcie Święta Lnu na torze
16:05 - Mateusz Ziółko
17:30 - COMPARSA
18:10 - Positive Reggae Rockers
18:45 - Julita Wojdalska
19:30 - Mrozu
21:30 - Gwiazda wieczoru: Maryla Rodowicz
23:00 - Zakończenie

Niedziela, 28 maja

MUZEUM LNIARSTWA
godz. 10.00 – 15.00

- zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem / start o pełnych godzinach
- audio wspomnienia pracowników dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie
- projekcja filmu „Strajk Szpularek - Historia Prawdziwa”
- projekcje bajek dla dzieci „Filip - wynalazca z Żyrardowa”, „Jak kret dostał spodenki”
- wielkoformatowa gra planszowa „Spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej w Żyrardowie” / LOT MZ
Wystawy stałe:
- Zabytkowe maszyny i urządzenia dawnych Zakładów Lniarskich
- ,,Żyrardów, miasto lnem tkane”  
- „Tkane Sita” - jedyna w Europie kolekcja szablonów sitodrukowych

TOR KOLARSKI

15:00 - Występ dzieci i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie
16:00 - Bayer Full
17:30 - Występ wokalistów z Centrum Kultury w Żyrardowie
18:30 - Piękni i Młodzi
19:30 - DiscoBoys
20:00 - EXAITED

Imprezy towarzyszące:

ŻYRARDÓW KLASYCZNIE – wystawa zabytkowej motoryzacji i youngtimerów.
28 maja, godz. 10.00 - 15.00, Bielnik 
Organizator: Żyrardów Klasycznie 

MISTRZOSTWA ŻYRARDOWA W TENISIE ZIEMNYM 2017
26 – 28 maja, korty tenisowe przy ul. Piastowskiej 2 
Organizator: Matchpoint Żyrardów, Stowarzyszenie Tenisowe Matchpoint.
Partner: Miasto Żyrardów 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

więcej o wydarzeniu:
http://www.swietolnu.pl/
https://www.facebook.com/swietolnu/

15 maja Międzynarodowym Dniem Rodziny

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, Prezydent Miasta Żyrardowa, Wojciech Jasiński kieruje do wszystkich żyrardowskich rodzin najserdeczniejsze życzenia wzajemnej miłości, szacunku, zrozumienia i zaufania.

Nabór uzupełniający do Zespołu ds. Rewitalizacji

Trwa nabór uzupełniający do Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w rewitalizacji naszego miasta oraz mieć wpływ na podejmowane działania i kierunki zmian w obszarze objętym Programem Rewitalizacji.

Zachęcamy do składania swoich kandydatur przedstawicieli interesariuszy rewitalizacji reprezentujących: samorządy mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, wspólnoty wyznaniowe i instytucje lokalne.

 • Zgłoszenie kandydatów do Zespołu należy złożyć do 22 maja 2017 roku na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.bip.zyrardow.pl
 • Zgłoszenia są przyjmowane drogą tradycyjną na adres pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów lub drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@zyrardow.pl
 • Informacje o naborze można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa w godzinach prac Urzędu lub pod nr telefonu 46 858 15 70/02. Pełna treść ogłoszenia Prezydenta dostępna jest na stronie bip.zyrardow.pl
Noc Muzeów w Resursie

Europejska Noc Muzeów to doroczne wydarzenie odbywającej się pod patronatem Rady Europy. Jej głównym celem jest stworzenie płaszczyzny spotkania dla placówek kulturalnych, w szczególności muzealnych z publicznością. Muzea tej nocy udostępniają swoje zbiory bezpłatnie. Przygotowują również wiele atrakcji dla zwiedzających. Impreza odbywa się w Polsce od 2003 roku, kiedy po raz pierwszy zorganizowano ją w Poznaniu. Z roku na rok do organizacji Europejskiej Nocy Muzeów przystępuje coraz więcej polskich miast. W roku ubiegłym uczestniczyły w niej placówki z ponad 150 miejscowości. W tym roku Europejska Noc Muzeów odbywa się wyjątkowo w dwóch terminach – 13 i 20 maja. Żyrardowska Resursa po raz piąty uczestniczyła w tym ważnym dla kultury wydarzeniu.

Cykl wydarzeń rozpoczął się wernisażem wystawy Dariusza Łabędzkiego ,,Karykatury … i inne figury”.  Zaprezentowano zbiór portretów i karykatur wybitnych osobowości z różnych dziedzin ludzkiej aktywności. Obok wizerunków Alberta Einsteina, Alfreda Hitchocka i Quentina Tarantino pokazano portrety Romana Polańskiego, Andrzeja Wajdy, Michała Żebrowskiego, Agnieszki Radwańskiej, Roberta Lewandowskiego, czy filmowego Doktora Housa (Hugha Lauriego). Warto zaznaczyć, że w Żyrardowie była to pierwsza tak duża wystawa karykatury portretowej.

Dla dzieci przygotowano konkurs z nagrodami ,,Czy znasz najważniejsze postacie z historii Żyrardowa.”

Najmłodsi mieszkańcy miasta mieli okazję pochwalić się swoją wiedzą historyczną, którą mogli jeszcze wzbogacić zwiedzając w Galerii ,,Kręgielnia” ekspozycję stałą ,,Miasto tkaczy i wizjonerów”. Wystawa ukazuje początki i rozwój fabryki lniarskiej, i wyrosłej wokół niej osady fabrycznej, która dała początek miastu Żyrardów.

Miłośnicy ,,mocnego” rokowego grania spotkali się na koncercie autorskim młodej żyrardowianki Julity Wojdalskiej. Nastoletniej piosenkarce i gitarzystce akompaniował zespół muzyczny w składzie: Mikołaj Poniatowski - gitara elektryczna, Bartek Zagajewski - gitara basowa, Tomek Zagajewski - perkusja. Koncert został przygotowany przez Pe_Rock_Studio Scena Prezentacje prowadzone przez Zbigniewa Perkę.

Cykl wydarzeń przygotowanych przez Resursę specjalnie na okoliczność Nocy Muzeów rozpoczął się wernisażem prac  Dariusza Łabędzkiego ,,KARYKATURY i inne figury”. Wystawa tego znakomitego artysty z Poznania jest Nagrodą Galerii ,,Resursa” w VII Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym ,,Manufaktura Satyry” Żyrardów 2016. Łabędzki otrzymał ją za portret Filipa de Girarda w szczególnym dla Żyrardowa roku. Miniony rok, to nie tylko setna rocznica nadania praw miejskich Żyrardowowi. To również rok dedykowany temu genialnemu inżynierowi i wynalazcy, od którego pochodzi nazwa naszego miasta.Dariusz Łabędzki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich rysowników. Jego ulubioną formą wypowiedzi artystycznej jest karykatura, którą uprawia od ponad trzydziestu lat. Sam artysta o swojej pracy tak napisał w albumie ,,KARYKATURY i inne figury” podsumowującym 30 lat pracy twórczej:
,,Jako rysownik satyryk jestem (a przynajmniej staram się być) apolityczny. Wyrażam przekonanie, że zadaniem karykaturzysty jest być czujnym i wrażliwym na wszelkiego rodzaju działalność osób publicznych, bez względu na wyznawane przez nich poglądy. A ponieważ karykatura często bywa wprzęgnięta w jakiś polityczny czy społeczny dyskurs, zatem jej rolą jest nie tylko rozśmieszać, ale i skłaniać do pewnej refleksji, uzmysławiać bohaterom rysunku, że społeczeństwo ich obserwuje i ocenia,
a niekiedy… przywołuje do porządku”.

Wśród przybyłych na otwarcie wystawy gości znaleźli się: Marcin Rosiński – Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa, Elżbieta Laskowska – Dyrektor Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie i Witold Mysyrowicz – Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Kurator artystyczny Galerii ,,Resursa” – Zbigniew Kołaczek, oraz sam autor opowiadali o trudnej sztuce karykatury portretowej. Żyrardowska ekspozycja obejmuje zbiór portretów i karykatur wybitnych osobowości z różnych dziedzin ludzkiej aktywności. Obok wizerunków Alberta Einsteina, Alfreda Hitchocka i Quentina Tarantino można zobaczyć Romana Polańskiego, Andrzeja Wajdę, Michała Żebrowskiego, Agnieszkę Radwańską, Roberta Lewandowskiego, czy filmowego Doktora Housa (Hugha Lauriego). Zaprezentowano też jedną z najbardziej znanych prac p.t. ,,Rosnę”, która była okładką tygodnika ,,Wprost” w roku 1993. Przedstawia portret małego chłopca łudząco przypominającego Adolfa Hitlera. Praca została wykonana do serii artykułów o odradzających się ruchach nacjonalistycznych, i była opatrzona podpisem ,,Rosnę…! Skinheadzi: Dzieci Europy”. Kiedy praca była eksponowana w Berlinie w ramach międzynarodowej wystawy ,,Europa, Europa”, wywołała sporą konsternację. Niemcy zmienili tytuł na …,,Hitler baby” !

Dariusz Łabędzki – karykaturzysta, ilustrator, malarz, propagator satyry, twórca programów telewizyjnych i filmowych reportaży o karykaturzystach polskich (cykl „Witryna”, „Francuska przygoda z karykaturą”.). Organizator plenerów dla karykaturzystów oraz międzynarodowych konkursów i wystaw satyrycznych, m.in. bezprecedensowej wystawy „POLITYKA W KARYKATURZE. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi”, której wernisaż odbył się w Sejmie RP w marcu 2015roku. W latach 1989-94 współpracował z tygodnikiem „Wprost” dla którego wykonał ponad 40 rysunków na okładkę, liczne rysunki do wnętrza i karykatury dla laureatów „Nagrody Kisiela”. Potem współpracował sporadycznie z innymi pismami, między innymi z Polityką, Newsweekiem i Głosem Wielkopolskim. Był pomysłodawcą słynnej wystawy „Ogniem i mieczem na wesoło” (2000). Jest wydawcą autorskich kalendarzy z karykaturami filmowych bohaterów „Ogniem i mieczem”, „Starej baśni” (reż. Jerzy Hoffman) i „Zemsty” (reż. Andrzej Wajda).  Choć chętnie organizuje konkursy, sam rzadko bierze udział w rysunkowych potyczkach. Jest jednak laureatem kilku z nich. Zdobył Grand Prix międzynarodowego konkursu „Chopin’s smile” (2010). Nagrodzony dwoma Erykami, oraz Dyplomem Ministra Kultury „Piękniejsza Polska”. Zwykle powstrzymuje się od komentarzy na temat polityków, ale jak dowala to wszystkim równo!

Wystawę można zwiedzać do połowy czerwca w godzinach pracy Resursy.

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8

Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński ogłosił konkurs na stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie, ul. Marii Nietrzebki 6.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostało na stronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zyrardow.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żyrardowa oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie www.bip.kuratorium.waw.pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu, adresem e-mail i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie” w terminie do dnia 2 czerwca 2017 r. do godz. 16:00
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa bądź na adres: Urząd Miasta Żyrardowa, 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II Nr 1.

Dzień 2 czerwca 2017 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu najpóźniej w dniu 2 czerwca 2017 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa, ul. Józefa Mireckiego 56, parter pokój nr 1 lub telefonicznie:
46 855-36-09.

Delegacja z Żyrardowa z wizytą w Krasnej Lipie

W dniach 8-10 maja br. 36 wyróżniających się wynikami w nauce uczniów ze wszystkich żyrardowskich Zespołów Szkół Publicznych wzięło udział w zorganizowanej przez Urząd Miasta Żyrardowa wycieczce do miasta partnerskiego Żyrardowa, Krasnej Lipy, będącej miejscem narodzin kontaktów biznesowych między Karolem Hielle a Karolem Dittrichem. To tam, w 1849 roku, powstała Firma Hielle&Dittrich, która w niedalekiej przyszłości stała się właścicielem żyrardowskiej fabryki lnianej, otwierając tym samym niezwykle ważny rozdział w historii naszego miasta.

Odnowienie historycznych kontaktów Żyrardowa z Krasną Lipą nastąpiło w 2016 r. W kwietniu gościliśmy w naszym mieście delegację z Krasnej Lipy. Podczas bezpośrednich rozmów wyłoniły się płaszczyzny, na których samorządy obu miast chcą współpracować i dzielić się doświadczeniem. Kolejna wizyta przedstawicieli Krasnej Lipu miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku, kiedy do podczas uroczystej gali z okazji nadania Miastu Żyrardów praw miejskich podpisana została umowa o współpracy miedzy dwoma miastami, które łączy wspólna ponad 150-letnia historia związana z rodzinami – Hielle i Dittrich.

Wyjazd żyrardowskiej młodzieży do Krasnej Lipy służył m.in. bliższemu poznaniu miasta partnerskiego i miejsc związanych z Karolem Hielle i Karolem Dittrichem. Była to jednocześnie niezwykle ciekawa wycieczka krajoznawcza.  

Młodzieży towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych Miasta Żyrardowa: Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa, Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz Dyrektor Wydział Edukacji, Monika Gwiaździńska-Wrzesień Przewodnicząca Komisji Kultury, Promocji i Spraw Społecznych oraz Ryszard Adamiak – Prezes Spółki AQUA Żyrardów. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Anna Kamińska-Woźniak, kierownik wycieczki oraz Anna Duch i Hanna Kwiatkowska. Organizację wyjazdu powierzono Elżbiecie Wrońskiej, właścicielce Biura Podróży Elentour, która pełniła rolę pilota, przewodnika i tłumacza.

Pierwszym punktem na szlaku podróżników był Rumburk, gdzie Dyrektor Archiwum Państwowego regionu Decin, Jan Nemec, przybliżył uczestnikom historię Karola Dittricha i Karola Hiellego. Drugiego dnia, dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Regionalnego w Rumburku, uczniowie wzięli udział w niecodziennych warsztatach, podczas których podziwiali przepiękne eksponaty regionalne, poznawali historię miasta oraz losy wybitnego kompozytora Franciszka Liszta. Najważniejszym punktem programu było odsłonięcie na cmentarzu w Rumburku pomnika upamiętniającego polskich żołnierzy, którzy zginęli w walkach w 1945 roku. W obecności Piotra Wysockiego - Pierwszego Sekretarza Ambasady RP w Pradze, płk. Jacka Steca- attache wojskowego oraz przedstawicieli naszego Miasta, uczniowie złożyli kwiaty na grobie nieznanych polskich oraz czeskich żołnierzy.

Kolejnym przystankiem była już Krasna Lipa. Tam żyrardowska delegacja została serdecznie przyjęta i ugoszczona przez Burmistrza Miasta Krasna Lipa, Jana Kolářa, będącego obok Prezydenta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego, sygnatariuszem umowy partnerskiej między dwoma miastami. Podczas pobytu w Krasnej Lipie uczniowie wzięli także udział w niezwykle inspirujących warsztatach artystycznych, zorganizowanych przez rówieśników ze Szkoły Podstawowej w Krasnej Lipie. Nad przebiegiem zajęć czuwała dyrektor placówki, Eva Salovova. Na zakończenie wizyty żyrardowianie złożyli kwiaty na grobach zasłużonych właścicieli rodzimej fabryki lniarskiej.  

Ostatni dzień żyrardowscy turyści poświęcili na zwiedzanie Pragi. Po stolicy Czech oprowadzała uczniów Martina Binkova. Młodzież była pod wrażeniem słynnego Mostu Karola, Starego Mesta czy Hradćan. Najważniejszym punktem dnia była wizyta w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej i spotkanie z Pierwszym Sekretarzem Ambasady Piotrem Wysockim. Goście z Żyrardowa zostali również oprowadzeni po pięknych ogrodach roztaczających się wokół placówki, podziwiali też salę balową Ambasady, gdzie odbywają się koncerty pianistyczne muzyki Fryderyka Chopina. Zwieńczeniem dnia było spotkanie z senatorem, Zbynkiem Linhartem, który w ubiegłym roku towarzyszył burmistrzowi Krasnej Lipy podczas jubileuszowej gali w Żyrardowie i z wielkim uznaniem wspominał pobyt w naszym mieście.

Wyjazd był świetną formą terenowej lekcji historii, a zarazem doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i integracji uczniów żyrardowskich szkół z rówieśnikami bliskiego nam kulturowo kraju. Z kolei dla samorządowców miast partnerskich była to kolejna sposobność do zacieśnienia wzajemnych relacji i planowania dalszych wspólnych przedsięwzięć.

W związku z rozwijającą się współpracą międzynarodową Miasta Żyrardowa, przypominamy, że trwa nabór osób zainteresowanych stażem oferowanym przez administrację francuskiego miasta partnerskiego, Lourmarin czy też wzięciem udziału w wymianie kulturalnej (studenci uczelni artystycznych, artyści różnych dziedzin). Chętnych prosimy o przesyłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym w języku francuskim na adres kontakt@zyrardow.pl Warunkami niezbędnymi do spełnienia przez kandydata, zarówno w odniesieniu do potencjalnych stażystów, jak też artystów pragnących promować swoją twórczość w mieście Filipa de Girarda, jest ukończone 18 lat oraz znajomość języka francuskiego na poziomie swobodnej komunikacji (znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem).

 

Trwa wymiana wiat przystankowych

Z myślą o poprawie estetyki miasta oraz komfortu mieszkańców korzystających z miejskiej komunikacji, Miasto podjęło decyzję o sukcesywnej wymianie wiat przystankowych. Zadanie to  realizowane jest dzięki wsparciu miejskiej spółki PGK.  

Nowe wiaty służą już mieszkańcom na przystankach przy ul. Środkowej i ul. 1. Maja (Resursa). Do końca miesiąca pojawią się kolejne przy ul. Filipa de Girarda, Kapitana Pałaca, ul. Skrowaczewskiego, ul. Limanowskiego oraz Wittenberga. W kolejnych miesiącach wiaty staną na pozostałych przystankach przy ul. Środkowej i Skrowaczewskiego, a także przy ulicach: Mickiewicza, Struga, Żeromskiego, Dąbrowskiego oraz Okrzei.

