-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Wydział Kultury i Promocji Miasta /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Poniedziałek 27 Stycznia 2020
- Imieniny: Anieli, Przybysława, Angeli
-Wyszukiwarka
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
O Mieście
Rozwój Miasta
Gospodarka
Informator przedsiębiorcy
Euro - fundusze
Historia
Rewitalizacja
Miejski Konserwator Zabytków
Organizacje Pozarządowe
Zdrowie
Środowisko
Bezpieczeństwo
Komunikacja
Schronisko dla zwierząt
Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
Archiwalna strona Miasta
Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
Osobistości Żyrardowa
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
Sonda internetowa
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
14432852
-
- -
Wydział Kultury i Promocji Miasta

Kontakt:
tel.:(46) 858 15 21
tel.:(46) 858 15 36
tel./fax: (46) 856 76 09
adres: Plac Jana Pawła II nr 2, 96-300 Żyrardów

Do zadań Wydziału Kultury i Promocji Miasta należy w szczególności:

   1) w zakresie kultury
         a) kreowanie polityki kulturalnej miasta przez tworzenie i realizowanie miejskich programów edukacji i animacji kulturalnej,
         b) organizacja uroczystych obchodów świąt państwowych, świąt lokalnych, eventów, festynów, koncertów okolicznościowych, imprez masowych,
         c) w zakresie działalności kulturalnej, organizacji wydarzeń, aktywizacji lokalnej społeczności, opracowywania miejskiego kalendarza imprez, współpraca z:
               - miejskimi placówkami kulturalnymi i oświatowymi,
               - organizacjami społecznymi,
               - środowiskami twórczymi,
               - odpowiednimi jednostkami Powiatu Żyrardowskiego i Województwa Mazowieckiego,
         d) podejmowanie działań umożliwiających mieszkańcom, lokalnym środowiskom, organizacjom realizowanie własnych inicjatyw kulturalno-społecznych na rzecz mieszkańców miasta, aktywizujących lokalną społeczność,  
         e) promowanie osób zasłużonych dla Miasta, promowanie pozytywnych postaw, talentów, osiągnięć mieszkańców Żyrardowa, szczególnie dzieci i młodzieży,
         f) promowanie wydarzeń kulturalnych odbywających się w mieście, obsługa medialna, fotorelacje na samorządowych kanałach komunikacji,  
         g) prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Żyrardów,
         h) prowadzenie wykazu obiektów, w których prowadzona jest działalność kulturalna,
         i) prowadzenie spraw związanych z bibliotekami, m.in. sprawy tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania,
         j) przygotowywanie dokumentów dotyczących wydawania decyzji zezwalającej na odbycie imprezy masowej bądź zakazującej odbycia imprezy;

   2) w zakresie promocji
         a) kreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród mieszkańców i na zewnątrz,
         b) organizowanie kampanii promocyjnych,
         c) gromadzenie informacji o mieście,
         d) przygotowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych o mieście, wydawnictw turystycznych, gadżetów promocyjnych,
         e) promocja miasta we współpracy z innymi wydziałami UM na targach turystycznych, gospodarczych i inwestycyjnych,
         f) we współpracy z innymi wydziałami UM opracowywanie materiałów graficznych dotyczących ofert wykorzystania mienia komunalnego, promujących potencjał gospodarczy miasta, tereny inwestycyjne i pożądane kierunki rozwoju miasta,
         g) monitoring mediów ogólnopolskich w zakresie publikacji dotyczących Żyrardowa,
         h) administrowanie miejską stroną www.zyrardow.pl, we współpracy z pozostałymi Wydziałami UM opracowywanie i publikowanie bieżących informacji o działalności samorządu miasta, aktualizacja poszczególnych działów tematycznych,
         i) promocja programów „Żyrardowska Karty Dużej Rodziny” i „Żyrardowska  Karta Seniora”, przygotowywanie porozumień z partnerami programów, współpraca z partnerami,  
         j) współpraca zagraniczna: nawiązywanie nowych kontaktów, organizacja wizyt w miastach partnerskich, podejmowanie delegacji zagranicznych,  
         k) współpraca z agencjami filmowymi realizującymi zdjęcia na terenie Żyrardowa,    
         l) prowadzenie spraw związanych z Patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa,  
         m) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem logo, herbu i flagi Miasta Żyrardowa;

   3) w zakresie działań Rzecznika Prasowego:
         a) współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi,
         b) przygotowywanie na potrzeby środków masowego przekazu materiałów informacyjnych o działalności samorządu gminnego, bieżącej pracy Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, o ważniejszych rozstrzygnięciach podejmowanych przez organy gminy oraz zwięzłe kalendarium istotnych dla życia wspólnoty lokalnej wydarzeń, w oparciu pozyskane informacje, uczestnictwo lub na podstawie dokumentów sporządzanych podczas:
               - sesji Rady Miasta,
               - posiedzeń komisji problemowych Rady Miasta,
               - spotkań Prezydenta.
         c) udzielnie wywiadów, przygotowywanie we współpracy z Wydziałami UM i jednostkami organizacyjnymi odpowiedzi na pytania przedstawicieli mediów.
         d) opracowywanie i kierowanie do środków masowego przekazu:
               - uzupełnień,
               - sprostowań,
               - polemik,
               - wyjaśnień, w odniesieniu do informacji publikowanych w środkach masowego przekazu niezgodnych ze stanem faktycznym lub zawierających błędną jego interpretację.
         e) organizowanie i obsługa spotkań Prezydenta Miasta, przedstawicieli Rady Miasta ze środkami masowego przekazu, mieszkańcami miasta, organizacjami społecznymi lub środowiskami opiniotwórczymi, celem przedstawienia podstawowych założeń działań podejmowanych przez władze miasta i problemów pojawiających się w powyższym procesie.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne
Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2019/2020
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.12 -