-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Środa 21 Marca 2018
- Imieniny: Bernadety, Lubomira, Mikołaja
-Wyszukiwarka
-
 
- Warto zobaczyć -
-
Karta dużej rodziny
Karta Seniora
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
Inwestorzy
Turyści
Fotogaleria
-
-
-
-
-
park_zieleń
gospodarowanie odpadami
oze
obiekt Flash - resursa
obiekt Flash - resursa
Manufaktura Satyry 2016
resursa_strona
wifi
SIP
indr mazowsze
SM
wi fi
punkty adresowe
-
Zobacz także
O Mieście
Rozwój Miasta
Gospodarka
Informator przedsiębiorcy
Euro - fundusze
Historia
Rewitalizacja
Miejski Konserwator Zabytków
Organizacje Pozarządowe
Zdrowie
Środowisko
Bezpieczeństwo
Komunikacja
Schronisko dla zwierząt
Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
Archiwalna strona Miasta
Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
Osobistości Żyrardowa
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
Sonda internetowa
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
oddane głosy: 6187
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
10032577
-
- -
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Kontakt:
tel.: (46) 858 15 16
tel.: (46) 855 34 77
fax: (46) 858 15 11
e-mail:
adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Do zadań Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego  należą sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym, obronnością kraju, przedsięwzięcia obrony cywilnej, obrony ludności oraz  a w szczególności:

1. organizowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań obronnych na terenie Miasta poprzez opracowywanie, koordynowanie i aktualizację dokumentacji w tym:
   a)wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
   b)planów i programów szkolenia obronnego,
   c)regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta na czas wojny,
   d)planu operacyjnego funkcjonowania Miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i  czasie wojny,
   e)funkcjonowanie stanowiska kierowania oraz Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta,
   f)planu przygotowań służby zdrowia  Miasta na potrzeby obronne;

2. programowanie, planowanie i realizacja działalności w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w tym:
   a)opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej, planu reagowania kryzysowego, planu ewakuacji oraz nadzorowanie nad opracowaniem tych planów przez inne podmioty,
   b)nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
   c)planowanie , nadzorowanie tworzenia oraz przygotowania do działań formacji obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

3. organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej formacji obrony cywilnej, upowszechnianie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie;

4. przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek postania masowego zagrożenia życia i zdrowia,

5. integrowanie, koordynowanie sił obrony cywilnej, służb, straży, społecznych organizacji ratowniczych i innych służb do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

6. ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej i reagowania kryzysowego podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym na terenie Miasta,

7. sprawowanie nadzoru nad działalnością planistyczną i organizacyjną, dokonywanie oceny stanu przygotowań oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej  i zarządzania kryzysowego,

8. współpraca z Urzędem Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich oraz innymi wydziałami w zakresie opracowania  planu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonywania zadań w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny,

9. planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także  zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu i środków obrony cywilnej,

10.wydawanie komunikatów, przesyłanie bieżących meldunków o zaistniałej sytuacji, utworzeniu strefy niebezpieczeństwa na obszarze Miasta, wprowadzenie obowiązku czasowej ewakuacji oraz realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem zagrożenia i klęski żywiołowej,

11.pozyskiwanie niezbędnych danych oraz uzgadnianie z wydziałami Urzędu Miasta i zakładami pracy danych w zakresie planowania i realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

12.opracowywanie i aktualizowanie baz danych na potrzeby planowania obronnego, obrony cywilnej i  zarządzania kryzysowego,

13.określanie, analizowanie zagrożeń występujących na terenie Miasta, monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

14.opracowywanie i realizowanie procedur, programów reagowania kryzysowego w czasie zagrożenia oraz stanu klęski żywiołowej,

15.współdziałanie z jednostkami organizacji pozarządowych i społecznych organizacjami ratowniczymi oraz organami wojskowymi w zakresie obrony cywilnej i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom,