Stalowa konstrukcja, wypełniona szybami z bezpiecznego szkła hartowanego nadaje wiatom estetycznego wyglądu. Zapewniają one schronienie przed deszczem, a zarazem doskonałą widoczność. Wiaty wyposażone są w drewniane ławki , tablicę informującą o lokalizacji oraz rozkład jazdy autobusów.      

- Jestem wdzięczny spółce PGK za zaangażowanie się w realizację tego zadania - mówi Prezydent Wojciech Jasiński. - Mam nadzieję, że dzięki tego rodzaju aktywności, spółka przestanie kojarzyć się mieszkańcom wyłącznie z wystawianiem faktur za wodę, bo zakres zadań jaki realizuje jest znacznie szerszy - to są również inwestycje infrastrukturalne, utrzymywanie czystości i porządku w mieście, jak również pielęgnowanie miejskich terenów zieleni . To wszystko służy poprawie estetyki miasta i komfortu życia mieszkańców.

Udział spółki PGK w realizowanym zadaniu jest znaczący. Przedsiębiorstwo nie tylko podjęło się wymiany wiat, ale także bieżącego ich utrzymywania w czystości i dobrym stanie technicznym. Jednak zasadniczy wpływ na wygląd wiat mają mieszkańcy. Dbajmy więc o nie, by służyły nam jak najdłużej w dobrym stanie.

Festiwal Piosenki o Zdrowiu

W poniedziałek w Centrum Kultury w Żyrardowie odbył się etap miejski Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2017 zorganizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żyrardowa we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Żyrardowie.

Jest to przedsięwzięcie mające  na celu propagowanie wśród młodych ludzi, zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, higieny osobistej, zdrowego odżywiania.

W tegorocznym konkursie wzięli udział uczniowie z siedmiu Zespołów Szkół Publicznych z Żyrardowa. Warunkiem przystąpienia placówki do Festiwalowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu, było przeprowadzenie wcześniej eliminacji szkolnych na terenie placówki i przesłanie do organizatora zgłoszenia wraz z nazwiskami laureatów wyłonionych w wyniku tych eliminacji.

Tegoroczne występy uczniów oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Łukasz Szymański z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,  Barbara Rudowald dyrektor NZOZ „Szkol-Med”, Wiesława Wardziak dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żyrardowa oraz Robert Siniarski muzyk z Centrum Kultury.

Wśród kryterium oceny utworów zwracano uwagę na treści prozdrowotne wykonywanej piosenki, umiejętności wokalne i walory artystyczne prezentowane przez wykonawców.

Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzca również reprezentuje Miasto w Festiwalu Konkursu Piosenki o Zdrowiu na etapie powiatowym.

W tegorocznym konkursie 15 maja decyzją komisji pierwsze miejsce w etapie miejskim przyznano zespołowi Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół Publicznych nr 3, który reprezentowali uczniowie:

Gabriel Choróbski, Zuzanna Dropińska, Małgorzata Chudy, Dominika Walczak, Zofia Targowska, Julia Sieczka, Oliwia Sokołowska.

Tytuł wykonywanej przez nich piosenki brzmiał „Poradnik Zdrowego myślenia”. Autorką  tekstu piosenki oraz opiekunem grupy była Pni Sylwia Gutkowska.

Drugie miejsce ex aequo przyznano zespołom z Zespołu Szkół Publicznych nr 6 i Zespołu Szkół Publicznych nr 7;

Zespół Szkół Publicznych nr 6, reprezentowali: Jakub Kuran, Jakub Matuszczak, Emilia Ślęzak, Angelika Kaliszewska, Zuzanna Leśniewicz, Julia Frączkiewicz, Nina Łuczaj, Zofia Niewiadomska.

Tytuł piosenki prezentowanej brzmiał „Czekolada” autorką tekstu piosenki i opiekunem grupy była Pani Dorota Przybylska.

Zespół Szkół Publicznych nr 7, reprezentowali Jakub Kołodziej i Jakub Kaliszewski. Uczniowie zaśpiewali piosenkę „ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE”, której autorem  tekstu oraz muzyki był Jakub Kołodziej. Opiekunem grupy była Pani Iwona Gręda.

Trzecie miejsce przyznano uczniom Zespołu Szkół Publicznych nr 1,  który reprezentowali uczniowie: Łucja Wlazło, Julia Bakalarska, Gabrysia Kulesza, Ala Ksit, Daria Betlejewska, Amelia Jurkowska, Julia Wyzińska, Kinga Majewska.

Tytuł prezentowanej przez zespól piosenki brzmiał „Ruch, ruch, ruch”. Opiekunem grupy była Pani Justyna Grankowska.

W kategorii gimnazja wystąpił zespół z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w składzie Paulina Waszczuk, Zuzanna Marczak. Tytuł wykonywanej piosenki brzmiał „Na zewnątrz warto wyjść”. Autorem  tekstu: Sonia Selerska”. Opiekunem grupy była Pani Iwona Gręda.

W kategorii przedszkole

Zespół Szkół Publicznych nr 1 reprezentowali uczniowie Julia Kozera, Weronika Byliniak, Wiktoria Maciejak, Kacper Michalski, Wojciech Badowski. Uczniowie zaśpiewali piosenkę pt. „Podwórko”, której autorem tekstu była Agnieszka Chocyk, autorem muzyki Pani Magdalena Wieloch. Opiekun grupy była Pani Eliza Raztawicka.

Zespół Szkół Publicznych nr 4 reprezentowali Aurelia Andrychowicz, Eliza Cybulska, Nikola Jakubiak, Lena Kucharska, Gabriela Pętlak, Aleksandra Piotrowska, Małgorzata  Sokołowska, Anastazja Szczepańska, Gabriela Tuszyńska, Inka Dymecka.

Tytuł zaśpiewanej piosenki „Niech cię polubi twoje  serce” ze słowami Pana Marka Dudkiewicza i muzyką Pana Filipa Siejki. Opiekunem grupy była Pani Anna Szulowska i Grażyna Pindor.

Zwycięskie placówki otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego.    Nagrody wręczyli laureatom Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta i Andrzej Mikołaj Liszewski - Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Dla wszystkich uczestników Prezydent przygotował słodki poczęstunek oraz podziękowania za udział i zaangażowanie, a przez to szerzenie profilaktyki zdrowotnej.

Warto dodać, że zwycięski zespół z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 również na etapie powiatowym, który odbył się 16 maja w Resursie, nie miał sobie równych, zajmując pierwsze miejsce. W czerwcu b.r. uczniowie „Trójki” wraz z opiekunką Sylwią Gutkowską będą reprezentowali Powiat Żyrardowski na etapie wojewódzkim w Siedlcach. Życzymy powodzenia!

Pierwszy sukces nowego teatru z ,,Czerwoniaka"

Po odejściu Profesora Mirosława Wasiewicza na emeryturę automatycznie przestał istnieć szkolny teatr. Specjalna sala prób, umiejscowiona w piwnicy czekała tylko na następnych śmiałków. Na szczęście znaleźli się tacy już w roku szkolnym 2016/2017. Jeden z pierwszoklasistów podjął się zorganizowania nowej grupy artystycznej, pod opieką nauczycielek: Kingi Sałaj i Joanny Kluczek. Po kilkugodzinnych castingach wyłoniła się nowa, aktorska reprezentacja ,,Czerwoniaka". I tak, po paru miesiącach przygotowań wyruszyli podbijać sceny…

Dnia 28 kwietnia grupa teatralna nazwana „Szafa na Rozdrożu” wzięła udział w Ogólnopolskim Festiwalu Teatru organizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Wystawiła spektakl „Teatr kontra TEATR” wg. scenariusza i reżyserii Jakuba Wacławka.

Aktorzy w świetnych nastrojach wyruszyli po południu spod budynku szkoły. Po dotarciu na miejsce mogli obejrzeć występy grup gimnazjalnych, które prezentowały się na bardzo wysokim poziomie. Prócz tego skorzystali z okazji do przeprowadzenia ostatniej próby dramatu w przytulnej sali kameralnej, a także do zwiedzenia eleganckiego budynku Centrum Kultury. Po krótkim odpoczynku oraz rozdaniu nagród gimnazjalistom nadeszła pora na występy licealistów. Napięcie powoli wzrastało…

Uczniowienaszgo liceum przedstawili komedię o zmianach następujących w pewnym podupadającym teatrze, pełną żartu słownego i sytuacyjnego. Kolorowe, symboliczne stroje, scena pojedynku i nie do końca rozwiązana zagadka kryminalna podbiły serca jury i publiczności. Niezwykle miłym akcentem była rozmowa z grupą teatralną „Uśmiech II” z Radomia, której członkowie natychmiast po zakończeniu spektaklu przyszli za kulisy pogratulować wspaniałego występu i wymienić się wrażeniami. Po wielu uściskach i słowach uznania, obie grupy usiadły razem na widowni, wspólnie oczekując na werdykt jury. Następne pół godziny przebiegło w radosnej, przyjemnej atmosferze.

Ostatecznie jurorzy przyznali zespołowi z Żyrardowa pierwsze miejsce. Oprócz tego wyróżnili Jakuba Wacławka za kreację aktorską Waleriana Złotko – ekstrawaganckiego i nastawionego sceptycznie wobec tradycyjnego teatru nowego dyrektora. Znakami szczególnymi tej postaci był zielony kolor (symboliczny i znaczący w kontekście całej sztuki) oraz piękny baryton, za który szczególnie chwalił Jakuba jeden z członków grupy radomskiej.

Nie zapomnijmy również o pozostałych członkach zespołu, bez których spektakl nie zostałby tak ciepło przyjęty. Na gratulacje zasługują również: Aneta Misiak – woźna Jadwiga, Marcin Szczepański – dozorca Zenek, Weronika Golbert – aktorka Maja, Krzysztof Lubański – aktor Piotrek, Paulina Karczewska – aktorka Aga, Roksana Chudon – asystentka detektywa, Krzysztof Sadecki - detektyw, Hubert Skibiński – stary dyrektor teatru, Kuba Kobylski – mim Gustaw i Marek Chmielewski - sufler oraz Aleksy Radziszewski, który pomagał przy udźwiękowieniu przedstawienia.

­ - Do spektaklu przygotowywaliśmy się od kilku miesięcy. Po ustaleniu przez nas harmonogramu, cztery razy w tygodniu po lekcjach spotykaliśmy się na dwugodzinnych próbach, podczas których rozmawialiśmy na temat scenariusza, pracowaliśmy nad jego interpretacją. Dla wielu z nas była to okazja do nauczenia się czegoś o teatrze i pracy aktora – powiedział Jakub Wacławek – Planowaliśmy wystawić spektakl na wybranym przez nas konkursie, a później zrobić to na forum naszego miasta. Pierwszą cześć planu mamy już za sobą, teraz pozostaje nam organizacja przedstawienia w Żyrardowie.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy młodych aktorów!

Pierwsze łopaty wbite

Budowa parkingów w okolicach dworca PKP rozpoczęta! 18 maja pierwsze łopaty symbolicznie wkopali: Prezydent Wojciech Jasiński, właściciele firmy PROCERBUD wykonującej inwestycję – Tomasz Bartosiewicz i Seweryn Bartosiewicz, jeden z inspektorów nadzoru - Marcin Płużyński oraz Krystyna Zielińska z biura projektowego PRONABUD, które opracowało projekt inwestycji.

Prace rozpoczęły się na parkingu przy ul. Towarowej, po stronie prawej, dojeżdżając do torów. Po ok. dwóch tygodniach wykonawca przejdzie na drugą część terenu po stronie lewej ulicy. Na początku lipca, kiedy oddana zostanie do użytku przynajmniej jedna część tego parkingu, wykonawca przystąpi do prac w ul. POW. Chodzi o to, aby utrudnienia w korzystaniu z miejsc postojowych wokół dworca były jak najmniej dotkliwe. 

W sumie powstanie 147 miejsc dla samochodów i 60 miejsc dla rowerów, a estetyka terenu wokół dworca zdecydowanie poprawi się. Inwestycja ma również wymiar ekologiczny. Oddane do użytku parkingi w systemie ,,Parkuj i jedź” mają nas zachęcić do korzystania z komunikacji zbiorowej, bowiem z parkingu będą mogły korzystać osoby posiadające bilet komunikacji miejskiej lub kolejowej.

Na realizację inwestycji Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 1,3 mln zł z funduszy europejskich w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt Miasta Żyrardowa realizowany jest w partnerstwie z Gminą Grodzisk Mazowiecki i jest jednym z 13 projektów wybranych do realizacji w efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin. To pierwsze, ale nie jedyne zadanie na jakie Żyrardów otrzymał dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Przed nami jeszcze w tym roku rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych.

Zapobiegamy bezdomności kotów

Organizowana przez Miasto wiosenna akcja sterylizacji i kastracji kotów wolno przyniosła wyjątkowo zadowalające efekty. Przez dwa miesiące takim zabiegom poddano 50 dzikich kotów z terenu Żyrardowa. Zwierzęta te jednocześnie zostały odrobaczone, odpchlone oraz zaszczepione przeciw wściekliźnie. Odławianiem zajmuje się specjalistyczna firma oraz opiekunowie społeczni. Akcja trwa do końca maja.

Po raz pierwszy na terenie miasta akcja objęła również koty posiadające właścicieli. Zabiegiem poddanych zostało dotychczas 45 takich zwierząt. Zdarza się bowiem, że niechciane mioty pojawiają się również w domach i niestety często trafiają na ulice. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby jeszcze skorzystać z oferty miasta mającej na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, pok. 39, tel 46 858 15 43.    

Kolejna akcja planowana jest jesienią.  

,,Jedyne takie miejsce", czyli Polskie Radio na żywo z Żyrardowa

W sobotę od rana gościć będziemy w Żyrardowie Polskie Radio, które nadawać będzie w Programie I audycję na żywo z cyklu ,,Jedyne takie miejsce”. Dziennikarze Jedynki nie tyko zaproszą na spacer ulicami Żyrardowa, ale też spróbują wniknąć w tajemnice naszego miasta. Na "Jedyne takie miejsce" z Żyrardowa na żywo zapraszają Monika Tarka i Robert Kilen, w sobotę (20.05) w godz. 9.10-11.00 i 14.10-15.00.

Zobacz zapowiedź programu:
http://www.polskieradio.pl/7/5586/Artykul/1766991,Zyrardow-unikat-w-skali-Europy 

Recytatorski sukces uczniów Trójki

Mieszko Węgier z klasy III ZSP Nr 3 zajął pierwsze miejsce w XIV Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj majowa jutrzenko”, organizowanym dla uczczenia Święta Konstytucji Trzeciego Maja przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej oraz Katolicki Zespół Edukacyjny im. Piotra Skargi w Warszawie. Do finałowego etapu konkursu z sukcesem dotarła także  gimnazjalistka, Karolina Zimnicka, którą jury uhonorowało wyróżnieniem.

To wielki sukces zważywszy zarówno na rangę konkursu, któremu patronowali m.in. Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup i Metropolita Warszawski oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, jak też liczoną w setkach liczbę uczestników. Tylko w finałowym etapie przesłuchań w kategorii wiekowej klasy I – III wzięło udział 50 uczniów, wśród których właśnie talent recytatorski Mieszka Węgra został najwyżej oceniony przez jurorów.

Do udziału w konkursie zarówno Mieszko, jak i Karolina przygotowywali się pod opieką swoich nauczycieli  - Małgorzaty Kruk oraz Lidii Nowakowskiej.

Uroczysta gala podsumowująca tegoroczną edycję konkursu odbyła się jak zawsze w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie.

Żyrardów w Polskim Radiu, jako jedyne takie miejsce…

W minioną sobotę gościliśmy w Żyrardowie Program 1 Polskiego Radia, który na żywo nadawał z naszego miasta audycję z cyklu ,,Jedyne takie miejsce”. Dziennikarze Jedynki, Monika Tarka i Robert Kilen, zabrali słuchaczy w podróż po Żyrardowie i ciekawych miejscach w pobliżu miasta.

Gośćmi programu byli m.in. Prezydent Wojciech Jasiński, który zapraszał słuchaczy na zbliżające się Święto Lnu w naszym mieście. Barbara Rzeczycka opowiadała m.in. o życiu robotników w dawnym Żyrardowie. Z historią miasta i najciekawszymi żyrardowskimi legendami zapoznał słuchaczy  Wojciech Lis (przewodnik PTTK). Na spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej zaprosił Jacek Grzonkowski (Urząd Miasta). Natomiast po najpiękniejszej w mieście świątyni oprowadził proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia, ks. Adam Bednarczyk. Do odwiedzenia Muzeum Lniarstwa i na inscenizację ,,Strajku Szpularek” zapraszał Jacek Czubak, a po Muzeum Mazowsza Zachodniego oprowadził dyrektor Bogusław Nietrzebka. O zastosowaniu lnu w kosmetologii i kuchni opowiedziały panie z Collegium Masoviense  - Justyna Boczkowska i Longina Kroć, z kolei po lniane wyroby do Żyrardowa zapraszała Anita Patejuk (Lniany Zaułek). W programie gościli również lokalni artyści i ciekawe osobowości, m.in. Wiesław Tupaczewski, założyciel kabaretu OT.TO, organizator Wieczorów Żartu w Żyrardowie i Anna Dubieniecka, inicjatorka akcji ,,Odblokuj”. Na żywo zagrała grupa bębniarska ,,Comparsa” pod kierunkiem Jarosława Lange, zespół Młodzieżowego Domu Kultury ,,Szałaputy” pod kierunkiem Aleksandry Rudzińskiej oraz jedyny taki duet Gwiazd czyli Krzysztof (bas-baryton, w duecie – akordeon) i Tomasz, posiadający niezwykłą umiejętność gry na łyżkach. O atrakcjach turystycznych i przyrodniczych w okolicach Żyrardowa opowiadali goście z Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, Gminy Puszcza Mariańska, Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Radziwiłłów.

