-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Wydział Gospodarki Mieszkaniowej /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Sobota 6 Czerwca 2020
- Imieniny: Norberta, Pauliny, Dominiki
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Sonda internetowa -
-
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
-
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
15373254
-
- -
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Natalia Klem - Dyrektor Wydziału
tel. (46) 858 15 80
e-mail: nklem@zyrardow.pl

Kontakt do pracowników:
tel. (46) 858 15 80, (46) 858 15 73

Do zadań Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektu budżetu w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz dodatków mieszkaniowych – analiza zapotrzebowania środków finansowych na bieżące utrzymanie zasobu, na prace remontowe, inwestycje;

2) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi Wspólnot Mieszkaniowych i budynków stanowiących 100% własność Miasta – przygotowywanie dokumentów do Wydziału Budżetu w celu zapłaty faktur i zaliczek do Wspólnot Mieszkaniowych;

3) opracowywanie wspólnie z właściwymi wydziałami Urzędu i przekazywanie pod obrady Rady Miasta Żyrardowa projektów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określającego:
         a) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
         b) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali,
         c) planowaną sprzedaż lokali,
         d) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
         e) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy  oraz przewidywane zmiany w tym zakresie,
         f) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
         g) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli a także wydatki inwestycyjne,
         h) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

4) opracowywanie i przekazywanie pod obrady Rady Miasta Żyrardowa projektów uchwał dotyczących  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, kryteriów wyboru osób, z którymi  umowy najmu  powinny być zawierane w pierwszej kolejności;

5) przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie wysokości stawek czynszu najmu lokali gminnych

6) przygotowanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zaległych opłat za najem lokali mieszkalnych, socjalnych – analiza stanu zaległości przy współpracy z zarządcą nieruchomości; analiza wniosków o wyrażenie zgody na spłatę zaległości w ratach;

7) prowadzenie ewidencji mieszkaniowego zasobu gminy;

8) monitorowanie, przestrzeganie prawidłowości realizacji umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi zawartej z PGM Żyrardów Sp. z o.o.

9) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy:
         a) rejestracja wniosków w programie EZD oraz wprowadzenie do wykazu – wnioski o najem lokalu;
         b) wstępna weryfikacja wniosków o najem lokal – wezwanie do uzupełnienia braków;
         c) weryfikacja wniosków w terenie we współpracy z MOPS według kwestionariusza kwalifikacji punktowej;

10) opracowywanie we współpracy z Komisją Mieszkaniową Rady Miasta Żyrardowa projektu list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa – na podstawie danych zawartych we wnioskach o najem lokalu mieszkalnego;

11) sporządzenie we współpracy z Komisją Mieszkaniową Rady Miasta Żyrardowa ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa – po uprzedniej analizie złożonych uwag i zastrzeżeń do projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa;

12) przygotowywanie materiałów do pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa; sprawdzenie sytuacji mieszkaniowej osób proszących o udział w komisji mieszkaniowej, zasięganie informacji od zarządcy nieruchomości, w tym działu administracji, działu windykacji

13) realizacja obowiązujących list osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych;

14) realizacja wyroków eksmisyjnych;

15) prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, socjalnego: skierowanie na prace adaptacyjne wskazanego lokalu do zasiedlenia, monitorowanie terminów wykonania prac;

16) prowadzenie spraw związanych z podnajmem lub oddaniem w bezpłatne użytkowanie lokali;

17) prowadzenie spraw związanych z wstąpieniem w stosunek najmu, po osobach zmarłych oraz po osobach opuszczających lokal gminny. Współpraca z zarządcą nieruchomości – m.in. w zakresie potwierdzenia faktu zamieszkiwania, informacji o regulowaniu należnych opłat i ilości osób przebywających w lokalu gminnym.

18) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych,  w tym  m.in. rozpatrywanie złożonych wniosków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wydawanie decyzji administracyjnych, wstrzymywania wypłaty dodatków mieszkaniowych, sporządzania list wypłat, przygotowanie zleceń do Wydziału Budżetu w celu przekazywania środków finansowych w zakresie dodatków mieszkaniowych do zarządców, osób fizycznych.

19) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków energetycznych, w tym m.in. rozpatrywanie złożonych wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzania list wypłat, przygotowanie zleceń do Wydziału Budżetu w celu przekazywania środków finansowych w zakresie dodatków energetycznych osobom fizycznym.

20) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z zarządami wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto Żyrardów posiada udziały;

21) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z zarządcą mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardów;

22) współpraca z jednostkami pomocniczymi w zakresie gospodarki mieszkaniowej;

23) obsługa przyjęć mieszkańców u Prezydenta Miasta Żyrardowa i Zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawach gospodarki mieszkaniowej- wstępne przygotowywanie informacji we współpracy z zarządcą;

24) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem z przetargu pełnowartościowych lokali mieszkalnych – opinia Komisji Mieszkaniowej, przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie wyłączenia wskazanego lokalu ze sprzedaży w drodze przetargu;

25) prowadzenie w formie elektronicznej rejestru:
         a) wniosków o najem lokali mieszkalnych,
         b) wolnych lokali do ponownego zasiedlenia,
         c) wyroków eksmisyjnych,
         d) opinii Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa,
         e) wniosków o dobrowolną zamianę;

26) planowanie wyżywienia, zakwaterowania i innego zabezpieczenia materiałowego, poszkodowanym w zdarzeniach nadzwyczajnych.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych

Rekrutacja do PSM w Żyrardowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie ogłasza zdalną rekrutację na rok szkolny 2020/2021 i zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzania strony internetowej placówki pod adresem www.psmzyrardow.art.pl , na której udostępnione zostały informacje nt. rekrutacji.

Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

Żyrardowianki w drużynie Mistrza Polski

Arka Gdynia, w której grają trzy wychowanki UKS Trójka Żyrardów- Anna Wińkowska, Amalia Rembiszewska i Julia Niemojewska, została  Mistrzem Polski w Koszykówce Seniorek w sezonie 2019/2020. Po raz pierwszy w historii żyrardowskiej koszykówki zawodniczki,  które uczyły się grać w UKS Trójka, zdobyły tytuł mistrza w najwyższej klasie rozgrywkowej.

XXIV Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu

W dniach 6-8 marca powiat żyrardowski był gospodarzem XXIV Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu. Mecze rozgrywane były w halach sportowych w Żyrardowie, Mszczonowie i Wiskitkach. Odbyło się łącznie 89 spotkań, w których zagrało ponad 450 zawodników. 

Żyrardowianki Mistrzyniami Polski U22K!

Wspaniale dla ARKI Gdynia zakończyły się Finały Mistrzostw Polski U22 K. W roli głównej w tych finałach wystąpiły wychowanki (byłe już zawodniczki ) UKS Trójka Żyrardów - Anna Wińkowska i Julia Niemojewska.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.25 -
 
 
baner toplayer
komunikat COVID-19