16.inspirowanie i prowadzenie działalności popularyzacyjno propagandowej w dziedzinie obrony cywilnej, reagowania kryzysowego oraz współdziałanie w tym zakresie z zakładami pracy organizacjami społecznymi i środkami masowego przekazu,

17.organizowanie nadzoru w zakresie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz bazy magazynowej na potrzeby obrony cywilnej.
18.prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej poprzez:
   a)przygotowanie wezwań dla osób podlegających stawieniu się przed powiatową komisją lekarską,
   b)sporządzenie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
   c)prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku  obrony.
   d)ustalanie przyczyn nie zgłoszenia się osób podlegających kwalifikacji wojskowej przed powiatową komisją lekarską i w zależności od poczynionych ustaleń stosowanie przymusu administracyjnego na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej.
19.prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
20.naliczanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone zarobki za okres odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.
22.opracowanie i aktualizacja planu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonania w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.
23.Wydawanie z up. Prezydenta Miasta decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony.
24.realizacja obowiązków w zakresie doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.
25.prowadzenie reklamacji żołnierzy rezerwy na wniosek lub z urzędu na wypadek mobilizacji lub wojny.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców

Ekumeniczny koncert pasyjnyParafia Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Żyrardowie serdecznie zaprasza na ekumeniczny koncert pasyjny, który odbędzie się w Niedzielę Palmową, 25 marca, o godz. 17.00, w kaplicy przy ul. Żeromskiego 7c. Wystapią: Justyna Reczeniedi (sopran), Małgorzata Piszek (fortepian) oraz Aleksandra Utracka-Skoczeń (mezzosopran). Wstęp wolny. Zapraszamy!

Wystawa fotografii ,,Twarze Indii" Wojciech KoćGaleria ,,Resursa" zaprasza na wernisaż fotografii Wojciecha Kocia ,,Twarze Indii" oraz spotkanie z podróżnikiem, który opowie o swoich wyprawach do Indii. Wernisaż odbędzie się w sobotę, 24 marca, o godz. 17.00 w Galerii ,,Resursa", przy ul. 1 Maja 45. Zapraszamy!

Międzynarodowy Dzień TeatruCentrum Kultury w Żyrardowie zaprasza na Międzynarodowy Dzień Teatru, Teatr na ekranie - Hamlet z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej, który odbędzie się 27 marca 2018 roku, o godzinie 18:30, w Centrum Kultury w Żyrardowie.
Bilety do nabycia w Centrum Kultury w Żyrardowie oraz na stronie Kina Len.

Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

Amatorski Turniej Koszykówki dla prawdziwych mężczyzn 35+ o Puchar Prezydenta Miasta ŻyrardowaW ostatni weekend (09-10 marca) na hali sportowej AQUA odbyła się kolejna edycja Amatorskiego Turnieju Koszykówki dla prawdziwych mężczyzn w kategorii 35+ o Puchar Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego. Do turnieju zgłosiły się drużyny w większości składające się z byłych zawodników żyrardowskich klubów, łącznie 6 drużyn podzielonych na 2 grupy.

Ferie zimowe 2018 na Pływalni AQUA ŻyrardówJak co roku w czasie ferii zimowych z Kompleksu Sportowego AQUA Żyrardów korzysta bardzo dużo dzieci i młodzieży. Przeważnie są to grupy zorganizowane z terenu miasta jak również powiatu żyrardowskiego. Dziennie z naszych usług korzysta ponad 1300 osób.

Dwa Medale Mistrzostw PolskiNie dalej jak w maju 2017 żyrardowianka Ida Wiśniewska wróciła z badmintonowych Mistrzostw Polski z dwoma medalami (złoto i tytuł Mistrza Polski w deblu oraz brąz w singlu) w kategorii Juniora Młodszego, a już za nami kolejne trzydniowe zawody (15-17 grudnia 2017) rozegrane w Kępnie, w których wyjątkowo po raz drugi w tym roku wyłoniono mistrzów kraju.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do gminnych placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.00 -