Wszyscy goście zaproszeni do programu zbudowali niezwykle ciekawą opowieść o Żyrardowie i okolicy – jako jedynym takim miejscu, z pewnością wartym odwiedzenia.   

Fotorelacja z wizyty dziennikarzy ,,Jedynki” w Żyrardowie oraz nagranie z audycji - na stronie www.polskieradio.pl

„Trójka” na planie „Idola”

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 odwiedzili studio, w którym powstają kolejne odsłony programu „Idol” emitowanego na antenie telewizji Polsat i wzięli udział w przygotowaniu jednego z odcinków popularnego talent show. Wizyta na planie „Idola” była możliwa dzięki uprzejmości kamerzysty stacji, Pana Zbigniewa Pawoniaka.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z kulisami pracy nad programem telewizyjnym oraz z techniczną stroną funkcjonowanie mediów. Wielką atrakcją była możliwość zobaczenia na żywo jurorów programu: Elżbiety Zapędowskiej, Ewy Farnej, Wojciecha Łuszczykiewicza i Janusza Panasewicza oraz prowadzącego - Macieja Rocka.

Poza prezentacjami uczestników programu uczniowie wysłuchali także koncertu znanego na całym świecie zespołu „Kelly Family”. Byli tak szczęśliwi i podekscytowani wizytą w studiu telewizyjnym, że nie przeszkadzała im ani późna godzina nagrywania programu, ani też fakt, że wycieczka odbyła się w dniu wolnym od zajęć lekcyjnych.

Sukcesy młodych plastyków

Siedmioletnia Marcelina Rutkowska, wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, znalazła się wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Warszawa moja stolica", organizowanego przez warszawski Pałac Młodzieży. Na konkurs zgłoszono w sumie 1560 prac wykonanych przez dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat, spośród których tylko 20 jurorzy uhonorowali nagrodami.

Z kolei jedenastoletni Wiktor Lewandowski, z działającej w Młodeku Dziecięcej Akademii Plastycznej, z sukcesem zakończył udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Łapy, pióra i rymów cała fura”, którego celem było rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania postacią i poezją Ludwika Jerzego Kerna. Na konkurs wpłynęło 828 prac z 53 placówek z terenu całej Polski. Jurorzy podsumowując konkurs potwierdzili, że nadesłane prace prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny, były wykonane ciekawymi technikami i wybranie zwycięzców stanowiło duże wyzwanie. Tym bardziej cieszy więc sukces Wiktora, który na co dzień rozwija swój talent pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej.

Wyśpiewały nagrody na Festiwalu Piosenki Inscenizowanej

Trzy reprezentantki Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie: Zofia Świder, Dominika Walczak i Ada Rudzińska potrójnym sukcesem zakończyły udział w XI Festiwalu Piosenki Inscenizowanej w Sochaczewie. Jurorzy konkursu bardzo wysoko ocenili występy wszystkich trzech żyrardowskich solistek.

Zosia i Ada zajęły I miejsca w swoich kategoriach wiekowych, natomiast Dominika otrzymała wyróżnienie, które - jak zaznaczyli sami jurorzy - jest jednoznaczne z II lokatą.

Na co dzień dziewczynki śpiewają w zespołach wokalnych „Szałaputy” i „Frajda”, których opiekunkami są Aleksandra Rudzińska i Urszula Izdebska.

Profesjonalne jury złożone z muzyków, animatorów kultury i instruktorów tańca,  poza doborem repertuaru i umiejętnościami wokalnymi uczestników, oceniało także wiele innych elementów, takich jak połączenie śpiewu z ruchem scenicznym czy  ogólny wyraz artystyczny występu.

Najlepszy trener i zawodnik roku 2016

W poniedziałek 22 maja wystartował plebiscyt na najlepszego Trenera i Zawodnika Żyrardowa 2016 roku. Głosować można za pośrednictwem strony internetowej sportowiec.zyrardow.pl, w II turach na 15 kandydatów w kategorii "Najlepszy Zawodnik" oraz na 3 kandydatów w kategorii "Najlepszy Trener". 29 maja zostanie wyłoniona najlepsza 10-tka sportowców i rozpocznie się II tura głosowania. Bal Sportowca odbędzie się 17 czerwca 2017 roku w Resursie. Zaproszenia w cenie 100 zł od osoby, będzie można nabywać od 1 czerwca w kasach Centrum Kultury.

http://sportowiec.zyrardow.pl/

Strefa Bezpiecznego Sąsiada

W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw i kradzieży metodami: na wnuczka, na policjanta, czy na administratora, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie przygotowali program profilaktyczny pn. „Strefa Bezpiecznego Sąsiada”, który zapobiegać ma tego rodzaju przestępstwom.

Adresatami programu są przede wszystkim mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Z policyjnych statystyk wynika bowiem, że to właśnie oni najczęściej padają ofiarami oszustów. Do programu przyłączyli się już administratorzy mający w swoim zasobach najwięcej budynków wielorodzinnych – Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, TBS, PGM. Program wspiera także Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński.

Główne cele programu:

 • Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców.
 • Popularyzacja wiedzy w zakresie bezpieczeństwa wśród osób zamieszkujących budynki wielorodzinne.
 • Kształtowanie świadomości w zakresie współpracy z Policją, w tym wzmocnienie roli dzielnicowego, jako policjanta pierwszego kontaktu, inicjującego działania na rzecz bezpieczeństwa.
 • Zachęcanie do zacieśniania kontaktów międzysąsiedzkich w celu wzajemnej asekuracji.

Budynki, których mieszkańcy zostaną włączeni do programu oznakowane będą naklejkami z logo akcji, a policjanci na spotkaniach z poszczególnymi grupami lokatorów przekazywać będą informacje o zagrożeniach oraz sposobach zapobiegania kradzieżom i wyłudzeniom.

Masz pytania dotyczące programu? Napisz: prasowy.kppzyrardow@ra.policja.gov.pl lub zadzwoń 46 858 21 38.

Miasto bogatsze o ponad 2,6 mln zł

Wtorkowym przedpołudniem, 23 maja br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Prezydent Wojciech Jasiński podpisał umowę, dzięki której Miasto Żyrardów pozyskało ponad 2,6 mln zł na rewaloryzację zabytkowej Ochronki przy Placu Jana Pawła II, gdzie obecnie mieści się Przedszkole nr 9. W wyniku planowanych prac obiekt odzyska dawną świetność, a jego pomieszczenia przystosowane zostaną pod względem funkcjonalnym do aktualnych potrzeb.

Inwestycja dofinansowana została z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Sygnatariuszami umowy ze strony Województwa Mazowieckiego byli Wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc. Całkowita wartość projektu wyniesie 4 155 182,24 zł, przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich wysokości 2 676 246,64 zł i wkładzie własnym Miasta 1 478 935,60 zł.

Prace w prawym skrzydle obiektu rozpoczną się już niebawem a prowadzone będą zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem konserwatora zabytków. Ich zakończenie zaplanowano na 2018 rok. Dzięki planowanej rewaloryzacji, udostępnione zostaną nowe powierzchnie, pozwalające na poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Miasta. Powstanie m.in. cyfrowe archiwum żyrardowskiego pomnika historii jako instrument  promujący jeden z najważniejszych w Polsce zabytków. Cyfrowe archiwum będzie miało własny portal internetowy. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym na zapoznanie się z bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym naszego miasta. Sala wielofunkcyjna w budynku Ochronki stworzy kreatywną przestrzeń, w której będzie można organizować różnorodne wydarzenia. Realizacja projektu stanowi również niezwykłą szansę dla pedagogów na organizację, we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, ciekawych zajęć pozaszkolnych, atrakcyjnych w treści i formę, dotyczących głównie historii i zabytków Żyrardowa.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z dwoma podmiotami, będącymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Żyrardowskiego: Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie i Młodzieżowym Domem Kultury w Żyrardowie.

Budynek Miejskiego Przedszkola nr  9 wybudowany został w 1875 r., w otoczeniu zieleni, z przeznaczeniem jako ,,Ochronka” dla dzieci pracowników zakładów lniarskich. 10 lat później budynek został rozbudowany. Uczęszczały tu dzieci już od drugiego roku życia. W 20-tu klasach było aż 1200 wychowanków. W 1889 r. ,,Ochronkę” zwiedził Szach Persji Masr - Eddin. Nieprzerwanie od ponad 140 lat budynek pełni swe pierwotne funkcje.

Zapraszamy na obchody Dnia Strażaka

Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie mł. bryg. mgr inż. Roman Murgrabia oraz Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Waldemar Suski serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu żyrardowskiego na uroczystoste obchody Dnia Strażaka, które odbędą się 2 czerwca br.

PROGRAM:

17.45 – zbiórka przed kościołem pw. Matki Bożej Pocieszenia, ul. Narutowicza

18.00 – msza święta w intencji strażaków w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia                                       

18.50 – przemarsz na Plac Jana Pawła II

19.00 – uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka na Placu Jana Pawła II

Sprzątajmy po swoich pupilach

W ostatnim czasie na terenie naszego miasta zwiększyła się liczba koszy na psie nieczystości.  Dodatkowych 30 koszy pojawiło się na miejskich terenach zieleni oraz przy chodnikach. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z koszy zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dodatkowym ukłonem Miasta w kierunku właścicieli psów, aby jeszcze bardziej ułatwić im sprzątanie po swoich pupilach, jest nieodpłatne rozdawanie woreczków na psie nieczystości. Można je otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta.

Dbajmy o czystość w naszym mieście. To nic nie kosztuje. 

Uwaga Przedsiębiorcy!

Przypominamy, że dnia 31 maja br. upływa termin płatności II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, można jeszcze dokonać tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym, zgodnie z art. 18 pkt 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz.487).

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Mam

Z okazji najpiękniejszego i najbliższego naszym sercom święta w roku,
jakim bez wątpienia jest Dzień Matki,
składam wszystkim Mamom serdeczne życzenia
i wyrazy wdzięczności za miłość, trud wychowania i troskę,
jaką na co dzień otaczacie swoje dzieci.

Żadne słowa nie oddadzą tego, jak wiele Wam zawdzięczamy!
Dlatego też, Drogie Mamy,
życzę Wam jak najwięcej uśmiechu, radości
i szacunku ze strony najbliższych.
Bądźcie dumne ze swoich dzieci,
a one niech będą Wam wdzięczne
za wszystko, co dla nich robicie…

Prezydent Miasta Żyrardowa
Wojciech Jasiński

Absolutorium dla Prezydenta

Na wczorajszym posiedzeniu, Rada Miasta Żyrardowa, po analizie sprawozdania finansowego za 2016, udzieliła Prezydentowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Jak podkreślał na sesji Prezydent Wojciech Jasiński, rok 2016 był kolejnym dobrym dla Żyrardowa rokiem, jeśli chodzi o stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych.

- Przyjmując realny i przemyślany budżet na rok 2016 udowodniliśmy, że jeśli stworzy się dobry i spójny plan, jego realizacja nie stwarza później problemów.  Po raz kolejny udało się zamknąć rok budżetowy nadwyżką po stronie dochodów - tym razem na poziomie ponad 18 mln zł! - powiedział Prezydent.

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, uchwalony przez Sejm RP dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych z 1990 roku.

Z tej okazji wszystkim pracownikom samorządowym, radnym oraz osobom przyczyniającym się do propagowania idei samorządności składam serdeczne podziękowania za pasję i serce, które wkładacie Państwo w działania na rzecz naszej społeczności.

Życzę Wam niesłabnącego entuzjazmu i zapału we wprowadzaniu pozytywnych zmian w codziennym życiu naszego miasta oraz wytrwałości i odwagi w kreowaniu jego przyszłości.

Samorządowcy służą ludziom, dlatego życzę Wam również, aby Wasz trud i poświęcenie były zauważane i doceniane przez mieszkańców.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Wojciech Jasiński

Uroczysta Sesja Rady Miasta Żyrardowa

Uroczystą sesją Rady Miasta Żyrardowa, zwołaną dla uczczenia 101. rocznicy nadania Miastu Żyrardów praw miejskich, rozpoczęliśmy tegoroczne obchody święta naszego miasta.

Zaproszenie na tę wyjątkową uroczystość przyjęło wielu znamienitych gości, a wśród nich Chargé d’affaires Ambasady Francji w Polsce - Sylvain Guiaugué,   Zastępca Ambasadora Bułgarii w Polsce - Ivan Kitov oraz reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Radny Sejmiku Mazowieckiego - Adam Orliński.

„Rocznica nadania praw miejskich, to niezmiernie ważne wydarzenie w życiu miasta i jego mieszkańców – podkreślił w swym wystąpieniu Prezydent Wojciech Jasiński. - Jubileuszowe obchody w naturalny sposób sprzyjają refleksji i spojrzeniu z perspektywy czasu na osiągnięcia lat minionych, a jednocześnie inspirują do formułowania przyszłych projektów i planów. Każda kolejna rocznica to również doskonała okazja, by przypominać o unikatowym charakterze Żyrardowa, opowiadać o barwnych dziejach miasta, a także popularyzować wiedzę o jego kulturze i tradycjach.

Dziś nie ma już niestety żyrardowskiej fabryki, która dała początek naszemu miastu. Nie przetrwała ona trudnego procesu transformacji ustrojowej z lat 90. Mamy natomiast Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda, które gromadzi pamiątki i kultywuje pamięć o fabryce i tysiącach żyrardowskich robotników, którzy z wielkim trudem budowali jej potęgę i z ogromną determinacją pracowali na rozwój naszego miasta. Jako trwały ślad ubiegłorocznych obchodów setnej rocznicy nadania Żyrardowowi praw miejskich mamy też pomnik naszego patrona, Filipa de Girarda. On także ma nas inspirować do poznawania dziejów rodzinnego miasta, tak abyśmy tę wiedzę mogli później  przekazywać swoim dzieciom i wnukom, trwając w tej jedynej w swoi rodzaju sztafecie pokoleń.”

Podczas sesji wręczono również, przyznane po raz pierwszy Nagrody im. Filipa de Girarda. Inspiracją do ich ustanowienia stały się Honorowe Medale Prezydenta Miasta Żyrardowa, jakie podczas ubiegłorocznej gali z okazji „Roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich” Prezydent Wojciech Jasiński wręczył osobom, organizacjom i instytucjom, które  swym zaangażowaniem w pracę na rzecz lokalnej społeczności zapisały chlubne karty historii Miasta. Nagrody im. Filipa de Girarda stanowić mają kontynuację, zainicjowanej w roku ubiegłym, tradycji nagradzania i wyróżniania osób, organizacji i instytucji, których działalność przynosi szczególną korzyść naszej społeczności lub pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy, społeczny lub promocję Żyrardowa.

Pierwsze w historii Nagrody im. Filipa de Girarda otrzymali:

NAGRODA SPECJALNA IM. FILIPA de GIRARDA

Andrzej Borzykowski. Lniane Tkaniny Żakardowe.

Lniane Tkaniny Żakardowe Andrzeja Borzykowskiego, to obecnie jedyna fabryka kontynuująca lniarskie tradycje naszego miasta.

Fabryka powstała w 1999 roku w zabytkowym budynku na terenie Bielnika, odkupując od syndyka maszyny pracujące w dawnych Zakładach Lniarskich. Od samego początku, aż do chwili obecnej w fabryce pracują też byli pracownicy zakładów. Fabryka jest w tej chwili jedynym w Polsce producentem lnianej tkaniny żakardowej.

NAGRODA SPECJALNA IM. FILIPA de GIRARDA

Oddział Przędzalnictwa, Tkactwa i Wykończalnictwa w Żyrardowie
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Oddział Przędzalnictwa, Tkactwa i Wykończalnictwa w Żyrardowie jest częścią Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z siedzibą główną w Poznaniu. Istnieje od 1 sierpnia 2002 roku i jest kontynuatorem działalności prowadzonej przez  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Lnu w Żyrardowie.

NAGRODA IM. FILIPA de GIRARDA KATEGORIA SAMORZĄD

Beata Marzęda – Przybysz
Radna Rady Miasta Żyrardowa

Radna Rady Miasta Żyrardowa II, III, IV, VI i VII kadencji. Należy do grona radnych najdłużej sprawujących swój mandat. Nauczycielka, harcmistrz ZHP, społecznie piastuje funkcję Komendanta Hufca Żyrardów.

NAGRODA IM. FILIPA de GIRARDA KATEGORIA SAMORZĄD

Jerzy Naziębło
Radny Rady Miasta Żyrardowa

Bez wątpienia jest weteranem żyrardowskiej samorządności. Mandat radnego sprawuje nieprzerwanie od 1988 roku, co najdobitniej świadczy o ogromnym szacunku i zaufaniu do jego osoby. Historyk. W latach 1986-2001 dyrektor Muzeum Okręgowego w Żyrardowie (obecnie Muzeum Mazowsza Zachodniego).

NAGRODA IM. FILIPA de GIRARDA KATEGORIA GOSPODARCZA

MUSI NOVUM Spółka z o.o.

Spółdzielnia istnieje od 1952 roku. Jest miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne odzyskują wiarę we własne możliwości, rozwijają się zawodowo, czują się potrzebne i spełnione. Prowadzi działalność w zakresie ochrony mienia, archiwizacji, usług sprzątania.  Posiada własną szwalnię, specjalizując się w szyciu odzieży roboczej. Przy MUSI NOVUM działa Warsztat Terapii Zajęciowej stwarzający osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.

