-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Turystyka / park / rewaloryzacja /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Wtorek 21 Stycznia 2020
- Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Jarosławy
-Wyszukiwarka
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
O Mieście
Rozwój Miasta
Gospodarka
Informator przedsiębiorcy
Euro - fundusze
Historia
Rewitalizacja
Miejski Konserwator Zabytków
Organizacje Pozarządowe
Zdrowie
Środowisko
Bezpieczeństwo
Komunikacja
Schronisko dla zwierząt
Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
Archiwalna strona Miasta
Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
Osobistości Żyrardowa
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
14402957
-
- -

Głównym elementem parku jest okazały starodrzew z jedenastoma pomnikami przyrody. Uwagę przykuwają dwa potężne platany, trzy olszyny, trzy wiązy szypułkowe, grab i dąb szypułkowy. Najwyższym z pomników przyrody jest potężny orzech czarny o egzotycznych, strzępiastych liściach, który ma wysokość około 40 metrów. W trakcie prac rewaloryzacyjnych wycięto suche i zagrażające drzewa. W ich miejsce zasadzono nowe m.in. klony, leszczyny tureckie, buki pospolite, kwieciste jabłonie, jesiony, graby pospolite, dęby szypułkowe, wierzby, wiązy. Do ciekawostek dendrologicznych zaliczyć można miłorzęby japońskie, tulipanowca amerykańskiego, jabłoń jagodową. Pnie drzew, tak jak przed laty, oplótł bluszcz i dzikie wino. Rewaloryzacja parku miała także na celu odtworzenie bogatego runa. Na rabatach pojawiło się 38 gatunków jak cierniki, zawilce, krokusy, przebiśniegi, śnieżyce, dzwonki, fiołki, konwalie, cierniki, żurawki, floksy, zimowity. W cienistych zakątkach parku, gdzie nie ma szans urosnąć trawa, posadzono różowo kwitnące bergenie, ostrolistne hosty, rumianki i rozmaite paprocie. Nad stawem „żabie oczko” znalazła się roślinność nadwodna i bagienna – wielobarwne orliki, białe parzydło leśne, żółte kaczeńce, turzyce, kosaćce i błękitne niezapominajki.
Wszelkie prace na terenie parku były zgodne z ustaleniami z konserwatorem zabytków.

Realizacja projektu Rewaloryzacji parku Dittricha – I etap przyczyniła się do rewitalizacji zdegradowanych obszarów Miasta, ożywienia społecznego gminy, wzrostu atrakcyjności do osiedlania się, alokacji kapitału i inwestowania, przywrócenia parkowi jego historycznego charakteru oraz poprawy wizerunku Miasta w percepcji mieszkańców i turystów. Rewaloryzacja parku zapewniła także optymalne warunki wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Żyrardowa.

Osiągnięcie pełnego, zamierzonego efektu, wynikającego z rewaloryzacji i przywrócenia parkowi jego świetności jako zabytkowi dziedzictwa kulturowego umożliwiło wykonanie dodatkowych prac określonych jako etap II i III rewaloryzacji. W ramach II i III etapu przewidziano: remont jazu „Luca” wraz z naprawą skarp rzeki Pisi przy jazie, naprawę lewego brzegu rzeki i wykonaniem przelewu wałowego; renowację i renaturyzację układu wód powierzchniowych w parku; wykonanie instalacji sanitarnej budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie; remont elewacji wraz z tarasem Muzeum. W dniu 22 sierpnia 2006 r. Beneficjent Miasto Żyrardów otrzymał pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego z informacją, iż projekt został wybrany do współfinansowania w ramach ZPORR. Umowa została zawarta z Wojewodą Mazowieckim w dniu 20 października 2006 r. Na mocy w/w umowy całkowita wartość projektu wyniosła: 1 692 568,55 PLN, wydatki kwalifikowane – 1 692 568,55 PLN (65% dofinansowanie z EFRR –1 100 169,55PLN, 10% z budżetu państwa – 169 256,86 PLN). Projekt realizowany był w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Budynek muzeum został poddany gruntownemu remontowi, odnowiono tynki elewacyjne, wyremontowano taras i wykonano obróbki blacharskie wraz z izolacjami przeciwwilgotnościowymi. Najtrudniejszą i zarazem najbardziej kosztowną inwestycją był remont ponad 100-letniej zapory wodnej Jazu Luca, polegający m.in. na: remoncie stanowiska dolnego jazu i uformowaniu brzegów poniżej jazu; odtworzeniu lewego brzegu od strony wody górnej; wykonaniu przelewu wałowego; wykonaniu balustrady na kładce i ogrodzeniu jazu.
W ramach informowania osób odwiedzających Park Dittricha o zrealizowanym projekcie Miasto Żyrardów – jako beneficjent środków UE, wykonało wolnostojącą tablicę prezentującą plan parku wraz z lokalizacją najbardziej interesujących miejsc, wartych odwiedzenia wraz z krótkim opisem Dodatkowo wydrukowano 2 ulotki, jedna informująca o historii Parku Dittricha oraz druga edukacyjna do przeprowadzania lekcji biologii w parku.
Zakończenie rzeczowe realizacji trzech etapów projektu nastąpiło 31 października 2007 r. Całkowita wartość trzech etapów projektu wyniosła ponad 5,8 miliona złotych.

Zrewaloryzowany Park Miejski im. Karola Augusta Dittricha oficjalnie oddano do użytku 18 czerwca 2008 r. W okolicznościowej uroczystości uczestniczyli m.in. Barbara Jezierska - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Kazimierz Strabałło - Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Leszek Król - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, władze samorządu miejskiego oraz reprezentanci sąsiadujących z Żyrardowem samorządów gminnych, a także zaprzyjaźniony z Żyrardowem aktor Wojciech Siemion, będący zarazem przedstawicielem Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzięki rewaloryzacji obiekt powrócił do dawnej świetności, a tym samym stał się atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców i turystów odwiedzających miasto. Park to również miejsce spotkań kulturalnych. Co niedzielę o godzinie 16.00 odbywają się tu koncerty muzyki poważnej.

  • [obiekt Flash]
    Oficjalne oddanie parku, 18 czerwca 2008 r.

Żyrardów coraz częściej odwiedzają goście z kraju i z zagranicy. Ich szczególnym zainteresowaniem cieszy się zabytkowe centrum miasta. Stanowi ono dziedzictwo europejskiej kultury materialnej. Dzięki rewaloryzacji, która przywróciła wszystkie walory historyczno – estetyczne parku, jest on chętnie odwiedzany nie tylko przez mieszkańców, ale także przez turystów. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i regionu.

« poprzednia strona

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne
Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2019/2020
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.12 -