-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Wydział Gospodarki Komunalnej /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Sobota 11 Lipca 2020
- Imieniny: Benedykta, Kaliny, Olgi
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Sonda internetowa -
-
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
-
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
15552405
-
- -
Wydział Gospodarki Komunalnej

adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Aneta Kalisiak-Ćwikowska - Dyrektor Wydziału
tel. (46) 858 15 50
e-mail: acwikowska@zyrardow.pl

Kontakt do pracowników:
tel.: (46) 858 15 50

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
1) nadzorowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania w czystości i sprawności miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

2) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem siecią kanalizacji deszczowej i jej finansowaniem oraz tworzenie warunków niezbędnych do jej utrzymania, m.in. poprzez:
         a) wydawanie warunków technicznych na odprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
         b) opiniowanie projektów budowlanych w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi,
         c) uczestniczenie w odbiorach urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej;

3) opracowywanie planów z zakresu utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, separatorów, osadników studzienek odpływowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu;

4) naliczanie opłat za wprowadzanie przez podmioty gospodarcze ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

5) realizowanie opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami;

6) dokonywanie opłat za umieszczenie przez gminę urządzeń infrastruktury kanalizacji deszczowej;

7) współpraca z innymi jednostkami w zakresie infrastruktury sanitarnej;

8) podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do likwidacji „dzikich wysypisk” na terenie miasta;

9) współpraca ze Strażą Miejską oraz innymi podmiotami w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w zakresie skwerów, zieleńców, parków;

10) obsługa pod kątem czystości imprez masowych organizowanych na terenie miasta;

11) nadzór nad terenami stanowiącymi własność miasta, konserwacją i pielęgnacją terenów miejskich, realizacja prac interwencyjnych z tego zakresu;

12) opracowywanie planów z zakresu konserwacji zieleni miejskiej, oczyszczania miasta oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań budżetowych z tego zakresu;

13) przygotowywanie propozycji wydatków w zakresie placów miejskich, terenów zieleni, urządzeń komunalnych;

14) prace porządkowe na kwaterach żołnierskich na cmentarzu w Żyrardowie oraz przy tablicy straceń;

15) koordynowanie działalności instytucji powołanych do realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania  nieczystości płynnych i stałych, zaopatrzenia w ciepło;

16) konserwacja i zakupy urządzeń komunalnych: wiat przystankowych, tablic, ławek, koszy ulicznych, oznakowywanie ulic tablicami z nazwami ulic;

17) kontrola oraz zapewnienie utrzymania i eksploatacji placów zabaw podlegających pod Miasto Żyrardów;

18) zapewnianie utrzymania i eksploatacji szaletów miejskich;

19) prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego i placów miejskich;

20) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Miasta w energię elektryczną, cieplną i gazowa w tym koordynowanie prac związanych z aktualizacją planów i założeń dotyczących zaopatrzenia Miasta w energię elektryczną, cieplną i gazową;

21) realizacja zadań określonych w ustawie Prawo wodne:
         a) podejmowanie działań zmierzających do prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych stanowiących układ hydrologiczny Miasta Żyrardowa,
         b) kontrola aktualności pozwoleń wodnoprawnych,
         c) kontrola utrzymania technicznego urządzeń melioracji wodnych;

22) nadzór nad konserwacją i oczyszczaniem rowów odwadniających

23) realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody:
         a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat za ich usunięcie oraz nakładanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
         b) współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie usuwania drzew z terenów wpisanych do rejestru zabytków.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne
Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.25 -