NAGRODA IM. FILIPA de GIRARDA KATEGORIA GOSPODARCZA

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Powstała z inicjatywy mieszkańców, by spełniać marzenia żyrardowian o własnym mieszkaniu w wielorodzinnym bloku, na nowoczesnym osiedlu. Obecnie
w zasobach ŻSM znajduje się 13,5 tysiąca mieszkań, a sama Spółdzielnia zrzesza ponad 6 tysięcy członków. Jest największą i najstarszą spółdzielnią mieszkaniową w Żyrardowie. W roku 2018 świętować będzie 60-lecie działalności.

NAGRODA IM. FILIPA de GIRARDA KATEGORIA SPOŁECZNA

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa powołane zostało do życia w 1964 roku przez środowisko osób zainteresowanych popularyzowaniem historycznego dziedzictwa naszego miasta. Przez ponad pół wieku prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą i informacyjną, upowszechniając wiedzę na temat dziejów Miasta.

NAGRODA IM. FILIPA de GIRARDA KATEGORIA SPOŁECZNA

Towarzystwo Śpiewacze ECHO oraz Towarzystwo Śpiewacze LIRA

Nagroda jest wyrazem uznania za niestrudzone, kontynuowane od ponad 100 lat, krzewienie kultury śpiewu i popularyzowanie pieśni chóralnej wśród mieszkańców Żyrardowa oraz poza granicami naszego miasta.

Działo się, działo! Za nami kolejna edycja „Święta Lnu”

W ostatni weekend, w atmosferze radosnej zabawy, po raz kolejny przypominaliśmy o lniarskich tradycjach Żyrardowa, kiedy to wyroby żyrardowskiej fabryki ceniono na całym świecie, a nasze miasto z dumą nosiło prestiżowy tytuł „Polskiej Stolicy Lnu”.

Dwudniowe świętowanie rozpoczęliśmy od organizowanej po raz pierwszy „Parady miejskiej”, która w sobotę, wczesnym popołudniem, wyruszyła z Placu Jana Pawła II. Maszerowały w niej liczne, barwne i głośne zespoły muzyczne z Żyrardowa i okolic, reprezentacje szkół, przedszkoli, placówek artystycznych, lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji miejskich, a także kilkunastoosobowa grupa mieszkańców Zamościa, którzy przyjechali do Żyrardowa, by wziąć udział w święcie naszego miasta. Paradę prowadził Prezydent Wojciech Jasiński wraz Przewodniczącym Rady Miasta Marcinem Rosińskim, w otoczeniu gości, którzy przyjęli zaproszenie samorządu na to wyjątkowe wydarzenie. Byli wśród nich Wiesław Petera z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojciech Maksymiuk Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Kolorytu paradzie dodawali podążający na jej czele żołnierze carscy, szpularki i tkacze oraz kozacka jazda konna. Barwny orszak dotarł na Bielnik, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie tegorocznej edycji święta. Przy tej okazji, Prezydent Wojciech Jasiński uhonorowany został odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, w dowód uznania zasług włodarza naszego miasta dla budowania potencjału Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda i pielęgnowania lniarskich tradycji miasta.

Kolejnym punktem sobotniego programu była inscenizacja historyczna Strajku Szpularek z 1883 roku, w której przypominaliśmy jeden z pierwszych strajków na świecie zapoczątkowanych przez kobiety, który miał miejsce właśnie w żyrardowskiej fabryce.

Po zakończeniu inscenizacji zaproszono gości do Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda, które z okazji „Święta Lnu” przygotowało dla zwiedzających wyjątkową ofertę. W roli głównej wystąpił oczywiście len w dziesiątkach przeróżnych odsłon. Można było zatem obejrzeć największą w Europie kolekcję szablonów sitodrukowych wykorzystywanych niegdyś do nadrukowywania wzorów na tkaninach, a także pokazy tkania na krosnach. Wśród wielu atrakcji zaplanowanych przez żyrardowskie muzeum były też m.in. warsztaty rękodzielnicze, kiermasz wyrobów lnianych, wielkoformatowa gra planszowa „Spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej w Żyrardowie”,  czy też festiwal baniek mydlanych.

Święto Lnu było również wyjątkową szansą, aby zwiedzić jedyną w Żyrardowie fabrykę wciąż produkującą lniane tkaniny, a dokładniej Lniane Tkaniny Żakardowe. Tkanina żakardowa produkowana w żyrardowskiej fabryce, to tkanina ozdobna, na której wzory powstają nie poprzez barwienie, jak na gładkim lnie, lecz poprzez odpowiedni splot nitek. Żyrardowska fabryka to jedyny taki zakład produkcyjny w Polsce, będący kontynuatorem tradycyjnego przemysłu lniarskiego. Na takich maszynach jak w tej fabryce, maszynach pochodzących z dawnych Zakładów Lniarskich, już nikt w Polsce, a pewnie i w Europie nie wytwarza wyrobów lnianych. - To stare, ale bardzo dobre maszyny, których jedyną wadą jest mniejsza od elektronicznych maszyn wydajność, ale moi fachowcy dają radę – mówi właściciel fabryki Andrzej Borzykowski, który w piątek, 26 maja, na Uroczystej Sesji Rady Miasta Żyrardowa został uhonorowany przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Nagrodą Specjalną im. Filipa de Girarda.

„Święto Lnu” to także dwudniowy blok koncertowy na torze kolarskim. W sobotę na plenerowej scenie zobaczyliśmy dynamiczny, jak zawsze, występ żyrardowskiej  COMPARSY, obdarzoną pięknym głosem żyrardowiankę, Julitę Wojdalską, formację Positive Reggae Rockers, Mroza, Mateusza Ziółko oraz królową polskiej sceny muzycznej – Marylę Rodowicz.

Z kolei niedziela była prawdziwym maratonem gwiazd disco polo. Dla żyrardowskiej publiczności zagrali: Bayer Full, Disco Boys,  Piękni i Młodzi oraz białostocka grupa Exaited. Lokalnym akcentem niedzielnego programu były zespoły Młodzieżowego Domu Kultury oraz wokaliści Centrum Kultury w Żyrardowie.

***

Za nami kolejna edycja „Święta Lnu”. Barwna, ciekawa, pełna interesujących propozycji. Mam nadzieję, że bawiliście się Państwo fantastycznie, a wrażenia i wspomnienia, będące pokłosiem tegorocznej imprezy, zostaną z Państwem jeszcze bardzo długo.

Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i wzięli udział w Święcie Lnu 2017. Dziękuję również tym, którzy spontanicznie włączyli się w organizację miejskiego święta. Dziękuję wreszcie patronom i sponsorom imprezy, którzy pomogli nam nadać temu wydarzeniu właściwy format.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Wojciech Jasiński

Dzień Dziecka w Żyrardowie!
Prezydent Żyrardowa Wojciech Jasiński serdecznie zaprasza dzieci wraz z rodzinami do wspólnej zabawy i relaksu podczas pikniku przygotowanego z okazji Dnia Dziecka.
W programie m.in. :
Pan Yapa – piracki show
pokazy tańca
występy dziecięcych zespołów
koncerty lokalnych artystów
miasteczko Boba Budowniczego
piknikowe planetarium
tor gokartowy
symulatory wyścigów samochodowych
malowanie buziek
stanowiska lokalnych drużyn i klubów sportowych
gry, zabawy, konkursy i ...dużo pozytywnej energii.
 

Wydarzenia towarzyszące:

1 czerwca (czwartek) 
Finał Konkursu Poetyckiego „Pierwsze wiersze”
godz. 14:00, Centrum Kultury

„Raz, dwa, trzy – śpiewasz Ty” – koncert dla dzieci
godz. 18:00, Resursa

3 czerwca (sobota)

Perock Studio i Positive Reggae Rockers – koncert dla młodzieży
godz. 20:00, Centrum Kultury

Bal Mistrzów Sportu Żyrardowa

Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński oraz Prezes spółki AQUA Żyrardów mają zaszczyt zaprosić na Bal Mistrzów Sportu Żyrardowa, który odbędzie się 17 czerwca 2017 roku w Resursie. Podczas balu zostanie rozstrzygnięty plebiscyt na najlepszego Sportowca oraz Trenera Żyrardowa 2016 roku. Zaproszenia w cenie 100 zł od osoby można nabywać w kasie Centrum Kultury.

Rozpoczęła się budowa Parku Seniora

Już we wrześniu niezagospodarowany dotąd lasek sosnowy  pomiędzy ulicami gen. Sosabowskiego, Sikorskiego, Konarskiego i Roosvelta zmieni się w miejsce służące wypoczynkowi i rekreacji na świeżym powietrzu. Miasto realizuje tę inwestycję z myślą przede wszystkim o żyrardowskich seniorach. We wtorek, 30 maja, Prezydent Wojciech Jasiński wbił pierwszy szpadel w teren, na którym powstanie Park Seniora.

Wykonawca zadania, firma Aquacoms - jak podkreślił prezes Paweł Wolski - specjalizuje się w tego typu realizacjach, wiele z nich wykonywanych było pod nadzorem konserwatora przyrody. Wyraził przekonanie, że mieszkańcy będą zadowoleni z nowego miejsca wypoczynku, bo projekt jest bardzo ciekawy.          

O zagospodarowaniu terenu szczegółowo opowiadał Paweł Markiewicz, zastępca dyrektora ds. realizacji w firmie Aquacoms, a zarazem kierownik budowy. Powstanie tu siłownia zewnętrzna z urządzeniami przeznaczonymi również dla osób niepełnosprawnych. Będą stoliki do gry w szachy, a w niezadrzewionej części terenu wybudowana zostanie tężnia solankowa. Projekt zakłada także wykonanie ciągów pieszych w miejscu wydeptanych ścieżek oraz zachowanie naturalnego leśnego charakteru parku. Wycinka drzew przewidziana jest tylko w miejscach kolizji z ciągami pieszymi. Park wzbogacą elementy małej architektury takie, jak pergole docelowo porośnięte pnączami,  ławki, stojaki na rowery. Pojawią się też klomby wypełnione kwiatami i krzewami.  Cały teren będzie oświetlony. Główne wejście zlokalizowane zostanie od strony ul. Sosabowskiego, z myślą o pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej usytuowanego przy tej ulicy.  

- Przydałoby się jeszcze miejsce przeznaczone na potańcówki - sygnalizowali obecni na symbolicznym wbiciu szpadla przedstawiciele środowisk senioralnych, którzy jednocześnie dziękowali Prezydentowi Wojciechowi Jasińskiemu, że dotrzymał słowa i spełnił ich marzenie. Do tej pory z zazdrością patrzyli na tego typu miejsca w innych miastach.     

- Zadanie to rzeczywiście planowałem od samego początku, potrzebowaliśmy jedynie czasu na ustabilizowanie finansów miasta – powiedział Wojciech Jasiński. – Cieszę się że nadszedł czas, w którym możemy przystąpić do zagospodarowania lasku, by służył jak najlepiej naszym seniorom. 

Teren przed rozpoczęciem inwestycji poświęcił ks. Janusz Włodarczyk, Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów.   

Zakres prac wynikający z umowy zawartej z wykonawcą inwestycji kosztować będzie Miasto 1 266 660,00 zł.   

20-lat spółki PGK ,,Żyrardów"

W ubiegłym tygodniu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów" świętowało jubileusz 20-lecia funkcjonowania jako spółka. W jubileuszowej gali wzięli udział zarówno obecni, jak i byli pracownicy przedsiębiorstwa, m.in. były prezes Zdzisław Wilk. Uroczystość zaszczyciło swą obecnością również wielu znamienitych gości, m.in. Adam Orliński, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który w imieniu Marszałka Adama Struzika przekazał na ręce Hanny Bieżuńskiej, Prezes Spółki, najwyższe wyróżnienie Samorządu Województwa Mazowieckiego, Medal ,,Pro Mazovia”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów" sp. z o.o. powstała w 1997 roku w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego początki sięgają 1949 roku. Spółka realizuje najwyższej jakości usługi dla mieszkańców Żyrardowa i Gminy Jaktorów. Przykłada dużą wagę do działań proekologicznych i środowiskowych. W ostatnim okresie uruchomiła ekologiczną oczyszczalnię ścieków, wdrożyła środowiskową normę ISO, wybudowała ponad 250 km sieci sanitarnych i ponad 110 km sieci wodociągowych. Wiele projektów przedsiębiorstwo zrealizowało dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.    

Prezes Hanna Bieżuńska w swym wystąpieniu z dumą podkreślała, że działania rozwojowe przedsiębiorstwa kładącego nacisk na nowoczesne, ekonomiczne rozwiązania, na trwałe zbudowały wizerunek firmy dobrze zarządzanej, nowoczesnej i efektywnej i jest to zasługa zarówno byłych i obecnych pracowników, którym serdecznie podziękowała.         

Jubileusz przedsiębiorstwa wspólnie z jubilatem świętowali samorządowcy z całego regionu, przedstawiciele służb mundurowych, szefowie innych miejskich spółek oraz przedsiębiorstw komunalnych z terenu Mazowsza, działacze społeczni, współpracownicy. Wśród gości znalazł się również Ivan Kitov, reprezentujący Ambasadę Bułgarii. Wszyscy serdecznie gratulowali dotychczasowych osiągnięć przedsiębiorstwa, życząc jednocześnie dalszych sukcesów.         

Prezydent Wojciech Jasiński wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Żyrardowa Marcinem Rosińskim przekazali na ręce prezes Hanny Bieżuńskiej list gratulacyjny, dziękując w imieniu Samorządu Miasta wszystkim pracownikom spółki „za profesjonalizm i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań na rzecz miasta i okolicy”. - Żyrardów obchodzi 101. rocznicę nadania praw miejskich miastu, z dumą chcę podkreślić, że w tę kolejną setkę wchodzimy ze świetnie zorganizowanym przedsiębiorstwem – powiedział Wojciech Jasiński.

Jubileusz był okazją do uhonorowania pracowników PGK, szczególnie tych z wieloletnim stażem pracy. Odznaczeniem ,,Zasłużony dla gospodarki komunalnej” Zarząd Spółki wyróżnił: Mariolę Markiewicz, Mirosławę Stankiewicz, Andrzeja Sobieckiego, Barbarę Michałowską, Stefana Cupra, Mariusza Filę, Grzegorza Grabowskiego i Piotra Osowskiego.

W gronie pracowników wyróżnionych listami gratulacyjnymi Marszałka Adama Struzika znaleźli się: prezes Hanna Bieżuńska, Krzysztof Gmurek, Piotr Cuper, Bogumiła Rembieszewska, Iwona Paluch, Grzegorz Słomiński, Andrzej Sieczka, Krystyna Tkacz-Łyszkowska, Elżbieta Władzińska, Jerzy Lenczewski, Danuta Ryszkowska, Paulina Sapińska-Szwed, Elżbieta Kosińska, Marek Jankowski, Jacek Kowalski, Adam Sobczyński, Hubert Wilkowski, Magdalena Bracka i Małgorzata Haude.      

Do Żyrardowa zjechali najlepsi młodzi pianiści

Aż 76 uczestników z 46 placówek z terenu całego kraju wzięło udział w XVI Żyrardowskim Konkursie Młodych Pianistów, organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie.  Pianiści oceniani byli przez trzyosobowe jury w składzie prof. Andrzej Tatarski (przewodniczący), dr Aleksandra Kowalik – Burdzy oraz mgr Joanna Kurpiowska – Samulska. Nagrody i wyróżnienia przyznano w czterech kategoriach wiekowych.

Konkurs organizowany był pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego

Dzień Strażaka w Żyrardowie

2 czerwca Żyrardów świętował Dzień Strażaka. Na uroczystej mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia i apelu na Placu Jana Pawła II zgromadzili się strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie oraz szerokie grono współpracowników i przyjaciół. Prezydent Wojciech Jasiński życzył strażakom, aby realizacja zawodowych obowiązków była źródłem nieustającej satysfakcji, a podejmowanym przez nich działaniom zawsze towarzyszyły przychylność i uznanie tych, na rzecz których każdego dnia pełnią swoją ofiarną służbę.

Dzień Strażaka to okazja do uhonorowania strażaków medalami, odznakami czy dyplomami, jak również awansowania na wyższe stopnie.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył:

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
p. st. ogn. Marcina Kopczyńskiego s. Tadeusza
p. mł. ogn. Tomasza Bartosika s. Eugeniusza

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę
p. kpt. Sebastiana Maleńczuka s. Jana

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski
za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych przyznał Dyplomy:
mł. bryg. Radosławowi Owczarkowi s. Jerzego
kpt. Markowi Krawczykowi s. Wacława

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

Srebrną Odznakę „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
p. mł. bryg. Radosławowi Owczarkowi s. Jerzego

Brązową Odznakę „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
p. st. kpt. Annie Zimnej c. Henryka
p. mł. asp. Arkadiuszowi Stopińskiemu s. Mieczysława
p. ogn. Danielowi Bonieckiemu s. Tomasza
p. ogn. Ireneuszowi Papudze s. Adama, który otrzymał odznaczenie na obchodach Mazowieckiego Święta Strażaka
dh Tadeuszowi Jackowskiemu s. Wacława
dh Januszowi Legięckiemu s. Zygmunta

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. Mazowieckiego odznaczeni zostali:

złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa
st. kpt. Anna Zimna c. Henryka
st. asp. Marek Bednarek s. Józefa
ogn. Daniel Boniecki s. Tomasza
dh Tomasz Rokwisz s. Henryka
dh Daniel Sawicki s. Marka
dh Edward Tylkowski s. Stanisława

srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa
mł. ogn. Tomasz Badowski s. Edmunda
mł. ogn. Tomasz Bartosik s. Eugeniusza

brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa
kpt. Hubert Lenarcik s. Mariana
dh Piotr Frączkiewicz s. Józefa
dh Marcin Grygiel s. Dariusza
dh Damian Wasik s. Zenona

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Żyrardowie nadało
odznakę "Strażak Wzorowy":
dh Michałowi Wolniewiczowi s. Andrzeja

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:
p. mł. kpt. Indze Dziewanowskiej c. Zdzisława stopień kapitana  
p. mł. kpt. Markowi Krawczykowi s. Wacława stopień kapitana

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał:
p. mł. asp. Katarzynie Piszczek c. Kazimierza stopień aspiranta

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał:
p. ogn. Jarosławowi Bastkowi s. Stanisława stopień starszego ogniomistrza
p. st. sekc. Mariuszowi Jakubowskiemu s. Andrzeja stopień młodszego ogniomistrza

Kolejne dofinansowanie dla Miasta Żyrardowa

Miasto Żyrardów pozyskało ponad 833 tys. zł na remont hali sportowej przy ul. Jodłowskiego. Inwestycja uzyskała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej.

Złożony w lutym br. wniosek przeszedł pomyślnie ocenę i został pozytywnie zaopiniowany. Pozyskane dofinansowanie pokryje 50% wydatków kwalifikowanych zadania, pozostała część będzie stanowiła wkład Miasta.

Budynek hali sportowej oddany został do użytku w 1999 roku. Ze względu na intensywne użytkowanie obiektu przez dzieci i młodzież szkolną oraz kluby i stowarzyszenia sportowe, a także na odbywające się zawody sportowe niezbędne jest przeprowadzenie remontu mającego na celu poprawę stanu technicznego i warunków termicznych obiektu.

W ramach prac objętych dofinansowaniem przewidziano: remont dachu hali sportowej, remont łazienek i szatni (17 pomieszczeń), wymianę okien w hali sportowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego (wymiana opraw i źródeł światła na źródła ledowe), malowanie hali sportowej, remont tarasu zewnętrznego (wejściowego), wymianę oświetlenia zewnętrznego na parkingu hali.

Realizacja inwestycji została zaplanowana na rok bieżący.

To kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. W roku ubiegłym, dzięki dofinansowaniu w wysokości 157 500,00 zł, zrealizowany został projekt dotyczący przebudowy boiska przy Zespole Szkół Publicznych nr 2. Na rozpatrzenie czeka jeszcze złożony w roku bieżącym wniosek zakładający remont szkolnych obiektów sportowych (hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych) obejmujących wszystkie miejskie Zespoły Szkół.

Przyznano dotacje na ofertę letnią dla dzieci i młodzieży

Organizacje pozarządowe otrzymają z budżetu miasta w sumie 150 000 zł na organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich 2017. Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty na organizację wypoczynku wyjazdowego i 5 ofert na organizację wypoczynku stacjonarnego.

Do realizacji zadania wybrano uprawnione i spełniające wymogi konkursu podmioty oraz przyznano następujące kwoty dotacji:

Na organizację czasu wolnego w formie wyjazdowej:

- Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko – 80 000 zł,
- Związek  Harcerstwa Polskiego Hufiec Żyrardów – 13 400 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Żyrardów – 24 000 zł,
- Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long – 5 000 zł.

Na organizacje czasu wolnego w formie stacjonarnej:
Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko – 15 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie – 5 000 zł
Stowarzyszenie ”Projekt Miasto” – 2 000 zł
Żyrardowska Akademia Kultury Fizycznej i Sportu – 5 600 zł

Ogłoszenie wyników konkursu dostępne jest na stronie www.bip.zyrardow.pl

Informacja dla rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w okresie 01.07.2017 r. - 30.06.2018 r. będzie prowadzona rewaloryzacja części zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 9, usytuowanego przy Placu Jana Pawła II nr 6. W związku z tym planowane jest umiejscowienie części oddziałów przedszkola w innej lokalizacji, tj. w budynku znajdującym się przy ulicy Ludwika Waryńskiego 1. Jest to jednocześnie szansa na utworzenie dodatkowych oddziałów w celu zapewnienia warunków do korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci, które wzięły udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

W chwili obecnej trwa etap proceduralny związany z przystosowaniem pomieszczeń, w których mają być zorganizowane oddziały przedszkolne, do wymogów określonych w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci. Adaptacja sal - na pomieszczenia przedszkola dostosowane do realizacji wychowania przedszkolnego - przewidziana jest na okres wakacyjny.

Rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/18, dopełnili wszystkich formalności wynikających z zasad naboru, a ich dziecko nie zostało przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli w postępowaniu rekrutacyjnym, będą mieli wskazane inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego dla swojego dziecka.

Rozpoczęła się kolejna duża inwestycja w Żyrardowie

Przy ul. Waryńskiego 42 powstanie komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny. Już za 12 miesięcy zostaną oddane do użytku nowe lokale dla 43 rodzin. We wtorek, 6 czerwca, Prezydent Wojciech Jasiński , ze swoim zastępcą Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim i przedstawicielami firmy wykonującej inwestycję, symbolicznym wbiciem szpadla rozpoczęli prace na placu budowy.

Przypomnijmy, że na realizację budynku Miasto pozyskało ponad 2,2 mln zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość zadania wynosi ponad 5,9 mln zł.

Wykonawcą inwestycji jest, wyłonione w drodze przetargu, konsorcjum firm „TEL-BUD” Sławomir Borkowski – lider i „AMAT” Zbigniew Hordyj.

Oprócz budowy budynku, zakres zadania obejmuje także wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, centralnego ogrzewania, budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, i elektrycznej, utwardzenie terenu i zagospodarowanie zielenią.

Będzie to obiekt 1-klatkowy, o trzech kondygnacjach nadziemnych, we fragmencie - czterech, bez podpiwniczenia z poddaszami nieużytkowymi. W etapie drugim przewiduje się rozbudowę budynku o bryłę o trzech kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia w układzie 1-klatkowym.

Powstały budynek stanowić będzie kontynuację pierzejowej zabudowy ulicy i przylegać będzie bezpośrednio do ściany istniejącego budynku.

Projekt elewacji frontowej uwzględnia ozdobne gzymsy, wnęki podokienne oraz balkony i balustrady zabezpieczające okna sięgające do podłogi. Wszystkie te elementy mają nawiązywać do historycznej zabudowy. Również podział okien na dwuskrzydłowe, częściowo ze szprosami weneckimi, podyktowany jest dbałością o spójność nowej i istniejącej zabudowy.

Budynek w części frontowej będzie miał długość 41,30 m a szerokość 13,26 m, natomiast w części podwórzowej - długość 19,50 m, szerokość 12,14 m. Wysokość budynku w najwyższym punkcie kalenicy wyniesie 14,67 m.

Teren wokół budynku zagospodarowany zostanie zielenią. Posadzone zostaną m.in. drzewa i krzewy ozdobne oraz pnącza. Pojawią się też elementy małej architektury – ławki, stoliki do gier, pergole rekreacyjne i śmietnikowe. Wybudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-jezdne oraz parkingi.

Do końca tego roku przyjmowane są w Urzędzie Miasta wnioski o przyznanie lokalu w nowym budynku komunalnym. O najem mogą ubiegać się osoby, które posiadają umowę najmu w mieszkaniowym zasobie Miasta Żyrardowa. Osoby te nie mogą posiadać zadłużenia z tytułu najmu oraz muszą zadeklarować zdanie obecnie zajmowanego lokalu, a także dokonać jednorazowej wpłaty kaucji w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu obliczonego według stawek obowiązujących w dniu podpisania umowy najmu.

Zmiana organizacji ruchu w Boże Ciało - 15 czerwca

W związku ze zbliżającym się Świętem Bożego Ciała, informujemy, że w tym dniu w ulicy Narutowicza (od ul. Mireckiego do kościoła) i w ulicy ks. Ściegiennego usytuowane będą stoiska handlu okolicznościowego. W przypadku dużej liczby handlujących, dopuszcza się ustawienie stoisk w dalszej części ul. Narutowicza.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w dniu 15 czerwca br. od godz. 6.00 do zakończenia handlu zostaną zamknięte dla ruchu kołowego ulice: Ściegiennego (od ul. ks. S. Wyszyńskiego) i ul. Narutowicza (od strony ulic Limanowskiego i Mireckiego) oraz Plac Jana Pawła II od strony ul. 1 Maja.

Jednocześnie informujemy, że inkasenci Targowiska Miejskiego w Żyrardowie będą pobierać opłatę targową za handel i informować handlujących o konieczności utrzymania porządku w obrębie stanowisk.

Piękna Żyrardowianka w finale Miss Polski

Żyrardowianka Gabriela Gołuch zakwalifikowała się do finału Miss Polski Nastolatek 2017. W niedzielę 4 czerwca, w hali Expo Łódź, naszej reprezentantce udało się pomyślnie przejść ćwierćfinały konkursu w kategorii nastolatki i dorosłe.

Pierwsze kroki w konkursach piękności Gabriela stawiała podczas wyborów Miss Ziemi Żyrardowskiej w 2016 roku, przeprowadzanych w ramach Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd. Zdobyła wtedy tytuł III Vice Miss.

W niedzielnych eliminacjach brały udział również Katarzyna Piekarska Miss Ziemi Żyrardowskiej, Karolina Łaszczewska IV Vice Miss Ziemi Żyrardowskiej i Klaudia Bonikowska I Vice Miss (startująca w kategorii dorosłe). Jednakże tylko Gabrieli Gołuch udało się przejść do kolejnego etapu konkursu.

Trzymamy kciuki za Żyrardowiankę i życzymy powodzenia w finale konkursu, który już niebawem, bo 24 czerwca w Kozienicach. 

Mamy nadzieję, że sukces Gabrieli Gołuch zachęci młode dziewczyny do udziału w konkursie Miss Ziemi Żyrardowskiej 2017, w ramach IX edycji Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd. Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne dziewczęta od 14 do 24 roku życia, które chciałyby poznać tajniki modelingu, nauczyć się chodzić po wybiegu i brać udział w profesjonalnych sesjach zdjęciowych. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, wiek, numer telefonu oraz zdjęcie twarzy i sylwetki należy wysyłać na adres rejestracja@miasszyrardowa.pl

 

Ruszyła wielka Licealiada

6 czerwca na hali AQUA w Żyrardowie wystartowały Finały Ogólnopolskiej Licealiady w Koszykówce Kobiet 2017. W mistrzostwach weźmie udział 16 zespołów reprezentujących poszczególne województwa, łącznie ok. 230 uczestników. Wszystkie mecze zostaną rozegrane na hali przy ul. Jodłowskiego 25/27 i Hali Powiatowej przy ZSP nr 1 na ul. Bohaterów Warszawy 4.

Nasze Miasto po raz pierwszy jest gospodarzem tych prestiżowych rozgrywek. W 2015 i 2016 roku finały odbyły się w Łodzi. Reprezentantki Żyrardowa zajęły wtedy odpowiednio 5 i 9 miejsce. Trzymamy za naszą drużynę kciuki i liczymy, że grając u siebie wywalczy zwycięstwo.

Mistrzostwa Honorowym Patronatem objął Prezydent Wojciech Jasiński.

Szczegółowe informacje,  terminarz rozgrywek i wyniki na: https://www.facebook.com/licealiadazyrardowkoszykowka/?fref=ts

 

Sukcesy żyrardowskich zuchów i harcerzy podczas majowych rajdów

Zuchy i harcerze Hufca ZHP Żyrardów z sukcesem ukończyli dwa majowe rajdy. W jubileuszowym Ogólnopolskim Rajdzie "Wisła” zorganizowanym przez Chorągiew Mazowiecką ZHP w dniach 19-21 maja uczestniczyły dwie żyrardowskie drużyny harcerskie. "Trasa sekretów mazowieckiej przeszłości" wędrowała 76 Mazowiecka Drużyna Wędrowników. A trasą o nazwie "Cud nad Wisła nie prawdziwa historia" maszerowała 316 Drużyna Harcerska "Cichociemni". W sumie w rajdzie uczestniczyło około tysiąca zuchów i harcerzy. Wędrowali ośmioma szlakami, poznając walory przyrodnicze Mazowsza. Ciekawą atrakcją był koncert Zespołu Bayer Full, którego główny artysta, Druh podharcmistrz Sławek Świeżyński, to instruktor Chorągwi Mazowieckiej i były Komendant Hufca Gostynin. Wiele wrażeń przysporzyło ogniobranie, czyli nocne spotkanie przy ogniu. Zwieńczeniem trzydniowego rajdu był uroczysty apel w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie k. Lucienia. W obecności ważnych gości i przyjaciół mazowieckiego harcerstwa, Druh Komendant Chorągwi Mazowieckiej, harcmistrz Michał Bagiński wraz ze sponsorami, wręczył puchary i nagrody. Komendantka naszego Hufca, Druhna Beata Marzęda-Przybysz, pogratulowała 76.  Mazowieckiej Drużynie Wędrowników Hufca ZHP Żyrardów zdobycia trzeciego miejsca.

Tydzień później, w dniach 26-28 maja, odbył się I Rajd Zuchowy "Z Koziołkiem Matołkiem" organizowany przez Hufiec ZHP w Jaktorowie. 140 zuchów wraz ze swoją kadrą spotkało się z Koziołkiem Matołkiem! Na Rajdzie Hufiec Żyrardów reprezentowany był przez 2 Gromadę Zuchową "Strażnicy Leśnej Tajemnicy" wraz z Druhną drużynową Natalią Majewską i 4 Gromadę Zuchową "Leśne Skrzaty" z drużynowym Klemensem Leczkowskim. Pierwszego dnia odbył się kominek, na którym patrole poznawały się nawzajem. Następnego dnia  przygotowana była trasa z zadaniami do wykonania. Koziołek Matołek został porwany a zuchy musiały rozwiązać zagadkę, kto jest porywaczem. To nie był koniec zmagań, przygotowana była również gra wieczorna. Poprzez wymianę towarów trzeba było zdobyć bilet dla Koziołka Matołka, aby mógł dotrzeć do Pacanowa. Ostatniego dnia rajdu odbył się apel podsumowujący rajd i ogłoszenie wyników rywalizacji rajdowej. Pierwsze miejsce zdobył patrol 2 Gromady Zuchowej "Strażnicy Leśnej Tajemnicy", działający w żyrardowskiej Szkole Podstawowej Nr 2. Gratulujemy!

Akcja krwiodawstwa

Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnej akcji krwiodawstwa. Krwiobus stanie na Placu Jana Pawła II w czwartek 8 czerwca, w godz. 9.00 -13.00.

Planowana jest przebudowa targowiska w Żyrardowie

Miasto stara się dofinansowanie inwestycji polegającej na zagospodarowaniu i przebudowie części Targowiska Miejskiego w Żyrardowie. Zadanie to ma na celu przede wszystkim wyeksponowanie i rozszerzenie oferty handlowej obejmującej produkty rolne sprzedawane bezpośrednio przez rolników.   

Jeśli uda się uzyskać wparcie finansowe, w sektorze rolnym targowiska wybudowane zostaną  dwie wiaty handlowe na 96 stanowisk do handlu pod zadaszeniem. Wiaty oraz cały teren objęty projektem zagospodarowania zostanie oświetlony. Ponadto wykonana zostanie  instalacja sanitarna mająca na celu odwodnienie terenu oraz instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjno-sanitarnym. Przewiduje się także utwardzenie terenu waz z przebudową wjazdu oraz budowę elementów małej architektury. Z pewnością realizacja tej inwestycji poprawi komfort sprzedaży i zakupu produktów rolnych, jak również pozytywnie wpłynie na estetykę targowiska. Całkowita wartość zadania szacowana jest na poziomie 1 842 294,00. Jest szansa na otrzymanie dofinansowania w wysokości 953 050 zł.

Projekt przebudowy targowiska opracowało Miasto na podstawie dokumentacji przygotowanej przez miejską spółkę PGM zarządzającą  targowiskiem. Wiosek o dofinansowanie złożony został do programu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na promocję lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie, i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Spodziewany termin ogłoszenia wyników to wrzesień br., a planowany termin realizacji, w przypadku otrzymania dofinansowania, to przełom roku 2018 i 2019.

 

 

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Mniej niż 40% uprawionych Polek zgłosiło się do tej pory na bezpłatne badanie mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Do soboty, 10 czerwca,  przy markecie Kaufland (ul. Skrowaczewskiego 27), można wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie. Zachęcamy!

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom w wieku 50 – 69 lat co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

***

Jednocześnie przypominamy, że nasze Miasto realizuje program dofinansowania badań mammograficznych dla mieszkanek przedziale wiekowym 40-49 lat i powyżej 69 roku życia, czyli nieobjętych programem badań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Koszt wykonania badania dla każdej kobiety to jedynie 10 zł.- resztę pokrywa Miasto.

Realizatorem mammografii na terenie Żyrardowa jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medica”. Swoją siedzibę placówka ma na terenie przychodni lekarskiej „Eskulap”, przy ul. Wyspiańskiego 6a. Zapisy przyjmowane są pod numerami telefonów: 517-544-004 lub 42 254 64 10.

Kobiety z nieprawidłowym wynikiem mammografii kierowane są na dalszą diagnostykę uzupełniającą.

Z badań w placówce mogą korzystać (raz na dwa lata) również kobiety w wieku 50-69 lat, którym badanie w całości finansuje NFZ.

Aktor Paweł Domagała na Festiwalu Miasto Gwiazd wystąpi jako wokalista

IX edycja Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd zbliża sie wielkimi krokami. Znamy już pierwszego gościa, którym będzie Paweł Domagała - polski aktor i wokalista. Znany z roli Krzysztofa Małeckiego z serialu O mnie się nie martw oraz polskich komedii romantycznych, takich jak Dzień dobry kocham Cię czy 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach. W listopadzie 2016 roku wydał swoją pierwszą płytę Opowiem Ci o mnie, z której utwory zaprezentuje już 16 września, w Muzeum Lniarstwa, na Interdyscyplinarnym Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd w Żyrardowie.

Więcej o debiutanckim albumie i jesiennej trasie koncertowej, którą Paweł Domagała rozpoczyna właśnie w Żyrardowie, przeczytacie na stronie artysty:
http://paweldomagala.pl/2017/05/17/jesienna-trasa-koncertowa-paweldomagalatour2/

Zaglądajcie też na na stronę festiwalową
www.miastogwiazd.pl

oraz na fanpage'a Festiwal Miasto Gwiazd
https://www.facebook.com/FestiwalMiastoGwiazd/videos/1705789666103275/

 • fot. www.paweldomagala.pl
Jak działa system ostrzegania i alarmowania mieszkańców?

W dniu 6 czerwca, w ramach ćwiczenia RENEGADE-SAREX – 17/I zostały przeprowadzone próby działania syren alarmowych. Sygnały alarmowały o potencjalnym zagrożeniu z powietrza. Próby te były elementem sprawdzania systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców.

Zadanie ostrzegania i alarmowania ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny alarmowe są częścią systemu ostrzegania i alarmowania, powinny być włączane
w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, obowiązują nw. rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegacze:

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96)

Lp.

 

Rodzaj alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Wizualny sygnał

alarmowy

 

 

1

 

Ogłoszenie alarmu

 

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny

w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm ........................

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla ............................

Znak żółty

w kształcie trójkąta

lub

w uzasadnionych

przypadkach innej

figury

geometrycznej

 

 

2

 

Odwołanie alarmu

 

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny

w okresie trzech minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm ……………..

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla ...........................

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp.

Rodzaj

komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

 

 

środki masowego przekazu

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie

o zagrożeniu

skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ......................................................

około godz. .......... min. .........

może nastąpić skażenie

...............................................................

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku ................................................

(podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...........................................

(podać rodzaj skażenia)

dla .....................................

2

Uprzedzenie

o zagrożeniu

zakażeniami

 

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia

o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...........................................

(podać rodzaj zakażenia)

dla .....................................

3

Uprzedzenie

o klęskach

żywiołowych

i zagrożeniu

środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie

postępowania mieszkańców ………………………………

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas

wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

............................................

(podać rodzaj klęski)

dla ......................................

 

Zalecany sposób postępowania:

 

Jeśli nie będziesz miał możliwości ukrycia się w budowli ochronnej, ukryj się w zagłębieniu terenu lub za inną trwałą osłoną

Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego należy:

 1. włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny i wyregulować na odbiór programu lokalnego, w którym zostaną podane komunikaty i instrukcje dotyczące dalszego postępowania,
 2. postępować według poleceń organów obrony cywilnej,
 3. poinformować osoby znajdujące się w Twoim otoczeniu
  o ogłoszonym alarmie i sposobie postępowania. Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy działać szybko ale rozważnie

i bez paniki

Sygnały alarmowe mogą być także przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi jak: dzwony, syreny ręczne, gongi buczki itp. (ustala to właściwy terenowo szef obrony cywilnej).

Sygnały alarmowe mogą być także ogłaszane za pomocą akustycznego sygnału (rodzaj i sposób ustala kierownik zakładu pracy)

Głos w słusznej sprawie

Żyrardowskie Stowarzyszenie Niezwykłe Dziecko w Zwyczajnym Świecie, w internetowym konkursie Fundacji AVIVA,  walczy o grant, który pomóc ma w zakupie wyposażenia do Sali Doświadczania Świata dla dzieci autystycznych.

Wsparcie finansowe ze strony Fundacji otrzymają projekty z najwyższą liczbą głosów. Dlatego Stowarzyszenie prosi o Wasze głosy!

Głosowanie trwa do 11.06.2017r.

Głosować można pod linkiem: http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1595.html

,,Od przemysłu do kultury” – projekt z szansą na dofinansowanie

Remont zabytkowego budynku Centrum Kultury, rewaloryzacja historycznego dziedzińca przy Centrum Kultury, Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru, roboty budowlane na wieżach kościoła Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie – to zadania, na realizację których Miasto aplikuje o środki unijne.  Wartość tych zadań to kwota  12 998 986,46 zł. Czekamy na decyzję w sprawie dofinansowania w wysokości  8 430 618,47 zł.

Opracowany przez Miasto projekt pn. ,,Od przemysłu do kultury – zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX-wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie” został złożony do  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Celem głównym projektu jest ochrona, zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Żyrardowa, jak również poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez restaurację i rewaloryzację obiektów zlokalizowanych na terenie Pomnika Historii „XIX – wieczna osada fabryczna w Żyrardowie”.

W przypadku otrzymania  wsparcia finansowego czekają nas kolejne bardzo ważne inwestycje zarówno z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego naszego miasta, jak również wzbogacenia oferty kulturalnej. 

Projekt obejmuje cztery zadania:

- Remont zabytkowego budynku Centrum Kultury w Żyrardowie, połączony z termomodernizacją obiektu.
W ramach prac przewidziano m. in. przeprowadzenie remontu nieużywanych piwnic, co pozwoli zwiększyć przestrzeń na działalność kulturalną. Prace remontowe obejmą ponadto instalacje (elektryczną, sanitarną, teletechniczną, wentylacyjną, klimatyzacji). Prace termomodernizacyjne (ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu pod poddaszem i nad widownią, wymiana instalacji C.O.) wpłyną na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, co zmniejszy koszty jego utrzymania.

- Rewaloryzacja historycznego dziedzińca przy Centrum Kultury w Żyrardowie  z przeznaczeniem na cele kulturalne – scena letnia.
Prace obejmować będą rozbiórki, wykonanie nawierzchni (ciągi piesze i pieszo-jezdne), wykonanie sceny letniej, ogrodzenie terenu.

- Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru, z adaptacją pomieszczeń na potrzeby utworzenia Multimedialnego Ośrodka Tradycji i Edukacji Kulturowej (MOTEK), wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
Zadanie polegać będzie na remoncie i adaptacji części pomieszczeń zabytkowego budynku. Zakupiony zostanie również sprzęt multimedialny na potrzeby interaktywnej wystawy prezentującej historię Żyrardowa i przemysłu włókienniczego.

- Roboty budowlane mające na celu wzmocnienie pinakli na wieżach kościoła Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.

Projekt ma charakter partnerski. Wnioskodawcą i Partnerem wiodącym jest Miasto Żyrardów. Partnerem projektu jest Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach projektu jest Centrum Kultury w Żyrardowie.  Zadania obejmujące przeprowadzenie prac przy budynkach Centrum Kultury i Kantoru oraz przy rewaloryzacji historycznego dziedzińca, realizowane będą przez Wnioskodawcę i Centrum Kultury w Żyrardowie. Prace związane ze wzmocnieniem pinakli na wieżach kościoła Matki Bożej Pocieszenia, realizowane będą przez Parafię. Nowa oferta kulturalna wprowadzana będzie przez Centrum Kultury.

Ulica Chmielna - teren przekazany pod budowę

W ubiegłym tygodniu, w ślad za podpisaną umową z wykonawcą, kolejna ulica przekazana została pod budowę, co oznacza, że wkrótce rozpoczną się tu roboty drogowe. Ulica Chmielna wybudowana zostanie na odcinku od ulicy Jaktorowskiej do ulicy Jaśminowej.

Prace budowlane podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje przebudowę  skrzyżowania ul. Chmielnej z ul. Jaktorowską. W ramach tego zadania poszerzony zostanie zjazd z ulicy Jaktorowskiej dla uzyskania łuków równych 8 m. Zakres robót mieści się w granicach pasa drogowego ulicy Jaktorowskiej. Konstrukcja skrzyżowania i jezdni ulega zmianie. Jego geometria została zmieniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i uzgodniona przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Drugi etap prac obejmuje budowę ulicy Chmielnej na odcinku od ulicy Jaktorowskiej do ulicy Jaśminowej. Powstanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 7 m, lewostronny ciąg pieszo-rowerowy, z rozdziałem chodnika od drogi rowerowej, prawostronny ciąg postojowy przylegający do jezdni i prawostronny chodnik. Dla zapewnienia dojazdu do posesji zaprojektowano zjazdy w miejscu istniejących bram wjazdowych lub na środku działek niezagospodarowanych. Roboty drogowe polegać też będą na przebudowie skrzyżowań z ulicą Dąbrowskiego i Olszową oraz elementów drogowych rowu przydrożnego i terenów zielonych.

Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zadania jest firma Planeta Sp. z o.o. z Warszawy. Inwestycja kosztować będzie Miasto ponad 1,7 mln zł. Prace zakończą się w połowie września.

XI Miejski Konkurs Języka Angielskiego The Best of the Best rozstrzygnięty!

Młodzi ludzie wiedzą, że ucząc się języków obcych, zwiększają swoje szanse na sukces osobisty i zawodowy we współczesnym świecie. “One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.” – Frank Smith („Znajomość jednego języka stawia cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają wszystkie drzwi na twojej drodze”). Pragnąc zmotywować młodzież do nauki języka angielskiego, nauczycielki języka angielskiego z Zespołu Szkół Publicznych nr 6, Beata Sawicka-Mela i Bogusława Mitrowska, organizują konkursy z języka angielskiego The Best of the Best i My Comic Book.

Co roku bierze w nich udział coraz liczniejsza grupa uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z Żyrardowa oraz Wiskitek, Guzowa i Międzyborowa. W tym roku konkursy przeprowadzone zostały pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa, wydawnictwa Oxford University Press oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych nr 6 w Żyrardowie. Patroni konkursu ufundowali nagrody. 

W czwartek, 8 czerwca, już po raz jedenasty odbyła się uroczystość podsumowania wyników i wręczenia nagród z udziałem Urszuli Wieczorkiewicz - Tkacz Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Żyrardowa, Hanny Wolniewicz, zastępcy dyrektora ZSP nr 6 w Żyrardowie, nauczycieli-opiekunów laureatów oraz rodziców nagrodzonych uczniów. Uroczystość uświetnił koncert utalentowanych muzycznie uczniów „Szóstki”.

 Laureaci konkursu językowego The Best of the Best 2017

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY I-III

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY IV-VI

 

GIMNAZJUM

1 miejsce  -  Siemiński Filip  
           ZSP 1 w Żyrardowie

2 miejsce – Litewnicki Ryszard  ZSP 1 w Żyrardowie,

Łapińska Julia, SP w Guzowie

Kakietek Karol
ZSP 4 w Żyrardowie

3 miejsce -  Kosiarek Magda
ZSP 6 w Żyrardowie

 

1 miejsce -   Koźbiał Marta
SP w Międzyborowie

Boczkowski Dawid
ZSP 4 w Żyrardowie

2 miejsce -  Grzelak Jakub
ZSP 6 w Żyrardowie

3 miejsce- Gawlicki Bartłomiej
ZSP 4 w Żyrardowie

 

1 miejsce - Dukaczewski Aleksander
ZSP 1 w Żyrardowie

2 miejsce - Taracha Kacper
ZSP 7 w Żyrardowie

3 miejsce - Zagajewska Maria ZSP 6 w Żyrardowie

Mikulska Maja
ZSP 4 w Żyrardowie

Laureaci Konkursu na Komiks w języku angielskim My Incredible Story.

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY I-III

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY IV-VI

Gimnazjum

I miejsce – Niewiadomska Zofia Maria
ZSP 6 w Żyrardowie

II miejsce – Kocemba Jan
ZSP 4 w Żyrardowie

III miejsce – Kuran Adam
ZSP 4 w Żyrardowie

Wyróżnienie – Tondera Julia ZS-P w Wiskitkach,

Szostek Maja
ZSP 6 w Żyrardowie

I miejsce – Kwiatkowska Emilia ZSP 2 w Żyrardowie

II miejsce - Marchwicka Natalia
ZSP 6 w Żyrardowie

III miejsce – Majewska Kinga ZS-P w Wiskitkach,

Łazarczyk Jagoda
ZSP 6 w Żyrardowie

Wyróżnienie – Matejczyk Gabriela ZSP 4 w Żyrardowie

 

Wyróżnienie – Kocemba Adam ZSP 1 w Żyrardowie

Mammografia dofinansowana przez Samorząd Miasta Żyrardowa

Nasze Miasto realizuje program dofinansowania badań mammograficznych dla mieszkanek w przedziale wiekowym 40-49 lat i powyżej 69 roku życia, czyli nieobjętych programem badań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszt wykonania badania dla każdej kobiety to jedynie 10 zł - resztę pokrywa Miasto.

Realizatorem mammografii na terenie Żyrardowa jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medica”. Swoją siedzibę placówka ma na terenie przychodni lekarskiej „Eskulap”, przy ul. Wyspiańskiego 6a. Zapisy przyjmowane są pod numerami telefonów: 517-544-004 lub 42 254 64 10.

Kobiety z nieprawidłowym wynikiem mammografii kierowane są na dalszą diagnostykę uzupełniającą.

Z badań w placówce mogą korzystać (raz na dwa lata) również kobiety w wieku 50-69 lat, którym badanie w całości finansuje NFZ.

Czym jest mammografia?

Mammografia to radiologiczna metoda badania piersi (prześwietlenie), polegająca na wykonaniu dwóch ekspozycji dla każdej z nich. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny sprawia, że dawka promieniowania podczas takiego badania jest bardzo niewielka i zbliżona do dawki otrzymywanej podczas prześwietlenia zęba.

Mammografia jest jedną z najskuteczniejszych metod wykrywania zmian w piersiach. Pozwala na wczesne rozpoznawanie i wykrywanie guzków o średnicy około 0,3÷0,5 cm i zmian tzw. bezobjawowych. Oznacza to, że w badaniu skryningowym (przesiewowym) wykrywane są guzki, a także inne zmiany i nieprawidłowości w piersi na bardzo wczesnym etapie, kiedy jeszcze nie można tych zmian wykryć w procesie samobadania czy podczas badań palpacyjnych, wykonywanych przez lekarza. Zastosowanie mammografii w procesie diagnozowania nowotworów piersi jest bardzo skuteczne, ponieważ znacznie zwiększa szansę wyleczenia choroby wykrytej we wczesnym stadium rozwoju.

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Stała kontrola piersi daje naprawdę dużą szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania oszczędzającego leczenia.

Zachęcamy żyrardowianki do skorzystania z oferty dofinansowania badań z budżetu Miasta.     

„MŁODY OBYWATEL ROZMAWIA”, czyli jak czwartoklasiści z „Siódemki” wyszli z działaniami poza szkołę?

Z inicjatywy wychowawczyni, Barbary Pikuła-Marczak, ale przy pełnej aprobacie rodziców - uczniowie klasy IV A ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie zgłosili się  i zostali zakwalifikowani do najnowszej edycji programu „Młody Obywatel” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Naczelnym celem projektu jest mobilizować społeczność uczniowską do aktywności obywatelskiej, do otwierania szkoły na zewnątrz i dzielenia się entuzjazmem ze społecznością lokalną. Zaproponowane ścieżki tematyczne projektu stanowią inspirację do wielu kreatywnych i zaskakujących przedsięwzięć, które CEO wspiera w ramach mentoringu.

Klasa IV A znalazła się w gronie 22 grup projektowych z całej Polski, zakwalifikowanych na warsztaty, które odbyły się w ostatni piątek, 9 czerwca, w siedzibie szkoły.

Trener reprezentujący CEO, Mateusz Konieczny, skutecznie pomógł grupom projektowym nie tylko bardzo aktywnie, ale także nowatorsko i kreatywnie wypracować dalszy plan działań na podstawie rozpoznanych zasobów i w nawiązaniu do potrzeb każdej, konkretnej grupy projektowej. Wspólnie z uczniami ustalił także, w jaki sposób pozyskać sojuszników i wypromować projekt. Nie był to zamknięty katalog tematów - warsztat był dla klasy IV A „skrojony na miarę”, dostosowany do konkretnych potrzeb, uzależnionych od aktualnego stanu realizacji projektu.

Realizacja wybranej demokratycznie przez zespół klasowy ścieżki projektowej „Reportaż po sąsiedzku”, którego celem jest bliższe poznanie „sąsiadów”, a następnie przedstawienie zebranych informacji w interesującej formie szerszej publiczności jest  głównym zadaniem i w tym obszarze piątkowe warsztaty projektowe przyniosły skuteczną pomoc. W zespole klasowym wyodrębniły się 4 grupy projektowe, a każda z nich prezentuje innego „sąsiada”. W tym elitarnym gronie znalazły się placówki z sąsiedztwa: Muzeum Mazowsza Zachodniego, Centrala Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Miejskie Przedszkole Nr 6   im. Krasnala Hałabały. Działaniami grup projektowych kierują liderzy: Szymon Dębski, Gabrysia Klem, Ola Micewicz i Gabrysia Smolarek, naturalnie  pod „czujnym okiem” zaangażowanych w realizację rodziców: Natalii Dębskiej, Anny Derda, Agnieszki Klem, Michała Bakalarskiego, Wioletty Micewicz oraz Edyty Smolarek.

W dotychczasowych edycjach programu w sumie uczestniczyło ponad 1250 szkół, niemal 1700 nauczycieli i około 14 000 uczniów. W ramach programu odbyło się ponad 3800 spotkań i lekcji z młodzieżą oraz niemal 300 warsztatów, a w bieżącej edycji nasza  „Siódemka” jest już w tym wyjątkowym gronie.

Prezydent Żyrardowa gościem honorowym na bułgarskiej Slaveykovi

Prezydent Wojciech Jasiński na zaproszenie Burmistrza Trjawny, Doncho Zachariewa wziął udział w organizowanym przez tamtejszy samorząd narodowym święcie Slaveykovi. Kilkudniowa wizyta w Bułgarii była efektem podpisanej wiosną tego roku umowy partnerskiej między Trjawną a Żyrardowem i współpracy naszego Miasta z Ambasadą Bułgarii w Polsce. To właśnie z inicjatywy, goszczącego niedawno na naszym Święcie Lnu, Zastępcy Ambasadora Bułgarii, Ivana Kitova, na bułgarskiej Slaveykovi spotkali się przedstawiciele wszystkich miast zaprzyjaźnionych z Trjawną.

Prezydentowi Jasińskiemu podczas pobytu w Trjawnie towarzyszyli: Zastępca Prezydenta Miasta – Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa - Marcin Rosiński, Skarbnik Miasta – Anna Krupa oraz Dyrektor Wydziału Promocji - Daniel Jarosz. 

Święto Slaveykovi, które stało się okazją do ponownego spotkania z Burmistrzem Doncho Zachariewem oraz samorządowcami Trjawny, to wydarzenie będące wyrazem szacunku i wdzięczności, składanych przez tamtejszą społeczność wybitnym bułgarskim poetom: ojcu i synowi Slaveykovi oraz innym członkom tej znakomitej rodziny, która przyczyniła się  do duchowego przebudzenia i rozwoju kulturalnego narodu bułgarskiego. Każdego roku program festiwalu obejmuje koncerty znanych zespołów, prezentacje wybitnych teatrów i aktorów, a także wystawy, prelekcje i spotkania z bułgarskimi twórcami, których sława wykracza daleko poza granice rodzinnego kraju. Głównym wydarzeniem festiwalu jest również prezentacja autorskich wierszy pisanych w hołdzie Petko i Penczo Slaveikovi, jako najwybitniejszym przedstawicielom rodziny. 

Święto Slaveykovi było okazją do wspólnego spotkania przedstawicieli wszystkich miast partnerskich współpracujących z Trjawną. Oprócz polskich samorządowców wzięli więc w nim udział goście z zaprzyjaźnionych z Trjawną miast z Macedonii, Słowacji i Szwajcarii. 

Żyrardowska delegacja, dzięki uprzejmości gospodarzy, miała również okazję poznać najciekawsze zabytki Trjawny, w tym Dom Daskalova, muzeum „Stara szkoła”, czy kościół Św. Michała Archanioła. Na trasie zwiedzania znalazła się też oczywiście „Slaveykov Szkoła". Ogromną atrakcją był także pobyt w "Trevnenska szkoła", niezwykłej szkole sztuki rzeźbienia w drewnie oraz ikonopisania. Trjawna słynie z utalentowanych rzeźbiarzy i wychodzących spod ich rąk dzieł sztuki użytkowej. Jeden z lokalnych artystów wykonał specjalnie dla Prezydenta Wojciecha Jasińskiego oryginalną pamiątkę w postaci drewnianej tabliczki z wyrzeźbionymi nazwami zaprzyjaźnionych miast: Żyrardów – Trjawna. W drodze do miasta partnerskiego delegacja miała też możliwość krótkiego spaceru po przepięknej bułgarskiej stolicy, Sofii. 

Wizyta w Trjawnie na tzw. poziomie roboczym służyła naszym samorządowcom bliższemu poznaniu struktur tamtejszego samorządu, funkcjonowania urzędu czy zasad gospodarowania finansami miasta. Warto było także podpatrzeć, jak Trjawna wykorzystuje swoje dziedzictwo do promocji i rozwoju turystyki.          

 „Była to bardzo cenna wizyta, która bez wątpienia pozytywnie wpłynie m.in. na ożywienie wymiany turystycznej między Żyrardowem a Trjawną  –  ocenia Prezydent Wojciech Jasiński. – Jeszcze na miejscu złożyłem na ręce Burmistrza Doncho Zachariewa ofertę, by wszyscy mieszkańcy Trjawny, którzy wyrażą chęć odwiedzenia Żyrardowa, mogli, po uzyskaniu jego pisemnej rekomendacji, skorzystać z 50% rabatu w opłatach za nocleg oferowany przez zabytkowy obiekt żyrardowskiej Resursy. Niewykluczone więc, że już w najbliższym sezonie wakacyjnym będziemy gościć w naszym mieście bułgarskich turystów. 

Mam również nadzieję – dodaje Prezydent – że podobnie jak miało to miejsce w kontaktach z czeską Krasną Lipą, już w niedalekiej przyszłości uda nam się zorganizować kilkudniowy wyjazd żyrardowskiej młodzieży do Trjawny, który stanie się okazją do poznania kultury i obyczajowości Bułgarów.

 • Dom Daskalova
 • Dom Daskalova
 • Dom Daskalova
 • Dom Daskalova
 • Dom Daskalova
 • Dom Daskalova
 • Dom Daskalova
 • Dom Daskalova
 • Dom Daskalova
 • Kościół św. Michała Archanioła Tryavna
 • Muzeum STARA SZKOŁA
 • Muzeum STARA SZKOŁA
 • NGPI TRAVNENSKA SZKOŁA jedyna szkoła sztuki drewna, rzeźby oraz ikonopisania
 • NGPI TRAVNENSKA SZKOŁA jedyna szkoła sztuki drewna, rzeźby oraz ikonopisania
 • NGPI TRAVNENSKA SZKOŁA jedyna szkoła sztuki drewna, rzeźby oraz ikonopisania
 • NGPI TRAVNENSKA SZKOŁA jedyna szkoła sztuki drewna, rzeźby oraz ikonopisania
 • Oficjalne spotkanie z burmistrzem Tryavny Donczo Zaharrievem w jego gabinecie
 • Oficjalne spotkanie z burmistrzem Tryavny Donczo Zaharrievem w jego gabinecie
 • Oficjalne spotkanie z burmistrzem Tryavny Donczo Zaharrievem w jego gabinecie
 • Oficjalne spotkanie z burmistrzem Tryavny Donczo Zaharrievem w jego gabinecie
 • Oficjalne spotkanie z burmistrzem Tryavny Donczo Zaharrievem w jego gabinecie
 • Oficjalne spotkanie z burmistrzem Tryavny Donczo Zaharrievem w jego gabinecie
 • Otwarcie świąt państwowych Slaveykovi w Domu Kultury na Placu Penczo Slaveykov w Tryavnie
 • Otwarcie świąt państwowych Slaveykovi w Domu Kultury na Placu Penczo Slaveykov w Tryavnie
 • Rzeźbiarz z Tryavny, który wykonał drewnianą tabliczkę Żyrardów - Trjawna
 • Szkoła Penczo Slaveykov
Konkurs PGK "Jestem EKO" - podsumowanie

Spółka PGK rozstrzygnęła konkurs "Jestem EKO", którego celem była popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci powiatu żyrardowskiego. Konkurs odbył się pod patronatem Prezydenta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego.  Prace stworzone z suchych odpadów to prawdziwe arcydzieła, wykonane z wielką precyzją i inwencją twórczą. 

Wszystkie dzieła nawiązywały do tematu przewodniego konkursu „Jestem EKO", czyli propagowały ideę dbałości o środowisko naturalne i jego zasoby, oszczędności wody, segregacji śmieci i w przeważającej części były wykonane z czystych odpadów, które dzieci wykorzystały na nowo w pomysłowy sposób.

W jury konkursu zasiedli: Prezes PGK Hanna Bieżuńska, Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński, aktorka Monika Kwiatkowska, profesor Akademii Sztuk Pięknych Artur Krajewski. Jurorzy mieli nie lada wyzwanie, bowiem z setek prac konkursowych musieli wybrać te naj, naj... a wszystkie były przepiękne, niezwykle pomysłowe i oryginalne. Po długich obradach wybrano zwycięzców konkursu, którym gorąco gratulujemy. Nagrody ufundowała oczywiście spółka PGK. 

Wszystkim uczestnikom konkursu "Jestem EKO" serdecznie dziękujemy za udział, gratulujemy pomysłów i zachęcamy do bycia eko każdego dnia!

Przetarg na zagospodarowanie Zalewu Żyrardowskiego

Miasto ogłosiło kolejny przetarg na zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego – etap I. Czas składania ofert upływa 21 czerwca. Jeśli w wyniku postępowania przetargowego wyłoniony zostanie wykonawca, prace rozpoczną się już w lipcu, co oznacza konieczność pożegnania się z piaszczystą plażą nad zalewem - na szczęście tylko na jeden sezon wakacyjny, bowiem zakończenie inwestycji planowane jest na koniec maja 2018 roku.        

Zagospodarowanie Zalewu Żyrardowskiego, zgodnie z opracowaną i skonsultowaną z mieszkańcami koncepcją, to inwestycja wieloletnia. Opracowana na podstawie zatwierdzonej koncepcji dokumentacja projektowa zawiera kompleksowe zagospodarowanie obszaru o łącznej powierzchni ok. 20 ha,  z czego 11,3 ha stanowi powierzchnia lustra wody. Celem zagospodarowania jest wzbogacenie programu funkcjonalnego założenia poprzez nadanie mu nowych funkcji oraz rozbudowanie istniejących. Realizacja robót budowlanych podzielona została na etapy. W pierwszym etapie zaplanowano do wykonania budowę budynku wielofunkcyjnego, restauracji wraz z wypożyczalnią sprzętu wodnego, budowę przystani, zagospodarowanie terenu w postaci boisk piaszczystych, placów zabaw, siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury oraz nasadzeń zieleni. Dla gości korzystających ze strzeżonej plaży Zalewu Żyrardowskiego udostępnione zostaną miejsca parkingowe oraz planowane jest uruchomienie kursów komunikacji miejskiej w sezonie letnim.

W kolejnych etapach planuje się zrealizować zagospodarowanie pozostałej części terenu w zakresie budowy pozostałych miejsc parkingowych, ścieżki rowerowej wokół zalewu o dł. ok. 1.4 km, dalszą rozbudowę siłowni oraz placu zabaw, remont schodów, umocnienie i drenaż brzegu wschodniego, a także dokończenie zagospodarowania terenu zgodnie z posiadaną dokumentacja projektową.

Zadanie to realizowane będzie w całości ze środków Miasta. 

Bezpieczne wakacje – program profilaktyczny adresowany do dzieci i młodzieży

W czerwcu, tuż przed zbliżającymi się wakacjami, pielęgniarki szkolne z Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej  „Szkol-Med” we wszystkich żyrardowskich szkołach realizują działania pod nazwą „Bezpieczne Wakacje – Bezpieczny i Zdrowy Styl Życia!” oraz „Nie ulegamy żadnym namowom – odmawiamy stosowania używek”.

Uczniowie podczas zajęć rozmawiają o tym, jak zapobiec nieszczęśliwym zdarzeniom podczas wakacji i jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Dowiadują się np. jak wyposażyć apteczkę pierwszej pomocy, jak postępować w przypadku skaleczenia, złamania, zatrucia pokarmowego czy oparzenia. Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest oczywiście bezpieczna kąpiel w akwenach wodnych.

Ze względu na wzmożoną aktywność kleszczy, pielęgniarki uczulają uczniów, by pamiętali o odpowiednich zabezpieczeniach podczas wycieczek do lasu, czy pobytu na łące lub w parku.

Uczniowie zapoznają się także z materiałem edukacyjnym na temat zagrożeń wywoływanych przez kleszcze oraz sposobów profilaktyki chorób odkleszczowych.

Pielęgniarki NZOZ „Szkol-Med” przestrzegają też przed szkodliwymi działaniami narkotyków, mówią o zgubnych skutkach eksperymentowania ze środkami odurzającymi. Mowa jest również o zasadach zdrowego stylu życia z akcentem na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Ten profilaktyczny program, adresowany do dzieci i młodzieży, dofinansowany jest z budżetu Miasta.

Trwa budowa ulicy Bema

Ulica Bema budowana jest na odcinku od ul. Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice. Aktualnie trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Wykonano ok. 120 mb sieci, kilka studni kanalizacyjnych, a także część krawężników i obrzeży betonowych. Częściowo wykonano podbudowę z kruszywa pod chodnik i ścieżkę  rowerową.

Docelowo w ul. Bema powstanie jezdnia o szerokości 6 m, chodniki oraz zjazdy do posesji. Ponadto, na odcinku od ul. Reymonta do ul. Rolnej, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa, która łączyć się będzie z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Reymonta. Przewidziano też budowę elementów odwodnienia wgłębnego – będą to wpusty kanalizacji deszczowej zlokalizowane w całości lub w części poza jezdnią. Inwestycja obejmuje również przebudowę skrzyżowania ul. Bema z ul. Rolną i Sosnową, które ze względu na konieczność spowolnienia ruchu, zaprojektowano jako skrzyżowania wyniesione, a odcinek między tymi skrzyżowaniami będzie posiadał nawierzchnię z kostki betonowej.

Przypomnijmy, że na realizację inwestycji Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Całkowita wartość zadania wynosi prawie 3 mln zł.

Na chwilę obecną prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca sierpnia br.

Bajkowy Koncert "Szałaputów"

14 czerwca w Centrum Kultury odbył się wyjątkowy koncert zespołu wokalnego "Szałaputy" z Młodzieżowego Domu Kultury.  Zgromadzone na sali widowskowej dzieci wraz z rodzicami wysłuchały znanych bajkowych piosenek takich jak np.: "Kolorowy wiatr" czy "Mam tę moc". Na scenie wspólnie z Szałaputami wystąpiły solistki z zespołu "Frajda" oraz grupy taneczne prowadzone przez Beatę Bieganowską. Zespół wokalny został świetnie przygotowany przez instruktorów: Aleksandrę Rudzińską i Urszulę Izdebską. Na koniec koncertu wykonana została "Piosenka na dobranoc". Oprawę muzyczną i multimedią przygotował Sławomir Nalej. Koncert spotkał się z dużym zainteresowaniem i gromkimi brawami publiczności.

Wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. Bohaterów Warszawy

Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy na odcinku od Al. Partyzantów do ul. Środkowej, rozpocznie sie w pierwszych dniach lipca i potrwa do 15 listopada br.  Wykonawcą inwestycji jest firma Planeta Sp. z o.o. z Warszawy. Oprócz nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, w ulicy tej powstanie również pierwszy z dziewięciu odcinków ścieżek rowerowych ujętych w projekcie unijnym dotyczącym budowy Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Po nieparzystej stronie ulicy (od strony torów kolejowych) przewidziano przebudowę  istniejącego chodnika i zjazdów do posesji oraz budowę zatok parkingowych. Ponadto  przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa w ulicy, jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz linia energetyczna. Dla celów monitoringu wizyjnego wybudowana zostanie kanalizacja teletechniczna. W projekcie uwzględniono też wymianę elementów uzbrojenia sanitarnego, zagospodarowanie terenów zieleni oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu. Ten zakres prac zrealizowany zostanie w całości ze środków Miasta, a kosztować będzie 2.726.751,70 zł.

W ramach przebudowy ulicy, po stronie parzystej wybudowany zostanie chodnik, zjazdy do posesji oraz ścieżka rowerowa, która połączy się z istniejącą ścieżką w Al. Partyzantów. Ten zakres prac wykonany zostanie w ramach projektu unijnego. Całkowita wartość zadania, która wyniesie 547.779,85 zł, dofinansowana jest w 80 proc. ze środków Unii Europejskiej.  

Wsparcie finansowe przyznane zostało z Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach tego projektu, z udziałem środków unijnych o łącznej wysokości ponad 6,4 mln zł, do końca czerwca 2018 roku w naszym mieście powstanie w sumie 9 ścieżek o łącznej długości ok. 8 km. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Bohaterów Warszawy będzie pierwszym zadaniem przewidzianym w Projekcie. Kolejne trasy rowerowe planowane są w pasach drogowych ulic: dalszy odcinek ul. Bohaterów Warszawy, Skrowaczewskiego, Żeromskiego, Wyspiańskiego, Radziwiłłowskiej, POW, Towarowej, Okulickiego oraz Al. Wyzwolenia.                   

 

 

„Dni Bezpieczeństwa” w Żyrardowie

W związku ze zbliżającymi się wakacjami, aby uatrakcyjnić młodzieży ostatnie dni w szkole policjanci Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie organizują „Dni Bezpieczeństwa”. Bezpieczeństwo na drodze czy nad wodą, zagrożenia dotyczące dopalaczy to tylko niektóre zagrożenią, które czyhają w wakacje. „Dni Bezpieczeństwa” organizowane są w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Wspólnie z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Żyrardowie, Służbą Celną i WOPR w dniach 19 i 20 czerwca wszystkim zebranym przypomniane zostaną zasady szeroko pojętego bezpieczeństwa. Podczas „Dni Bezpieczeństwa” zorganizowane zostanie miasteczko ruchu drogowego gdzie będzie można skorzystać m.in. z symulatora zderzeń czy alko gogli, a także przypomnieć zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Zasady prawidłowego postępowania nad wodą przybliżą ratownicy żyrardowskiego WOPR, Straż Pożarna oprócz pokazu sprzętu przeprowadzi podstawowe szkolenie dotyczące pierwszej pomocy. Dodatkowo funkcjonariusze służby celnej przeprowadzą pokaz tresury psów służbowych wykorzystywanych w codziennej służbie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!! 19 czerwca w godzinach 10:00-14:00 w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Reymonta 13 oraz 20 czerwca w godzinach 10:00-14:00 na boisku przy zespole Szkół Publicznych nr 3 przy ul. Kacperskiej 6b

Kolejny film realizowany w Żyrardowie

Tym razem komedia, a planem filmowym – Centrum Kultury. Tak w jednym zdaniu podsumować można kolejną wizytę ekipy filmowej w Żyrardowie. W dniach 15 – 16 czerwca, w naszej placówce realizowane były zdjęcia do filmu "Exterminator. Faceci pragną mocniej". Kręcona była tu scena jednego z koncertów bohaterów filmu.

Na planie zdjęciowym w Żyrardowie, z grona aktorów występujących w filmie pracowali m.in. Paweł Domagała, Eryk Lubos, Piotr Rogucki, Krzysztof Czeczot, Aleksandra Hamkało, Piotr Żurawski i Dominika Kluźniak. W zdjęciach wzięli też udział jako statyści mieszkańcy Żyrardowa.  

Film jest pełną humoru – jak mówią jego twórcy – przewrotną opowieścią o współczesnych mężczyznach, 30-latkach, niespełnionych marzeniach z młodości oraz miłości i przyjaźni, wystawionych na próbę w obliczu rosnących ambicji. Piątka oddanych przyjaciół miała od dzieciństwa wielkie marzenie – chcieli wstrząsnąć polską sceną metalową i gromadzić na koncertach tłumy, a wszystko to pod szyldem zespołu o złowieszczo brzmiącej nazwie: EXTERMINATOR. Czas jednak pokazał, że młodzieńcze ambicje to jedno, a życie to drugie.

Reżyserem jest Michał Rogalski („Letnie przesilenie”, seriale „O mnie się nie martw”, „Przepis na życie”). Scenariusz napisali Przemysław Jurek (na podstawie własnej powieści „Kochanowo i okolice” oraz sztuki teatralnej „Exterminator”) i Michał Rogalski.  

Film ma wejść na ekrany 5 stycznia 2018 roku.

Przebudowa ul. Żeromskiego - postępowanie przetargowe rozpoczęte

Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie kolejnej dużej inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie całego odcinka ulicy Żeromskiego, od ul. Limanowskiego do ul. Mokrej. Termin składania ofert upływa 11 lipca br. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę jezdni, budowę zatok postojowych, przebudowę części chodnikowej oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej.

Część robót takich, jak przebudowa jezdni, budowa zatok postojowych i przebudowa części chodnikowej, wykonanych zostanie w ramach współpracy z Powiatem Żyrardowskim. Natomiast zadanie polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej, podobnie jak ścieżka rowerowa w ul. Bohaterów Warszawy, jest częścią projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”.

Jeżeli postępowanie przetargowe zakończy się wyłonieniem wykonawcy i zostanie podpisana umowa, to inwestycja powinna rozpocząć się w sierpniu. Szczegółowy harmonogram prac przewiduje wykonanie określonych zadań w następujących terminach:
- odcinka od ul. Limanowskiego do ul. ks. Wittenberga (ze skrzyżowaniem): do dnia 17 listopada 2017 r.;
- odcinka od ul. Ks. Wittenberga do ul. Piastowskiej: do dnia 10 maja 2018 r.;
- odcinka od ul. Piastowskiej do ul. Mokrej: do dnia 30 maja 2018 r. - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej, natomiast do dnia 16 lipca 2018 r. - przebudowa jezdni.

EKOTEKA – wakacyjne warsztaty w bibliotece

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żyrardowie serdecznie zaprasza dzieci na wakacyjne warsztaty w bibliotece ,,Ekoteka”. Warsztaty odbywać się będą w terminach 3 – 7 lipca oraz 10 – 14 lipca, w godz. 11.00 – 13.00. Warsztaty są bezpłatne, z tym że liczba miejsc jest ograniczona. Można zapisać dzieci telefonicznie (nr tel. 46 855 35 63, 46 855 40 37) lub osobiście w siedzibie centrali MiPBP. 

Bezpieczeństwo poprzez zabawę czyli „Dni Bezpieczeństwa” w Żyrardowie

19 i 20 czerwca w Żyrardowie odbyły się „Dni Bezpieczeństwa” zorganizowane przez policjantów z Komendy Powiatowej w Żyrardowie. Zarówno w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim, jak i przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Żyrardowie hasłem przewodnim było „Bezpieczeństwo przez zabawę”.

Podczas ,,Dni Bezpieczeństwa” była piękna pogoda, dzięki czemu na spotkaniach zorganizowanych w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” wszystkim dopisywały świetne humory. Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się alko gogle oraz symulator zderzeń, które przygotowali policjanci. Pierwsze miały na celu uświadomienie jak alkohol wpływa na wzrok, przygotowany tor przeszkód sprawiał nie lada problemy. Wypróbować alko gogle chciały nie tylko dzieci ale też dorośli, którzy przyszli na „Dni Bezpieczeństwa”. Symulator zderzeń, to przede wszystkim uświadomienie jak ważne jest prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy mogli także zobaczyć radiowóz i motocykl policyjny, na którym przyjechał funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Kolejną atrakcją były konkursy wiedzy o ruchu drogowym, puzzle, quizy a także zorganizowany 20 czerwca konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne wakacje”. Po raz kolejny okazało się, że to właśnie zabawa jest świetną formą nauki zasad ruchu drogowego.  Policjanci oprócz rad dotyczących bezpieczeństwa na drodze, w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” wspólnie z WOPR Żyrardów propagowali bezpieczny wypoczynek nad wodą. Ratownicy żyrardowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oprócz pokazu sprzętu przeprowadzili prelekcję dotyczącą bezpiecznego wypoczynku nad wodą, a także pokaz pierwszej pomocy. Na „Dni Bezpieczeństwa” zaproszeni zostali także przewodnicy psów - funkcjonariusze Służby Celnej z Ośrodka Szkoleniowego w Kamionie, którzy zaprezentowali umiejętności swoich czworonogów. Oprócz pokazu przeszukiwania bagażu i samochodu przestawili także pokaz posłuszeństwa psów, po którym instruktor opowiedział o pracy celników. Niewątpliwą atrakcją była także wizyta strażaków z Powiatowej Komendy  Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Żyrardowa. Oprócz pokazu sprzętu przeprowadzili także pokaz postępowania w sytuacji kryzysowej - tym razem był to wypadek samochodów, w którym rannych zostało 12 osób. Dużo radości sprawił dzieciakom prysznic, który dał nieco ochłody w te ciepłe dni.

Za pomoc w organizacji „Dni Bezpieczeństwa” Komenda Powiatowej Policji w Żyrardowie serdeczne podziękowania kieruje do:

 • Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie - prof. nadzw. dr hab. inż. Marcina Ślęzaka za udostępnienie symulatora zderzeń i alko gogli.
 • Dyrektora Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego - Pani Małgorzaty Strojek oraz wszystkich pracowników, których pomoc była nieoceniona.
 • Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Żyrardowie - Pani Mirosławy Barańskiej, a także nauczycieli i pracowników szkoły, którzy byli bardzo pomocni
 • Strażaków, ratowników i celników, którzy wzbogacili spotkania cennymi pokazami.

Do zobaczenia za rok!

asp. Agnieszka Ciereszko

Kto najlepszym trenerem, a kto sportowcem w Żyrardowie?

Choć uroczysta gala za nami, wciąż jeszcze słychać echa II Balu Mistrzów Sportu. Najlepsi z najlepszych, rodem z Żyrardowa, 17 czerwca br. w Resursie zostali nagrodzeni przez Prezydenta Wojciecha Jasińskiego za osiągnięcia w kategorii sportowiec i trener. Zwycięzcy wyłonieni zostali w plebiscycie przeprowadzonym między 23 maja a 12 czerwca br. na stronie www.sportowiec.zyrardow.pl. Według mieszkańców naszego miasta na tytuł sportowca roku 2016 zasłużył Marcin Kołodziejski, reprezentant siatkówki plażowej. Natomiast najbardziej cenionym szkoleniowcem minionego roku okazał się Łukasz Puchała, trener koszykówki. Prezydent wręczył również nagrodę specjalną za całokształt pracy trenerskiej i zawodniczej Piotrowi Wasilewskiemu, byłemu reprezentantowi Polski w piłce siatkowej.

Tak przedstawia się końcowa klasyfikacja plebiscytu:
Kategoria Sportowiec:

 1. Marcin Kołodziejski (siatkówka)
 2. Adam Wiśniewski (pływanie)
 3. Mariusz Łapiński (koszykówka)
 4. Artur Kurek (triathlon)
 5. Julia Niemojewska (koszykówka)
 6. Weronika Nowakowska (koszykówka)
 7. Mateusz Szwed (koszykówka)
 8. Patryk Czarnowski (piłka nożna)
 9. Kacper Tondera (koszykówka)
 10. Gosia Rdest (sporty motorowe)

Kategoria Trener:

 1. Łukasz Puchała (koszykówka)
 2. Piotr Zakrzewski (pływanie)
 3. Bartosz Słomiński (koszykówka)
PGK Żyrardów w gronie najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., spośród tysięcy polskich przedsiębiorstw, otrzymało tytuł Gepard Biznesu 2016 oraz Wielki Modernizator 2016. Konkursy te zostały przeprowadzone przez Instytut Europejskiego Biznesu, który stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce na podstawie analizy sprawozdań finansowych w okresie 2014 - 2016. Miasto Żyrardów uhonorowane zostało tytułem "Samorząd Przyjazny Firmom". Nagrody odebrali prezes PGK Hanna Bieżuńska i Prezydent Wojciech Jasiński na XIV Kongresie Gospodarki Polskiej, który odbył się w Dniu Przedsiębiorcy, 21 czerwca, w Warszawie.

 

PGK „Żyrardów” zostało również docenione za promowanie przedsięwzięć ekologicznych. „Zielony Laur - 2017” to kolejna nagroda przyznana PGK za najlepsze inwestycje proekologiczne i  przedsięwzięcia gospodarcze przyczyniające się do poprawy warunków życia, jak i stanu środowiska naturalnego. Konkurs organizowany jest przez Polską Izbę Gospodarczą pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nagrodę ,,Zielony Laur 2017” Hanna Bieżuńska odebrała wraz z Prezydentem Wojciechem Jasińskim podczas gali wręczenia nagród w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

- Otrzymane nagrody to dla PGK ogromne wyróżnienie – mówi prezes Hanna Bieżuńska. – Jest to kolejny optymistyczny i zarazem bardzo miły sygnał z rynku, iż nasze działania są zauważane oraz doceniane. Wierzymy, że będzie to dla naszego przedsiębiorstwa również dodatkową motywacją do szeregu kolejnych innowacji/inwestycji,  z których będą  czerpać korzyści nasi klienci.

Szkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Żyrardowie przy ulicy Parkingowej zorganizowała I Szkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej ,,Tralaland 2017’’ dla klas 0-III. W sumie ok. 100 dzieci wzęło udział w festiwalu. Konkurs przebiegał w 3 kategoriach: soliści, duety, zespoły. Młodzi wokaliści śpiewali piosenki o tematyce dziecięcej, były też występy instrumentalne i taneczne. Piosenki oceniało jury, w którym zasiedli nauczyciele i uczniowie SP Nr 3. Impreza miała charakter plenerowy. Pogoda dopisała. Swą obecnością zaszczyciła wykonawców Dyrektor ZSP Nr 3 Mirosława Barańska, która ufundowała puchar w kategorii Grand Prix oraz Wicedyrektor Dominika Noszczak- Bielak.

Nagrodę główną wyśpiewał Aleksander Ochnicki (klasa 2d) z utworem ,,Wiosenna piosenka”. I miejsce w kategorii solistów zajął Jakub Puchała (klasa 3f) za wykonanie piosenki ,,Pokemony”. I miejsce wśród duetów zajęły Gabrysia Stasiak i Maja Kawiorska z klasy 3g, które zaprezentowały piosenkę ,,Error”. A w kategorii zespołów I miejsce wywalczył zespół z klasy 2a z piosenką ,,Straszny budzik”.

Autorkami projektu są Anita Rosińska i Małgorzata Kruk – nauczycielki klas młodszych.

Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom festiwalu talentów, odwagi i kreatywności. Gorące podziękowania należą się sponsorom festiwalu, bez których trudno byłoby przygotować wydarzenie na zadowalającym poziomie.  

Drużyna „Siódemki” w finale XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Po ubiegłorocznym sukcesie drużyny „Siódemki”, która zajęła III miejsce w Finale Mazowsza XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przyszedł czas na jeszcze większe sukcesy. Po wygraniu eliminacji miejskich, powiatowych, rejonowych, a na koniec Finału Mazowsza jubileuszowego XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, drużyna w składzie: Adrianna Kostrzewa, Julia Misiak, Kacper Misiak i Adam Runkwitz pod opieką Agnieszki Galińskiej została finalistami tego turnieju. Należy dodać, że członkowie zespołu zajmowali również pierwsze miejsca w kategorii indywidualnej. Na każdym etapie uczniowie wygrywali puchary dla szkoły oraz cenne nagrody indywidualne, łącznie z rowerami za wygraną w Finale Mazowsza. Na finał centralny drużyna pojechała na trzy dni do Nidzicy.

40. finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uważam za otwarty!” – tymi słowami Prezes PZM – dr Andrzej Witkowski – rozpoczął jubileuszowe zmagania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów o miano mistrzów Polski w znajomości przepisów ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy rowerem. Ale zanim padły te słowa wszyscy uczestnicy tegorocznych zmagań spotkali się w ośrodku Rewita w Waplewie, aby po uroczystym losowaniu numerów startowych rozegrać pierwszą konkursową konkurencję, jaką był test wiedzy z przepisów ruchu drogowego. Testy wiedzy rozegrane były na sali kinowej ośrodka Rewita. Pytania  układała dla uczniów po raz pierwszy nowa Pani Sędzia Główny Turnieju – nadkom. Agnieszka Sałkowska, która zastąpiła obecnego w roli gościa na nidzickiej imprezie insp. Marka Konkolewskiego. Po napisaniu testów wszyscy finaliści wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi udali się na nidzicki Rynek. Po przywitaniu finalistów przez władze miasta i powiatu przemaszerowali w barwnym pochodzie na nidzicki zamek, na którym dokonano oficjalnego otwarcia Turnieju.

We wtorek, 13 czerwca, po śniadaniu, wszyscy finaliści udali się do Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy, aby rozegrać kolejne konkurencje konkursowe. Po powitaniu przez dyrekcję szkoły uczniowie szkół podstawowych udali się na pobliskie miasteczko ruchu drogowego, aby tam rozegrać konkurencję jazdy obserwowanej rowerem. Ich starsi koledzy z gimnazjum, w tym czasie zmagali się z 14 przeszkodami na torze do jazdy sprawnościowej, który ustawiony był na sali gimnastycznej. Te z drużyn, które ukończyły swoje przejazdy udawały się na ostatnią konkurencję, jaką była pierwsza pomoc. Deszczowa aura spowodowała lekkie opóźnienie w rozgrywaniu jazdy po miasteczku, ale i tak po godz. 15.00 wszystkie zmagania udało się ukończyć i zgodnie z harmonogramem imprezy na plac przed budynkiem szkoły zajechał na swojej wyścigowej maszynie Marcin Łukaszewski wraz ze swoją pilotką Magdą Duhanik. Wśród uczestników pojawił się również wicemistrz świata w rajdach długodystansowych – Jacek Czachor, który opowiadał młodym adeptom dwóch kółek m. in. o swoich przygodach na Rajdzie Dakar. Swoje motocykle do jazdy motocrosowej pokazywali również Marcin Szanter i Cezary Lewko z Motoklubu Olsztyn. Pokazy uświetniły również piękne zabytkowe samochody wystawione przed salą gimnastyczną szkoły. Po powrocie do ośrodka na uczestników czekało wielkie grillowanie oraz moc atrakcji na świeżym powietrzu.

Trzeci dzień obfitował w wiele atrakcji. Po śniadaniu uczestnicy udali się na pola Grunwaldu, gdzie poszerzyli swoją wiedzą historyczna. Następie pojechali do Olszyna, gdzie zwiedzili Zamek, Stare Miasto oraz poszerzyli wiedzę, tym razem z astronomii w najnowocześniejszym Planetarium. Po obiedzie przejechali do nidzickiej hali widowiskowej, aby odebrać puchary, medale, dyplomy oraz cenne nagrody z rąk znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: Justyna Skrzydło – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Andrzej Sprycha – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Marcin Kuchciński – członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, insp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, mł. insp. Zdzisław Sudoł – Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, mł. insp. Armand Konieczny – Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, ks. dr Marian Midura – Krajowy Duszpasterz Kierowców, Marek Konkolewski – dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD oraz współgospodarze imprezy – Grzegorz Napiwodzki – starosta nidzicki oraz burmistrz Nidzicy – Jacek Kosmala.

Drużyna „Siódemki” przeżyła wspaniałe trzy dni, podczas których oprócz rywalizacji i zabawy, doskonaliła swój warsztat i nabywała doświadczenia, które być może w przyszłym roku zaowocuje jeszcze większymi sukcesami.

Czwórce wspaniałych zawodników: Adriannie, Julii, Kacprowi i Adamowi oraz ich opiekunce, Agnieszce Galińskiej gratulujemy ogromnego sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach turnieju.

Przedwakacyjne sportowe podsumowanie

Za nami bardzo udany czas dla żyrardowskiego sportu. W ciągu ostatnich miesięcy nie tylko nasi sportowcy wielokrotnie triumfowali w różnorodnych rozgrywkach, ale i nasze miasto było gospodarzem wielu prestiżowych turniejów.

Koszykarki SL Salos od 10-15 maja br. reprezentowały Żyrardów w Sewilli na Światowych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej. Turniej rozgrywany był w 4 dyscyplinach - koszykówka, siatkówka, piłka nożna oraz tenis stołowy i zgromadził łącznie ponad 2 tysiące sportowców z całego świata.

Nasza drużyna, prowadzona przez Michała Ciecharowskiego, wystąpiła w składzie: Zofia Wardziak, Milena Kalkosińska, Zuzanna Szczepaniak, Kamila Soszka, Oliwia Antolak, Wiktoria Żak, Natalia Źródłowska, Agata Jarosz, Wiktoria Paluch i Julia Jagura. Dziewczęta są absolwentkami klas sportowych Zespołu Szkół Nr 3 w Żyrardowie, które zakończyły przygodę z koszykówką klubową. Swoją kar